Min befintliga ringsignal ringer inte när jag trycker på min Arlo Essential Video Doorbell. Vad gör jag?

Om den befintliga ringklockan inte ringer när någon trycker på Arlo Essential Video Doorbell kan det hända att din dörrklocka eller strömförsörjningssatsen inte är ansluten korrekt eller att temperaturen i din dörrklocka är för hög.

Om inte Arlo Essential Video Doorbell ringer följer du nedanstående felsökningsalternativ:

Om dörrklockan fortfarande inte ringer går du till Arlo Support och pratar med en expert.