Hur monterar jag Arlo Pro 3 Floodlight Camera på väggen?

Innan du monterar din Arlo Pro 3 Floodlight Camera ska du kontrollera att platsen passar bra med avseende på signalstyrka och rörelseavkänning. Mer information finns i Hur ska jag placera min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?

Obs! Du måste följa instruktionerna i Arlo-appen första gången du installerar din Arlo Pro 3 Floodlight Camera. Börja inte montera kameran innan Arlo-appen uppmanar dig att göra det under installationsprocessen.

Vad du behöver

Du behöver följande för att montera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera:

 • En kraftfull borr med en borrkrona på 6 mm
 • En stjärnskruvmejsel
 • En penna
 • Följande artiklar som medföljde kameran:

Montera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera

Innan du börjar ska du ta ut kameran från kamerahuset. Monteringen blir enklare och du kan ladda kameran medan du monterar kamerahuset. Du kan sätta in kameran i kamerahuset när monteringen är färdig.

Så här monterar du din Arlo Pro 3 Floodlight Camera på väggen:

 1. Placera väggplattan på väggen där du tänker montera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
 2. Markera de tre hålen på väggplattan.
  Obs! Du kan använda markeringarna till att borra rikthål.
 3. Ta bort väggplattan från väggen.
 4. Använd en borrkrona på 6 mm och borra tre hål i väggen.
 5. Sätt tillbaka väggplattan på väggen och rikta in den mot de tre hålen i väggen.
 6. Håll väggplattan över de tre hålen och fäst en skruv i varje hål med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
  Obs! Om du vill montera kameran med väggfästen kan du läsa i Hur använder jag väggfästena som medföljde Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
 7. Rikta in skruven på kamerahusets grepp och punkten på väggplattan och vrid sedan kamerahuset medurs tills greppet låses på plats.
 8. Dra åt skruven längst ned på fästet.
 9. Skjut in Pro 3 Floodlight Camera i kamerahuset.
  Obs! Du hör ett klickljud när kameran är helt införd i kamerahuset.
 10. Justera kamerans vinkel.
 11. Fäst kameran genom att vrida kamerahusets grepp medurs.