Hur installerar jag min Arlo Essential Video Doorbell Wired?

Du måste använda Arlo-appen för att installera Arlo Essential Video Doorbell Wired. Du kan dock läsa den här artikeln för att få en översikt över installationsprocessen.

Vad du behöver

Du måste ha följande till hands för att installera Arlo Essential Video Doorbell Wired:

 • De objekt som medföljer i förpackningen
  Obs! De finns angivna i snabbstartguiden.
 • Arlo-appen
 • En skruvmejsel
 • (Valfritt) En borrmaskin

Obs! När du köper en Arlo Essential Video Doorbell Wired i Europa medföljer en transformator för dörrklockan i paketet. Om din aktuella dörrklocka inte ger 16-24 V växelström måste du använda den medföljande transformatorn för dörrklockor. Om du vill ha hjälp med att installera transformatorn går du till Hur använder jag transformatorn som levererades med Arlo Essential Video Doorbell Wired?.

Innan du börjar

Innan du installerar Arlo Essential Video Doorbell Wired:

Montera dörrklockan

Arlo Essential Video Doorbell Wired ersätter din befintliga dörrklocka. Du måste ansluta Arlo Essential Video Doorbell Wired till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz.

Installera Arlo Essential Video Doorbell Wired:

 1. Ta bort din befintliga ringklocka från väggen.
 2. Koppla bort kablarna från din befintliga dörrklocka.
  Obs! Se till att kablarna inte faller in i väggen när du kopplar bort dem från dörrklockan. Du kan tillfälligt tejpa fast kablarna på väggen för att förhindra detta.
 3. Installera Arlo Essential Video Doorbell Wired med eller utan monteringskilen som medföljde i förpackningen.
 4. Slå på strömmen via strömbrytaren.
 5. Kontrollera att LED-lampan på framsidan av Arlo Essential Video Doorbell Wired är vit.
  • Om lampan lyser med fast gult sken kontrollerar du att dörrklockans transformator ger en spänning på 16–24 V AC. Om dörrklockans transformator inte har rätt spänningsnivå kan du behöva aktivera åsidosättningsläget på Arlo-strömförsörjningssatsen. Mer information om hur du aktiverar åsidosättningsläget finns i Hur aktiverar jag åsidosättningsläget för min Arlo Essential Video Doorbell Wired?.
  • Om LED-lampan är släckt kanske dörrklockan håller på att starta. Vänta i upp till en minut innan du felsöker. Om LED-lampan inte tänds efter en minut får dörrklockan ingen ström. Slå av strömmen via strömbrytaren och kontrollera kablaget igen.
  • Om LED-lampan lyser omväxlande gult och vitt är drifttemperaturen eller spänningen för låg. Vänta i upp till 13 minuter, tills dörrklockan har värmts upp. Mer information om driftstemperaturen för din Arlo Essential Video Doorbell Wired finns i Är Arlo-kamerorna väderbeständiga?.
   Mer information finns i Vad betyder LED-lampans signaler på min Arlo Essential Video Doorbell Wired?.
 6. Använd Arlo-appen för att ansluta Arlo Video Doorbell till ditt WiFi-nätverk på 2,4 GHz.

Nu är allt klart för att använda din Arlo Essential Video Doorbell Wired.