Vilkår for brug

Last Updated: Marts, 2023

Denne hjemmeside er udgivet af Verisure Arlo Europe DAC, et irsk selskab med hjemsted i Building 4100 Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T12 AP97, som er registreret med selskabsnummer 658538, og hvis momsnummer inden for Fællesskabet er IE03655231EH ("Arlo Europe", "Arlo", "vi", "vores" eller "os").

Arlo Europe kan kontaktes på de kontaktoplysninger, der findes her: https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support.

Læs venligst disse Arlo-tjenestevilkår sammen med vores politik om rimeligt forbrug (som ændret eller opdateret fra tid til anden), før du giver samtykke til dem (herefter benævnt "Arlo Europe-vilkår" eller "vilkår"). Dette er en juridisk bindende kontrakt. Ved at give samtykke elektronisk accepterer du alle bestemmelserne i disse vilkår.

Bemærk, at kolonnen til højre beskriver Vilkårenes bestemmelser i et klart og let forståeligt sprog, og ikke er juridisk bindende.

HVIS DU TILMELDER DIG ARLO-ABONNEMENTSTJENESTER, ACCEPTERER DU ENDVIDERE, SOM BESKREVET I PUNKT 10, AT DIT ABONNEMENT AUTOMATISK KAN FORNYES MED SAMME GYLDIGHEDSPERIODE OG PRIS, INDTIL DU OPSIGER ABONNEMENTET I OVERENSSTEMMELSE MED PUNKT 14.

Alder: Du skal være mindst 18 år for at bruge Arlo Europe-tjenesterne. Hvis du er under 18 år, skal du ikke forsøge at registrere dig til Arlo Europe-tjenesterne eller sende os oplysninger om dig selv.

Introduktion

Velkommen til Arlo Europe. Arlo Europe drives af Verisure Arlo Europe DAC. Disse Vilkår gælder for din brug af vores produkter og tjenester, herunder:

a) Arlo Europe-hardwareprodukterne, herunder uden begrænsning kameraer, projektører, videodørklokker, basistationsenheder og sikkerhedssystem med sensorer (i det følgende benævnt "Arlo Europe-systemet"); og/eller

b) Arlo Europe-hjemmesiderne og eventuelle tilknyttede abonnementer, indholdstjenester, konti, mobilapps, streaming-video-hjemmesider, teknisk support og tjenester, der er tilgængelige via Arlo-hjemmesiderne, og alle andre webtjenester, der er tilknyttet Arlo-produktet (samlet benævnt som "Arlo Europe-hjemmesider og -apps").

c) ((a) og (b) ovenfor omtales heri samlet som "Arlo Europe-tjenesterne")

Du kan finde detaljerede specifikationer om Arlo Europa-tjenesterne her.

1. Vilkår for service

Din registrering af Arlo Europe-systemet gennem Arlo Europe-websteder og -apps, samt brug af Arlo Europe-tjenesterne er underlagt bestemmelserne i disse vilkår. For at undgå tvivl omfatter dette vilkårene i vores politik om rimeligt forbrug (som ændret eller opdateret fra tid til anden).

Enhver softwarekomponent, der indgår i Arlo Europe-tjenesterne, er licenseret til dig, ikke solgt. Se venligst den fulde liste over lande, hvor Arlo Europe-tjenesterne er tilgængelige her. Arlo Europe-tjenesterne kan ikke anvendes i lande, der er omfattet af sanktioner og embargo. Se venligst den fulde liste over lande, der er omfattet af embargo her.

Du accepterer, at du kun vil bruge Arlo Europe-systemet, Arlo Europe-hjemmesider og -apps og Arlo Europe-tjenesterne til personlig og ikke-kommerciel brug, og at du ikke handler med et formål, der er relateret til handel, forretning, håndværk eller erhverv.

2. Oplysninger om registrering

Registrering af dit Arlo Europe-system er påkrævet.

Til brug for registrering skal du afgive og vedligeholde nøjagtige og fuldstændige oplysninger, som skal omfatte: (i) dit navn, (ii) dit systemserienummer, (iii) dit telefonnummer og (iv) en e-mailadresse og adresse. Arlo Europe kan opsige din konto, hvis du giver Arlo Europe unøjagtige eller ufuldstændige brugeroplysninger, medmindre du har rettet fejlen inden for en (1) uge efter, at Arlo Europe har anmodet dig om at rette fejlen. Du bekræfter også, at du er lovligt bemyndiget til at bruge og få adgang til Arlo Europe-tjenesterne.

Arlo Europe kan indsamle, behandle og gemme dine videoer og andre oplysninger.  Læs venligst vores Privacy Notice, der findes her, for at få oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og opbevarer oplysninger om dig og din Arlo-konto. Vi opfordrer dig til at læse vores Privacy Notice ofte. Du har til enhver tid ret til at opdatere dine brugeroplysninger. Du har også mulighed for at håndtere privatlivsindstillinger relateret til indsamling, opbevaring og brug af dine brugeroplysninger og andre typer oplysninger, der opsamles af Arlo Europe-tjenesterne. Sådanne ændringer kan foretages ved at logge ind på din Arlo-konto. Visse funktioner i Arlo Europe-tjenesterne vil dog muligvis ikke være tilgængelige, hvis du begrænser indsamling, lagring eller brug af visse typer oplysninger.

3.Medlemskonto, adgangskode og sikkerhed

Du er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af de oplysninger, der kræves for at få adgang til eller foretage ændringer på din konto (f.eks. adgangskoder, PIN-koder, bekræftelseskoder), samt for alle aktiviteter, der finder sted under din adgangskode eller konto. Du lover at beskytte din konto forsvarligt ved f.eks. at forlade eller logge af din konto ved afslutningen af hver session, ved at implementere to- eller flerfaktorgodkendelse og ved ikke at dele din adgangskode eller kode for to- eller flerfaktorgodkendelse. Du forpligter dig endvidere til straks at underrette os om uautoriseret brug af din adgangskode eller konto.

Hvis Arlo Europe har mistanke om svigagtig aktivitet, kan vi suspendere adgangen til din konto og dine tjenester i henhold til vores sikkerhedspolitikker for at forhindre uautoriseret adgang. Du er eneansvarlig for enhver skade, der skyldes din manglende overholdelse af dette Punkt 3. Vi forbeholder os retten til at opsige din Arlo Europe-konto, hvis din adfærd giver anledning til det. Ved suspension af din konto vil vi informere dig om suspensionen og give dig et passende varsel til at rette op på overtrædelserne. Dette vil især være tilfældet, hvis du overtræder gældende lovgivning, gældende kontraktbestemmelser, vores retningslinjer eller vores politikker, som alle er tilgængelige på hjemmesiden. Uanset en sådan begrænsning eller opsigelse vil du fortsat have adgang til indhold og tjenester købt af dig indtil pågældende tidspunkt.

4. Tredjepartsindhold

Arlo Europe-tjenesterne kan give dig mulighed for at få adgang til, bruge eller integrere direkte med tredjepartshjemmesider, -apps, -produkter, -indhold eller andre medier, der kontrolleres af tredjeparter (herefter "Tredjepartsindhold"), som vi ikke udøver nogen redaktionel eller programmeringsmæssig kontrol over. Du bekræfter at være indforstået med følgende:

a)  Leverandører af Tredjepartsindhold kan til enhver tid begrænse eller tilbagekalde adgangen til deres indhold;

b)  Vi driver, kontrollerer eller godkender ikke Tredjepartsindhold og er ikke ansvarlige for og har ingen redaktionel kontrol over Tredjepartsindhold. Endvidere garanterer vi ikke for sikkerheden, nøjagtigheden og effektiviteten af Tredjepartsindhold og har intet ansvar for Tredjepartsindhold, herunder materiale, der kan være vildledende, ufuldstændigt, fejlagtigt, stødende, uanstændigt eller på anden måde forkasteligt; og   

c) Vi har ingen kontrol over distributionen af Tredjepartsindhold.

Du accepterer og erklærer også, at det Tredjepartsindhold, som du får adgang til eller som overføres ved hjælp af Arlo Europe-tjenesterne, kun er til personlig, ikke-kommerciel brug, og at Arlo Europe-tjenesterne ikke vil blive brugt til ulovlig kopiering, ulovlig visning eller anden ulovlig brug af Tredjepartsindhold. Uautoriseret kopiering eller distribution af ophavsretligt beskyttede værker kan udgøre en krænkelse af ophavsretsindehavernes rettigheder. Du accepterer at påtage dig alle risici i forbindelse med din interaktion eller brug af Tredjepartsindhold.  

Vi kan deaktivere din konto til Arlo Europe-tjenester eller software, hvis du krænker andres ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterialrettigheder. Hvis du mener, at du ikke krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du indsende en meddelelse til Arlo Europe med anmodning om at få din konto genoprettet.

Desuden kan handlinger, der har til formål at omgå sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at forhindre krænkelse af immaterialrettigheder, være ulovlige i henhold til dansk lovgivning eller tilsvarende udenlandsk lovgivning. Vi kan opsige Arlo Europe-konti for brugere, der udvikler eller anvender metoder til at ødelægge eller omgå sådanne sikkerhedsforanstaltninger, efter at have informeret sådanne brugere om deres overtrædelser, og vi forbeholder os retten til at træffe enhver anden nødvendig eller passende foranstaltning for at forhindre krænkelse af indehaveres immaterialrettigheder.

