Hur aktiverar jag åsidosättningsläget på min Arlo Essential Video Doorbell Wired?

Om din Arlo Essential Video Doorbell Wired inte fungerar som förväntat, även om spänningsnivån i dörrklockans transformator är 16–24 V växelström, kan du behöva aktivera åsidosättningsläget på din strömförsörjningssats. När åsidosättningsläget är aktiverat är inte Arlo Essential Video Doorbell Wired elektriskt ansluten till ringklockan. Det förhindrar att dörrklockan ringer när någon trycker på dörrklockans knapp.

Innan du börjar

Du bör aktivera åsidosättningsläget om:

 • Dörrklockans ringsignal låter eller vibrerar vid oväntade tidpunkter, medan Arlo Essential Video Doorbell Wired är igång.
 • LED-lampan på framsidan av Arlo Essential Video Doorbell Wired lyser gult under den första installationen.
 • Du har uppgraderat transformatorn för att ge 16–24 V AC och din befintliga ringklocka är klassificerad för en lägre spänning.

Aktivera åsidosättningsläget

Så här aktiverar du åsidosättningsläget på Arlo-strömförsörjningssatsen:

 1. Stäng av strömmen via strömbrytaren.
 2. Ta bort kåpan från dörrklockan.
 3. Leta reda på Arlo-strömförsörjningssatsen som är ansluten till din dörrklocka.
 4. Flytta reglaget på Arlo-strömförsörjningssatsen till Åsidosättningsläge, som är markerat med ”X” på strömförsörjningssatsen.
 5. Slå på strömmen via strömbrytaren igen.
 6. Stäng av den traditionella ljudsignalsinställningen i Arlo-appen.
  1. Starta Arlo-appen.
  2. Tryck på Inställningar > Mina enheter.
  3. Välj din Arlo Essential Video Doorbell Wired.
  4. Tryck på Traditionell ljudsignal > Ingen.

Arlo-strömförsörjningssatsen åsidosätter nu dörrklockssignalen. Dörrklockans signal ringer inte när någon trycker på knappen till din Arlo Essential Video Doorbell Wired.

 

Om Arlo Essential Video Doorbell Wired fortfarande inte fungerar korrekt efter att du har aktiverat åsidosättningsläget kan du behöva kontakta en elektriker för att bekräfta den spänning och ström som är tillgänglig för dörrklockan. Mer information finns i Var hittar jag professionell hjälp med att installera Arlo Essential Video Doorbell Wired?.