Arlo | Privacy Policy | About Us | default

Privacybeleid

Arlo Technologies, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk,"Arlo", "wij", "ons" of "onze") nemen uw privacy serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen, overdragen of op een andere manier verwerken. Het beleid bevat tevens uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, wat u moet doen om uw gegevens aan te passen en antwoorden op vragen die u over ons privacybeleid hebt.

 • 1. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid gaat over de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot producten en diensten van Arlo ('diensten'), waaronder:

(1) hardwareproducten van Arlo (waaronder de merkproducten van Arlo en VueZone) ('producten'),

(2) website(s) die toegankelijk zijn op http://www.arlo.com/ ('website'),

(3) diensten, waaronder technische ondersteuning en diensten via de website(s) ('webapps'),

(4) software die op smartphones of tablets kan worden gedownload voor het gebruik van onze diensten ('mobiele apps'), en

(5) abonnementsdiensten, waaronder diensten die u via webapps en mobiele apps kunt gebruiken (‘abonnementsdiensten').

Derden kunnen de producten en diensten van Arlo ook in hun producten en diensten integreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze integratie. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u in andere documenten zoals beschrijvingen van offertes, aanvullende privacyverklaringen of mededelingen die vóór of tijdens het verzamelen van gegevens worden verstrekt.

 • 2. Persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen

Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens van verschillende bronnen zoals hieronder beschreven. Binnen dit privacybeleid valt onder ‘persoonlijke gegevens' alle informatie waardoor u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mailadres, factureringsgegevens of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om deze informatie te verkrijgen.

Waar van toepassing geven wij aan of en waarom u ons uw persoonlijke gegevens moet verstrekken. Daarnaast geven we aan wat er gebeurt als u dat niet doet. Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt, kunt u onze diensten niet gebruiken wanneer die gegevens nodig zijn om die diensten aan u te kunnen verlenen.

