Hur fungerar strålkastaren på min Arlo-kamera?

Vissa Arlo-kameror har en integrerad strålkastare som kan aktiveras när det är mörkt för bättre bildkvalitet. Du kan aktivera strålkastaren i livestreamen för kameran. Om Arlo-kameran är aktiverad aktiveras strålkastaren automatiskt och kameran börjar spela in när rörelse identifieras.

Du kan ändra strålkastarfunktionen och justera ljusstyrkan i enhetsinställningarna för Arlo-kameran. Du kan använda menyn för strålkastarfunktioner till att ange om strålkastaren ska lysa med konstant sken, blinka eller pulsera.

Arlo-strålkastarfunktion:

 • Konstant. Strålkastaren lyser med fast sken när den är aktiverad.
 • Blinka. Strålkastaren blinkar snabbt på och av.
 • Pulsera. Strålkastaren blinkar långsamt på och av.

Så här aktiverar du strålkastaren i livestreamen:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
  Sidan Enheter visas.
 2. Tryck eller klicka på Spela upp i videoflödet för en kompatibel Arlo-kamera.
 3. Tryck eller klicka på ikonen Ficklampa. 
  Om du vill justera ljusstyrkan för strålkastaren trycker eller klickar du på ikonen Ficklampa , håller ned och justerar skjutreglaget till önskad ljusstyrka.
 4. Om du vill stänga av strålkastaren trycker eller klickar du på ikonen Ficklampa. 

Så här aktiverar eller ändrar du funktionen för Arlo-kamerastrålkastaren:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj Arlo-kameran.
 4. Tryck eller klicka på Videoinställningar > Inställningar för svagt ljus.
 5. Tryck eller klicka på skjutreglaget Strålkastare.
  Du kan använda skjutreglaget Ljusstyrka till att justera ljusstyrkan för strålkastaren.
  Du kan även ändra funktionen för strålkastaren till Konstant, Blinka eller Pulsera.

Obs! Om du ändrar funktionen för kamerastrålkastare ändrar du hur strålkastaren beter sig när rörelse identifieras.