Hur tar jag bort Arlo Pro 3 Floodlight Camera helt från väggen?

Innan du börjar behöver du en stjärnskruvmejsel för att ta bort din Arlo Pro 3 Floodlight Camera från väggen. Du kan använda samma skruvmejsel som du använde när du monterade kameran på väggen.

Obs! Om du vill ladda kameran inomhus behöver du inte ta bort hela kameran och fästet. Läs mer i Hur laddar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?

Så här tar du bort din Arlo Pro 3 Floodlight Camera från väggen:

  1. Använd en stjärnskruvmejsel och lossa skruven längst ned på kamerahusets grepp.
  2. Vrid kamerahuset moturs och dra bort det från bakplattan.
  3. Skruva loss skruvarna från väggplattan och ta bort den från väggen.