 • a. Persoonlijke gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen
  1. Registratie. Voor het gebruik van onze diensten vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u een account aanmaakt op arlo.com, webapps of mobiele apps van Arlo installeert of zich hiervoor aanmeldt, een product registreert, een enquête invult of zich aanmeldt voor onze mailinglijst. Wij kunnen u om de volgende soorten persoonlijke gegevens vragen: voor- en achternaam, land, e-mailadres, serienummer van het product, aankoopdatum, telefoonnummer, postadres, en aankoopbewijs. Wij kunnen ook andere persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw interesses, hobby's, uw geslacht of leeftijd.
  2. Gegevens die u vrijwillig deelt of verstrekt. Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u op arlo.com en webapps en mobiele apps van Arlo verstrekt of openbaar op onze website plaatst, bijvoorbeeld op prikborden. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld kiezen om toegang tot de Arlo-camera via een uitnodigingslink te delen met uw vrienden.
  3. Video’s. Voor onze Arlo- en VueZone-producten verzamelen en verwerken wij video's die u met onze systemen maakt en slaan deze tijdelijk in onze systemen op, afhankelijk van uw abonnement, configuratie en instellingen. Zo kunnen we delen van de video's vastleggen en deze als melding naar u e-mailen of de gegevens analyseren om bewegingen of andere gebeurtenissen te identificeren. Wij kunnen persoonlijke gegevens van uw Arlo- en VueZone-camera verwerken om u meldingen te sturen wanneer er iets gebeurt.
  4. Klantenservice. Wij kunnen informatie verzamelen uit uw communicatie met ons klantenserviceteam of andere vormen van communicatie en de inhoud ervan die u met ons uitwisselt.
  5. Betalingsgegevens. Wij kunnen creditcard- en factureringsgegevens verzamelen, waaronder betalingstransacties, om uw bestelling te verwerken. Zo slaan wij bijvoorbeeld uw creditcardnummer op wanneer u een abonnement op een van onze diensten neemt, voor transportservices met betrekking tot vervanging onder garantie of wanneer u een licentie voor een applicatie van Arlo koopt.
  6. Sollicitatie. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u bij Arlo solliciteert, waaronder uw curriculum vitae en referenties.
 • b. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen uit uw gebruik van onze producten en diensten
 1. Cookies en trackingtechnologieën. Wij gebruiken hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën in onze producten om gegevens en daarmee samenhangende informatie te verzamelen, waaronder IP-adressen, apparaat-id's, advertentie-id's en andere gegevens over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. Wij verzamelen gegevens over uw browser en de sites die u bezoekt. Ook kijken wij naar de manier en frequentie waarop u een van onze applicaties en bepaalde functies gebruikt. Derden kunnen ook gegevens verzamelen met behulp van cookies. Sommige websites hebben de optie 'niet volgen' waarmee u kunt aangeven dat een website u niet moet volgen. Deze opties werken niet allemaal hetzelfde. Op dit moment reageren wij niet op deze signalen. 
 2. Gebruik van het product. Wij verzamelen gegevens over het gebruik van onze producten en apparaten en statistieken over de prestaties van uw Arlo-apparaten. Dit zijn gegevens zoals de internetsnelheid, voltagegegevens, opslaggegevens, de frequentie van fouten en andere prestatiegegevens.
 • c. Persoonlijke gegevens die wij van andere bronnen ontvangen
 1. Facebook. Als u uw Facebook-account gebruikt om in te loggen bij onze diensten, kunnen wij persoonlijke gegevens over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres en geslacht. Welke persoonlijke gegevens wij van uw Facebook-account verzamelen hangt af van de privacy-instellingen van uw Facebook-account.
 2. Persoonlijke gegevens van derden. Als u ervoor kiest om persoonlijke gegevens van derden met ons te delen (zoals naam, e-mail en telefoonnummer), moet u hiervoor wel toestemming hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn het delen van namen en afbeeldingen die met account-gebruikers verbonden zijn, het doorsturen van referenties of marketingmateriaal naar vrienden of het doorsturen van referenties voor een baan.
 • 3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • a. Voor onze dienstverlening en communicatie met u. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te verlenen en rechtstreeks met u te communiceren.
 • b. Voor het onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om te controleren of onze diensten werken zoals ze zijn bedoeld en om onze diensten te verbeteren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens ook in bestaande diensten om nieuwe diensten te ontwikkelen of om onze dienstverlening aan u aan te passen.
 • c. Voor de analyse van interne gegevens. Wij gebruiken persoonlijke gegevens voor interne analyse om inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten.
 • d. Voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u marketingmateriaal sturen over producten, diensten, aanbiedingen, programma's en promoties (inclusief wedstrijden, prijsvragen en andere marketingactiviteiten). Het materiaal sturen wij soms zelf en soms via onze partners. Dit kunnen onze eigen aanbiedingen of producten zijn, of aanbiedingen voor producten van derden als wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn. We delen echter geen informatie met derden voor hun onafhankelijke marketing- of reclamedoeleinden.
 • e. Voor de bescherming van ons bedrijf, om fraude te voorkomen en de beveiliging van onze producten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons bedrijf, onze klanten of onze websites te beschermen.
 • f. Voor naleving van de wet en andere normen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving of indien dit in het kader van een juridisch proces of door een overheidsinstantie gevraagd wordt die jurisdictie over Arlo of haar dochterondernemingen heeft of claimt.
 • g. Voor andere activiteiten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor andere doeleinden die wij op het moment van verzamelen zullen aangeven.
 • 4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren delen of anderszins zoals dit bij het verzamelen van de gegevens wordt aangegeven:

 • a. Wereldwijd binnen de Arlo-bedrijvengroep. Wij kunnen verzamelde persoonlijke gegevens met ons hoofdkantoor en dochterondernemingen delen.
 • b. Met serviceproviders. Wij kunnen persoonlijke gegevens ook met onze serviceproviders delen die namens ons, op basis van onze instructies, in goed vertrouwen en met inachtneming van veiligheidsmaatregelen diensten verlenen. Voorbeelden van deze diensten zijn: de verwerking van bestellingen en creditcardtransacties, het versturen van marketingmateriaal, het delen van uw e-mailadres om ons te helpen bij activiteiten tijdens of na de verkoop en de ondersteuning van klanten.
 • c. Met vrienden die u uitnodigt. U kunt toegang tot uw Arlo-camera delen door middel van een uitnodigingslink naar uw vrienden.
 • d. Mogelijk delen wij gegevens met bedrijfsopvolgers van (een deel van) onze activiteiten. Wij kunnen onze activa, waaronder persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk verkopen, overdragen of anderszins delen wanneer er sprake is van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa, het afstoten van activa naar een afzonderlijke onderneming of een soortgelijke transactie of bij een insolventie of faillissement. Mocht een dergelijke gebeurtenis zich voordoen, zullen wij de nieuwe eigenaar vragen om de door u aangeleverde persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te gebruiken.
 • e. Wij kunnen gegevens delen om juridische redenen. We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Arlo als we ervan overtuigd zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is dat deze gegevens gedeeld, gebruikt, behouden of openbaar gemaakt moeten worden om:
  1. aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, juridische processen of een dwangbevel van de overheid te voldoen
  2. aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, waaronder onderzoek naar mogelijke schendingen, te voldoen
  3. fraude, technische problemen of problemen met de beveiliging te detecteren, voorkomen en op te lossen
  4. de rechten, eigendommen en veiligheid van Arlo, haar gebruikers of het publiek te beschermen zoals dit wettelijk is vereist en toegestaan.
 • f. Met anderen. Als wij u hiervan op de hoogte brengen en u akkoord gaat om uw gegevens te delen.
 • 5. Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u opslaan. Daarnaast kunt u kiezen welke persoonlijke gegevens wij over u mogen verzamelen, hoe wij die gebruiken en hoe wij met u communiceren.