5.Ændringer

5.1  Ændringer af Vilkårene

Arlo Europe forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse Vilkår. Du vil være underlagt de Vilkår, der er gældende på det tidspunkt, hvor du benytter Arlo Europe-tjenesterne, medmindre Arlo Europe er forpligtet til at foretage ændringer i Vilkårene i henhold til lovgivning eller en offentlig myndighed (i så fald kan Arlo Europe anvende ændrede Vilkår på det eksisterende kontraktforhold indgået med dig). Hvis vi foretager ændringer, vil vi informere dig på behørig måde og i behørig tid og minde dig om dine rettigheder. Du kan afvise disse ændringer, og du vil fortsat have mulighed for at opsige dit abonnement på Arlo Europe-tjenesten til enhver tid i overensst emmelse med Punkt 14.

5.2 Ændringer i Arlo Europe-tjenestens specifikationer

Arlo Europe forbeholder sig retten til at foretage ændringer og tilføjelser til Arlo Europe-tjenesternes funktioner/egenskaber på baggrund af ændrede markedskrav, teknologisk innovation, udvikling af alternative og mere effektive softwareplatforme og/eller forbedringer af produkt- og cloud-sikkerhed. Arlo Europe-tjenesterne kan derfor være genstand for løbende forbedringer og ændringer, og Arlo Europe kan ophøre med at vedligeholde og understøtte ældre versioner af Arlo Europe-tjenesterne. Vi giver dig i rette tid og form besked om en tjeneste eller funktion/egenskab, der overgår fra understøttet til ikke-understøttet status. Da forskellige Arlo Europe-systemer kan understøtte forskellige funktioner og egenskaber, kan det hænde, at det serviceniveau, vi leverer, ikke er det samme for ethvert Arlo Europe-system. Du kan afvise disse ændringer, og du bevarer muligheden for at opsige dit abonnement på Arlo Europe-tjenesten til enhver tid i overensstemmelse med Punkt 14.

6. Forudsætninger for tjenester

Anvendelse af Arlo Europe-tjenesterne kræver, at dit Arlo Europe-system har adgang til en altid tændt bredbåndsinternetforbindelse i overensstemmelse med Punkt 12. For at aktivere Arlo Europe-tjenesterne skal alle Arlo Europe-systemer være registreret på my.arlo.com eller Arlo-apps, såsom de officielle Arlo iOS- og Android-apps.

6.1 Systemkrav

Arlo Europe-tjenesterne vil ikke være tilgængelige uden: (i) Wi-Fi eller et andet kommunikationsnetværk i dit hjem, der er sat i position til at kommunikere pålideligt med Arlo Europe-systemet; (ii) en Arlo-konto; (iii) for nogle af Arlo Europe-tjenesternes egenskaber og funktioner, en aktiveret og understøttet trådløs enhed, f.eks. en telefon eller tablet; (iv) altid tændt bredbåndsinternetadgang med tilstrækkelig båndbredde til at understøtte de Arlo-hardwareprodukter, du bruger; og (v) andre systemelementer, som Arlo Europe kan angive. Det er dit eget ansvar at sikre, at du har alle de nødvendige systemelementer, og at de er kompatible og korrekt konfigureret.

7. Medlemsadfærd

Du er indforstået med, at alle oplysninger, data, tekst, software, fotografier, video, beskeder, tags, feedback, kommentarer, spørgsmål, andre oplysninger eller materialer (herefter "Indhold"), uanset om de er offentliggjort eller transmitteret privat, udelukkende er den persons ansvar, fra hvem dette Indhold stammer. Det betyder, at du er fuldt ud ansvarlig for alt Indhold, som du optager, uploader, poster, sender via e-mail, transmitterer eller på anden måde gør tilgængeligt via Arlo Europe-tjenesterne.

8. Priser for abonnementstjenester

8.1 Aktivering

Arlo Europe-tjenesterne anses for at være leveret til dig, når du har aktiveret din Arlo Europe-tjeneste. For at aktivere din Arlo Europe-tjeneste skal du foretage visse aktive skridt – aktiveringen sker ikke automatisk. For nye Arlo-brugere indebærer dette, at de skal oprette en Arlo-konto som en del af tilmeldingsprocessen.

8.2  Priser for abonnementstjenester

Nogle Arlo Europe-tjenester kræver et løbende abonnement, der vil fortsætte, indtil du opsiger abonnementet i overensstemmelse med Punkt 14, eller vi opsiger den pågældende tjeneste. Du accepterer at betale prisen for dit abonnement forud. Din abonnementsperiode er angivet i din Arlo-abonnementsplan, som du kan få indsigt i ved at logge ind på din konto. Vi kan tilbyde flere abonnementsplaner med varierende niveauer og tjenester. Prisen for dit abonnement dækker de Arlo Europe-tjenester, der leveres i din valgte Arlo-abonnementsplan.

