Begrenset maskinvaregaranti

Takk for at du valgte produkter fra Verisure Arlo Europe DAC («Arlo»).

Viktig


Du finner generell produktinformasjon og dokumentasjon her:
https://www.arlo.com/

Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

Hvis du vil se gjennom denne garantien på et annet språk, klikker du på en av koblingene nedenfor:

DeutschEspañolFrançaisItalianoDutchSvenska eller Polski.

Hvordan forbrukerlovgivning gjelder for denne garantien

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter avhengig av hvilket land det gjelder..

Arlo utelukker, begrenser eller opphever ikke andre rettigheter du har, inkludert dem som gjelder ved avvik fra en salgskontrakt, med mindre det er tillatt i henhold til loven. Se lovverket i landet du bor i for å få full oversikt over rettighetene dine.

For våre australske kunder: Vær oppmerksom på at denne garantien kommer i tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter knyttet til varene dine i Australia, som i henhold til den australske forbrukerloven ikke kan utelukkes. Varene våre leveres med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du har rett på erstatning eller refusjon av beløpet du betalte for produktet hvis det forekommer en alvorlig mangel, eller som kompensasjon for eventuelle tap eller skader som var rimelig forutsigbare. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis de holder akseptabel kvalitet, så lenge feilen ikke utgjør en alvorlig mangel.

For garantihenvendelser relatert til Arlo-produkter kan du kontakte oss på:

https://www.arlo.com/en_gb/support

https://www.arlo.com/en_dk/support

https://www.arlo.com/de_de/support

https://www.arlo.com/es_es/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_fi/support

https://www.arlo.com/fr_fr/support

https://www.arlo.com/it_it/support/contact-support

https://www.arlo.com/nl_nl/support

https://www.arlo.com/en_no/support

https://www.arlo.com/de_at/support

https://www.arlo.com/pl_pl/support/contact-support

https://www.arlo.com/sv_se/support

https://www.arlo.com/de_ch/support

Produkter som dekkes av denne garantien

Som angitt ovenfor, utelukker ikke forbrukerfordelene i denne Arlo-garantien andre lovbestemte forbrukerrettigheter og -kompensasjoner knyttet til varene og tjenestene som garantien gjelder for. Denne garantien gjelder for alle Arlo-produkter som du har kjøpt hos en en autorisert Arlo-forhandler eller direkte via www.arlo.com.

Policyen vår er å bare tilby produktgarantier og utføre service for produkter som er kjøpt direkte fra Arlo, eller fra en autorisert Arlo-forhandler, og bare når det kan fremvises kvittering eller kjøpsbevis. Hvis du kjøper et Arlo-produkt fra en uautorisert forhandler, eller hvis det opprinnelige serienummeret fra fabrikken er fjernet, uleselig eller endret, er denne Arlo-garantien ugyldig.

Dessverre finnes det nettsteder og forhandlere som utgir seg for å være autoriserte Arlo-forhandlere uten å være det. Produkter som selges på disse nettstedene eller hos disse forhandlerne, dekkes ikke av garanti fra Arlo. Når du kjøper produkter fra uautoriserte nettsteder eller forhandlere, risikerer du at produktene er falske, brukte, defekte eller ikke utformet for bruk i landet du bor i. Beskytt deg selv og Arlo-produktet ditt ved bare å kjøpe Arlo-produkter fra en autorisert forhandler. Hvis du har spørsmål om autoriserte forhandlere, kan du besøke nettstedet vårt.

Hva denne garantien dekker

Arlo garanterer for at Arlo-produkter i originalemballasje er frie for materialfeil og produksjonsfeil når de brukes på vanlig måte til det tiltenkte formålet.

Alle begrensede garantier fra Arlo trer i kraft på kjøpsdatoen. Ta vare på en kopi av kvitteringen som kjøpsbevis. Lengden på begrenset maskinvaregaranti fra Arlo er vanligvis ett år fra kjøpsdatoen, men kan variere avhengig av hvilket Arlo-produkt man har kjøpt. For enkelte komponenter eller tilbehør til Arlo-produkter, for eksempel batterier, strømforsyninger, skall eller beslag, kan lengden på den begrensede garantien avvike fra den ettårige garantien for det underliggende Arlo-produktet. Se sidene med produktinformasjon på arlo.com for å finne ut lengden på garantien for et spesifikt Arlo-produkt

Alle Arlo-garantier (i motsetning til lovbestemte garantier som kan eller ikke kan utelukkes), inkludert eventuelle underforståtte garantier, er bare gyldige så lengde Arlo-produktet eies av den «opprinnelige kjøperen» av produktet. I forbindelse med denne garantien er den «opprinnelige kjøperen» den første personen som kjøpte produktet fra Arlo eller fra en autorisert Arlo-forhandler. Begrensede garantier fra Arlo, inkludert livstidsgarantier, kan ikke overføres.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er denne garantien og eventuelle underforståtte garantier utelukkende forbeholdt deg, og erstatter alle andre uttrykte og underforståtte garantier og vilkår. Enkelte stater tillater ikke begrenset varighet på garantier, så det kan være at begrensningen ovenfor ikke gjelder for deg.

Hva som ikke dekkes av Arlo-garantien

Denne garantien gjelder ikke hvis Arlo-produktet svikter på grunn av en skade som oppstår i forbindelse med forsendelse, håndtering, lagring eller feil bruk, eller hvis produktet brukes eller vedlikeholdes på en måte som ikke samsvarer med instruksjonene i produkthåndboken, hvis det endres på noen som helst måte, eller hvis serienummeret er fjernet eller uleselig. For Arlo-produkter som kan brukes med utskiftbare batterier, anbefales det å bare bruke ekte batterier av høy kvalitet som ikke er oppladbare. Bruk av oppladbare batterier eller batterier av utilstrekkelig kvalitet i Arlo-produktet kan forårsake skader på produktet som gjør denne garantien ugyldig. Reparasjon eller endring av produktet som utføres av andre enn Arlo eller en agent som er godkjent av Arlo, gjør denne garantien ugyldig.

Ditt ansvar

For å få service i henhold til denne Arlo-garantien, må du i løpet av garantiperioden for Arlo-produktet, som forklart ovenfor, sende inn et gyldig krav til Arlo ved å gjøre følgende:

    1. Kontakt teknisk støtte i Arlo for å få et RMA-nummer.

    2. Returner det mangelfulle produktet til adressen som teknisk støtte i Arlo oppgir (du må selv dekke fraktkostnaden).

    3. Oppgi et bevis på den opprinnelige kjøpsdatoen til Arlo.

Arlo godtar ikke forsendelser for garantiservice på oppkrav, men leverer erstatningsprodukter til deg for egen regning når du har fullført de tre trinnene ovenfor. Varer som sendes inn til reparasjon, kan erstattes med renoverte varer av samme type i stedet for å repareres. Renoverte eller brukte deler kan brukes til å reparere varene. Hvis Arlo kommer til at det ikke kan erstatte det defekte produktet, vil Arlo refundere tilbakebetale beløpet du eventuelt faktisk betalte for produktet da du kjøpte det.

Hvis Arlo-produktet ditt kan brukes til å lagre programvare, data og annen informasjon, bør du sikkerhetskopiere denne informasjonen på lagringsmediet regelmessig for å beskytte innholdet ved en eventuell driftsfeil. Under garantiservice eller annen teknisk støtte kan det hende at innholdet på lagringsmediet i Arlo-produktet går tapt, erstattes eller reformateres. I slike tilfeller er ikke Arlo og tilknyttede agenter ansvarlige for eventuelle tap av programvare, data eller annen informasjon som er lagret på lagringsmediet, eller for andre deler av Arlo-produktet som det utføres service på.

Arlos ansvar

Så lenge du overholder pliktene dine i henhold til «Ditt ansvar» ovenfor, vil Arlo erstatte produktet ditt med et likt eller funksjonelt tilsvarende produkt, etter eget skjønn, helt kostnadsfritt (med unntak av fraktkostnader, som angitt ovenfor).

Ansvarsbegrensning

Med unntak av det som er angitt i denne garantien, og i den grad loven tillater det, er ikke Arlo ansvarlig for spesielle, tilfeldige eller indirekte skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til skader som skyldes bruk av eller funksjonsfeil på Arlo-produkter, kompromitterte eller ødelagte data, tap av fortjeneste eller inntekter, kostnader knyttet til erstatningsvarer eller gjenoppretting, programmering eller reproduksjon av programmer eller data som er lagret i, eller som brukes sammen med Arlo-produktet, selv om Arlo skulle informeres om muligheten for slike skader på forhånd.

Enkelte stater (eller land/provinser) tillater ikke at tilfeldige skader eller følgeskader utelukkes eller begrenses, så det kan være at ovennevnte begrensing eller utelukkelse ikke gjelder for deg.

Utelukkelsene og ansvarsbegrensningene som er beskrevet i dette dokumentet, påvirker ikke de lovbestemte rettighetene dine i henhold til forbrukerlovgivningen i Australia eller USA. Avhengig av eventuelle lovbestemte rettigheter du har i henhold til forbrukerloven i Australia eller USA, i den grad det ellers er tillatt i henhold til loven, og med unntak av det som er spesifikt angitt i dette dokumentet, utelukker garantiene og kompensasjonene i denne garantiavtalen alle andre garantier, både muntlige og skriftlige, og både uttrykte og underforståtte. Alle andre garantier er uttrykkelig utelukket.

Denne garantien skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i det landet Arlo-produktet ble kjøpt i.

Produkter 

Selskap

Mer

Støtte