Försäljningsvillkor

Viktigt meddelande: Vänligen läs dessa Köpvillkor (nedan kallade "Villkor") innan Du gör en beställning, köper eller förvärvar en eller flera Produkter. Du accepterar samtliga bestämmelser i dessa Villkor genom att Du lämnar ett elektroniskt samtycke, gör en beställning, köper eller förvärvar Produkter på Arlo Europes Webbplats (det vill säga www.arlo.com/sv_se).  

Arlo Europes separata användarvillkor gäller om Du prenumererar på en tjänst på Arlo Europes Webbplats eller på Arlo-appen.

1. Definitioner

I dessa Villkor ska följande termer ha följande betydelser:

"Arlo Europe", "Vi" eller "Oss" betyder Verisure Arlo Europe DAC (658538), med säte i Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T12 AP97, telefonnummer, 0200123572 e-postadress, shop@arlo-europe.com;

"Kund", "Du" betyder en konsument som gör en beställning av produkter på Webbplatsen;

”Konsument” betyder varje fysisk person som genomför ett köp för ändamål som huvudsakligen ligger utanför den fysiska personens yrke eller näringsverksamhet;

"Avtal" betyder varje avtal som ingåtts mellan Kunden och Arlo Europe inom ramen för köp av Produkter i enlighet med dessa Villkor;

”Leverans” betyder överföring av besittning eller kontroll av en eller flera Produkter;  

”Force Majeure-händelse” betyder en extern händelse som anses vara oförutsebar och oöverstiglig och som därmed hindrar Arlo Europe från att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Villkor, inklusive, utan begränsning, strejker, översvämningar, bränder, lockouts, pandemier, orkaner, jordbävningar;

Parter” betyder Kunden och Arlo Europe tillsammans och "Part" betyder någon av dem;

"Produkter" betyder det utbud av Produkter som finns tillgängligt på Webbplatsen;

"Webbplats" betyder Arlo Europes Webbplats som finns tillgänglig på följande adress: www.arlo.com/sv_se.

2. Relationen mellan Dig och Arlo Europe

Dessa Villkor gäller för avtalsförhållandet mellan Dig och Arlo Europe som uppstår när Du beställer Produkter på Webbplatsen. Parterna ingår ett Avtal i enlighet med avsnitt 6 om Arlo Europe accepterar Din beställning. Arlo Europe har ingen skyldighet att acceptera Din beställning och Arlo Europe förbehåller sig rätten att inte acceptera Din beställning om berättigade skäl föreligger.

Arlo Europe levererar Produkter endast till adresser inom Sverige.

3. Kundens skyldigheter

Genom att göra en beställning på en eller flera Produkter på Webbplatsen godkänner Du att:

  • Du endast kommer att använda de Produkter som tillhandahålls av Arlo Europe för personligt och icke-kommersiellt bruk, och att Du inte agerar i ett syfte relaterat till handel, företags-, hantverks- eller yrkesverksamhet;  
  • Du är minst 18 år gammal och är medveten om de gällande rättsliga förutsättningarna som gäller för Avtalet; och
  • Du är medveten om att ett bindande Avtal mellan Dig och Arlo Europe medför en betalningsförpliktelse för de Produkter Du har beställt.

4. Beställning av Produkter

4.1    Produktbeskrivningen

4.1.1    Produktbeskrivningen och priset på Webbplatsen utgör inte ett bindande anbud från Arlo Europe, utan bara en uppmaning till Konsumenten att lämna anbud genom att beställa Produkter.

4.1.2    Endast de tillämpliga villkoren, beskrivningar, egenskaper, funktioner, presentationer samt pris som Vi har publicerat på Webbplatsen som direkt presentation av Produkterna ska anses utgöra Produktbeskrivningar som godkänts av Arlo Europe. Bilder och videor på Webbplatsen som illustrerar Produkterna tillhandahålls endast för illustrationsändamål och utgör inte en del av produktbeskrivningen. Genom att göra en beställning på Webbplatsen förstår och godkänner Du att Du inte beställer Produkter på grundval av några bilder eller videor.  

4.1.3    Du bär ansvaret för att kontrollera att Produkterna, som beskrivs i ovan nämnda publicerade material, överensstämmer med Dina behov och din avsedda användning av Produkten.

4.2    Pris

4.2.1    Priserna som anges på Webbplatsen inkluderar mervärdesskatt, men exkluderar eventuella tillämpliga leveranskostnader.  De relevanta leveranskostnaderna kommer att anges tydligt på Webbplatsen innan beställningen slutförs. Leveranskostnaderna kommer att anges som ett tillägg till kostnaden för de beställda Produkterna om inget annat anges, till exempel på grund av rabatter, presentkort eller särskilda erbjudanden.  

4.2.2    Priserna på Webbplatsen anges i SEK.

4.2.3    Vi förbehåller Oss rätten att ändra priserna när som helst utan föregående meddelande. Endast de priser som presenteras på Webbplatsen när Du gör en beställning är tillämpliga.

4.3    Ditt bindande anbud

4.3.1    När Du trycker på knappen ”Bekräfta och betala” som det sista steget i beställningsprocessen skickar Du ett bindande anbud för köp av Produkterna som anges i Din orderspecifikation i enlighet med dessa Villkor. Kort efter att Du har genomfört beställningen kommer Du att motta en orderbekräftelse från Oss via epost. Orderbekräftelsen utgör inte en bindande accept av Ditt anbud från Oss. Ett Avtal ingås mellan Dig och Arlo Europe först när Arlo Europe accepterar Din beställning inom 14 dagar via ett separat e-postmeddelande eller när Arlo Europe skickar Produkterna inom 30 dagar. Vänligen kontrollera skräpposten i Din inkorg regelbundet.

4.3.2    Du förstår att överföringen av beställningen eller betalningsbekräftelsen som görs via elektroniska medel kan misslyckas på grund av skäl som ligger utanför Parternas rimliga kontroll, inklusive men inte begränsad till ett fel på programvara, telekommunikationssignaler, eller fel på tredje parts tjänst eller system.

4.4    Beställningsprocessen

4.4.1    Du placerar Produkter i kundvagnen genom att trycka på knappen ”Lägg till i kundvagnen”. För att slutföra Din beställning, tryck på knappen ”Utcheckning” för att få fram en sammanställning av Din beställning så väl som den totala kostnaden. Du kommer då också få välja leverans- och betalningsmetod (se Avsnitt 7 och 8 i dessa Villkor för mer information).

4.4.2    Du kan alltid ändra Din beställning (inklusive ta bort samtliga Produkter i kundvagnen) och Dina val tills Du trycker på knappen ”Bekräfta och betala”. Du avbryter beställningsprocessen genom att stänga av det relevanta fönstret på webbläsaren. Genom att trycka på ”Bekräfta och betala” blir Din beställning bindande enligt punkten 4.3.1 i dessa Villkor

5. Hantering av beställningen

5.1.1    När Du gör en beställning är det nödvändigt att Du tillhandahåller fullständig och korrekt information inklusive men inte begränsat till Ditt namn, fullständiga adress och telefonnummer. Sådan information behövs för att Arlo Europe ska kunna hantera Din beställning och för att genomföra Leveransen.

5.1.2    När Vi har den information som krävs för att (i) skapa en faktura för Din beställning; (ii) identifiera Dig som den person som har gjort beställningen; och (iii) möjliggöra vår hantering av beställningen och genomföra Leveransen, kommer Vi att tillhandahålla olika leveransalternativ till Dig på Webbplatsen. Du ombeds då välja den leveransmetod som passar Dina behov. Leveranskostnaden faktureras i samband med beställningen.  

5.1.3    Samma leveransmetod kommer att tillämpas på samtliga Produkter som ingår i samma beställning, det vill säga samtliga Produkter som köps samtidigt av Dig på Webbplatsen. Den angivna leveranskostnaden är totalkostnaden för Leveransen av hela beställningen. Vill Du att Produkterna ska levereras med olika leveransmetoder behöver Du genomföra flera separata beställningar.

5.1.4    Om inget annat anges är eventuella rabattkuponger och presentkort inte tillämpliga på leveranskostnader.

5.1.5    I Din kundvagn visas den totala kostnaden för Din beställning, inklusive leveranskostnaden för den leveransmetod som Du har valt. Priset är dock exklusive tullar, relaterade importskatter och ytterligare skatter som gäller för Dig som omfattas av särskild lagstiftning.  

6. Slutförande av beställningen

När Du har genomfört beställningen i enlighet med dessa Villkor kan Arlo Europe acceptera Din beställning baserat på den information som tillhandahållits av Dig. Arlo Europe förbehåller sig rätten att inte acceptera Din beställning om berättigade skäl föreligger. Ifall Arlo Europe inte accepterar Din beställning kommer Vi att återbetala till dig för den betalning som Du gjort utan onödigt dröjsmål.