 • a. U kunt ervoor kiezen geen e-mails met marketing- en reclameboodschappen te ontvangen. Om geen e-mails met marketing- en reclameboodschappen te ontvangen, volgt u de instructies in een van onze marketingmails. Maakt u zich geen zorgen! Als u ervoor kiest geen e-mails met marketing- en reclameboodschappen te ontvangen, sturen wij u uiteraard nog wel belangrijke transactieberichten toe. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen over uw bestellingen. Daarnaast ontvangt u nog steeds cruciale technische en beveiligingsinformatie over uw Arlo-producten en verstuurt Arlo u meldingen afhankelijk van de systeeminstellingen die u hebt ingesteld.
 • b. U kunt ervoor kiezen om onze applicaties niet te installeren of geen garantiekaart te vullen. Deze keuze kan uw garantie-service beperken.
 • c. U kunt uw account bijwerken of verwijderen. Onder uw accountinstellingen kunt u bepaalde persoonlijke gegevens bijwerken of uw account verwijderen. Als u echter uw account verwijdert, kunt u de dienst niet volledig gebruiken.
 • Neem contact met ons op als u uw voorkeuren wilt bijwerken, ons wilt vragen om uw gegevens uit onze mailinglijsten te verwijderen, uw account wilt verwijderen of een verzoek wilt indienen om uw rechten onder de toepasselijke wet uit te oefenen. Meer informatie hierover vindt u verderop in het gedeelte 'Contact opnemen’.

 • 6. Gegevensoverdracht

Arlo is een wereldwijde onderneming. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met personen buiten uw land, waaronder de Verenigde Staten waar ons hoofdkantoor is gevestigd. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving omtrent gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens hebt aangeleverd. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens met andere landen delen, zullen wij deze gegevens beschermen zoals omschreven in dit privacybeleid of zoals dit werd vermeld toen de gegevens werden verzameld. Wanneer u onze websites en oplossingen gebruikt of persoonlijke gegevens verstrekt, en waar de toepasselijke wet dit toestaat, gaat u akkoord met de overdracht, verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens buiten het land waar u woont.

 • 7. Personen binnen de EER of Zwitserland

Als u binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), woont, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals hierboven vermeld onder punt 3 op basis van de volgende juridische gronden:

 • a.U bent akkoord gegaan met het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij vragen bijvoorbeeld uw toestemming voor het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt of om u marketingmateriaal toe te sturen.
 • b. Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om de producten en diensten te leveren waarom u hebt gevraagd of om uw vragen te beantwoorden.
 • c. Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer wij op een juridisch proces of een dwangbevel van de overheid moeten reageren.
 • d. Wij (of een derde partij) hebben een rechtmatig belang bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit rechtmatige belang geldt met name bij het gebruik van uw persoonsgegevens:
  1. Voor het verlenen, onderhouden en verbeteren van onze diensten om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen
  2. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en functies die handig zijn voor onze gebruikers
  3. Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten om het functioneren van onze diensten te waarborgen en te verbeteren
  4. Zodat we onze diensten kunnen aanpassen en u zo beter van dienst kunnen zijn
  5. Voor marketingdoeleinden om bestaande klanten over onze diensten te informeren
  6. Om fraude, misbruik, problemen met de beveiliging of technische problemen met onze diensten op te sporen, te voorkomen dan wel op te lossen
  7. Om de rechten, eigendommen en veiligheid van Arlo, haar gebruikers, of het publiek te beschermen zoals dit wettelijk is vereist en toegestaan
  8. Om onderzoek te verrichten voor de verbetering van onze diensten ten bate van onze gebruikers en het publiek
  9. Om aan onze verplichtingen tegenover onze partners te voldoen, zoals ontwikkelaars en rechthebbenden, en
  10. Om aan juridische vereisten te voldoen, waaronder onderzoek naar mogelijke schendingen van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de veilige overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten het land waar u woont. We gebruiken contracten, bijvoorbeeld de standaardclausules van de Europese Commissie, voor de veilige overdracht van persoonlijke gegevens naar derden. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken als u een kopie van dit document wilt hebben.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen: u mag toegang tot deze gegevens vragen en informatie hierover ontvangen, u mag fouten in uw persoonlijke gegevens corrigeren, de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken of hiertegen bezwaar maken, deze gegevens indien gewenst laten blokkeren of verwijderen of uw recht uitoefenen met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een ander bedrijf. Deze rechten kunnen in sommige gevallen worden beperkt door lokale wettelijke vereisten. Naast bovengenoemde rechten hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit die onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving.