Du kan vælge mellem forskellige betalingsmuligheder for abonnementer og kan ændre din valgte betalingsmulighed via din konto på my.arlo.com. Hvis du af en eller anden grund har brug for at genaktivere et tidligere opsagt abonnement, kan du blive opkrævet et genaktiveringsgebyr, som du vil blive informeret om før opkrævning.

9. Gratis prøveperiode og kampagnekoder

Arlo Europe kan fra tid til anden tilbyde udvalgte kunder specifikke prøveabonnementer og andre kampagnerabatter, som er underlagt disse Vilkår, medmindre andet er angivet i vilkårene for kampagneabonnementet. Prøve- og kampagnerabatabonnenter kan til enhver tid vælge ikke at konvertere eller fortsætte til betalte eller ikke-kampagnerabatterede abonnementer, som anført i disse Vilkår og i vilkårene for kampagneabonnementerne.

Arlo Europe forbeholder sig ret til, helt efter eget skøn, at afgøre om du er berettiget til at få en gratis prøveperiode og/eller et kampagnetilbud. Detaljer om de prøveprogrammer, der er tilgængelige med Arlo-kameraer, kan findes her.

10. Betaling af abonnement, automatisk fornyelse, opsigelse, prisændringer og tilbagebetalingspolitik

10.1  Betaling af abonnement

For at tilmelde dig et abonnement skal du udfylde de nødvendige registreringsoplysninger online, herunder, men ikke begrænset til, vælge din betalingsmetode. Hvis du vælger en abonnementsmulighed med tilbagevendende betalinger (f.eks. månedlige og årlige abonnementer), accepterer du, at vi automatisk kan opkræve abonnementsprisen via den valgte betalingsmetode, der er angivet og tilknyttet din konto i begyndelsen af hver periode, med den frekvens, du har valgt, medmindre og indtil du opsiger abonnementet. Hvis du har tilmeldt dig til en kampagnepris, vil eventuelle fornyelser efter kampagneperioden blive opkrævet til den på det tidspunkt gældende abonnementspris. Adgang til dine Arlo Europe-tjenester vil ikke blive etableret, før Arlo Europe eller dets agent har bekræftet, at betalingsmetoden er gyldig, korrekt og har en tilfredsstillende status.

Du er også indforstået med, at det fakturerede beløb kan variere på grund af kampagnetilbud, ændringer i dit abonnement eller ændringer i gældende skatter og afgifter eller andre gebyrer. Du giver os (eller vores tredjeparts betalingsformidler) tilladelse til at opkræve det tilsvarende beløb via din betalingsmetode. 

10.2  Automatisk fornyelse af abonnementet og opsigelse af abonnementet

Dit abonnement fortsætter automatisk, indtil det opsiges. Vi giver dig besked i behørig tid og på behørig måde for at påminde dig om, at dit abonnement skal fornyes.

Hvis du ønsker at opsige abonnementet, skal du gøre det, før abonnementsgebyret opkræves via den angivne betalingsmetode. Hvis du har købt det betalte abonnement gennem en tredjepart, skal du så vidt muligt opsige det direkte gennem tredjeparten. 

10.3 Prisændringer

Arlo Europe kan efter eget skøn ændre abonnementsprisen og andre priser fra tid til anden.  Enhver ændring i priser træder tidligst i kraft 30 dage efter at Arlo Europa har underrettet dig, ved begyndelsen af den næste faktureringsperiode for dit abonnement. En stigning i den gældende abonnementspris vil ikke træde i kraft før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Hvis du er utilfreds med prisændringerne eller yderligere gebyrer, kan du opsige din brug af Arlo Europe-tjenesterne i overensstemmelse med Punkt 14. Ved opsigelse i dette tilfælde vil du være berettiget til en pro rata-refusion af det beløb, du har betalt for en ubenyttet del af abonnementsperioden for Arlo Europe-tjenesterne. Ved manglende opsigelse af Arlo Europe-tjenesterne i overensstemmelse med Punkt 14 vil du blive opkrævet den ændrede abonnementspris fra og med den næste faktureringsperiode.

10.4 Politik for tilbagebetaling

Medmindre andet specifikt er angivet i disse Vilkår, kan abonnementsgebyrer ikke kræves refunderet, og der er ingen refusioner eller kreditter for delvist anvendte abonnementsperioder. Efter enhver opsigelse af et abonnement vil du dog fortsat have adgang til den pågældende Arlo Europe-tjeneste frem til udgangen af den igangværende faktureringsperiode. Vi kan til enhver tid og af enhver grund tilbyde nogle eller alle vores abonnenter på en Arlo Europe-tjeneste en tilbagebetaling, rabat eller anden modydelse ("kreditter"). Størrelsen og formen af sådanne kreditter og beslutningen om at tilbyde dem foretages helt efter vores eget skøn. Tilbud om kreditter i ét tilfælde giver dig ikke ret til fremtidige kreditter i lignende tilfælde, og det forpligter os heller ikke til at yde kreditter i fremtiden.

