Hur monterar jag den trådlösa Arlo Essential-kameran?

Du kan montera den trådlösa Arlo Essential-kameran på en vägg eller i taket. Innan du monterar kameran kontrollerar du att platsen är lämplig med avseende på signalstyrka och rörelseavkänning. Mer information finns i How should I position my Arlo Essential camera? (Hur ska jag placera Arlo Essential-kameran?).

Obs! Du måste följa instruktionerna i Arlo-appen när du först installerar den trådlösa Essential-kameran. Börja inte montera kameran innan Arlo-appen uppmanar dig att göra det under installationsprocessen.

Du behöver följande för att montera den trådlösa Arlo Essential-kameran:

 • En kraftfull borr med en borrkrona på 6 mm
 • En stjärnskruvmejsel
 • Det skruvfäste som medföljde kameran
 • En penna (valfritt)

Obs! Vi rekommenderar att du använder väggfästen när du monterar på gipsskiva, tegel eller kakel. Om du vill ha hjälp med att montera kameran med väggfästen kan du läsa How do I use the wall anchors that came with my Arlo camera? (Hur använder jag de väggfästen som medföljde Arlo-kameran?).

Så här monterar du den trådlösa Arlo Essential-kameran:

 1. Placera skruvfästet på väggen eller i taket där du vill montera kameran.
 2. Markera de tre hålen i fästet på väggen eller i taket.
  Obs! Du kan använda markeringarna till att borra rikthål.
 3. Ta bort skruvfästet från väggen.
 4. Använd en borrkrona på 6 mm och borra tre hål i väggen.
 5. Sätt tillbaka skruvfästet på väggen och rikta in den mot de tre hålen i väggen.
 6. Håll väggplattan över de tre hålen och fäst en skruv i varje hål med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
  Obs! Om du vill montera kameran med väggfästen kan du läsa How do I use the wall anchors that came with my Arlo camera? (Hur använder jag de väggfästen som medföljde Arlo-kameran?).
 7. Skruva den trådlösa Essential-kameran medurs in i skruvfästet.
 8. Luta och vrid för att justera vinkeln för kameran.
 9. Vrid tumskruven och handtaget medurs för att dra åt kameran på plats.