Vilken inställning har skymning till gryning-sensorn på Arlo Security Light?

Inställningen för skymning till gryning-sensor finns på Arlo Pro 3 Floodlight Camera och Arlo Security Light. Du kan justera inställningen för att bestämma hur ljus eller mörk utomhusmiljön måste vara för att strålkastaren ska aktiveras när rörelse eller ljud upptäcks. Om du till exempel inte vill att ljuset ska tändas under dagen (när det är ljust ute) kan du ställa in skymning till gryning-sensorn så att strålkastaren endast aktiveras under kvällstid (när det är mörkt ute). Det sparar batteri under dagtid, när strålkastaren inte behövs.

Om det fortfarande är ljust utomhus tänds inte strålkastaren, men du får fortfarande ett meddelande om rörelse eller ljud upptäcks.

Obs! Du kan aktivera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera or Security Light manuellt oavsett vilken skymning till gryning-inställning du använder. Mer information finns i Hur aktiverar jag strålkastaren på Arlo Pro 3 Floodlight Camera?

Så här justerar du inställningen för skymning till gryning-sensorn:

  1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
  2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
  3. Välj Arlo Pro 3 Floodlight Camera eller Security Light.
    Obs! Du kan även öppna enhetens inställningar genom att trycka eller klicka på ikonen Inställningar på sidan Enheter.
  4. Tryck eller klicka på Ljusinställningar > Skymning till gryning-sensor.
    1. Dra reglaget åt höger (ljust) om du vill att strålkastaren ska tändas när rörelse eller ljud upptäcks, även om det är ljust ute (rekommenderas inte för batteritid).
    2. Dra reglaget åt vänster (mörkt) om du vill att strålkastaren ska tändas när rörelse eller ljud bara ska detekteras när det är mörkt ute.

Sensorn för omgivningsljus i Arlo Pro 3 Floodlight Camera eller Security Light mäter automatiskt mängden ljus i omgivningen och avgör om strålkastaren ska tändas när rörelse eller ljud upptäcks.