Begrænset hardwaregaranti

Tak, fordi du valgte Verisure Arlo Europe DAC (”Arlo”) produkter.

Vigtigt

Du kan se generelle produktoplysninger og dokumentation på følgende hjemmeside: https://www.arlo.com/

Gem venligst din kvittering som købsbevis. 

Hvis du vil gennemgå denne garanti på et andet sprog, skal du klikke på nedenstående links:

DeutschEspañolFrançaisItalianoDutchSvenska eller Polski.

Hvordan forbrugerlovgivningen relaterer sig til denne garanti

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan have andre rettigheder, der varierer fra land til land.

Medmindre det er tilladt ved lov, udelukker, begrænser eller suspenderer Arlo ikke andre rettigheder, du har, herunder dem, der kan opstå som følge af manglende overholdelse af en købsaftale. For at få en komplet forståelse af dine rettigheder bør du konsultere lovgivningen i dit land.

For vores australske kunder: Bemærk venligst, at denne garanti gælder i tillæg til eventuelle lovbestemte rettigheder i Australien i forbindelse med dine varer, som i henhold til den australske forbrugerlovgivning ikke kan udelukkes. Vores varer leveres med garantier, som ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Du har ret til erstatning eller tilbagebetaling af det beløb, som du oprindeligt har betalt for produktet, hvis der er tale om en større fejl, og erstatning for ethvert andet tab eller skade, som med rimelighed kan forudses. Du har også ret til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke udgør en større fejl.

For garantiforespørgsler relateret til Arlo-produkter kan du kontakte os på:

https://www.arlo.com/en_gb/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_dk/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_de/support/contact-support

https://www.arlo.com/es_es/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_fi/support/contact-support

https://www.arlo.com/fr_fr/support/contact-support

https://www.arlo.com/it_it/support/contact-support

https://www.arlo.com/nl_nl/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_no/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_at/support/contact-support

https://www.arlo.com/pl_pl/support/contact-support

https://www.arlo.com/sv_se/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_ch/support/contact-support

Produkter dækket af denne garanti

Som anført ovenfor udelukker de fordele, som denne Arlo-garanti giver forbrugeren, ikke andre rettigheder og retsmidler, som forbrugeren har i henhold til nogen lov i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, som garantien vedrører. Denne garanti gælder for alle Arlo-produkter, du har købt hos en autoriseret Arlo-forhandler eller direkte gennem www.arlo.com.

Vores politik er at tilbyde produktgarantier og udføre serviceydelser kun på produkter, der er købt direkte fra Arlo eller fra en autoriseret Arlo-forhandler, og som kun er ledsaget af en kvittering eller et købsbevis. Hvis du køber et Arlo-produkt fra en uautoriseret forhandler, eller hvis det originale serienummer er blevet fjernet, ødelagt eller ændret, er denne Arlo-garanti ikke længere gyldig.

Desværre er der nogle hjemmesider og forhandlere, der hævder at være autoriserede Arlo-forhandlere, men som ikke er det. Produkter, der sælges på disse hjemmesider eller fra disse forhandlere, er ikke omfattet af en garanti fra Arlo. Når du køber produkter fra en uautoriseret hjemmeside eller forhandler, løber du en risiko, da disse produkter kan være forfalskede, brugte, defekte eller måske ikke er beregnet til brug i dit land. Beskyt dig selv og dit Arlo-produkt ved at sikre, at du kun køber Arlo-produkter fra en autoriseret forhandler. Hvis du har spørgsmål om autoriserede forhandlere, kan du besøge vores hjemmeside.

Det dækker denne garanti

Arlo yder garanti for sine produkter i originalemballagen mod materiale- og fabrikationsfejl, når produkterne anvendes normalt til de tilsigtede formål.

Alle begrænsede Arlo-garantier begynder på købsdatoen. Gem en kopi af din kvittering som købsbevis. Længden af den begrænsede Arlo-hardwaregaranti er normalt på et år fra købsdatoen, men kan variere afhængigt af det købte Arlo-produkt. Især kan der være visse komponenter eller tilbehør til Arlo-produkter, f.eks. batterier, strømforsyninger, skins eller holdere, som har en begrænset garanti, der afviger fra den etårige garanti for det underliggende Arlo-produkt. Se venligst produktdetaljerne på arlo.com for at finde ud af, hvor lang garantien er for dit specifikke Arlo-produkt.

