Hur ändrar jag LED-lampans inställningar på min Arlo Essential Video Doorbell?

LED-lampan (ring runt knappen) på Arlo Essential Video Doorbell är inställd på att aktiveras i ett visst mönster när rörelse upptäcks eller när du accepterar ett dörrklockssamtal. Du kan använda Arlo-appen för att ändra de här inställningarna, så att LED-lampan inte tänds när en rörelse upptäcks eller när du tar emot ett samtal.

Mer information om LED-lampan på Arlo Essential Video Doorbell finns i Vad betyder LED-lampans signaler på min Arlo Essential Video Doorbell?.

Ändra LED-lampans inställningar:

  1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
  2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
  3. Välj din Arlo Essential Video Doorbell.
  4. Tryck eller klicka på Dörrklockans LED-lampa.
  5. Slå på eller av växlingsknapparna:
    1. Lampa som andas vid rörelseidentifiering. När den här funktionen är aktiverad lyser och släcks LED-lampan på Arlo Essential Video Doorbell när rörelse upptäcks.
    2. LED-lampa när samtal accepteras. När den här funktionen är aktiverad tänds LED-lampan på Arlo Essential Video Doorbell när du tar emot ett dörrklockssamtal.

Dina inställningar sparas automatiskt.