Hur återställer jag fabriksinställningarna för den trådlösa Arlo Essential-kameran?

Om du gör en fabriksåterställning av den trådlösa Arlo Essential-kameran återställer du standardinställningarna för kameran och tar bort kameran från ditt konto. Det innebär att du måste följa installationsprocessen i Arlo-appen för att kunna använda kameran efter en återställning.

Du kan även göra en fabriksåterställning av den trådlösa Essential-kameran i Arlo-appen. Tryck på Enhetsinställningar > Ta bort enhet. För det krävs att kameran är online och att batteriet i kameran är laddat.

Så här återställer du den trådlösa Arlo Essential-kameran:

 1. Håll synkroniseringsknappen på kamerans undersida nedtryckt i cirka 15 sekunder tills LED-kameralampan börjar blinka gult och släpp sedan knappen.
 2. Kontrollera att LED-kameralampan blinkar gult tre gånger.
  Obs! Se till att du släpper synkroniseringsknappen när LED-kameralampan börjar blinka gult. Om du håller synkroniseringsknappen intryckt för lång tid måste du göra om fabriksåterställningen tills LED-kameralampan blinkar gult tre gånger efter att du har släppt synkroniseringsknappen.
 3. Efter en fabriksåterställning visas kameran fortfarande i Arlo-appen men den är avaktiverad. Så här lägger du till en Arlo-kamera i Arlo-appen igen:
  1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
   Sidan Enheter visas.
  2. Tryck eller klicka på ikonen Inställningar under kameraflödet.
  3. Rulla längst ned på sidan Enhetsinställningar och tryck eller klicka på Ta bort enhet.
  4. Stäng sidan Enhetsinställningar.
  5. Tryck eller klicka på Lägg till ny enhet  på sidan Enheter.
  6. Välj Kameror > Essential och följ anvisningarna för att ansluta kameran till ditt WiFi-nätverk och konfigurera det.