Hur justerar jag video- och ljudinställningarna på Arlo Essential-kameran?

Du kan använda Arlo-appen för att justera video- och ljudinställningar på den trådlösa Arlo Essential-kameran. På sidan för videoinställningar kan du justera ljusstyrka, kamerans synfält, ljusinställningar och inställningar för strömhantering. På sidan för ljudinställningar kan du justera mikrofon- och högtalarinställningar.

Obs! Ändringar av de här inställningarna börjar gälla vid nästa videoströmning eller rörelseinspelning efter att ändringen har gjorts.

Så här justerar du videoinställningarna på den trådlösa Arlo Essential-kameran:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj den trådlösa Arlo Essential-kameran.
  Obs! Du kan även öppna kamerans inställningar genom att trycka eller klicka på ikonen Inställningar på sidan Enheter.
 4. Tryck eller klicka på Videoinställningar.
 5. Justera videoinställningarna:
  1. Ljusstyrka. Flytta skjutreglaget för att öka eller minska videons ljusstyrka.
  2. Rotera bilden 180°. Tryck eller klicka på växlingsknappen för att vända synfältet upp och ned.
  3. Inställningar för svagt ljus. Tryck eller klicka för att hantera spotlighten på kameran. Mer information finns i How does the spotlight on my Arlo camera work? (Hur fungerar spotlighten på Arlo-kameran?).
  4. Strömhantering . Tryck eller klicka för att ändra kamerans batterisparfunktion. Välj mellan Bästa bild, Optimerat och Bästa batteritid.

Så här justerar du ljudinställningarna på den trådlösa Arlo Essential-kameran:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj den trådlösa Arlo Essential-kameran.
  Obs! Du kan även öppna kamerans inställningar genom att trycka eller klicka på ikonen Inställningar på sidan Enheter.
 4. Tryck eller klicka på Ljudinställningar.
 5. Justera ljudinställningarna:
  1. Mikrofon. Tryck eller klicka på växlingsknappen för att slå på eller stänga av kamerans inbyggda mikrofon.
  2. Högtalare. Tryck eller klicka på växlingsknappen för att slå på eller stänga av kamerans inbyggda högtalare.
  3. Högtalarvolym. Dra skjutreglaget för att öka eller minska volymen för kamerans inbyggda högtalare.