Arlo | Terms and Conditions | About Us | default

Arlo Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: maandag 25 november 2019

U bepaalt wie uw camera's en inhoud kan zien. Arlo is ontworpen om u een manier te bieden om de inhoud te bekijken die u hebt vastgelegd met uw Arlo-camera's, inclusief uw video's en foto's die u met uw Arlo-camera's hebt gemaakt. U beheert de toegang tot uw camera's en de opgeslagen inhoud. De Arlo-videobewakingssystemen worden geleverd met diverse servicepakketten, die uit het volgende kunnen bestaan: weergave op afstand van de inhoud van uw Arlo-camera's; automatische opname wanneer beweging wordt gedetecteerd; bewegingswaarschuwingen (met links naar de bijbehorende video's); videoclips die worden verzonden naar uw iPhone, iPad, Android-telefoon of -tablet; digitale pan en zoom; video-opslag; en de mogelijkheid om meerdere camera's te ondersteunen. Met de instellingen in uw Arlo-account kunt u ervoor kiezen uw camera's, foto's en video's privé te houden of ze breder toegankelijk te maken. Er kunnen Premium-servicepakketten worden aangeboden die de bovengenoemde functies opwaarderen of die extra functies aan uw Arlo-systeem toevoegen.

Leeftijd: U moet minstens 18 jaar oud zijn om u bij Arlo aan te melden en door u bij Arlo aan te melden, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent. ARLO's Arlo-systeem verzamelt of verzoekt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 en ARLO staat niet bewust toe dat zij zich bij Arlo registreren. Indien u jonger dan 18 jaar bent, probeer u dan niet bij Arlo te registreren en stuur geen informatie over uzelf zonder ouderlijke toestemming. Niemand jonger dan 18 jaar mag zonder ouderlijke toestemming persoonlijke informatie aan ARLO verstrekken. Wanneer wij merken dat wij zonder toestemming van een ouder of voogd persoonlijke informatie van iemand jonger dan 18 jaar hebben verzameld, zullen wij deze informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie van of over een kind jonger dan 18 jaar hebben, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via legal@arlo.com.

Lees de complete Arlo Servicevoorwaarden hieronder.

Inleiding

Welkom bij Arlo. Arlo wordt geëxploiteerd door Arlo Technologies, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("ARLO"). Door gebruik te maken van:

(a) de Arlo-camera's, basisstationapparaten en het persoonlijke videonetwerk (hierna te noemen het "Arlo-systeem"); en

(b) de Arlo-websites en eventuele bijbehorende abonnementen, inhouddiensten, myArlo-accounts, videostreamsites en alle andere internetdiensten verbonden aan het Arlo-product die ARLO momenteel en mogelijk in de toekomst aanbiedt (hierna te noemen de "Arlo-websites")

((a) en (b) hierboven worden gezamenlijk aangeduid als de "Arlo-diensten")

gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden"). In deze Voorwaarden worden de bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Arlo-diensten uitgelegd en deze vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ARLO ("Overeenkomst").

1. Servicevoorwaarden

Uw registratie van het Arlo-systeem via de Arlo-websites evenals uw gebruik van de Arlo-diensten zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, zelfsin bestaande contractuele relaties. Wij zullen u ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden, per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u de contractuele relatie met onmiddellijke ingang beëindigen. Als u de contractuele relatie niet binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving beëindigt, worden de wijzigingen van kracht 30 dagen na kennisgeving.

Wij kunnen, na schriftelijke kennisgeving aan u, ons contract met u en alle daarmee voortvloeiende rechten en verplichtingen op elk gewenst moment overdragen aan Verisure Ireland DAC, p/a Building 3 University Technology Centre Curraheen Road, Cork, Ierland, als onderdeel van een voorgestelde transactie waarbij alle rechten en verplichtingen van onze klanten worden overgedragen aan de Verisure-bedrijvengroep. Tijdens deze overdracht worden alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract ook overgedragen aan Verisure Ireland DAC.

Elk softwareonderdeel opgenomen in het Arlo-systeem wordt u in licentie gegeven en niet aan u verkocht.

Arlo-diensten kunnen niet worden gebruikt in Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië en het Arlo-systeem mag niet in deze landen worden verkocht.

HET ARLO-SYSTEEM EN DE ARLO-WEBSITES EN -DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK.

2. Registratiegegevens

Registratie van uw Arlo-systeem is vereist. Als u zich wilt registreren, moet u de volgende "Gebruikersgegevens" verstrekken: (i) uw naam (ii) uw systeemidentificatienummer (bij elk Arlo Base Station verstrekt) en (iii) een e-mailadres. U stemt ermee in dat u 18 jaar of ouder bent en gaat akkoord met het verstrekken en onderhouden van juiste en volledige Gebruikersgegevens. ARLO is gerechtigd uw account te beëindigen als u ARLO onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. U verklaart eveneens dat u gerechtigd bent de Arlo-diensten te gebruiken en er toegang toe te verkrijgen. Deze Voorwaarden zijn ongeldig waar ze wettelijk verboden zijn en het recht op toegang tot de Arlo-diensten wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

ARLO respecteert de privacy van uw Gebruikersgegevens en zal de Gebruikersgegevens beschermen in overeenstemming met het ARLO Privacybeleid geplaatst op https://www.arlo.com/en-us/about/privacy-policy/. Wij raden u aan het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. ARLO controleert gebruiksgegevens, zoals logbestanden, diagnostiek, het bandbreedtegebruik en diverse andere analyses uit apparaten die aan de gebruiker gekoppeld zijn, maar zal uw Gebruikersgegevens niet met derden delen voor hun eigen marketing- of reclamedoeleinden tenzij u daar tijdens het registratieproces toestemming voor geeft.

Door het registratieproces te voltooien, gaat u akkoord met het Privacybeleid en bevestigt u dat u begrijpt dat ARLO uw Gebruikersgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt en geeft u daar toestemming toe. U hebt het recht uw Gebruikersgegevens bij te werken of uw toestemming voor de verzameling, opslag en het gebruik van uw Gebruikersgegevens op elk gewenst moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen worden doorgevoerd door bij uw Arlo-account in te loggen. Bepaalde functies van de Arlo-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de verzameling, opslag, of het gebruik van uw Gebruikersgegevens beperkt.

3. Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging

U maakt tijdens het registratieproces bij de Arlo-dienst een wachtwoord en account aan. U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord

(a) ARLO onmiddellijk op de hoogte te brengen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging en

(b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit.

ARLO is niet aansprakelijk voor enig verlies dat of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van dit Hoofdstuk 3. ARLO kan naar eigen goeddunken de registratie weigeren of de toewijzing van het Arlo-account annuleren.

4. Inhoud van derden

De Arlo-diensten bieden u de mogelijkheid toegang tot media-inhoud van derden ("Inhoud van derden") te krijgen waarover ARLO geen redactionele controle of programmeringscontrole heeft. U begrijpt dat

(a) de leveranciers van Inhoud van derden de toegang tot hun inhoud op elk moment kunnen beperken of intrekken

(b) voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, ARLO niet verantwoordelijk is voor en geen redactionele controle heeft over Inhoud van derden en

(c) ARLO geen controle heeft over de distributie van Inhoud van derden.

U gaat ermee akkoord dat met betrekking tot de Inhoud van derden ARLO niet aansprakelijk zal zijn jegens u of iemand anders die uw Arlo-systeem gebruikt. U gaat er ook mee akkoord en verklaart dat alle Inhoud van derden verkregen of overgedragen via de Arlo-diensten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is en dat de Arlo-diensten niet zullen worden gebruikt voor het illegaal kopiëren, illegaal weergeven of anderszins illegaal gebruiken van Inhoud van derden. In het algemeen is toestemming van de desbetreffende rechthebbende nodig voor het weergeven, gebruiken of kopiëren van Inhoud van derden. Ongeautoriseerd kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken kan een schending van de rechten van de houders van het auteursrecht vormen.

ARLO kan de accounts van gebruikers van een ARLO-dienst of -softwareprogramma die inbreuk maken op de auteursrechten, handelsmerken of intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen. Daarnaast kunnen stappen om beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om schending van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, uit te schakelen of te omzeilen illegaal zijn krachtens de Amerikaanse wet of vergelijkbare buitenlandse wetten. ARLO kan de accounts van gebruikers beëindigen die methoden ontwikkelen of gebruiken om dergelijke veiligheidsmaatregelen uit te schakelen of te omzeilen, en kan andere noodzakelijke of passende maatregelen treffen ter voorkoming van overtreding van intellectuele eigendomsrechten.

5. Wijzigingen aan uw Arlo-dienst

Voor zover mogelijk krachtens de toepasselijke wetgeving kan ARLO naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de gebruiker de functies en functionaliteit van de Arlo-diensten wijzigen, toevoegen of verwijderen. Indien u niet tevreden bent over enige wezenlijke wijzigingen aan de Arlo-diensten tijdens een abonnement, kunt u uw gebruik van de Arlo-diensten direct beëindigen en hebt u recht op een pro rata restitutie van uw betaalde, maar niet gebruikte abonnement. ARLO is niet verplicht om enige of alle functies en functionaliteit aan uw Arlo-systeem te verstrekken en kan naar eigen goeddunken het leveren van software-updates voor bepaalde Arlo-systemen stopzetten. Aangezien verschillende Arlo-systemen mogelijk verschillende functies en functionaliteit ondersteunen, is het niveau van dienstverlening dat ARLO biedt wellicht niet voor elk Arlo-systeem hetzelfde.

6. Servicegeschiktheid/ouderlijk toezicht

Voor gebruik van de Arlo-diensten is het vereist dat uw Arlo-systeem toegang heeft tot een altijd werkende breedband-internetverbinding. Om de Arlo-diensten te kunnen gebruiken, moeten alle Arlo-systemen zijn geregistreerd op my.arlo.com of bij door ARLO goedgekeurde Arlo-apps, zoals de officiële ARLO-apps voor iOS en Android.

DE ARLO-DIENSTEN ZIJN BEDOELD VOOR GEBRUIKERS DIE MINSTENS 18 JAAR OUD OF OUDER ZIJN. OMDAT DE ARLO-DIENSTEN TOEGANG KUNNEN BIEDEN TOT VIDEO'S OF AFBEELDINGEN MET EXPLICIETE INHOUD WAARONDER WEERGAVE VAN GEWELD, SEKS OF VERSLAVINGSPROBLEMEN, WORDT OUDERLIJK TOEZICHT AANBEVOLEN VOOR ALLE GEBRUIKERS ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR.

7. Gedrag van leden

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, foto's, video's, berichten, tags, feedback, opmerkingen, vragen en andere informatie of materialen ("Inhoud"), hetzij openbaar geplaatst of privé verzonden, de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon is van wie dergelijke Inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet ARLO, volledig verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u vastlegt, uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Arlo-diensten.

ARLO heeft geen controle over de Inhoud geplaatst via de Arlo-diensten en garandeert, als dusdanig, niet de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. In geen geval is ARLO aansprakelijk voor Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,

(a) eventuele fouten of weglatingen in de Inhoud;

(b) enige vorm van verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van Inhoud geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Arlo-diensten met inbegrip van het weergeven, kopiëren of herverdelen van de Inhoud;

(c) verlies of vernietiging van Inhoud; of

(d) het niet voldoen aan enige en alle van toepassing zijnde federale wetten, staatswetten en lokale wetten met betrekking tot het gebruik van de Arlo-diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot bewaking middels gesloten televisiecircuits voor elk doel en opname in openbare ruimtes.

U begrijpt ook dat ARLO geen garanties geeft voor de identiteit van andere gebruikers met wie u tijdens uw gebruik van de Diensten mogelijk communiceert. Daarnaast kunnen wij niet instaan voor de authenticiteit van gegevens die gebruikers of handelaren over zichzelf kunnen verstrekken. Wij hebben geen controle over en hebben geen verplichting om actie te ondernemen met betrekking tot hoe u de Inhoud mogelijk interpreteert en gebruikt of over welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de Inhoud en u ontheft ons hierbij van alle aansprakelijkheid jegens u voor het al dan niet verwerven of verkrijgen van Inhoud via de Arlo-diensten.

U stemt ermee in geen gebruik te maken van de Arlo-diensten om: Inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken, als die Inhoud onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk is of iemands privacy aantast; minderjarigen op enige manier schaadt; iemand zich ermee voordoet als een andere persoon of entiteit; iemand kopteksten vervalst of anderszins identificerende informatie manipuleert met als doel de oorsprong van Inhoud verzonden via de Arlo-diensten te vermommen; Inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken wanneer u geen recht hebt die Inhoud beschikbaar te stellen krachtens enige wet of krachtens contractuele of vertrouwelijke relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie ingewonnen of bekendgemaakt als onderdeel van een dienstverband of krachtens geheimhoudingsovereenkomsten); Inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken wanneer die Inhoud inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten ("Rechten") van een andere partij; ongevraagd reclamemateriaal, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespellen" of andere vormen van verzoeken te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken, behalve in die gebieden (zoals winkels) die daarvoor zijn aangewezen; de Arlo-diensten of servers of netwerken die zijn verbonden met de Arlo-diensten verstoren of onderbreken (met inbegrip van, zonder beperking, DOS-aanvallen) of het negeren van vereisten, procedures, beleidslijnen of verordeningen van netwerken die zijn verbonden met de Arlo-diensten; opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verordeningen uitgevaardigd door de U.S. Securities and Exchange Commission, regelgeving van nationale of andere effectenbeurzen, met inbegrip van, zonder beperking, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ en eventuele regelgeving met wettelijke kracht; en hinderlijk achtervolgen of anderszins lastigvallen van een ander.

ARLO bekijkt uw privéfoto's of -video's niet zonder uw toestemming, maar u gaat ermee akkoord dat ARLO en haar vertegenwoordigers het recht (maar niet de verplichting) zullen hebben om naar eigen goeddunken Inhoud die via de Arlo-diensten voor het publiek beschikbaar wordt gemaakt of wordt getracht te worden gemaakt te controleren en/of te verwijderen. ARLO kan eveneens Inhoud van de Arlo-diensten weigeren of verwijderen die wellicht in strijd is met de Voorwaarden, zoals die beperkingen opgenomen in Hoofdstuk 7.

Zonder beperking van het voorgaande, zal ARLO te allen tijde het recht hebben om Inhoud te verwijderen die deze Voorwaarden schendt, onwettig is of waarvan ARLO meent dat die onwettig of ongeschikt is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen na ontvangst van beweringen of beschuldigingen van derden of instanties in verband met dergelijke Inhoud) of zonder enige reden.

U bent verantwoordelijk voor het inhouden, aangeven en rapporteren van alle belastingen, heffingen en andere overheidstoeslagen verbonden met uw activiteiten in verband met de Diensten. U erkent, stemt in en gaat ermee akkoord dat ARLO uw accountgegevens en/of Inhoud kan openen, bewaren en openbaar maken als de wet dit vereist of in de overtuiging dat dergelijke toegang, opslag of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is vanwege

(a) het voldoen aan een wettelijke procedure, met inbegrip van en zonder beperking dagvaardingen en opsporingsverzoeken

(b) de naleving van deze Voorwaarden

(c) het reageren op beweringen dat bepaalde Inhoud de rechten van derden schendt

(d) het reageren op uw verzoeken om klantenservice of

(e) het beschermen van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ARLO, haar gebruikers en het publiek.

U begrijpt dat er voor de technische verwerking en overdracht van de Arlo-diensten, met inbegrip van uw Inhoud, mogelijk sprake is van

(a) overdracht via verschillende netwerken en

(b) wijzigingen om aan de technische vereisten voor de verbinding met netwerken of apparaten te voldoen.

U begrijpt dat de Arlo-diensten en de software opgenomen in de Arlo-diensten beveiligingsonderdelen kunnen bevatten die toestaan dat digitale materialen worden beschermd en dat het gebruik van deze materialen onderworpen is aan de gebruiksregels ingesteld door ARLO en/of inhoudaanbieders die inhoud voor de Arlo-diensten leveren.

U mag niet proberen de gebruiksregels opgenomen in de Arlo-diensten te negeren of te omzeilen. Ongeoorloofde of illegale reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van de materialen die op de Arlo-diensten worden geleverd, in zijn geheel of gedeeltelijk, is verboden.

8. Inhoud ingediend of beschikbaar gesteld voor plaatsing op de Arlo-diensten

ARLO maakt geen aanspraak op het eigendom van Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opneming in de Arlo-diensten. Toch verstrekt u, met betrekking tot Inhoud (inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten) die u indient of beschikbaar maakt voor de Arlo-diensten, ARLO de volgende wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, in sublicentie verstrekbare en overdraagbare licentie(s), zoals van toepassing: de licentie voor het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken, publiekelijk uitvoeren en publiekelijk tonen van dergelijke Inhoud op de Arlo-diensten uitsluitend om u de Arlo-diensten te bieden, zoals toegestaan door de functionaliteit van de Arlo-diensten en krachtens deze Voorwaarden. U verleent ARLO het recht om een kopie van de Inhoud (inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten) te bewaren voor archiveringsdoeleinden en legale doeleinden.

U verklaart tevens dat u elke gebruiker van de Arlo-diensten een niet-exclusieve licentie toekent en zal toekennen om toegang te verkrijgen tot uw Inhoud en die te gebruiken via de Arlo-diensten zoals uitsluitend toegestaan middels de functionaliteit van de Arlo-diensten en door u en krachtens deze Voorwaarden beheerd.

Wanneer u een toepassing van derden gebruikt, kan de toepassing uw toestemming vragen voor toegang tot uw Arlo-inhoud en -informatie zodat de toepassing zoals bedoeld kan functioneren. Uw overeenkomst met de leverancier van die toepassing zal bepalen hoe de toepassing die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen, dus vergeet niet de servicevoorwaarden van deze toepassing goed te lezen en uitsluitend toepassingen van betrouwbare leveranciers te gebruiken.

Voor de duidelijkheid: de bovenstaande licentierechten toegekend aan ARLO hebben geen invloed op uw eigendom of recht om aanvullende licenties op het materiaal in uw Inhoud te verlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Abonnementskosten

Voor sommige Arlo-diensten is een doorlopend abonnement vereist. U betaalt uw abonnementsgeld op voorhand. Uw abonnementsperiode staat in uw Arlo-abonnement beschreven. Uw abonnementskosten dekken de Arlo-diensten in uw Arlo-abonnement. U hebt mogelijk de keuze uit betalingsopties voor het abonnement en kunt uw gekozen betalingsoptie veranderen door ARLO overeenkomstig het abonnement hiervan op de hoogte te brengen. Als u om wat voor reden dan ook een beëindigd abonnement wilt reactiveren, kunnen er kosten in rekening worden gebracht ter vergoeding van de reactivering. Als u zich met een actietarief voor de abonnementskosten bij de Arlo-diensten registreert, gelden er mogelijk enkele extra beperkingen. Ongeacht de betalingsoptie gekozen voor uw abonnement zullen uw abonnementskosten geen diensten, functies of functionaliteiten bevatten anders dan de Arlo-diensten zoals omschreven in het abonnement dat u kiest. ARLO kan meerdere abonnementen met verschillende niveaus en diensten aanbieden.

