Min Arlo Essential Video Doorbell hittades inte under installationen. Vad gör jag?

Innan du börjar bekräftar du att du har hört en ljudsignal spelas upp från Arlo Essential Video Doorbell efter att QR-koden har skannats. Om du inte hör någon ljudsignal går du till Min Arlo-enhet skannar inte QR-koden när jag ansluter den till en router. Vad gör jag?.

Om din Arlo Essential Video Doorbell inte upptäcktes under installationsprocessen bör du noggrant titta på LED-statusen efter att ljudsignalen spelades upp.

Om LED-ringen på din Arlo Essential Video Doorbell blinkar gult och sedan återgår till fast vitt sken kunde Arlo Essential Video Doorbell inte ansluta till ditt WiFi-nätverk:

 • Se till att du anger rätt nätverks-SSID.
  • Nätverkets SSID är skiftlägeskänsligt. Kontrollera att det är EXAKT rätt när du anger det i Arlo-appen.
 • Se till att du anger rätt nätverkslösenord.
  • Du kan trycka på ögonikonen bredvid lösenordet för att visa lösenordet. Det kan hjälpa dig att se till att lösenordet är EXAKT.
 • Se till att du försöker ansluta till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz.
 • Se till att WiFi-signalen är tillräckligt stark på dörrklockans plats.
  • Om det är möjligt kan du prova att flytta WiFi-routern närmare dörrklockan för att få en bättre signal.
 • Se till att du har den senaste versionen av Arlo-appen.

Om Arlo Essential Video Doorbell fortsätter att blinka vitt efter 5 minuter upptäcks inte Arlo Essential Video Doorbell av Arlo-appen:

 • Se till att din mobila enhet är ansluten till samma WiFi-nätverk på 2,4 GHz som din Arlo Essential Video Doorbell under identifieringsprocessen.
 • Testa internetanslutningen.
  • Arlo Essential Video Doorbell kräver en höghastighetsanslutning till internet som kan upprätthålla en genomsnittlig bandbreddsanvändning på 2 Mbit/s.
  • Din WiFi-router kan vara för långt borta från din Arlo Essential Video Doorbell. Om möjligt kan du prova att flytta routern närmare dörrklockan eller använda en WiFi-extender eller ett meshnätverk för att förbättra anslutningen.
 • Se till att du inte är ansluten till ett VPN-nätverk.
 • Se till att Wi-Fi Assist och adaptiva WiFi-funktioner är avstängda på din mobila enhet.

Om din dörrklocka fortfarande är offline kan du prova att återställa din Arlo Essential Video Doorbell och försöka igen. Mer information finns i Hur återställer jag min Arlo Essential Video Doorbell?. Du kan även besöka Arlo Support och prata med en expert.