Hur tar jag bort Arlo Essential Video Doorbell från väggfästet?

Du kan ta bort din Arlo Essential Video Doorbell (trådbundna och trådlösa konfigurationer) från väggfästet utan att skruva loss något eller koppla bort några kablar. Om du vill ta bort dörrklockan från väggen behöver du frigöringsstiftet som medföljde din Arlo Essential Video Doorbell. Du kan även använda ett uträtat gem eller ett liknande objekt.

VARNING! Se till att strömmen är avstängd i säkringsskåpet om du planerar att justera kablarna till din Arlo Essential Video Doorbell.

Så här tar du bort Arlo Video Doorbell från väggfästet:

  1. Leta reda på frigöringsstiftet som medföljde Arlo Essential Video Doorbell.
    Du kan även använda ett gem eller liknande.
  2. För in frigöringsstiftet i frigöringshålet överst eller längst ned på dörrklockans fäste.
    Ett klick hörs och dörrklockan lossnar från fästet.
    Obs! Frigöringshålet sitter överst på dörrklockan på den trådlösa versionen och längst ned på den trådbundna versionen.
  3. Dra bort dörrklockan från fästet.