10. Betalingsmachtiging

Om u aan te melden voor een abonnementsoptie met terugkerende betalingen, vult u de verplichte registratiedetails online in, kiest u uw betaalwijze, vinkt u het vakje Mijn abonnement automatisch vernieuwen aan en klikt u op Doorgaan. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de automatische verlenging nadat u het betalingsproces voor de eerste keer hebt voltooid. Als u kiest voor een abonnementsoptie met terugkerende betalingen (d.w.z. de maandelijkse en jaarlijkse abonnementen), stemt u ermee in dat ARLO de abonnementskosten aan het begin van elke periode met de frequentie die u hebt geselecteerd in rekening kan brengen op de creditcard of betaalkaart verstrekt en gekoppeld aan uw account, tenzij en totdat u de optie annuleert door het vakje van de automatische verlengingsoptie in uw Arlo-accountinstellingen op my.arlo.com leeg te maken of door uw Arlo-diensten te annuleren. U dient te annuleren voordat de abonnementskosten op de creditcard of betaalkaart in rekening worden gebracht. Indien u zich hebt aangemeld met een actietarief, worden eventuele vernieuwingen nadat de actieperiode is verstreken, berekend op basis van de dan geldende abonnementskosten. Toegang tot uw Arlo-diensten wordt pas vastgesteld wanneer ARLO of haar gemachtigde geverifieerd heeft dat de creditcardgegevens geldig en juist zijn en dat uw creditcardrekening een goede kredietwaardigheid heeft. U ontvangt 30 en 7 dagen vóór eventuele verlenging per e-mail herinneringen over uw automatische verlenging. U ontvangt een dag vóór de datum van verlenging ook een e-mail om u eraan te herinneren dat uw abonnementsoptie voor een nieuwe periode wordt verlengd.

Voor zover mogelijk krachtens toepasselijke wetgeving, kan ARLO het tarief voor de Arlo-diensten wijzigen of extra kosten in rekening brengen voor functies en functionaliteiten die geen deel uitmaken van de Arlo-diensten. Dergelijke kostenwijzigingen en extra kosten zullen over het algemeen niet plaatsvinden tot de verlengingsdatum van uw abonnement, en als u ontevreden bent over de kostenwijzigingen of extra kosten, kunt u uw gebruik van de Arlo-diensten beëindigen vanwege de invoering van dergelijke kostenwijzigingen of extra kosten en hebt u recht op een pro rata restitutie van uw betaalde, maar niet gebruikte kosten voor het gebruik van de Arlo-diensten. ARLO brengt u op de hoogte van kostenwijzigingen of nieuwe tarieven door u op voorhand een e-mail te sturen naar het e-mailadres in uw account.

ARLO mag zonder kennisgeving uw Arlo-diensten opschorten of beëindigen na afwijzing van creditcardbetaling of als uw creditcardbureau (of zijn vertegenwoordiger of partner) terugbetaling verzoekt van eerdere voor Arlo-diensten aan ARLO gedane betalingen. U gaat ermee akkoord dat ARLO rente in rekening kan brengen over alle verschuldigde bedragen die gedurende 30 dagen of langer onbetaald blijven. De maandelijkse rente zal gelijk zijn aan 1,5% van het achterstallige bedrag of het hoogst wettelijk toegestane percentage, als dat minder is, tot het achterstallige bedrag en de rente zijn betaald. Deze rechten zijn ter aanvulling en niet in plaats van andere juridische rechten of rechtsmiddelen die ARLO heeft. ARLO kan uw account naar derden doorsturen ter incasso in geval van doorlopend verzuim van betaling.

11. Internetserviceprovider en mobiele telefoonkosten

Voor de Arlo-diensten is het gebruik van een breedband-internetverbinding vereist. U bent verantwoordelijk voor eventuele servicekosten voor uw internetverbinding of gegevensabonnement ontstaan als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de Arlo-diensten en u erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle geschillen met een internetserviceprovider of aanbieder van mobiele telefonie met betrekking tot hetzelfde. Het streamen en bekijken van video-opnamen en het gebruik van de apps in het bijzonder kunnen tot extra en aanzienlijke kosten leiden voor toestellen met een gegevensabonnement. ARLO is niet verantwoordelijk voor en geeft geen enkele garantie over de beschikbaarheid, functionaliteit en kosten van een breedband-internetverbinding of ander gegevensabonnement.

12. De Arlo-diensten gebruiken

U kunt uitsluitend met een Arlo-systeem dat gemachtigd is om te communiceren met de Arlo-websites toegang tot de Arlo-diensten verkrijgen en deze gebruiken. U gaat ermee akkoord uw Arlo-systeem niet te manipuleren

of anderszins te wijzigen. De Arlo-diensten zijn bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet in het geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag u de Arlo-diensten of het recht om deze te ontvangen niet overdragen. Door gebruik te maken van de Arlo-diensten gaat u akkoord met alle software-updates en -upgrades die ARLO naar uw Arlo-systeem verzendt. Als u de automatische upgradefunctie van het Arlo-systeem uitschakelt, kunnen bepaalde functionaliteiten van het Arlo-systeem nadelig worden beïnvloed. Zelfs als u de automatische upgradefunctie van uw Arlo-systeem uitschakelt, kan ARLO nog steeds kritieke Arlo-systeemupdates, updates voor Arlo-toepassingen op uw iPhone, iPad, Android-telefoon of -tablet en back-endservice-updates van Arlo implementeren. Als uw Arlo-systeem de Arlo-websites opent (ongeacht uw betalings- of abonnementsstatus), gaat u ermee akkoord en erkent u dat u een gebruiker bent van de Arlo-diensten en gebonden bent door de bepalingen van deze Voorwaarden.

13. Beëindiging van de dienst

U kunt de beëindiging van uw account en uw recht op het gebruik van de Arlo-diensten te allen tijde zonder beperkingen aanvragen. De Arlo-diensten worden binnen ongeveer 5 werkdagen na uw verzoek beëindigd. Ongebruikte kosten voor Arlo-diensten, met inbegrip van abonnementskosten, worden mogelijk niet gerestitueerd bij deze methode van beëindiging. Bij beëindiging van uw account wordt bepaalde informatie mogelijk niet onmiddellijk verwijderd uit de systemen van ARLO of haar gemachtigden, waaronder, zonder beperking, logboeken, diagnostiek, analyses uit apparaten gekoppeld aan de gebruiker; transactiegegevens van het account, of informatie onderhevig aan huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of andere juridische procedures.

