Etterlevelse av regelverk

Verisure er forpliktet til å gi kundene produkter av høy kvalitet som er i samsvar med lover, standarder og lovfestede krav. Verisures Arlo-merkede produkter går gjennom omfattende test- og sertifiseringsprosesser ved alle sider ved det regulatoriske samsvaret, inkludert, men ikke begrenset til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), sikkerhet, trådløst og telekom. Produktene er RoHS-kompatible med bruk av visse unntak og er derfor merket for å overholde direktivet om CE-merking. Produkter anses som «artikler» under REACH, og vi kan på forespørsel gi mottakere av Arlo-merkede produkter informasjon om bruk av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) og farlige stoffer som er oppført i vedlegg XVII av REACH-forordningen.

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring