LED-lampan på min Arlo Essential Video Doorbell Wired är släckt. Vad gör jag?

Om LED-lampan på din Arlo Essential Video Doorbell Wired är släckt längre än en minut får dörrklockan ingen ström.

Mer information om LED-lampans funktioner på din dörrklocka finns i Vad betyder LED-lampans signaler på min Arlo Essential Video Doorbell Wired?.

Så här felsöker du Arlo Essential Video Doorbell Wired när LED-lampan är släckt:

  • Se till att det finns ström i ditt hem.
  • Se till att strömbrytaren för ditt hem och dörrklockan är på.
  • Se till att Arlo-strömförsörjningssatsen är korrekt ansluten till dörrklockan.
  • Se till att din dörrklocka är korrekt ansluten.
  • Se till att spänningen i dörrklockans transformator är mellan 16 och 24 V AC.

Om du har kontrollerat alla de här felsökningsalternativen och dörrklockans LED-lampa fortfarande är släckt kontaktar du en elektriker för att bekräfta om ditt hem är kompatibelt med Arlo Essential Video Doorbell Wired.