Niettegenstaande enige andere in deze Voorwaarden genoemde bepalingen behoudt ARLO zich het absolute recht voor uw account per direct te beëindigen indien de abonnementskosten om welke reden dan ook worden geweigerd, indien u een bepaling van deze Voorwaarden schendt, indien u misbruik van de Arlo-diensten maakt en/of indien u uw Arlo-systeem wijzigt of de Arlo-diensten of -software op zodanige wijze gebruikt dat u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ARLO en/of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of derden.

Daarnaast kan ARLO vanwege enige andere reden uw account en deze Voorwaarden beëindigen mits

ARLO u ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving van een dergelijke beëindiging biedt. Bij een dergelijke beëindiging van uw account blijft u verplicht om alle openstaande kosten en lasten in verband met uw gebruik van de Arlo-diensten vóór beëindiging te voldoen, en ARLO zal u een pro-rata restitutie geven voor uw betaalde, maar niet gebruikte Arlo-servicekosten die ongebruikt blijven vanwege ARLO's beëindiging krachtens deze methode van beëindiging. Beëindiging van de Arlo-diensten kan aanleiding geven tot de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die verband houdt met uw lidmaatschap, inclusief Inhoud.

Alle bepalingen in deze Voorwaarden die, vanwege hun aard, ook na beëindiging zouden moeten blijven bestaan, zullen blijven bestaan na beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, bepalingen inzake eigendom, afwijzingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid.

14. Kennisgeving

ARLO kan u voorzien van kennisgevingen, met inbegrip van kennisgevingen met betrekking op wijzigingen in deze Voorwaarden. Dit kan per e-mail, gewone post, sms-berichten, berichten op of updates van de Arlo-websites of andere redelijke middelen die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld.

15. Het eigendomsrecht van de software en intellectueel eigendom

U dient mogelijk bepaalde softwareprogramma's in uw Arlo-systeem te gebruiken om bepaalde functies van de Arlo-diensten te gebruiken of er volledige toegang toe te hebben. U bent op het moment van aankoop verplicht de software in uw Arlo-systeem te accepteren en te gebruiken evenals andere softwareprogramma's die van tijd tot tijd door ARLO op uw Arlo-systeem worden geleverd. ARLO en/of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers behouden het eigendomsrecht en eigendom van de software voor het Arlo-systeem en bepaalde intellectuele eigendomsrechten in het Arlo-systeem. ARLO en/of haar gelieerde ondernemingen blijven ook eigenaar van alle auteursrechten en handelsmerken van ARLO. In het geval van software van derden die door ARLO en/of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen voor het Arlo-systeem wordt geleverd, zal de desbetreffende derde partij het eigendomsrecht en eigendom van de software, auteursrechten en handelsmerken behouden.

Elke poging om het Arlo-systeem of de software van het Arlo-systeem te demonteren, te decompileren, er afgeleide werken van te maken, er reverse-engineering op toe te passen, deze aan te passen, in sublicentie te geven, te distribueren of voor andere doeleinden te gebruiken, is strikt verboden, tenzij een dergelijk verbod niet is toegestaan krachtens toepasselijke wetgeving. Als u ARLO-softwaretoepassingen op uw thuiscomputer installeert, zijn het eigendom en de andere voorwaarden van dergelijk gebruik onderhevig aan de toepasselijke Licentieovereenkomst voor eindgebruikers waarmee u voorafgaand aan de installatie akkoord dient te gaan.

16. Kennisgeving en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op auteursrecht

en intellectueel eigendom

ARLO respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. ARLO kan, in bepaalde gevallen en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die mogelijk herhaaldelijk inbreuk maken op intellectueel eigendom uitschakelen en/of beëindigen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of als uw intellectuele-eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, gelieve ARLO van de volgende informatie te voorzien:

een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel-eigendomsrecht te handelen;

een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden;

een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de website bevindt;

uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

een verklaring van u dat u in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de houder van het auteursrecht of intellectueel-eigendomsrecht bent of gemachtigd bent op te treden namens de houder van het auteursrecht of intellectueel-eigendomsrecht.

Gelieve deze informatie te sturen naar:

Legal Department, Arlo Technologies, Inc., 3030 Orchard Parkway, San Jose, CA 95154, VS

17. Open-sourcesoftware

Bepaalde onderdelen van de software voor het Arlo-systeem zijn onderworpen aan de GNU General Public License ("GPL") of andere zogenaamde open-sourcelicenties ("Open-sourcesoftware"). Open-sourcesoftware kan niet worden onderworpen aan de beperkingen in Hoofdstuk 15 van deze Voorwaarden. U bent vrij om Open-sourcesoftware die aan de GPL is onderworpen, te gebruiken, te wijzigen en te distribueren zolang u voldoet aan de voorwaarden van de GPL (beschikbaar op www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Ter verduidelijking, deze termen beperken uw rechten krachtens de licentievoorwaarden van de van toepassing zijnde Open-sourcesoftware niet noch verlenen zij u rechten die prevaleren.

18. Koppelingen

U kunt een link naar uw persoonlijke Arlo-site bieden. Een link naar een Arlo-dienst moet naar de startpagina of beginpagina zijn.

De Arlo-diensten of derde partijen kunnen links naar andere websites of bronnen verstrekken. Omdat ARLO geen zeggenschap heeft over dergelijke sites en bronnen, gaat u ermee akkoord dat ARLO niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en de inhoud, reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen niet onderschrijft noch ervoor verantwoordelijk of aansprakelijk is. Verder gaat u akkoord dat ARLO niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade die of enig verlies dat wordt veroorzaakt of mogelijk wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn.

19. Speciale waarschuwingen bij internationaal gebruik

Gezien de wereldwijde aard van internet gaat u ermee akkoord dat u dient te voldoen aan alle plaatselijke regels inzake online gedrag en aanvaardbare Inhoud. U gaat er met name mee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten ten aanzien van de verzending van technische gegevens geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of vanuit het land waar u woont. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land waar een embargo van de Amerikaanse overheid op rust of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt", en dat u niet op een lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat.

