Hur justerar jag ljudinställningarna på min Arlo Essential Video Doorbell?

Du kan använda Arlo-appen till att justera inställningarna för mikrofon, högtalare och högtalarvolym på Arlo Essential Video Doorbell.

De här inställningarna anger om mikrofonen och högtalaren är aktiverade för liveströmning och rörelseinspelning. Kontroller för högtalar- och mikrofoninställningarna på din mobila enhet under ett dörrklockssamtal kan konfigureras på skärmen Samtalsinställningar.

Så här justerar du ljudinställningarna på Arlo Essential Video Doorbell:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj din Arlo Essential Video Doorbell.
  Obs! Du kan även öppna dörrklockans inställningar genom att trycka eller klicka på ikonen Inställningar på sidan Enheter.
 4. Tryck eller klicka på Ljudinställningar.
 5. Justera ljudinställningarna:
  1. Mikrofon. Tryck eller klicka för att slå på eller stänga av mikrofonen i Arlo Essential Video Doorbell.
  2. Högtalare. Tryck eller klicka för att slå på eller stänga av högtalaren i Arlo Essential Video Doorbell.
  3. Högtalarvolym. Flytta skjutreglaget för att öka eller minska högtalarvolymen på Arlo Essential Video Doorbell.

Om du vill justera videoinställningarna på Arlo Essential Video Doorbell går du till Hur justerar jag videoinställningarna på min Arlo Essential Video Doorbell?.