10.5 eturneret betaling

Vi kan suspendere eller opsige dine Arlo Europe-tjenester uden varsel ved afvisning af opkrævninger på din valgte betalingsmetode, eller hvis din kortudsteder (eller dennes agent eller tilknyttede virksomhed) kræver tilbagebetaling af betalinger, der tidligere er foretaget til os for Arlo Europe-tjenester. Du accepterer, at vi kan opkræve renter til de lovbestemte rentesatser på alle skyldige beløb, der forbliver ubetalt i 30 dage eller mere. Sådanne rettigheder er et supplement til og træder ikke i stedet for andre juridiske rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser, som Arlo Europe har til rådighed. Vi kan henvise din konto til en tredjepart med henblik på inkasso i tilfælde af vedvarende misligholdelse.

11. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kontrakten inden for 30 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.

For at udøve din fortrydelsesret skal du ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten til [indsæt postadresse], fax til [indsæt faxnummer] eller e-mail til [indsæt e-mailadresse]) meddele os din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette, men det er ikke obligatorisk. Vi vil straks sende dig en bekræftelse på et varigt medium (f.eks. via e-mail) om modtagelse af en sådan meddelelse om brug af fortrydelsesretten.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du har afsendt meddelelsen om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

1.1.1 Virkninger af tilbagetrækning

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes dit valg af en anden leveringsform end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi vil foretage en sådan tilbagebetaling ved hjælp af samme betalingsmiddel, som du anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt noget andet; under alle omstændigheder vil du ikke blive opkrævet nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

Hvis du udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelsen af udførelsen af tjenesterne inden fortrydelsesfristens udløb, skal du betale os et beløb, som er proportionelt med, hvad der er blevet leveret, indtil du har meddelt os din fortrydelse af denne kontrakt, i forhold til kontraktens fulde længde. En eventuel aftalt prøveperiode forbliver under alle omstændigheder gratis. Endvidere bortfalder din fortrydelsesret, hvis vi har leveret tjenesten fuldt ud og først påbegyndte udførelsen af tjenesten, efter at du afgav dit udtrykkelige samtykke og samtidig bekræftede, at du var klar over, at du ville miste din fortrydelsesret, hvis vi havde opfyldt kontrakten fuldt ud.

Skabelon for udnyttelse af fortrydelsesret

(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

Til Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland, T12 AP97

Kontakt: Kundepleje.

-Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/om levering af følgende tjenesteydelse (*);

(*) udfyldes i givet fald

bestilt den (*) /modtaget den (*) ;

•                 navn på forbruger(e);

•                 forbrugerens/forbrugernes adresse;

•                 underskrift af forbruger(e)*;

*(kun hvis denne formular er anmeldt på papir);

Beskriv venligst varerne/tjenesterne præcist, så det er muligt at identificere, hvilke varer eller tjenester tilbagekaldelsen vedrører.

Artikel nummer

Beløb

Begrundelse

Kommentar

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Afgifter til internetudbydere og mobiltelefoni

Arlo Europe-tjenesterne kræver anvendelse af en bredbåndsinternetforbindelse. Du er ansvarlig for eventuelle serviceafgifter for din internetforbindelse eller dataplan, der påløber som følge af anvendelse af eller adgang til Arlo Europe-tjenesterne, og du anerkender og accepterer, at du er eneansvarlig for alle tvister med en internet- eller mobiltelefoniudbyder i denne forbindelse. Særligt streaming og visning af optagede videoer og brugen af apps kan medføre ekstra og betydelige gebyrer på enheder, der bruger et dataabonnement. Vi er ikke ansvarlige for og giver ingen forsikringer om tilgængeligheden, funktionaliteten eller prisen på en bredbåndsinternetforbindelse eller andet dataabonnement.

13.Brug af Arlo Europe-tjenesterne

13.1 Brug af tjenester

Du må kun anvende Arlo Europe-tjenesterne med et Arlo Europe-system, der er godkendt til at kommunikere med Arlo Europe-hjemmesider og -apps. Du accepterer, at du ikke må manipulere eller på anden måde ændre dit Arlo Europe-system. Arlo Europe-tjenesterne stilles til rådighed til din personlige, ikke-kommercielle brug og må ikke videresælges, hverken helt eller delvist. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Arlo må du ikke overføre Arlo Europe-tjenesterne eller retten til at modtage dem.

Hvis dit Arlo Europe-system har adgang til Arlo-hjemmesider og -apps (uanset din betalings- eller abonnementsstatus), anerkender og accepterer du, at du er bruger af Arlo Europe-tjenesterne og er bundet af bestemmelserne i disse Vilkår.