7. Betalning

7.1    Betalningsmetoder

7.1.1    Du har möjlighet att välja mellan följande betalningsmetoder när Du betalar för Din beställning på vår Webbplats:
•    Betalkort/kreditkort (Visa, MasterCard, Discover, American Express)
•    PayPal

7.2    Åtgärder för att förebygga bedrägerier

7.2.1    Betalningstransaktionerna på Webbplatsen genomförs av en extern betaltjänstleverantör.

7.2.2    Beroende på vilken betalningsmetod Du har valt kan Du behöva skapa ett personligt konto för att betala för beställningen. Vi varken samlar in eller lagrar Dina betalkortsuppgifter.

7.2.3    Arlo Europe har dessutom installerat rutiner för att förhindra bedrägliga transaktioner. Vid misstänkta bedrägerier kommer Vi att begära ytterligare information, blockera eller, om nödvändigt, annullera Din beställning. Om det är nödvändigt att annullera Din beställning kommer Vi att informera Dig om detta så snart som möjligt genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som Du tillhandahållit till Oss. Om Du vill ifrågasätta Vårt beslut att annullera Din beställning, vänligen kontakta Vår kundtjänst.

8. Leverans

8.    Leverans

Vi kommer att leverera de Produkter som Du har beställt inom trettio (30) dagar från beställningsbekräftelsen som Vi skickar till Dig via e-post eller från det datum då Arlo Europe mottar Din betalning, beroende på vilket datum som är senare. Om Vi inte kan leverera Produkterna inom trettio (30) dagar kommer Vi att meddela Dig.

8.1    Förutsättningar för Leverans

8.1.1    Varan kommer att anses ha levererats till Dig den dag då Produkterna:
•    har levererats till den postadress Du har tillhandahållit till Oss eller
•    har levererats fysiskt till Dig eller till en tredje part som utsetts av Dig (annan tredje part än transportören).

8.1.2    Risken för förlust eller skada på Produkter överförs till Dig när Du eller tredje part som Du har utsett (annan än transportören) har tagit Produkterna i Din/Sin fysiska besittning.

8.1.3    För att Vi ska kunna leverera Produkterna ska Du eller den tredje part som Du har utsett att ta emot Leveransen:
•    vara på plats vid den postadress som Du har tillhandahållit oss, vid den tidpunkten för Leveransen som meddelats till Dig av transportören eller Arlo Europe; och
•    inspektera paketet Du mottar så väl som dess innehåll och notifiera Oss omedelbart, via e-post eller via andra medel, om Du upptäcker någon skada, fel eller något annat problem med beställningen.

8.1.4    Alla anspråk som rör ett fel i Leveransen, såsom förlust av paket eller Leverans till felaktig adress, måste göras av Dig inom skälig tid efter att Du blivit medveten om ett sådant fel.

8.2    Misslyckad Leverans

Om inte annat framgår av tvingande lagstiftning har Vi rätt att debitera Dig en leveransavgift för omleverans av de beställda Produkterna om något leveransfel inträffar av en anledning som Arlo Europe eller den utsedda transportören inte är ansvarig för. Sådana anledningar inkluderar Din underlåtenhet att uppfylla de förutsättningar för Leveransen som anges under punkt 8.1.

8.3    Försenad Leverans

8.3.1    Du har rätt att frånträda Avtalet om Leveransen inte utförts inom trettio (30) dagar från det datum Du mottog beställningsbekräftelsen eller då Vi mottog betalningen för Din beställning (beroende på vilket datum är senare), såvida Vi inte har angett att en längre leveranstid kan förekomma i beställningsbekräftelsen eller betalningsbekräftelsen.

8.3.2    Om Du frånträder Avtalet enligt Villkoren enligt detta avsnitt 8.3 kommer Vi att utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från det datum då Du meddelade Oss om Ditt beslut att frånträda Avtalet återbetala Dig alla betalningar Vi har mottagit för Din beställning av Produkter enligt detta Avtal.

9. Reklamation

För att kunna utöva Dina rättigheter enligt svensk konsumentlagstiftning, såsom att åberopa påföljder mot Arlo Europe på grund av avtalsbrott (exempelvis dröjsmål eller fel) ska Du reklamera Produkterna. Reklamationen ska skickas till Arlo Europe via e-post, shop@arlo-europe.com. Arlo Europe kommer att skicka en bekräftelse på mottagandet av Din reklamation till Dig via e-post

10. Ångerrätt

Som Konsument har Du rätt att frånträda Avtalet utan att ange någon anledning till frånträdandet (”ångerrätt”).

10.1    Villkor för utövandet av ångerrätten

10.1.1    Du har rätt att frånträda Avtalet inom 30 dagar från den dag då Produkterna levererats till Dig eller den tredje part som Du har utsett.

10.1.2    Om Produkterna har skadats under tiden Produkterna varit i Din besittning och skadans omfattning överstiger vad som är nödvändigt för att inspektera Produkterna, till exempel genom att Produkterna kommit i kontakt med vatten trots att Produkterna inte markerats som ”vattentålig”, har Arlo Europe rätt begära att Du ersätter Arlo Europe för värdeminskningen som beror av skadan. Arlo Europe har rätt att dra av ett belopp som motsvarar värdeminskningen innan Arlo Europe återbetalar Produkternas pris till Dig.

10.1.3    Ångerrätten gäller inte i följande fall:
•    om Du inte kan skicka tillbaka Produkterna och dess tillbehör och
•    om Leveransen av Produkterna gjorts i enlighet med Dina särskilda anvisningar eller om Produkterna anpassats särskilt för Dig.

10.1.4    Ångerrätten gäller endast för Produkter som köpts på Webbplatsen. Om Du har köpt Din Produkt från ett annat distributionsnätverk ska Du kontakta återförsäljaren för att utöva ångerrätten.

10.2    Hur utövar man ångerrätten
För att utöva Din ångerrätt, vänligen skicka ett otvetydigt meddelande till Oss på shop@arlo-europe.com eller Ingram Micro CFS - Verisure, Industrieweg 98, Waalwijk, 5145PW, NETHERLANDS, 5859256 för att informera Oss om Ditt beslut att frånträda Avtalet. Du kan använda ett standardformulär (se bilaga I till dessa Villkor) för att meddela Oss om Ditt beslut. Det är dock inte obligatoriskt att använda standardformuläret. Vi kommer att skicka en bekräftelse på mottagande till Dig när Vi mottagit Ditt meddelande om att Du vill utöva Din ångerrätt.
Du har också rätt att använda en standardform av uttag som utarbetats av Konsumentverket och som finns:  https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

10.3    Konsekvenser av utövandet av ångerrätten

10.3.1    Om Du utövar Din ångerrätt är Du skyldig att skicka tillbaka Produkterna inklusive tillbehören till Produkterna till Oss till Ingram Micro CFS - Verisure, Industrieweg 98, Waalwijk, 5145PW, NETHERLANDS, 5859256 inom fjorton (14) dagar från det datum Du meddelat Oss att Du vill frånträda Avtalet. Du ska använda returetiketten som Vi kommer att skicka till Dig och i övrigt skicka tillbaka Produkterna i enlighet med Våra instruktioner. Ifall Du valt en leveransmetod som är dyrare än standardleveransen ska Du ansvara för skillnaden i leveranskostnaden mellan standardleveransen och leveransmetoden vald av Dig.

10.3.2    Vi kommer att återbetala till Dig de totala kostnaderna för Produkterna (exklusive kostnadsskillnaden mellan standardleveransen och en dyrare leveransmetod vald av Dig) så snart Vi tagit emot Produkten eller mottagit bekräftelse att Du skickat Produkten till oss, i vart fall inom fjorton (14) dagar från ditt meddelande om frånträdandet. Återbetalningen kommer genomföras medsamma betalningsmetod som Du använt för den ursprungliga transaktionen, såvida Du inte uttryckligen kommit överens om något annat med Oss. Utövandet av ångerrätten och återbetalningen kommer inte innebära några ytterligare kostnader för Dig.

10.3.3    Om Vi konstaterar att Produkten inte är i godtagbart skick på grund av någon av bestämmelserna under avsnitt 10, kommer Vi att dra av ersättning för värdeminskningen av Produkten och endast återbetala det eventuella resterande värdet av Produkten till Dig. Om Produkten inte längre har något värde kan Du välja mellan de följande alternativen:
•    Vi kan skicka tillbaka Produkten till Dig på Din egen bekostnad och risk efter att Du ersatt Oss för alla returkostnader som Vi skulle ådra oss;
•    Destruktion av Produkten. Denna lösning kommer att väljas om Du inte betalar de returkostnader som Vi skulle ådra Oss senast fjorton (14) dagar från den dag Vi meddelar Dig om att Du inte kan utöva Din ångerrätt på grund av det obefintliga värdet av Produkten

