Hur använder jag väggfästena som medföljde Arlo Essential Video Doorbell?

Väggfästen är valfria delar som medföljer din Arlo Essential Video Doorbell. Du kan använda dem för att säkerställa säker montering av Arlo Essential Video Doorbell. Vi rekommenderar att du använder väggfästen när du monterar dörrklockan på gipsväggar, tegel eller kakel.

Så här använder du väggfästena som medföljde Arlo Essential Video Doorbell:

  1. Använd en borrkrona på 6 mm för att borra två hål i väggen där du planerar att montera Arlo Essential Video Doorbell.
    Obs! Se till att hålen stämmer överens med avståndet för de två öppningarna på monteringsplattan till Arlo Essential Video Doorbell.
  2. Placera ett väggfäste i vart och ett av hålen som du har borrat.
    Obs! För säker montering kan du behöva slå in väggfästet i hålet med en hammare.
  3. Rikta in monteringsplattan till Arlo Essential Video Doorbell med de två väggfästena.
  4. Medan du håller monteringsplattan över de två väggfästena använder du en skruvmejsel för att sätta i en skruv i varje väggfäste.

Nu är allt klart för att montera Arlo Essential Video Doorbell på dörrklockans monteringsplatta.