Hur ansluter jag min mobila enhet till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz för att installera min Arlo-kamera?

Om du ansluter en Arlo-kamera direkt till en WiFi-router—utan någon Arlo SmartHub eller basstation—måste du ansluta den mobila enheten till routerns 2,4 GHz-band under installationsprocessen. Många routrar sänder WiFi-nätverk i band på både 2,4 GHz och 5 GHz. Arlo-enheten ansluts direkt till ett WiFi-nätverk med hastigheten 2,4 GHz. Det innebär att du först måste ansluta den mobila enheten till ditt WiFi-nätverk på 2,4 GHz och sedan ansluta Arlo-enheten till samma WiFi-nätverk på 2,4 GHz under installationsprocessen i Arlo-appen.

Obs! Arlo Video Doorbell, Pro 3 Floodlight Camera, Q, Q Plus och Baby kan anslutas direkt till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz.

Hitta ditt WiFi-nätverk på 2,4 GHz

När du ansluter din mobila enhet och Arlo-enheten till ett WiFi-nätverk ska du se till att du väljer det SSID som anger att det är ett 2,4 GHz-nätverk. Detta anges vanligen med 2, 2,4 eller 2 G i slutet av SSID.

Om du har WiFi-nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz:

 • Nätverksnamnet för 2,4 GHz eller SSID kan ha 2, 2,4 eller 2 G i slutet.
 • Nätverksnamnet för 5 GHz eller SSID kan ha 5 eller 5 G i slutet.

Vissa WiFi-routrar har endast ett WiFi-nätverksnamn som används för WiFi-banden på både 2,4 GHz- och 5 GHz. Om du har problem med att ansluta och ditt WiFi-nätverksnamn inte anger om det är 2,4 GHz eller 5 GHz läser du avsnittet Felsökning i den här artikeln.

Anslut till nätverket på 2,4 GHz

Så här ansluter du iOS-enheten (Apple) till ett nätverk på 2,4 GHz:

 1. Lås upp enheten och öppna Inställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi långt upp i listan med inställningsalternativ.
 3. Slå på WiFi genom att trycka på reglaget bredvid Wi-Fi längst upp.
  Obs! WiFi är aktiverat när WiFi-knappen är grön.
 4. Välj ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz.
  Detta anges vanligen med 2, 2,4 eller 2 G i slutet av nätverksnamnet eller SSID.
 5. Ange lösenordet för nätverket om du uppmanas att göra det.
  När du är ansluten till WiFi-nätverket visas en blå bockmarkering till vänster om nätverksnamnet.

Så här ansluter du en Android-enhet till ett nätverk på 2,4 GHz:

 1. Lås upp enheten och tryck på appen Inställningar.
 2. Tryck på Nätverk och internet > Wi-Fi.
 3. Aktivera WiFi genom att trycka på Använd WiFi längst upp.
 4. Välj ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz.
  Detta anges vanligen med 2, 2,4 eller 2 G i slutet av nätverksnamnet eller SSID.
 5. Ange lösenordet för nätverket om du uppmanas att göra det.
  När enheten är ansluten till WiFi-nätverket visas ordet Ansluten under nätverksnamnet.

Felsökning

Om ditt WiFi-nätverksnamn eller SSID inte anger om det är 2,4 GHz eller 5 GHz:

 • Försök att öppna routerinställningarna och leta efter ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz som din mobila enhet kan ansluta till. Om du behöver hjälp med det kontaktar du routertillverkaren.
 • Kontakta internetleverantören och be om hjälp med att ansluta den mobila enheten till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz.

Om routern använder samma WiFi-nätverksnamn eller SSID för WiFi-banden på både 2,4 GHz och 5 GHz:

 • Mesh-WiFi-nätverk använder samma nätverksnamn eller SSID för att sända WiFi-nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz. Om din mobila enhet är ansluten till ett meshnätverk kan inte Arlo-enheten ansluta till 5 GHz-bandet, så den ansluts automatiskt till 2,4 GHz-bandet.

Gör så här om du fortfarande inte hittar Arlo-enheten under konfigurationen:

 • Kontrollera att du har angett rätt SSID och lösenord i Arlo-appen under installationsprocessen.
  Obs! SSID:t är skiftlägeskänsligt. Kontrollera att det är EXAKT rätt när du anger det i Arlo-appen.
 • Kontrollera att den mobila enheten INTE är ansluten till ett VPN-nätverk.
 • Se till att inställningarna för ”automatisk anslutning” är inaktiverade på din mobila enhet.
 • Se till att Wi-Fi Assist och adaptiva WiFi-funktioner är avstängda på din mobila enhet.
  Wi-Fi Assist och funktioner för adaptiv WiFi använder mobildata när WiFi-anslutningen är dålig. Det här kan störa konfigurationen av Arlo-enheten.
 • Gå till Arlo Support och prata med en expert.