Arlo | Warranty Information | About Us | default

Ograniczona roczna gwarancja na sprzęt

Dziekujemy za wybranie produktu firmy Arlo.

Wazne!

Aby zapoznac sie z ogólnymi informacjami i dokumentacja produktu, prosimy odwiedzic strone internetowa:

https://www.arlo.com/

Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu.


W JAKI SPOSÓB PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIE DO NINIEJSZEJ GWARANCJI

NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UZYTKOWNIKOWI PRAWA SPECJALNE. UZYTKOWNIK MOZE DYSPONOWAC INNYMI PRAWAMI RÓZNIACYMI SIE W ZALEZNOSCI OD STANU, PROWINCJI LUB KRAJU.

POZA PRZYPADKAMI DOZWOLONYMI PRZEZ PRAWO FIRMA ARLO NIE WYLACZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW, JAKIE POSIADA UZYTKOWNIK, W TYM TYCH, KTÓRE MOGA WYNIKAC Z BRAKU ZGODNOSCI UMOWY SPRZEDAZY. W CELU DOKLADNEGO ZROZUMIENIA POSIADANYCH PRAW UZYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z PRZEPISAMI PRAWA DANEGO STANU, PROWINCJI LUB KRAJU.

DOTYCZY KLIENTÓW AUSTRALIJSKICH: PROSIMY PAMIETAC, ZE NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI DODATEK DO PRAW USTAWOWYCH OBOWIAZUJACYCH W AUSTRALII W ZWIAZKU Z TOWARAMI, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM KONSUMENCKIM AUSTRALII NIE MOGA BYC WYKLUCZONE. Nasze produkty sa objete gwarancjami, których nie mozna wykluczyc na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Uzytkownik ma prawo do wymiany produktu lub otrzymania zwrotu pieniedzy w przypadku powaznej awarii, a takze odszkodowania z tytulu wszelkich innych racjonalnie przewidywalnych strat lub szkód. Uzytkownik ma równiez prawo do naprawy lub wymiany produktu, jesli nie jest on akceptowalnej jakosci, a awaria nie jest powazna.

Aby uzyskac standardowe wsparcie gwarancyjne firmy Arlo w Australii, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 1 300 361 254. Jesli uzytkownik posiada numer autoryzacji zwrotu nadany przez dzial pomocy technicznej firmy Arlo, nalezy przeslac swój produkt na ponizszy adres:

 

BRIGHTSTAR LOGISTICS PTY LTD.

Att: Arlo Returns

Door 7, 11-13 ASH ROAD,

PRESTONS,

NSW 2170

 

Aby uzyskac standardowe wsparcie gwarancyjne firmy Arlo w Stanach Zjednoczonych, prosimy o kontakt pod adresem:

 

Arlo Technologies, Inc.

2200 Faraday Avenue, Ste. 150

Carlsbad, CA 92008

 

PRODUKTY OBJETE NINIEJSZA GWARANCJA

Jak wskazano powyzej, korzysci dla konsumenta wynikajace z niniejszej gwarancji firmy Arlo nie wykluczaja zadnych innych praw i srodków ochrony prawnej konsumenta wynikajacych z jakichkolwiek przepisów prawa w odniesieniu do towarów i uslug, których dotyczy gwarancja. Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich produktów firmy Arlo zakupionych u autoryzowanego sprzedawcy firmy Arlo.

Nasza zasada jest zapewnianie gwarancji produktów i swiadczenie uslug wylacznie w zakresie produktów zakupionych od autoryzowanego dystrybutora firmy Arlo i tylko wraz z paragonem lub dowodem zakupu. W przypadku zakupu produktu firmy Arlo od nieautoryzowanego sprzedawcy lub jesli oryginalny fabryczny numer seryjny zostal usuniety, zniszczony lub zmieniony, niniejsza gwarancja firmy Arlo nie bedzie wazna.

