Hur placerar jag den trådlösa Arlo-kameran?

Beroende på vilken Arlo-kameramodell du har kan du ansluta kameran till följande:

 • Endast en SmartHub eller Base Station
 • En SmartHub, Base Station eller direkt till en WiFi-router

Riktlinjer för SmartHub eller Base Station

Följ de här riktlinjerna om du ansluter den trådlösa Arlo-kameran till en Arlo SmartHub eller Arlo Base Station.

Största avstånd. Du kan placera kameran högst 90 meter från Base Station. Det maximala siktlinjesintervallet på 90 meter minskas om det finns väggar, tak eller andra större hinder mellan kameran och Base Station. Följande material minskar signalstyrkan mest:

 • ovanligt tjocka väggar och tak
 • tegel
 • betong
 • sten
 • keramik
 • glas, särskilt speglar
 • metall
 • stora mängder vatten, som vattnet i akvarier och vattenvärmare

Obs! Kontrollera LED-lampan för kameran på Base Station. Om den blinkar gult har Base Station identifierat låg datahastighet, vilket anger att kameran är för långt från Base Station.

Minsta avstånd. Placera Arlo-kamerorna minst 3 meter från SmartHub eller Base Station och se till att det är minst 2 meter mellan kamerorna. Följ dessa riktlinjer för att förhindra att WiFi-signaler mellan enheterna stör varandra.

Riktlinjer för WiFi-anslutningar

Följ de här riktlinjerna om du ansluter den trådlösa Arlo-kameran direkt till en WiFi-router och inte använder en Arlo SmartHub eller Arlo Base Station.

När du placerar den trådlösa Arlo-kameran:

 • kontrollera att kameran är inom räckvidden för Wi-Fi-routern. Om du vill ha mer information kontaktar du routertillverkaren eller internetleverantören.
  Obs! Räckvidden för Wi-Fi-routern minskas om det finns väggar, tak eller andra större hinder mellan den och kameran.
 • se till att kameran är minst 3 meter från Wi-Fi-routern och minst 2 meter från andra Arlo-enheter
 • kontrollera ditt Wi-Fi-nätverk och din mobila enhet uppfyller kraven för Arlo-enheten. Mer information finns i Vilka är kraven för att installera och använda Arlo-systemet?.

Följande material minskar Wi-Fi-signalstyrkan mest:

 • ovanligt tjocka väggar och tak
 • tegel
 • betong
 • sten
 • keramik
 • glas, särskilt speglar
 • metall
 • stora mängder vatten, som vattnet i akvarier och vattenvärmare

Riktlinjer för placering

Se till att kameran inte är riktad så att den filmar genom glas eller andra genomskinliga objekt. Prestanda för Arlo-kamerans rörelsesensor minskar när kameran är riktad så att filmar genom glas, plast eller en spegel.

Behåll aktiva platser i kamerans synfält. Placera kameran så att det utrymme som du vill övervaka befinner sig inom kamerans synfält.

Rikta kameran med hjälp av molnet. Använd Arlo-kamerans positionsläge för att skicka video till molnet så snabbt som möjligt. På så sätt kan du rikta kameran medan du tittar på videoflödet på Arlo-appen på din smartphone och göra justeringar av kamerans position nästan i realtid. Mer information om positionsläget finns i How do I use position mode to place and aim my Arlo wire-free camera? (Hur använder jag positionsläget för att placera och rikta den trådlösa Arlo-kameran?).

Placera kameran högt. Montera Arlo-kameran för rörelseavkänning på minst 2,1 meters höjd från golvet och rikta den något nedåt för att få bästa sensorprestanda.