20. Geen doorverkoop van Arlo-diensten

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Arlo-diensten (met inbegrip van uw Arlo-ID), het gebruik van de Arlo-diensten of de toegang tot de Arlo-diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

21. Schadevergoeding

U GAAT ERMEE AKKOORD ARLO EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN ALLE VORDERINGEN, PROCEDURES, LETSEL, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERLIEZEN, KOSTEN EN ONKOSTEN (MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VORDERINGEN WEGENS NALATIGHEID, SCHENDING VAN DE PRIVACY, INBREUK OP AUTEURSRECHTEN EN/OF MERKINBREUK TEGEN ARLO EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN OF DE ARLO-DIENSTEN MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT UW SCHENDING VAN EEN BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN, UW MISBRUIK VAN DE ARLO- OF ARLO-DIENSTEN, UW ONGEAUTORISEERDE AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN VAN ARLO-PRODUCTEN OF -SOFTWARE.

22. Garantie en Afwijzing van garantie

ARLO geeft een beperkte garantie op de Arlo-camera's en basisstationapparaten waarbij ARLO u en uitsluitend u garandeert dat de Arlo-camera's en basisstationapparaten vrij zullen zijn van defecten in materiaal en fabricage gedurende één (1) jaar vanaf de datum van aankoop van de Arlo-camera's en basisstationapparaten (tenzij een langere garantieperiode wettelijk verplicht is). De bijzonderheden van deze Beperkte garantie van ARLO zijn verkrijgbaar op http://www.arlo.com/warranty.

Batterijen en batterijvervangingen zijn uitgesloten van alle Arlo-garanties. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de Arlo-batterijen te onderhouden en te vervangen. ARLO raadt u aan de gebruikershandleiding, instructies en waarschuwingen bij alle Arlo-apparatuur aandachtig te lezen en op te volgen. Het gebruik van uitsluitend hoogwaardige, niet-illegale en niet-oplaadbare batterijen wordt aanbevolen. Bij gebruik van oplaadbare batterijen of minderwaardige batterijen die schade aan uw Arlo-systeem kunnen aanbrengen, vervalt de garantie. Bij reparatie of aanpassing van het product door anderen dan ARLO of een door ARLO erkende vertegenwoordiger vervalt deze garantie.

VOOR ZOVER MOGELIJK KRACHTENS TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEHALVE BOVENGENOEMDE PRODUCTGARANTIE VOOR DE ARLO-CAMERA'S EN BASISSTATIONAPPARATEN, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE ARLO-DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN DE "HUIDIGE STAAT" EN "BESCHIKBAARHEID". ARLO GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE ARLO-DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT GEBRUIK VAN DE ARLO-DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN NOCH GEEFT ARLO GARANTIE OVER DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DE ARLO-DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN INHOUD VAN DERDEN), DAT ALLE GEBREKEN AAN DE ARLO-DIENSTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD OF DAT DE ARLO-PRODUCTEN OF ARLO-DIENSTEN COMPATIBEL ZULLEN ZIJN MET ANDERE SPECIFIEKE HARDWARE OF SERVICES. VERDER GEEFT ARLO GEEN GARANTIE DAT DE ARLO-DIENSTEN OF DE ARLO-SERVERS DIE U VAN GEGEVENS EN INHOUD VOORZIEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ARLO AANVAARDT OOK GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN DIE UW ARLO BASE STATION, COMPUTERPROGRAMMATUUR OF ANDERE HARDWARE MOGELIJK BESMETTEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ARLO GEEN VERZEKERAAR IS EN DAT ARLO U GEEN VERZEKERING VAN WELKE AARD DAN OOK BIEDT. BEDRAGEN DIE U AAN ARLO BETAALT VOOR DE DIENSTEN ZIJN GEEN VERZEKERINGSPREMIES EN ZIJN NIET GERELATEERD AAN DE WAARDE VAN UW EIGENDOM, HET EIGENDOM VAN IEMAND ANDERS DAT ZICH IN UW PAND BEVINDT OF ENIG RISICO VAN VERLIES IN UW PAND. INDIEN U EEN VERZEKERING WILT OM U TE BESCHERMEN TEGEN ALLE RISICO'S VAN VERLIES IN UW WONING, DIENT U DIE AAN TE SCHAFFEN. IN GEVAL VAN VERLIES, SCHADE OF LETSEL, ZULT U ZICH NIET TOT ARLO WENDEN OM U OF IEMAND ANDERS COMPENSATIE TE BIEDEN. U DOET AFSTAND VOOR UZELF EN UW VERZEKERAAR VAN ELK RECHT OP SUBROGATIE EN ANDERE RECHTEN JEGENS ARLO TEN GEVOLGE VAN DE BETALING VAN EEN VORDERING WEGENS VERLIES, SCHADE OF LETSEL.

ARLO'S APPARATUUR EN DIENSTEN ZIJN NIET DE OORZAAK VAN BEPAALDE GEBEURTENISSEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BRAND, OVERSTROMING, INBRAKEN, OVERVALLEN EN MEDISCHE PROBLEMEN EN ZE KUNNEN DEZE OOK NIET VOORKOMEN. ARLO GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF WAARBORG, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DAT DE GELEVERDE ARLO-APPARATUUR EN -DIENSTEN DERGELIJKE INCIDENTEN OF DE GEVOLGEN DAARVAN ZULLEN DETECTEREN OF VERHINDEREN. ARLO NEEMT GEEN ENKEL RISICO OP ZICH DAT U OF UW EIGENDOMMEN OF DE PERSOON OF HET EIGENDOM VAN ANDEREN LETSEL OF VERLIES KUNNEN OPLOPEN WANNEER EEN DERGELIJKE GEBEURTENIS PLAATSVINDT. DE TOEWIJZING VAN DERGELIJK RISICO BLIJFT BIJ U, NIET BIJ ARLO.

