Zgodność z przepisami

Verisure jest zaangażowany w dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które są zgodne z przepisami prawa, standardami i wymogami. Produkty marki Verisure Arlo przechodzą intensywne testy i procesy certyfikacji w każdym aspekcie zgodności z przepisami, w tym między innymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa, łączności bezprzewodowej i telekomunikacji. Produkty są zgodne z RoHS z zastosowaniem pewnych wyjątków i są odpowiednio oznakowane zgodnie z dyrektywą dotyczącą oznakowania CE. Produkty są uważane za „artykuły” w ramach REACH i na żądanie możemy dostarczyć odbiorcom produktów marki Arlo informacje na temat stosowania substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) i substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE