Samsvarsprogrammet 

Vi er stolte av å beskytte. Ved å beskytte det som betyr mest hver dag, endrer vi liv til det bedre.
 
Vi har allerede tillit fra over 4 millioner kunder i 16 land over hele verden, noe som gjenspeiler verdien for tillit og ansvar som er fastsatt i vårt DNA. Samsvarsprogrammet vårt beskriver standardene vi følger og ønsker å overgå, for å oppfylle de stadig økende forventningene til oss. Det gir veiledning om våre samhandlinger med våre kolleger, våre kunder, våre leverandører, våre konkurrenter og alle våre andre interessenter.

Våre retningslinjer for varsling gjør det mulig for alle våre interessenter, inkludert våre ansatte, å bidra til vår misjon om å beskytte det som betyr mest, ved å fremme eventuelle mistanker om alvorlige brudd på gruppens etiske retningslinjer, retningslinjer, standarder eller gjeldende lover. 

Les konsernets retningslinjer for varsling her.

 Gå til https://verisurespeakup.com