BEHALVE DE HIERBOVEN GENOEMDE PRODUCTGARANTIE VOOR DE ARLO-CAMERA'S EN BASISSTATIONAPPARATEN, WIJZEN ARLO EN HAAR LEVERANCIERS ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, BETREFFENDE DE ARLO-DIENSTEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIE VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, IS DE LAATSTE ZIN VAN DIT ONDERDEEL MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ARLO WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR EVENTUELE VORDERINGEN WEGENS SERVICEFOUTEN DIE TE WIJTEN ZIJN AAN NORMALE PRODUCTSLIJTAGE, VERKEERD PRODUCTGEBRUIK, MISBRUIK, PRODUCTWIJZIGING, ONJUISTE PRODUCTKEUZE OF UW NIET-NALEVING VAN ALLE GELDENDE FEDERALE WETTEN, STAATSWETTEN OF LOKALE WETTEN. DEZE GARANTIE EN AFWIJZING VAN GARANTIE GEVEN U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE PER STAAT, PROVINCIE OF LAND VERSCHILLEN. BEHALVE WANNEER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL ARLO ANDERE RECHTEN DIE U HEBT, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NIET-NALEVING VAN EEN VERKOOPCONTRACT, NIET UITSLUITEN, BEPERKEN OF OPSCHORTEN. VOOR EEN GOED BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETTEN VAN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND TE RAADPLEGEN. VOOR ONZE AUSTRALISCHE KLANTEN: HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE GARANTIE EEN AANVULLING IS OP DE WETTELIJKE RECHTEN IN AUSTRALIË MET BETREKKING TOT UW GOEDEREN DIE, OVEREENKOMSTIG AUSTRALISCH CONSUMENTENRECHT, NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN.

23. Geen externe begunstigden

U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders in deze Voorwaarden bepaald, er geen externe begunstigden voor deze Voorwaarden zijn.

24. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Arlo

In geen geval is ARLO op enige manier aansprakelijk voor de Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van Inhoud, fouten of weglatingen in de Inhoud of verlies of schade, van welke aard dan ook, opgetreden in verband met het gebruik van of blootstelling aan Inhoud geplaatst, gemaild, geopend, overgedragen of anderszins beschikbaar gesteld via de Arlo-diensten.

ARLO's aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder voor schending van verplichtingen of verbintenis, vertraging in de uitvoering, de niet-uitvoering of slechte uitvoering, wordt uitgesloten, tenzij deze te wijten is aan onzorgvuldige inbreuken op belangrijke contractuele verplichtingen of verbintenis van ARLO. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van nalatigheid is beperkt tot directe schade gewoonlijk en doorgaans voorzienbaar in een dergelijk geval. Indien de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op opzettelijke of grof nalatige schending van contractuele verplichting of verbintenis van de zijde van ARLO, zijn de uitsluiting en de beperking van aansprakelijkheid zoals in de vorige volzinnen genoemd NIET van toepassing. De voorgaande uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid IS ook niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding voortvloeiend uit verlies van mensenlevens, lichamelijk letsel of gezondheidseffecten waarvoor ARLO aansprakelijk kan worden gehouden, of voor niet-contractuele aansprakelijkheid.

In bepaalde staten en landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Daarnaast is deze bepaling niet bedoeld om de aansprakelijkheid van ARLO te beperken in geval van bewust of opzettelijk wangedrag van ARLO. Bovendien, als ARLO per ongeluk of ten onrechte uw account te veel in rekening brengt, zal dit gedeelte het vermogen van ARLO om deze per ongeluk of ten onrechte geheven bedragen te restitueren niet beperken.

25. Algemene informatie

Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ARLO en zijn bepalend voor uw gebruik van de Arlo-diensten en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en ARLO met betrekking tot de Arlo-diensten. U kunt ook worden onderworpen aan extra voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Arlo-diensten, partnerdiensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt of aanschaft.

Rechts- en forumkeuze. Voor zover mogelijk krachtens uw lokale wetgeving, worden deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Arlo beheerst door de wetten van de staat Californië, ongeacht eventuele conflicten met wettelijke bepalingen.

Voor zover mogelijk krachtens uw lokale wetgeving, zullen geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het voorwerp van deze Overeenkomst uiteindelijk worden beslecht door bemiddeling in Santa Clara County, Californië, in de Engelse taal volgens de Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and

Mediation Services, Inc. ("JAMS") dan van kracht, door één commerciële bemiddelaar met aanzienlijke ervaring in het oplossen van geschillen inzake intellectueel eigendom en handelscontract, die wordt gekozen uit de desbetreffende lijst van JAMS-bemiddelaars overeenkomstig de Streamlined Arbitration Rules and Procedures van of JAMS. Uitspraak na de gunning op deze manier verleend, wordt mogelijk ingediend bij een bevoegde rechtbank of er kan beroep worden ingesteld bij dergelijke rechtbank voor rechterlijke aanvaarding van een gunning en een tenuitvoerlegging, naargelang het geval. Eventuele bemiddeling in het kader van deze Overeenkomst vindt op individuele basis plaats: collectieve bemiddeling en collectieve beroepen zijn niet toegestaan.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, U EN ARLO ELK AFZIEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF

DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEF BEROEP.

Niettegenstaande het voorgaande, heeft elke partij het recht om een beroep in een bevoegde rechtbank te starten om een gerechtelijke uitspraak of andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen in afwachting van een definitieve beslissing van de bemiddelaar. Voor alle doeleinden van deze Overeenkomst geven de partijen toestemming tot de exclusieve jurisdictie en locatie van de federale rechtbanken van de Verenigde Staten in het noordelijke district van Californië.

Afstand en scheidbaarheid van voorwaarden. Het falen van ARLO om een recht of een bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaan de partijen er niettemin mee akkoord dat de rechtbank dient te pogen de intenties van de partijen, zoals vastgelegd in de bepaling, toe te passen en de overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Geen recht op overleven en niet-overdraagbaarheid. U gaat ermee akkoord dat uw Arlo-account niet overdraagbaar is en dat eventuele rechten op uw Arlo-ID of inhoud in uw account bij uw overlijden komen te vervallen. Bij ontvangst van een kopie van een overlijdensakte kan uw account worden beëindigd en de inhoud daarvan permanent verwijderd.

De hoofdstuktitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele functie.

26. CONTACT

De volgende ARLO-rechtspersoon is verantwoordelijk voor het leveren van de Arlo-diensten afhankelijk van waar u het Arlo-systeem gebruikt

Noord- en Zuid-Amerika

Arlo Technologies, Inc.

Alle andere internationale gebieden (inclusief, maar niet beperkt tot, Europa, Midden-Oosten,

Afrika, Azië en Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland)

Arlo Technologies International Limited

Dus als u vragen, klachten of vorderingen met betrekking tot de Arlo-diensten hebt, kunt u contact met ons opnemen op:

Noord- en Zuid-Amerika

Arlo Technologies, Inc.

3030 Orchard Parkway

San Jose, CA 95134

Telefoonnummer hoofdkantoor: 1 (408) 638 3750

https://www.arlo.com/en-us/support/contact.aspx

Alle andere internationale gebieden (inclusief maar niet beperkt tot Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland)

Arlo Technologies International Ltd

Building 3 University Technology Centre Curraheen Road

Cork, Ierland

Telefoonnummer hoofdkantoor: 1 800 949 252

https://www.arlo.com/eu/support/default.aspx

Revisie 3, van kracht: maandag 25 november 2019

27. Addendum Arlo Servicevoorwaarden

Als u een abonnement hebt op een Arlo-dienst, dan zijn onderstaande aanvullende Arlo Servicevoorwaarden van toepassing.