13.2 Opdateringer og opgraderinger

Ved at bruge Arlo Europe-tjenesterne i henhold til disse Vilkår accepterer du at modtage alle softwareopdateringer og opgraderinger, som Arlo sender til dit Arlo Europe-system. Disse opdateringer og opgraderinger kan, når det er nødvendigt for at opretholde Arlo Europe-tjenesternes konformitet, blive installeret automatisk, uden at der gives yderligere meddelelse eller indhentes yderligere samtykke. Hvis du deaktiverer den automatiske opdaterings- og opgraderingsfunktion i Arlo Europe-tjenesterne, kan visse funktioner i Arlo Europe-tjenesterne blive påvirket negativt. Selv hvis du deaktiverer den automatiske opgraderingsfunktion for dit Arlo Europe-system, kan vi stadig gennemføre kritiske opdateringer af Arlo Europe-systemet, opdateringer til Arlo-applikationer, der kører på din iPhone, iPad, Android-telefon, tablet og lignende enheder; og opdateringer af Arlo-back end-tjenester. I alle tilfælde, undtagen i forbindelse med kritiske opdateringer eller opgraderinger (når opdateringerne eller opgraderingerne er nødvendige for Arlo Europe-tjenesternes forbliven i konformitet), har du ret til at afvise opdateringen eller opgraderingen eller, om nødvendigt, afinstallere den, hvis opdateringen eller opgraderingen har en negativ indvirkning på din adgang til eller brug af Arlo Europe-tjenesterne.

14.Ophør af tjeneste

1.4.1 Brugerens opsigelse

Du kan uden begrænsning til enhver tid opsige din konto og din ret til at bruge Arlo Europe-tjenesterne. Opsigelsen træder i kraft dagen efter den sidste dag i din igangværende abonnementsperiode. Ved ophøret af din konto slettes visse oplysninger muligvis ikke straks fra Arlo Europe's eller dets agenters systemer, herunder, men ikke begrænset til, logregistreringer, diagnoser, analyser fra enheder, der er knyttet til brugeren eller kontoen, transaktionsoplysninger for kontoen eller oplysninger, der er genstand for ransagningskendelse, stævninger eller andre juridiske procedurer.

14.2 Arlo Europes opsigelse

Uanset om noget modsat måtte være anført i disse Vilkår, forbeholder vi os den absolutte ret til at opsige din konto, hvis abonnementsopkrævninger afvises af nogen grund, hvis du overtræder en bestemmelse i disse Vilkår, hvis du misbruger Arlo Europe-tjenesterne eller bruger Arlo Europe-tjenesterne ulovligt, og/eller hvis du ændrer dit Arlo Europe-system eller bruger Arlo Europe-tjenesterne eller softwaren på en sådan måde, at du krænker Arlo Europe's og/eller dets datterselskabers og tilknyttede selskabers eller tredjemands immaterialrettigheder.

Vi giver dig mindst 30 dages varsel om en sådan opsigelse. Ved en sådan opsigelse af din konto af Arlo Europe er du fortsat forpligtet til at betale alle udestående vederlag og afgifter i forbindelse med dit brug af Arlo Europe-tjenesterne før opsigelsen, og vi giver dig en pro rata-refusion af det beløb, du har betalt for en sådan ubenyttet del af abonnementsperioden for Arlo Europe-tjenesterne, som måtte forblive ubenyttet på grund af Arlo Europes opsigelse i henhold til denne opsigelsesmetode. Opsigelse af Arlo Europe-tjenesterne kan resultere i fortabelse, sletning og destruktion af alle data, der er forbundet med dit abonnement eller Arlo Europe-tjenesterne, herunder Indhold.

14.3 Overlevelse af bestemmelser ved ophør

Alle bestemmelser i disse Vilkår, som ifølge deres natur fortsat bør finde anvendelse efter et ophør, vil fortsætte med at være gældende efter ophøret, herunder, uden begrænsning, bestemmelser om ejerskab, garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger.

15. Meddelelser

Vi kan sende dig meddelelser, herunder meddelelser om ændringer af disse Vilkår, via e-mail, almindelig post, sms, opslag eller opdateringer på Arlo-hjemmesider og -apps eller andre rimelige midler, der er kendt på nuværende tidspunkt eller senere udvikles.

16.Ejerskab af software og immaterialrettigheder

Du skal muligvis bruge softwareprogrammer i dit Arlo Europe-system for at kunne anvende eller få fuld adgang til visse funktioner i Arlo Europe-tjenesterne. Du er forpligtet til at acceptere og bruge den software, der er inkluderet i dit Arlo Europe-system på købstidspunktet, og andre softwareprogrammer, som Arlo fra tid til anden kan levere til dit Arlo Europe-system. Arlo Europe og/eller dets datterselskaber, tilknyttede selskaber og licensgivere beholder ejendomsretten til og ejerskabet af al software til Arlo Europe-tjenesterne og visse immaterialrettigheder til Arlo Europe-tjenesterne. Vi og/eller vores tilknyttede selskaber beholder også ejendomsretten til alle Arlo-ophavsrettigheder og varemærker. I tilfælde af tredjepartssoftware, der leveres af Arlo Europe og/eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber til Arlo Europe-tjenesterne, beholder den pågældende tredjepart ejendomsretten til og ejerskabet af sin software, ophavsrettigheder og varemærker.

