Hur minskar jag ljudekot på min Arlo Essential Video Doorbell?

Besökare kan ibland höra ett ljud som ekar när de pratar genom din Arlo Essential Video Doorbell. Det här orsakas av att mikrofonen på den mobila enheten tar upp ljud från sin egen högtalare och spelar upp det för besökaren under ett videosamtal eller tvåvägssamtal.

Så här minskar du ljudekot:

  • Använd mobiltelefonen i telefonlursläge (inte högtalarläge) och tala in i telefonen med en vanlig samtalsvolym.
    Ljudprestandan på vissa mobiltelefoner kan förändras avsevärt vid användning i handsfree- eller högtalarläge, vilket kan orsaka eko i samtalet.
  • Sänk volymen på mobiltelefonen.

Obs! Om du testar ljudet från din egen Arlo Essential Video Doorbell bör du se till att mobiltelefonen inte är i närheten av dörrklockan, eftersom det kan skapa ljudeko.