Laatst bijgewerkt op: maandag 25 november 2019

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG EN VOLLEDIG DOOR. ZE BEVATTEN EEN AANTAL VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID EN HET GEBRUIK VAN DE ARLO-SERVICE DIE U ACTIVEERT ("Arlo-service").

Deze "Arlo Servicevoorwaarden" vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Arlo ("Arlo-voorwaarden" of "Voorwaarden"), die overigens volledig van kracht blijven, met inachtneming van de eventuele aanvullende voorwaarden die hierin worden beschreven. In geval van onverenigbaarheid tussen de Arlo Servicevoorwaarden en de Arlo-voorwaarden, gaan de voorwaarden en bepalingen in de Arlo Servicevoorwaarden voor.

Activering. Om uw Arlo-service te activeren, moet u bepaalde stappen volgen en daarmee instemmen - deze activering zal niet automatisch plaatsvinden. Voor nieuwe Arlo-gebruikers betekent dit dat ze een Arlo-account moeten maken als onderdeel van het registratieproces. Op het gebruik van de Arlo-service zijn deze Arlo Servicevoorwaarden, de Arlo-voorwaarden en het Arlo-privavcybeleid van toepassing.

Duur. U kunt uw Arlo-service op ieder moment annuleren of uw Arlo-account op ieder moment verwijderen, waarna u geen toegang meer hebt tot de Arlo-service en/of uw Arlo-account. Om een van deze handelingen te kunnen uitvoeren, meldt u zich aan bij uw Arlo-account en volgt u de aanwijzingen op de accountpagina.

Privacy. Als uw Arlo-service gebruikmaakt van gezichtsherkenning, objectherkenning of andere kunstmatige intelligentie, kan Arlo digitale foto's, video's en geluiden vastleggen en de informatie gebruiken die door uw Arlo-systeem wordt verstrekt. Arlo vergelijkt deze vastgelegde beelden en geluiden automatisch met databases met opgeslagen gegevens. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat dergelijke gegevens en andere biometrische of milieutechnische gegevens door uw Arlo-systeem kunnen worden vastgelegd en door uw Arlo-systeem kunnen worden geanalyseerd, maar Arlo-medewerkers kunnen uw privéfoto's of -video's niet zonder uw toestemming bekijken.

Naast de hierboven beschreven informatie die u verstrekt aan het Arlo-systeem voor gebruik door de Arlo-service, bevestigt u en stemt er eveneens mee in andere informatie te verschaffen aan Arlo, zoals uw e-mailadres, fysieke adres en creditcardgegevens. Deze laatste informatie is bedoeld voor activering en beheer van de Arlo-services.

Betaling. Op de creditcard die u opgeeft tijdens het aanmelden voor de Arlo-service wordt automatisch de huidige prijs van de Arlo-service voor iedere abonnementsperiode in rekening gebracht totdat u annuleert.U kunt de Arlo-service op elk moment voorafgaand aan de start van de nieuwe abonnementsperiode annuleren, maar u zult geen pro-rata vergoeding ontvangen voor de huidige abonnementsperiode.Als Arlo in de toekomst het abonnementsgeld voor de Arlo-service per maand of per andere periode wijzigt, zullen wij u op voorhand van de prijswijziging op de hoogte brengen. Als u niet annuleert, zullen de prijswijzigingen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode volgend op de datum van de tariefswijziging. Door niet te annuleren en de Arlo-service te blijven gebruiken na ingang van de tariefswijziging, gaat u akkoord met de nieuwe prijs. Met andere woorden, nadat uw abonnementsperiode is beëindigd, kan de prijs voor de volgende abonnementsperiode verschillen, maar de prijs zal niet veranderen tijdens uw huidige abonnementsperiode.

Beperkingen van de Arlo Smart-service. De Arlo Smart E911-service werkt niet (1) bij verlies van de noodzakelijke elektrische voeding, inclusief en zonder beperking, het verlies van elektrische voeding naar de apparatuur die nodig is voor het routeren van Arlo Smart communicaties naar de desbetreffende noodcentrale; (2) indien de draadloze of breedband-internetverbinding van uw toestel met de Arlo Smart- applicatie niet operationeel is; (3) op een externe locatie zonder internetverbinding; (4) indien de Arlo Smart-applicatie niet correct is geconfigureerd; (5) indien niet het juiste fysieke adres voor de Arlo E911-service is doorgegeven; (6) indien de technische beperkingen van een noodcentrale het onmogelijk maken om oproepen van de Arlo E911-service te ontvangen of te verwerken; en (7) indien andere vormen van overmacht er de oorzaak van zijn dat de kwaliteit van de breedbandverbinding verslechtert, inclusief en zonder beperking, netwerkcongestie. Uw aanvaarding van deze voorwaarden van de Arlo Smart-service vormt uw bevestiging van het feit dat Arlo u heeft gewezen op deze mogelijke beperkingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Wij hebben geen enkele controle over het feit of en de manier waarop gesprekken die gebruik maken van onze Arlo Smart E911-service worden beantwoord of behandeld door een lokale alarmcentrale. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand voor de handelwijze van lokale alarmcentrales en de nationale noodcentrale. Wij vertrouwen op derden om ons te ondersteunen bij de routering van de communicaties van de Arlo Smart E911-service naar lokale alarmcentrales en een nationale noodcentrale. We wijzen alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand in het geval dat gegevens van dergelijke derden die worden gebruikt om communicaties te routeren, onjuist zijn of een verkeerd resultaat opleveren. Arlo noch haar leidinggevenden of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor claims, schade of verlies; u doet hierbij afstand van alle claims of grondslagen voor rechtsvorderingen, die voortvloeien uit of in verband staan met onze Arlo-service, tenzij dergelijke claims of grondslagen voor rechtsvorderingen zijn ontstaan als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van ons.

Aanvullende services. Mogelijk stellen wij van tijd tot tijd aanvullende Arlo-services (elk genoemd een "Aanvullende service") beschikbaar aan klanten van Arlo. Om toegang te krijgen tot deze aanvullende diensten, moet u wellicht bepaalde stappen volgen en instemmen met aanvullende voorwaarden.