Hur laddar jag min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?

Om du vill ladda din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell måste du ta bort dörrklockan från väggen, ta med batteriet och dörrklockan inomhus, ta ut batteriet ur dörrklockan och sedan börja ladda. Ladda alltid dörrklockan inomhus.

Som alternativ kan du ansluta din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell trådbundet för att ge den kontinuerlig ström. Mer information finns i Hur upprättar jag en trådbunden anslutning för min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?.

Innan du börjar

Innan du laddar din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell:

 • USB-laddningskabeln som medföljde kameran är endast avsedd för laddning inomhus.
 • USB-laddningskabeln fungerar med de flesta typerna av nätadaptrar.
 • Dörrklockan är inte väderbeständig när batteriet har tagits ut, så lämna inte dörrklockan utomhus när batteriet är uttaget ur dörrklockan.

Ladda dörrklockans batteri

Så här laddar du batteriet i din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell:

 1. Ta fram frigöringsstiftet som levererades med din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell.
  Du kan även använda ett gem eller liknande.
 2. För in frigöringsstiftet i frigöringshålet överst på dörrklockans fäste.
  Ett klick hörs och dörrklockan lossnar från fästet.
 3. Dra av dörrklockan från fästet med en rörelse uppåt och utåt.
 4. Ta med dörrklockan inomhus.
 5. Ta ut batteriet ur dörrklockan.
 6. Använd den medföljande USB-laddningskabeln för att ladda batteriet.
  LED-lampan lyser rött under laddning och lyser sedan grönt när batteriet är fulladdat.
 7. Sätt tillbaka batteriet i dörrklockan.
 8. Placera dörrklockan på fästet med en rörelse nedåt och inåt.
  Obs!  Du ska höra ett klickljud när dörrklockan fäster på plats.