Varför fungerar inte Arlo Pro 3 Floodlight-kameran medan den laddas?

Kameran och strålkastaren är inaktiva när USB-laddningskabeln eller den magnetiska laddningskabeln för inomhusbruk är anslutna. Det beror på att laddningskablarna endast är avsedda för laddning inomhus.

Om du vill använda strålkastaren, spela in ljud och spela in video medan kameran laddas måste du använda en magnetisk laddningskabel för utomhusbruk eller Arlo Solar Panel.