Varför hör jag bara en sida av ljudet på mina inspelade Arlo-dörrklockssamtal?

När du spelar upp lokala inspelningar av videosamtal från din Arlo Video Doorbell kanske du bara hör ena sidan av samtalsljudet. Det här problemet inträffar endast för videosamtal när du sparar dina inspelningar på en lokal lagringsenhet i Arlo SmartHub eller Base Station och spelar upp inspelningarna på vissa mediespelare från tredje part. Lokalt inspelade rörelseutlösta händelseinspelningar påverkas inte, och molninspelningar påverkas inte heller.

Obs! Med en aktiv Arlo Smart-provperiod eller ett abonnemang lagras alla Arlo-videosamtalsinspelningar i molnet. Inspelning till en USB-enhet eller ett microSD-kort i SmartHub eller Base Station är valfritt. Om du vill konfigurera lokal lagring på Arlo SmartHub eller Base Station går du till Hur konfigurerar jag lokal säkerhetskopiering på en USB-enhet med min Arlo Pro Base Station eller SmartHub?.

Så här spelar du upp båda sidorna av en Arlo-ljudinspelning:

  • Aktivera direktåtkomst till lagring och ladda ned dina lokala inspelningar från Arlo-appen.
    När du använder direktåtkomst till lagring för att ladda ned och spela upp lokala inspelningar finns båda sidorna av ljudinspelningen. Om du vill ha hjälp med att konfigurera direktåtkomst till lagring går du till Vad är direktåtkomst till lagring och hur använder jag det?.
  • Under videouppspelning kan du försöka att växla mellan de två ljudspår som finns i videoinspelningen. Instruktioner för hur du gör detta varierar beroende på mediespelaren.
  • Kontrollera om din mediespelare kan spela upp flera ljudspår samtidigt.
    Vissa kostnadsfria mediespelare har den här funktionen.

Obs! Endast automatiskt utlösta inspelningar och dörrklocksvideosamtal sparas lokalt på den lagringsenhet som är ansluten till Arlo SmartHub eller Base Station. Manuella inspelningar sparas endast i Arlo-molnet och måste öppnas i Arlo-appen.