11. Garanti

Du har rätt att, efter reklamation i enlighet med avsnitt 9 och tillämplig lagstiftning, begära fullgörande av Avtalet, att häva Avtalet eller att få prisavdrag beroende på vilken påföljd Du väljer. Arlo Europe bär ansvaret för ursprungliga fel under 36 månader från avlämnandet av Produkten och Konsumenten ska reklamera sådana fel inom 38 månader från avlämnandet av den relevanta Produkten. Anspråk på grund av fel som beror på att Arlo Europe har handlat grovt vårdlöst eller i strid mot tro och heder omfattas inte av preskriptionsperioden. Du har rätt till ytterligare garantier inom ramen för Arlo Europes garantier om Arlo Europe uttryckligen angett sådana garantier i förhållandet till de Produkter Du köpt.

12. Export

Dessa Villkor omfattas av tillämplig lagstiftning avseende exportkontroller. Produkter som köpts från Webbplatsen får inte exporteras till ett annat land eller en annan region om det är förbjudet enligt tillämpliga exportkontrollsbestämmelser. Kunder som avser att exportera den beställda Produkten till ett annat land eller en annan region måste skaffa en exportlicens (eller annat myndighetsgodkännande) i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lag.

13. Produkttillgänglighet och begränsningar

På grund av Produkternas popularitet och tillfällig leveransbrist kan Arlo Europe behöva begränsa antalet Produkter som finns att beställa på Webbplatsen. Kundnöjdheten är vår högsta prioritet och Vi gör därmed allt för att fylla på lagret så snart som möjligt. Arlo Europe förbehåller sig rätten att ändra den mängd Produkter som kan beställas på Webbplatsen när som helst, även efter att en beställning genomförts förutsatt att Arlo Europe inte ännu har accepterat beställningen.

14. Skydd av Dina personuppgifter

Våra Kunders integritet är av yttersta vikt för Arlo Europe. För mer information om insamling, lagring och användning av Dina personuppgifter samt Dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) Kapitel III, se vår integritetspolicy.

15. Force Majeure-händelser

Ingen av Parterna kommer att vara ansvarig gentemot den andra vid Force Majeure-händelser.  Vid Force Majeure-händelse ska den berörda Partens fullgörande av Avtalet avbrytas under Force Majeure-händelsens varaktighet. Utförandet av en sådan handling ska omedelbart fortsätta när Force Majeure-händelsen upphör.  Arlo Europe ansvarar inte för skador som orsakas uteslutande av en Force Majeure-händelse.  

16. Fullständiga Avtalet

Denna version av Villkoren utgör hela Avtalet mellan Dig och Arlo Europe och ersätter alla tidigare eller parallella avtal och överenskommelser mellan Parterna avseende samma syfte.  De villkor som gäller vid beställningstillfället för en Produkt gäller för den tillämpliga beställningen. Arlo Europe förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Sådana ändringar gäller endast för framtida beställningar.

17. Överlåtelse av rättigheter

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa Villkor och det Avtal Du ingått med oss, helt eller delvis, med stöd av lag eller på annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Arlo Europe. Alla försök till överlåtelse av Dig utan sådant samtycke kommer att ogiltigförklaras. Ovanstående ska inte tillämpas vid överlåtelse av en penningfordran.

18. Tillämplig lag

Dessa Villkor och eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor ska regleras uteslutande av svensk lag. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (UN Sales Convention) ska inte tillämpas på detta Avtal.

19. Tvistlösning online

Europeiska kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning online för att underlätta tvistlösning utanför domstol mellan Konsumenter och yrkesverksamma i Europeiska unionen. Du kommer åt den plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/odr.

Som svensk Konsument har Du även möjlighet att lämna in ett klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Du kan komma åt ARN:s tjänster via följande länk: https://www.arn.se/.

Mall för utövandet av ångerrätten

(Fyll i och skicka in detta formulär endast om Du vill frånträda Avtalet)

 

Till Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland, T12 AP97

Kontakt: [0200123572]

 

•Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal för följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*);

(*) slutförs vid behov

beställs på (*) /mottagen den (*) ;

•                Konsumenternas namn.

•                Konsumenternas adress.

•                Konsumenternas underskrifter*.

*(endast om detta formulär meddelas på papper);

Beskriv varorna/tjänsterna så att det är möjligt att identifiera vilka varor eller tjänster som utövandet av ångerrätten avser.

Artikelnummer

Antal

Motivering

Kommentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Felaktig Produkt (2) Ogillar Produkten (3) Ingen anledning (4) för lång leveranstid (5) Övrigt

Datum