Ethvert forsøg på at disassemblere, dekompilere, skabe afledte værker af, foretage reverse engineering, ændre, underlicensere, distribuere, offentligt fremføre, offentligt vise, kopiere eller bruge Arlo Europe-tjenesterne eller softwaren til Arlo Europe-tjenesterne til andre formål er strengt forbudt. Hvis du installerer Arlo-softwareprogrammer på din hjemmecomputer, er ejerskabet og de øvrige vilkår for en sådan brug underlagt den gældende slutbrugerlicensaftale (End User License Agreement), som du skal acceptere inden installationen.

17. Procedure for indgivelse af krav om krænkelse af ophavsret eller immaterialrettigheder

Vi respekterer andres immaterialrettigheder, og vi kræver, at vores brugere gør det samme. Arlo Europe kan under særlige omstændigheder deaktivere og/eller opsige konti for brugere, der gentagne gange har krænket immaterialrettigheder, efter at have informeret disse brugere om deres overtrædelser. Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, eller at dine immaterialrettigheder på anden vis er blevet krænket, bedes du give os følgende oplysninger:

-  en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller andre immaterialrettigheder;

-  en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk eller anden immaterialret, som du hævder er blevet krænket;

-  en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder krænker, er placeret på hjemmesiden;

- din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;

-  en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; og

- en erklæring fra dig, som du afgiver på tro og love, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller immaterialrettighederne eller er bemyndiget til at handle på indehaverens vegne.

Send venligst disse oplysninger til Arlo Europes Copyright Agent, der er udpeget til at modtage meddelelser om påståede krænkelser:

Copyright Agent – Attention Legal Department, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland, T12 AP97.

Af hensyn til klarheden skal alene meddelelser om (mistanke om) krænkelse af ophavsret eller immaterialret sendes til Copyright Agent; al anden feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation skal rettes til Arlo Europe kundeservice via https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support. Du er indforstået med, at hvis du ikke overholder alle kravene i dette Punkt 17, vil din meddelelse om (mistanke om) krænkelse af ophavsret eller immaterialret muligvis ikke være gyldig.

18.Open source-software

Visse komponenter af softwaren til Arlo Europe-systemet er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller andre såkaldte open source-licenser ("Open Source Software"). Open Source Software er muligvis ikke underlagt begrænsningerne i Punkt 16 i disse Vilkår. Du kan frit bruge, ændre og distribuere Open Source Software, der er underlagt GPL, så længe du overholder vilkårene i GPL (tilgængelig på www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Det skal bemærkes, at disse Vilkår ikke begrænser dine rettigheder i henhold til eller giver dig rettigheder, der træder i stedet for, licensvilkårene for nogen relevant Open Source Software.

19. Links

Du kan angive et link til din personlige Arlo-hjemmeside. Ethvert link til en Arlo- Europe tjeneste skal være til dens startside eller side på øverste niveau.

Arlo Europe-tjenesterne kan angive, eller tredjeparter kan angive, links til andre hjemmesider eller ressourcer. Vi har ingen kontrol over sådanne hjemmesider og ressourcer. Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden af sådanne eksterne hjemmesider eller ressourcer og godkender ikke og er ikke ansvarlige for indhold, reklamer, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne hjemmesider eller ressourcer. 

20.Særlige formaninger vedrørende international brug

I erkendelse af internettets globale karakter lover du at overholde alle lokale regler vedrørende online-adfærd og acceptabelt Indhold. Du lover specifikt at overholde alle gældende love vedrørende overførsel af tekniske data, der eksporteres fra Danmark eller fra det land, hvor du er bosiddende. Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er omfattet af en EU-embargo, eller som EU har udpeget som et land, der støtter terrorister, og at du ikke er opført på Europa-Kommissionens liste over forbudte eller begrænsede personer.

21. Ingen videresalg af Arlo Europe-tjenester

Du lover, at du ikke vil reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle, videresælge eller udnytte nogen del af Arlo Europe-tjenesterne (herunder dit Arlo ID), brugen af Arlo Europe-tjenesterne eller adgangen til Arlo Europe-tjenesterne til kommercielle formål.

22. Garanti og garantifraskrivelse

Kun de gældende salgsbetingelser, beskrivelser, egenskaber, funktioner, præsentationer og priser, som vi offentliggør og præsenterer direkte på Arlo-hjemmesiden eller -appen, skal anses for at udgøre den beskrivelse af Arlo Europe-tjenesterne, som Arlo Europe har godkendt. Du er fuldt ud ansvarlig for at kontrollere, om Arlo Europe-tjenesterne, som de er beskrevet i ovennævnte offentliggjorte materialer, opfylder dine behov og din planlagte anvendelse.

