Vad är kamerans synfält och skiljer det sig åt mellan de trådlösa Arlo-kamerorna?

Kamerans synfält, som ibland kallas bildvinkel, är det mått på visningsområdet som kameran kan fånga. Det mäts i grader.

Ett bredare synfält innebär att kameran har färre döda vinklar och fångar mer av området i varje bild. Det innebär även att det är enklare att montera kameran, eftersom du inte behöver göra så mycket finjusteringar för att fånga exakt rätt område. 

I följande tabell jämförs synfältet för alla trådlösa Arlo-kameror:

Med ett bredare synfält kan du se mer av omgivningen och fler detaljer.