Niestety, istnieja strony internetowe i sprzedawcy, którzy twierdza, ze sa autoryzowanymi odsprzedawcami firmy Arlo, mimo iz nimi nie sa. Produkty sprzedawane na tych stronach internetowych lub u takich sprzedawców nie sa objete gwarancja firmy Arlo. Kupujac produkty na nieautoryzowanej stronie internetowej lub u nieautoryzowanego sprzedawcy, uzytkownik podejmuje ryzyko, poniewaz produkty takie moga byc podrobione, uzywane, wadliwe lub moga nie byc przeznaczone do uzytku w kraju uzytkownika. Nalezy chronic siebie i swój produkt firmy Arlo, kupujac go wylacznie od autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczacych autoryzowanych sprzedawców zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.


CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA

Firma Arlo udziela gwarancji na swoje produkty pod wzgledem wad materialowych i wykonawczych, gdy produkty kupowane sa w ich oryginalnym opakowaniu i normalnie uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie ograniczone gwarancje firmy Arlo rozpoczynaja sie w dniu zakupu. PROSIMY O ZACHOWANIE KOPII PARAGONU JAKO DOWODU ZAKUPU. Okres ograniczonej gwarancji na sprzet firmy Arlo wynosi zazwyczaj jeden rok od daty zakupu, ale moze sie róznic w zaleznosci od zakupionego produktu firmy Arlo. W szczególnosci moga wystepowac pewne komponenty lub akcesoria produktów firmy Arlo, takie jak baterie, zasilacze, powloki lub uchwyty, które maja ograniczona gwarancje o dlugosci rózniacej sie od rocznej gwarancji produktu bazowego firmy Arlo. Aby okreslic dlugosc gwarancji dla danego produktu firmy Arlo, nalezy zapoznac sie ze szczególowymi informacjami o produkcie na stronie arlo.com.

Wszystkie gwarancje firmy Arlo (w przeciwienstwie do gwarancji ustawowych lub niewykluczalnych gwarancji ustawowych), w tym gwarancje dorozumiane, sa wazne tylko na okres, w którym produkt firmy Arlo jest wlasnoscia „pierwotnego nabywcy” produktu. „Pierwotny nabywca”, dla celów niniejszej gwarancji, jest pierwszym nabywca produktu od firmy Arlo lub autoryzowanego sprzedawcy firmy Arlo. Wszystkie ograniczone gwarancje firmy Arlo, w tym gwarancje dozywotnie, sa niezbywalne.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA I WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE SA WYLACZNYMI GWARANCJAMI UZYTKOWNIKA I ZASTEPUJA WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAZNE LUB DOROZUMIANE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJA NA OGRANICZENIA CZASU TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, DLATEGO POWYZSZE OGRANICZENIE MOZE NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO UZYTKOWNIKA.

 

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA FIRMY ARLO

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jesli produkt firmy Arlo zostanie uszkodzony w trakcie transportu, obslugi, przechowywania, wypadku, naduzycia lub niewlasciwego uzytkowania lub jesli byl uzytkowany lub konserwowany w sposób niezgodny z instrukcja obslugi produktu, zostal w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jesli jego numer seryjny zostal usuniety lub zniszczony. W przypadku produktów firmy Arlo, w których mozna stosowac baterie wymienne, zaleca sie stosowanie wylacznie baterii wysokiej jakosci, niepodrobionych i nienadajacych sie do ponownego ladowania. Korzystanie z akumulatorów lub niskiej jakosci baterii w tych produktach moze doprowadzic do uszkodzenia produktu firmy Arlo i uniewaznienia gwarancji. Naprawa lub modyfikacja produktu przez osobe inna niz pracownik firmy Arlo lub zatwierdzony przez nia przedstawiciel spowoduje uniewaznienie gwarancji.


OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA

W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego w ramach niniejszej gwarancji firmy Arlo w okresie gwarancyjnym produktu firmy Arlo, jak okreslono powyzej, nalezy zlozyc do firmy Arlo wazne roszczenie, poprzez:

    1. uzyskanie numeru RMA w wyniku skontaktowania sie z dzialem wsparcia technicznego firmy Arlo;

    2. zwrot (na koszt uzytkownika) uszkodzonego produktu na adres podany przez dzial pomocy technicznej firmy Arlo; oraz

    3. dostarczenie do firmy Arlo dowodu oryginalnej daty zakupu.

