Guide til installation og brug af Arlo-kameraer

Opdateret: November 2021.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om juridiske forpligtelser, du har som operatør af et kamerasystem. Denne vejledning er ikke beregnet til at give en omfattende forklaring af gældende lovgivning om privatlivets fred eller udgøre juridisk rådgivning. Hvis du har bekymringer eller spørgsmål om disse spørgsmål, bør du søge juridisk rådgivning og tjekke de råd, der er offentliggjort af din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Du kan også læse de retningslinjer, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd har udarbejdet om behandling af personoplysninger gennem videoudstyr.

ARLO-KAMERASYSTEM

Vi har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan bruge dit Arlo-kamerasystem i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse. I denne vejledning betyder ”du” dig (vores kunde), og ”vi” og ”os” betyder Arlo.

LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE

Databeskyttelseslove, såsom den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), regulerer indsamling, brug og behandling af personoplysninger. Disse love er designet til at beskytte enkeltpersoners ret til privatlivets fred. De fastsætter juridiske forpligtelser for din drift af kameraer, herunder placering, de nødvendige meddelelser (skiltning) i det overvågede område og den måde, hvorpå data kan bruges og deles. Hvis du bruger systemet i din private husholdning, gælder lovene om databeskyttelse muligvis ikke for dig, som vi beskriver yderligere nedenfor.

INSTALLATION OG PLACERING AF KAMERAERNE

Placeringen og positioneringen af kameraer er meget vigtig ud fra et perspektiv om databeskyttelse. Det skyldes, at kameraer kan optage billeder, hvor folk måske ikke forventer, at de bliver optaget. Når du opstiller dine kameraer, bør du placere dem omhyggeligt og se på, hvordan kameraindstillingerne kan bruges til at undgå visse synsområder. Som operatør af systemet har du i sidste ende kontrol over det område, der overvåges af kameraerne, og over adgangen til dem (og dermed over, hvem der kan overvåges og optages). Du skal være fortrolig med dette ansvar.

Hvis du installerer kameraer, er der nogle enkle principper, du skal huske på for at sikre, at de er placeret lovligt:

i. Placer kun kameraer i områder, hvor du er bekymret for en sikkerhedsrisiko (f.eks. potentielt sårbare indgange, udgange eller vinduer);

ii. Begræns kameraets synsfelt til områder inden for din ejendoms grænser, og undgå at overvåge naboejendomme. Nogle af kameraindstillingerne kan hjælpe dig med dette ved at give dig mulighed for at zoome ind og fokusere på områder inden for synsfeltet;

iii. Placer ikke kameraer i områder, hvor folk normalt ikke kan forvente, at der bliver optaget billeder;

iv. Undgå at placere kameraer i områder, hvor der kan være sårbare forhold på grund af rummets karakter og de personlige aktiviteter, der finder sted der, f.eks. i eller i nærheden af soveværelser, toiletter, spa-områder, omklædningsområder eller andre følsomme områder, som folk forventer er private;

v. Placer ikke kameraer i områder, hvor der er udsigt til offentlige fritidsområder - f.eks. offentlige parker, offentlige bænke eller caféborde udenfor;

vi. Vær særlig forsigtig, når du placerer kameraer i områder, hvor der er børn eller udsatte voksne, da disse personer har ekstra beskyttelse i henhold til lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred;

vii. Hvis der er flere beboere på stedet (f.eks. hvis der er tale om et fælles rum eller en fælles bygning), er du ansvarlig for at få tilladelse til at installere systemet fra de andre ejere / beboere på stedet.

LYD

Arlo-kameraerne har en indbygget mikrofon, som kan optage lyd fra flere meters afstand. Vær omhyggelig med at undgå at overtræde relevante lokale love om lydoptagelser. Nogle af kameraindstillingerne kan hjælpe med at reducere lydregistrerings-følsomheden, deaktivere lydregistreringen eller deaktivere mikrofonen.

VIDEODØRKLOKKER MED KAMERAER

Når du selv (om)konfigurerer eller installerer et videodørklokke kamera, bør du desuden altid forsøge at minimere overvågningen af offentlige områder (f.eks. gaden), fællesområder (f.eks. fælles ejendom/lobbyområde) og en anden persons ejendom (naboens have, indgang eller hus) ved at:

i. Brug det justerbare beslag, som leveres og er med i pakken med videodørklokken, til at justere kameraets synsfelt;

ii. justering af følgende kameraindstillinger (ved hjælp af Arlo App & Web) for at: beskære synsfeltet;

• Juster synsfeltet på dørklokke kameraet i videoindstillingerne;
• Juster kameraets indstillinger for bevægelsesregistrering for at undgå at optage video, når der registreres bevægelse i sådanne områder.
• Opret aktivitetszoner for at fokusere bevægelsesregistrering på de specifikke områder i din ejendom (abonnement kræves for Cloud-aktivitetszoner).

HVIS DU BOR I EN HUSSTAND

Hvis du udelukkende installerer og bruger Arlo-kameraer i din private husstand, er det meget usandsynligt, at GDPR gælder for dig. Dette skyldes, at GDPR ikke gælder for data, der udelukkende indsamles og anvendes i hjemmet. Dette er almindeligt kendt som ”husstandsundtagelse”. I dette tilfælde har du ikke en juridisk forpligtelse til at overholde de forpligtelser, der er beskrevet i denne vejledning, selv om du stadig bør bruge kameraerne ansvarligt for at beskytte privatlivets fred for andre. Bemærk venligst, at husstandsundtagelsen er begrænset; GDPR-reglerne kan muligvis være gældende, hvis du:

• Overvåger de aktiviteter, der udføres af arbejdstagere eller huspersonale, der arbejder i din husstand,

• Optager billeder uden for din ejendom,

• Deler billeder på sociale medier eller andre offentlige medier.

