Vad betyder LED-färgerna på batteriet i min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?

LED-lampan på batteriet i Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free tänds för att visa batteriets laddningsstatus. Mer information om batteriladdning finns i Hur laddar jag min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?.

  • Röd. Batteriet laddas.
  • Grön. Batteriet är fulladdat.
  • Växlar mellan röd och grön. Batteriet är för varmt för att fortsätta ladda. Flytta batteriet till en svalare plats inomhus för att slutföra laddningen.