Als wij bovendien uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig hebben, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment en kosteloos in te trekken. Wanneer u dit doet, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens voordat u uw toestemming introk.

Arlo International Limited is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u kunt uw rechten op uw persoonlijke gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar: privacy.policy@arlo.com. U kunt ook schrijven naar:

Arlo International Limited
First Floor, Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road
Cork
Ierland

 • 8. Privacy van kinderen

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij laten niet willens en wetens toe dat kinderen jonger dan 16 jaar Arlo gebruiken of Arlo-accounts opzetten. Als u denkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16, kunt u hierover contact met ons opnemen zoals omschreven in het gedeelte Contact opnemen. Wij zullen het probleem dan onmiddellijk onderzoeken en oplossen.

 • 9. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij doen alles om de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens te beschermen en deze op een veilige manier in overeenstemming met dit privacybeleid te behandelen. Wij hebben administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, misbruik en andere onwettige vormen waarop in ons bezit zijnde persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden. Wij hebben ook contractueel vastgelegd dat onze leveranciers die gegevens tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking en onbevoegd gebruik beschermen. Het internet is niet 100% veilig. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van onze sites volledig veilig is. Wij raden u aan voorzichtig te zijn in uw gebruik van het internet. Dit omvat onder andere het niet delen van wachtwoorden.

Als u deelneemt aan een discussieforum, lokale gemeenschappen of een chatroom op een Arlo-website, dient u zich ervan bewust te zijn dat de gegevens die u verstrekt (d.w.z. uw openbare profiel) voor een groot publiek toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden om contact met u op te nemen, u ongevraagde berichten te sturen of voor doeleinden gebruikt worden waarover noch Arlo noch u controle heeft. Daarnaast moet u weten dat individuele fora en chatrooms aanvullende regels en voorwaarden hebben. Arlo is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens of andere informatie die u op deze fora deelt. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens niet verwijderen en zullen wij u hierover informeren en de reden ervan vermelden.

Opslag van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook verwijderen of deze in een onherkenbare vorm opslaan wanneer wij deze gegevens niet langer nodig hebben of wanneer u ons hebt gevraagd deze te verwijderen, tenzij wij de gegevens voor langere tijd mogen bewaren of dit wettelijk wet vereist is. Wij controleren regelmatig onze databases en hanteren termijnen bij het verwijderen van gegevens, waarbij we rekening houden met de diensten die binnen de context van de producten en diensten worden verleend, de lengte van onze relatie met u, de verplichte opslagtermijnen en het statuut van beperkingen.

 • 10. Diensten van derden

De dienst kan functies en links naar websites en diensten bevatten die door derden worden verleend. Als u op een koppeling naar een externe website klikt, komt u terecht op een website waarover wij geen zeggenschap hebben. Alle gegevens die u op websites of bij diensten van derden verstrekt zijn rechtstreeks toegankelijk door de uitvoerders van deze diensten en zijn, indien van toepassing, onderworpen aan het privacy- en veiligheidsbeleid van die uitvoerders, zelfs indien deze gegevens via de dienst worden verkregen. Dit beleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van deze website. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites en diensten van derden die via de dienst bereikt of gebruikt kunnen worden.

 • 11. Aanpassingen van dit beleid

Wij werken dit privacybeleid regelmatig bij. Als wij ons privacybeleid aanpassen, wordt deze aangepaste versie, voorzien van de bijgewerkte herzieningsdatum, hier geplaatst. Wij adviseren om deze pagina's regelmatig te bezoeken zodat u deze wijzigingen kunt bekijken. Als wij ons privacybeleid aanpassen, brengen wij u hiervan ook via andere wegen op de hoogte, bijvoorbeeld door dit op onze website te melden of u hierover een bericht te sturen voordat deze wijzigingen van kracht worden.

 • 12. Contact opnemen

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over dit privacybeleid en hoe wij hiermee omgaan, of wilt u uw privacy-instellingen aanpassen, stuur dan een e-mail naar: privacy.policy@arlo.com of schrijf naar: Arlo Technologies, Inc. 2200 Faraday Ave., Carlsbad, CA 92008, Verenigde Staten.

Dit privacybeleid van Arlo werd op 17 juli 2018 aangepast en gepubliceerd.