Alle Arlo-garantier (i modsætning til lovbestemte garantier eller ikke-afgrænsningspligtige garantier), herunder alle stiltiende garantier, er kun gyldige i den periode, hvor Arlo-produktet ejes af den ”oprindelige køber” af produktet. Den ”oprindelige køber” er i forbindelse med denne garanti den første køber af produktet fra Arlo eller en autoriseret Arlo-forhandler. Alle begrænsede Arlo-garantier, herunder livstidsgarantier, kan ikke overdrages.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, er denne garanti og eventuelle implicitte garantier dine eksklusive garantier og erstatter alle andre garantier eller betingelser, udtrykkeligt eller implicit. Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en stiltiende garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

 Hvad er ikke dækket af Arlo-garantien

Denne garanti gælder ikke, hvis Arlo-produktet fejler på grund af skader som følge af forsendelse, håndtering, opbevaring, uheld, misbrug eller forkert brug, eller hvis enheden er blevet brugt eller vedligeholdt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i produktmanualen, eller hvis enheden er blevet ændret på nogen måde, eller hvis serienummeret er blevet fjernet eller ødelagt. For Arlo-produkter, der kan bruge udskiftelige batterier, anbefales det, at der kun anvendes batterier af høj kvalitet, som ikke er genbrugte og som ikke er genopladelige. Hos disse produkter vil brugen af genopladelige batterier eller batterier af ringere kvalitet, der forårsager skader på dit Arlo-produkt, medføre, at garantien bortfalder. Reparation eller ændring af produktet af andre end Arlo eller af en ikke-godkendt Arlo forhandler gør, at denne garanti bortfalder.

Dine ansvarsområder

For at opnå garantiservice i henhold til denne Arlo-garanti skal du i Arlo-produktets garantiperiode, som beskrevet ovenfor, indsende et gyldigt krav til Arlo senest:

    1. Få et RMA-nummer ved at kontakte den tekniske support fra Arlo;

    2. Returnering (med dine forsendelsesomkostninger) af det defekte produkt til den adresse, som Arlo’s tekniske support har oplyst; og

    3. Du skal give Arlo et bevis for den oprindelige købsdato.

Arlo accepterer ikke forsendelser, der er indsamlet i forbindelse med garantiservice, men erstatningsprodukter returneres til dig på Arlo’s regning, efter at du har gennemført de ovenstående tre trin. Varer, der fremlægges til reparation, kan blive erstattet med istandsatte varer af samme type i stedet for at blive repareret. Der kan anvendes istandsatte eller brugte dele til reparation af varerne. Hvis Arlo efter eget skøn ikke er i stand til at erstatte det defekte produkt, vil Arlo refundere den eventuelle nedskrevne købspris, som du oprindeligt har betalt for produktenheden.

Hvis dit Arlo-produkt er i stand til at gemme softwareprogrammer, data og andre oplysninger, bør du med jævne mellemrum lave sikkerhedskopier af oplysningerne på lagermediet for at beskytte indholdet og som en sikkerhedsforanstaltning mod mulige driftsfejl. Under garantiservice eller anden teknisk support er det muligt, at indholdet af Arlo-produktets lagringsmedier kan gå tabt, blive udskiftet eller omformateret. I sådanne tilfælde er Arlo og dets medarbejdere ikke ansvarlige for tab af softwareprogrammer, data eller andre oplysninger, der er gemt på lagermediet eller andre dele af det servicerede Arlo-produkt.

Arlo’s ansvar

Så længe du opfylder dine forpligtelser i henhold til ”Dit ansvar” ovenfor, vil Arlo efter eget skøn erstatte dit produkt med det samme eller give dig et funktionelt tilsvarende produkt uden beregning (bortset fra forsendelsesomkostninger som anført ovenfor).

Ansvarsbegrænsning

Medmindre andet er fastsat i denne garanti og i det omfang loven tillader det, er Arlo ikke ansvarlig for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader, herunder, uden begrænsning, skader som følge af brug eller fejlfunktion af Arlo-produkter, kompromittering eller ødelæggelse af data, tab af fortjeneste eller indtægter, omkostninger til erstatningsvarer eller omkostninger til gendannelse, programmering eller reproduktion af programmer eller data, der er gemt i eller anvendes med Arlo-produktet, selv om Arlo på forhånd er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Nogle stater (eller lande eller provinser) tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udeladelse gælder muligvis ikke for dig.

De undtagelser og begrænsninger af ansvar, der er anført i dette dokument, påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i henhold til den australske forbrugerlovgivning eller den amerikanske forbrugerlovgivning. Med forbehold for eventuelle lovbestemte rettigheder, som du måtte have i henhold til den australske forbrugerlovgivning eller den amerikanske forbrugerlovgivning, er garantierne og retsmidlerne i denne garantiaftale eksklusive og træder i stedet for alle andre, mundtlige eller skriftlige, udtrykkelige eller underforståede garantier og retsmidler i dette dokument, i det omfang loven ellers tillader det, og med undtagelse af det, der specifikt er angivet i dette dokument. Alle andre garantier er udtrykkeligt fraskrevet.

Denne garanti er underlagt og udformet i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor købet af Arlo-produktet fandt sted.