VARSEL / SKILTNING

Du skal placere advarsler/skilte på stedet for at hjælpe folk med at forstå, at området overvåges. Advarsler/skilte bør placeres på en sådan måde, at de er synlige for folk, før de kommer ind i det overvågede område. De bør indeholde grundlæggende oplysninger for at forklare, at der findes et overvågningssystem, at du er operatøren af systemet, og til hvilke formål du vil bruge de data, der indsamles (f.eks. til sikkerhed i lokalerne). Hvis du bruger systemet inden for rammerne af husstandsundtagelsen (beskrevet ovenfor), er det stadig tilrådeligt, at du informerer husstandsmedlemmer og besøgende om, at du har kameraer i brug i dit hjem. Der findes et vinduesklistermærke, som kan bruges til at gøre besøgende opmærksomme på dit kamera, i hver enkelt pakke med Arlo-kameraer. Hvis du ikke har modtaget et klistermærke, kan du kontakte kundeservice for at få hjælp. Du kan finde en skabelon til en varsel/et skilt, som du kan bruge til disse formål.

VISNING AF BILLEDER FRA KAMERASYSTEMET

Arlo-kameraer er udstyret med en fjernbetjeningskontrol, som afhængigt af kameratype giver dig mulighed for at optage og gemme billeder og/eller lyd på dine egne enheder (f.eks. via vores app). Det er vigtigt, at du bruger disse funktioner selektivt, hvis der er et reelt behov for at se tilbage på det optagne billede - f.eks. hvis du er bekymret for, at der har været en sikkerhedshændelse på stedet, som du gerne vil gennemgå eller undersøge nærmere. Du bør ikke bruge disse funktioner til f.eks. løbende at overvåge en person eller dennes adfærd på stedet.

HÅNDTERING AF BILLEDER, DER ER OPTAGET AF KAMERASYSTEMET

Du skal være påpasselig med, hvordan du bruger og (hvis det er relevant) deler billeder, der er optaget af Arlo-kameraerne, med andre personer. Du bør kun dele billeder med andre, hvis du er sikker på, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at videregive dem, og at det ikke vil være pinligt eller skade nogen af de personer, der er fanget på billederne. Vær særlig påpasselig med at dele billeder i et offentligt eller halvoffentligt miljø, f.eks. på internettet eller sociale medier. Vi anbefaler, at du ikke lægger billeder op på disse platforme, medmindre du har fået samtykke fra alle de personer, der er med på billederne.

YDERLIGERE FORPLIGTELSER, HVIS DU ER ERHVERVSBRUGER, ELLER HVIS DIN BRUG LIGGER UDEN FOR HUSSTANDSUNDTAGELSEN

Hvis du er en erhvervsbruger, eller hvis du bruger systemet uden for husstandsundtagelsen, skal du overholde det juridiske ansvar, der er fastsat i GDPR, og som gælder for en ”dataansvarlig” for personoplysninger. I disse tilfælde er det vigtigt, at du gør dig bekendt med dit juridiske ansvar i henhold til GDPR, da manglende installation og brug af systemet på korrekt vis kan medføre en betydelig juridisk risiko. Det kan være hensigtsmæssigt at konsultere oplysninger fra din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse om dit ansvar som dataansvarlig.

Ud over at følge retningslinjerne i denne vejledning er der visse yderligere handlinger, som du kan være nødt til at udføre, herunder:

Udarbejdelse af en risikovurdering af privatlivets fred før installation og brug af systemet for at vise, at du har truffet en informeret beslutning om, hvorfor du har installeret systemet, og hvordan og hvorfor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at registrere og bruge data fra kameraerne. Det vil være et særskilt problem, hvis området består af sårbare personer eller personer, der skal opholde sig i området (f.eks. ansatte). Udarbejdelse af en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan ses af alle, der kommer ind i lokalerne, for fuldt ud at forklare, hvem du er, hvordan du har til hensigt at bruge, opbevare og dele data, der er indsamlet af systemet, og hvilke juridiske rettigheder de har i henhold til GDPR. Denne erklæring kan fremlægges online og/eller opbevares i receptionen, så den er let tilgængelig. Dette krav gælder ud over de ovenfor nævnte bekendtgørelser/skilte. Hvis kamerasystemet påvirker det personale, der arbejder i området, bør du forklare dem direkte, hvordan systemet fungerer. Du bør også være ekstra opmærksom på at sikre, at systemet fungerer i overensstemmelse med gældende arbejdsmarkedslovgivning og arbejdspraksis.

Sørg for at have passende processer på plads for at begrænse adgangen til kameraerne til dem, der har brug for at overvåge systemet på et ”behov for at vide”-grundlag, og del kun data med andre under nøje kontrol. Hvis du gemmer billeder, skal du gøre det på en sikker og fortrolig måde med klare politikker for opbevaring, så de fjernes eller slettes sikkert efter et passende tidsrum. Du skal respektere de juridiske rettigheder, som enkeltpersoner har, f.eks. til at anmode om adgang til, at slette eller begrænse brugen af deres data i henhold til GDPR. Du bør vide, hvem din tilsynsmyndighed for databeskyttelse er, samt være ansvarlig for at kommunikere med dem om eventuelle bekymringer eller klager, der måtte blive rejst i forbindelse med systemets drift, herunder eventuelle databrud. Sørg for, at du regelmæssigt gennemgår kamerasystemet for at sikre, at det fungerer korrekt, og at du bruger det i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet ovenfor.