Vad är automatisk zoomning och spårning och hur använder jag det?

Automatisk zoomning och spårning är en funktion som gör att Arlo-kameran digitalt kan zooma in mot ett rörligt objekt och följa det. Det kan hjälpa dig att se människor, fordon och andra rörliga objekt utan att du behöver zooma in manuellt.

Så här går det till

Med automatisk zoomning och spårning samt rörelseavkänning aktiverat zoomar Arlo-kameran in mot objekt och spårar deras rörelser medan objektet befinner sig inom kamerans synfält. Du kan även zooma in manuellt i en liveström och visa en kristallklar bild av objektet. Arlo-kameran använder sin avancerade bildsensor för att förbättra bildkvaliteten i det inzoomade området.

Obs! När automatisk zoomning och spårning är aktiverat kanske inte den inzoomade bilden visas i fullständig videoupplösning eftersom Arlo zoomar in digitalt på bilden.

Vad du behöver

Du behöver följande för att använda automatisk zoomning och spårning:

 • En Arlo Ultra-, Pro 3- eller Pro 3 Floodlight -kamera placerad utomhus i en öppen miljö
 • Automatisk zoomning och spårning aktiverat i Arlo-appen

Ställ in och använd automatisk zoomning och spårning

När du ställer in automatisk zoomning och spårning ser du till att kamerorna finns utomhus i en öppen miljö. Automatisk zoomning och spårning är avsett för områden med brett synfält, så undvik trånga platser, som entrédörren och platser inomhus.

Så här aktiverar du automatisk zoomning och spårning:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj en Arlo Ultra, Pro 3 eller Pro 3 Floodlight-kamera.
 4. Tryck eller klicka på Videoinställningar.
 5. Tryck eller klicka på skjutreglaget bredvid Automatisk zoomning och spårning.
  Nu kan du använda automatisk zoomning och spårning på Arlo-kameran.

Så här förbättrar du strömningsbilden i realtid manuellt:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på ditt Arlo-konto på my.arlo.com.
  Sidan Enheter visas.
 2. Tryck eller klicka på uppspelnings knappen på realtidsflödet för din Arlo Ultra-, Pro 3- eller Pro 3 Floodlight-kamera .
 3. Nyp och dra för att zooma in på det område som du vill förstora.
 4. När du har zoomat in på önskat område släpper du.
  En indikator på realtidsflödet visar att Arlo förstorar bilden.
  Din strömningsbild i realtid har nu förstorats.

Kontrollera att automatisk zoomning och spårning är aktiverat för att säkerställa att ditt bibliotek innehåller inspelningar av rörelseavkänning. När automatisk zoomning och spårning är aktiverat zoomar Arlo-kameran automatiskt in och spårar rörelsen för ett sammanställt klipp. Klipp med automatisk zoomning och spårning finns i biblioteket i Arlo-appen eller på webbplatsen.