Hur ändrar jag vilket WiFi-nätverk min Arlo Essential Video Doorbell är ansluten till?

Arlo Essential Video Doorbell måste vara ansluten till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz för att fungera. När du först installerar Arlo Essential Video Doorbell uppmanas du att ansluta till ett WiFi-nätverk, men du kan byta nätverk efteråt.

Obs! Din mobila enhet måste vara ansluten till samma WiFi-nätverk på 2,4 GHz som du försöker ansluta din Arlo Essential Video Doorbell till.

Så här ändrar du vilket WiFi-nätverk Arlo Essential Video Doorbell är ansluten till:

  1. Starta Arlo-appen på en iOS- (Apple) eller Android-enhet.
  2. Tryck på Inställningar > Mina enheter.
  3. Välj din Arlo Essential Video Doorbell.
  4. Tryck på Ansluten till direkt under reglaget Enhet på.
  5. Tryck på Ändra nätverk längst ned på skärmen.
  6. Följ instruktionerna i appen för att ansluta till ett annat WiFi-nätverk på 2,4 GHz.