Zapewnianie bezpieczeństwa napawa nas dumą. Chroniąc to, co najważniejsze każdego dnia, zmieniamy życie na lepsze. 

Zdobyliśmy zaufanie ponad 4 milionów klientów w 16 krajach na całym świecie, co dowodzi, iż wartość związana z działaniem w sposób odpowiedzialny i budzący zaufanie jest zakorzeniona w naszym DNA. Nasz program zgodności określa normy, których przestrzegamy i które chcemy przekraczać, aby spełniać zmieniające się oczekiwania. Program ten zawiera wskazówki dotyczące prawidłowej interakcji z pracownikami, klientami, dostawcami, konkurentami i pozostałymi interesariuszami.

Obowiązująca w całej Grupie Polityka zgłaszania nieprawidłowości umożliwia wszystkim interesariuszom, w tym pracownikom, przyczyniać się do realizacji naszej misji polegającej na ochronie tego co najważniejsze w drodze zgłaszania podejrzewanych naruszeń Kodeksu postępowania, regulaminów wewnętrznych, przyjętych norm i obowiązujących przepisów. 

Zapoznaj się z tą Polityką tutaj.

Wejdź na witrynę https://verisurespeakup.com.