Overholdelse af lovgivningen

Verisure er forpligtet til at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, som er i overensstemmelse med love, standarder og krav. Verisures Arlo-mærkeprodukter gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser inden for alle aspekter af overholdelse af lovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), sikkerhed, trådløs kommunikation og telekommunikation. Produkterne er RoHS-kompatible med visse undtagelser og er tilsvarende mærket for at overholde CE-mærkningsdirektivet. Produkter betragtes som ”artikler” i henhold til REACH, og vi kan efter anmodning give modtagerne af Arlo-mærkevarer oplysninger om brugen af særligt problematiske stoffer (SVHC) og farlige stoffer, der er opført i bilag XVII af REACH-forordningen. 

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring