Hur bör jag placera min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?

Den bästa platsen för din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell varierar beroende på hushåll och utomhusmiljö. Läs denna artikel om förväntningar på rörelse- och videoinspelning baserat på bästa praxis för placering.

Riktlinjer för placering

Din dörrklocka ska placeras så att den har den bästa vyn över området fram till ytterdörren. Detta ger den bästa möjligheten att detektera rörelser och spela in videoklipp med en person som närmar sig dörren. Du kan använda den medföljande vinklade monteringskilen för att optimera vinkeln på din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell. Mer information finns i Hur använder jag den vinklade monteringskilen som medföljde Arlo Video Doorbell?.

När du monterar din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell:

 • Placera dörrklockan ca 120 cm ovanför marken.
  Obs! Om du väljer att installera din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell trådbundet för att ersätta din befintliga dörrklocka bör du gå till Hur upprättar jag en trådbunden anslutning för min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?.
 • Se till att väggar och andra objekt i närheten inte skymmer sikten för dörrklockan.
 • Den nedre halvan av kamerans synfält är den rörelsekänsliga delen av bilden. Dörrklockan börjar spela in när den känner av rörelse i detta område.

Riktlinjer för WiFi-anslutningar

När du placerar din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell:

 • Se till att dörrklockan är inom WiFi-routerns räckvidd. Om du vill ha mer information kontaktar du routertillverkaren eller internetleverantören.
  Obs! Räckvidden för Wi-Fi-routern minskas om det finns väggar, tak eller andra större hinder mellan den och kameran.
 • Se till att dörrklockan sitter minst 3 meter från WiFi-routern och minst 2 meter från andra Arlo-enheter.
 • kontrollera ditt Wi-Fi-nätverk och din mobila enhet uppfyller kraven för Arlo-enheten. Mer information finns i Vilka är kraven för att installera och använda Arlo-systemet?.

Följande material minskar Wi-Fi-signalstyrkan mest:

 • ovanligt tjocka väggar och tak
 • tegel
 • betong
 • sten
 • keramik
 • glas, särskilt speglar
 • metall
 • stora mängder vatten, som vattnet i akvarier och vattenvärmare