Der er en begrænset garanti på Arlo Europe-tjenesterne. De nærmere oplysninger om vores begrænsede hardwaregaranti findes på www.arlo.com/warranty. De rettigheder, der er knyttet til den begrænsede hardwaregaranti, er forskellige fra de rettigheder, der er fastsat i gældende forbrugerlovgivning, og denne begrænsede hardwaregaranti skal fortolkes som et supplement til – og ikke noget, der træder i stedet for – de rettigheder, der er fastsat i gældende forbrugerlovgivning.

23.Ingen tredjepartsbegunstigede

Du accepterer, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse Vilkår eller i gældende lov, at ikke ingen tredjepart bliver begunstiget i medfør af disse Vilkår.

24. Ansvarsbegrænsninger

Arlo Europe er kun ansvarlig i henhold til Vilkårene i overenstemmelse mednedenstående bestemmelser:

Arlo Europe er ansvarlig for enhver uagtsom misligholdelse af forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt udførelse af kontrakten, og hvis misligholdelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare for det, som du med rette kan stole på. I sidstnævnte tilfælde er Arlo Europe dog kun ansvarlig for forudsigelige skader, der er typiske for kontrakten. Det samme gælder ved pligtbrud fra Arlo Europes stedfortrædere.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder ikke (i) i tilfælde af personskade eller skader på liv, legeme eller helbred, (ii) i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom adfærd eller (iii) i relation til ethvert andet ansvar, som i henhold til gældende ret (f.eks. præceptiv dansk forbrugerbeskyttelses- eller produktansvarslovgivning) ikke kan fraskrives.

Med forbehold af ovenstående er ethvert yderligere ansvar for Arlo Europe fraskrevet.

25.Generelle oplysninger

25.1  Fuldstændig aftale

Disse Vilkår, eventuelle yderligere vilkår, som vi tilbyder vedrørende bestemte Arlo Europe-tjenester, og den gældende slutbrugerlicensaftale (End User License Agreement) udgør hele aftalen mellem dig og Arlo Europe og regulerer din anvendelse af Arlo Europe-tjenesterne og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Arlo Europe med hensyn til Arlo Europe-tjenesterne. Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger eller køber visse andre Arlo Europe-tjenester, tilknyttede tjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Pågældende yderligere vilkår vil i tilfælde af en konflikt med disse Vilkår have forrang i det omfang, hvor der er en konflikt.

25.2 Lovvalg

Disse Vilkår og enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med disse Vilkår, er udelukkende underlagt dansk ret eksklusive den internationale købelov (CISG).

25.3 Intet afkald

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Enhver ugyldig, uvirksom eller ikke-håndhævelig bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i kontrakten.

25.4  Ingen overlevelsesret og ikke-overførbarhed

Du accepterer, at din Arlo-konto ikke kan overdrages, og at alle rettigheder til dit Arlo-id eller indholdet på din konto ophører ved din død.

25.5  Force Majeure

Arlo Europes forpligtelse til at levere Arlo Europe-tjenesterne, især overvågningstjenester, vil blive suspenderet øjeblikkeligt og uden forudgående varsel i tilfælde af force majeure-situationer, herunder, men ikke begrænset til, at (i) telefonlinjer, netværk, udstyr, andre kommunikationsanordninger og/eller software ødelægges, beskadiges eller af en eller anden grund ikke kan fungere, eller (ii) krig (uanset om den er erklæret eller ikke erklæret), brand, oversvømmelse, ekstremt vejr, ulykke, eksplosion, terrorisme, offentligt påbud/forbud, regulering, begrænsning eller prioritering, arbejdskonflikt eller enhver anden årsag, i varigheden af den afbrudte tjeneste. Hvis det er muligt, vil Arlo Europe underrette dig forud for afbrydelsen af tjenesterne.

25.6  Online-tvisthåndtering mv.

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvisthåndtering på http://ec.europa.eu/consumers/odr/21.

I tilfælde af en tvist mellem dig og os, som ikke kan løses i mindelighed, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/maeglingsteamet-for-forbrugerklager-og-forbrugerklagenaevnet/

25.7   Overskrifter

Overskrifterne på punkter i disse Vilkår er kun til for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktuel betydning.

26. Kontakt

Følgende enhed er ansvarlig for levering af Arlo Europe-tjenesterne afhængigt af, hvor du bruger Arlo Europe-systemet, og hvis du har spørgsmål, klager eller krav i forbindelse med Arlo Europe-tjenesterne, kan du kontakte os her:

Verisure Arlo Europe DAC

Bygning 4100, Cork Airport Business Park,

Cork, Irland, T12 AP97

https://www.arlo.com/en_eu/support/contact-support