Firma Arlo nie przyjmuje do serwisu gwarancyjnego przesylek za pobraniem, ale po wykonaniu powyzszych trzech kroków produkty zamienne zostana uzytkownikowi zwrócone na koszt firmy Arlo. Produkty przedstawione do naprawy moga zostac zastapione produktami odnowionymi tego samego rodzaju, zamiast wykonania ich naprawy. Do naprawy produktów mozna uzyc czesci odnowionych lub uzywanych. Jesli firma Arlo, wylacznie w wyniku swojej decyzji, nie jest w stanie wymienic wadliwego produktu, zwróci zamortyzowana cene zakupu produktu.

JESLI PRODUKT FIRMY ARLO JEST W STANIE PRZECHOWYWAC OPROGRAMOWANIE, DANE I INNE INFORMACJE, NALEZY OKRESOWO WYKONYWAC KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOSNIKU PAMIECI MASOWEJ W CELU OCHRONY ZAWARTOSCI I JAKO SRODEK OSTROZNOSCI PRZED EWENTUALNYMI AWARIAMI DZIALANIA. PODCZAS SERWISU GWARANCYJNEGO LUB INNEGO WSPARCIA TECHNICZNEGO MOZE DOJSC DO UTRATY, WYMIANY LUB PRZEFORMATOWANIA ZAWARTOSCI NOSNIKÓW PAMIECI MASOWEJ PRODUKTU FIRMY ARLO. W TAKIM PRZYPADKU FIRMA ARLO I JEJ PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UTRATE OPROGRAMOWANIA, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOSNIKACH DANYCH LUB INNYCH CZESCI OBSLUGIWANEGO PRODUKTU FIRMY ARLO.

 

OBOWIAZKI FIRMY ARLO

Tak dlugo, jak uzytkownik wypelnia swoje zobowiazania wynikajace z sekcji „ “ OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA ” powyzej, firma Arlo wymieni jego produkt na taki sam lub funkcjonalnie równorzedny produkt wedlug wlasnego uznania, bezplatnie (z wyjatkiem oplat za wysylke, jak przewidziano powyzej).


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Z WYJATKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA ARLO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POSREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM M.IN. SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB NIEPRAWIDLOWEGO DZIALANIA PRODUKTÓW FIRMY ARLO, ZAGROZENIA LUB USZKODZENIA DANYCH, UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTÓW WYMIANY TOWARÓW LUB KOSZTÓW ODZYSKANIA, PROGRAMOWANIA LUB REPRODUKCJI JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB UZYWANYCH WRAZ Z PRODUKTEM FIRMY ARLO, NAWET JESLI FIRMA ARLO ZOSTALA Z WYPRZEDZENIEM POINFORMOWANA O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE STANY (LUB KRAJE CZY PROWINCJE) NIE ZEZWALAJA NA WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB POSREDNIE, W ZWIAZKU Z CZYM POWYZSZE OGRANICZENIE LUB WYLACZENIE MOZE NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO UZYTKOWNIKA.

WYLACZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI OKRESLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE MAJA WPLYWU NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENCKIE UZYTKOWNIKA WYNIKAJACE Z AUSTRALIJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO LUB PRAWA KONSUMENCKIEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Z zastrzezeniem wszelkich praw ustawowych, które moga przyslugiwac uzytkownikowi na mocy australijskiego prawa konsumenckiego lub prawa konsumenckiego Stanów Zjednoczonych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo oraz z wyjatkiem przypadków wyraznie okreslonych w niniejszym dokumencie gwarancje i srodki ochrony prawnej w niniejszej umowie gwarancyjnej sa wylaczne i zastepuja wszystkie inne, ustne lub pisemne, wyrazne lub dorozumiane. Wszelkie inne gwarancje zostaja wyraznie wylaczone.

Niniejsza gwarancja bedzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem kraju, w którym dokonano zakupu produktu firmy Arlo.