Installasjons- og bruksveiledning for Arlo-kamera

Oppdatert: November 2021.

Denne veiledningen inneholder viktig informasjon om de juridiske pliktene du har som operatør av et kamerasystem. Formålet med denne veiledningen er ikke å gi en omfattende forklaring av gjeldende personvernlovgivning, og den utgjør heller ikke rettsråd. Hvis du har spørsmål angående disse emnene, bør du be om juridisk bistand og undersøke hvilke anbefalinger som er gitt av den lokale personvernmyndigheten din. Du bør også lese retningslinjene fra Det europeiske personvernrådet (EDPB) angående behandling av personopplysninger via videoenheter.

ARLO KAMERASYSTEM

Vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg å forstå hvordan du bruker Arlo-kamerasystemet ditt i samsvar med personvernlovgivningen. I dette notatet henviser «du/deg» til deg (kunden vår), mens «vi/oss» henviser til Arlo.

PERSONVERNLOVGIVNING

Personvernlovgivningen, for eksempel personvernforordningen (GDPR), regulerer innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Lovgivningen er utformet for å beskytte enkeltpersoners rett til personvern. De omfatter juridiske plikter du har når du bruker kameraer, inkludert plikter knyttet til plassering, påkrevd varsling (skilting) på stedet som overvåkes, og hvordan opplysninger kan brukes og deles. Hvis du bruker systemet i boligen din, kan det være at personvernlovgivningen ikke gjelder for deg. Vi går nærmere inn på dette nedenfor.

INSTALLASJON OG PLASSERING AV KAMERAENE

Plassering av kameraer er svært viktig når det gjelder personvern. Grunnen til dette er at kameraer kan ta bilder i situasjoner der folk ikke forventer å bli filmet. Når du setter opp kameraene, må du plassere dem nøye og finne ut hvordan kamerainnstillingene kan brukes for å unngå at bestemte områder blir filmet. Som operatør av systemet har du kontroll over området som overvåkes av kameraene, og tilgangen til det (og dermed hvem som kan overvåkes og filmes). Du må være villig til å påta deg dette ansvaret.

Hvis du installerer kameraer, må du huske på følgende enkle prinsipper for å sikre at de er lovlig plassert:

i. Du må bare plassere kameraer på områder der det er en sikkerhetsrisiko (f.eks. potensielt sårbare innganger, utganger eller vinduer).

ii. Du må begrense kameraenes synsfelt til områder som er innenfor eiendommen din. Du må ikke overvåke tilgrensende områder eller andres eiendom. Noen av kamerainnstillingene kan hjelpe deg med dette. Du kan for eksempel zoome og rette kameraene inn mot områder i synsfeltet.

iii. Du må ikke plassere kameraer på steder der folk med rimelighet ikke vil forvente å bli filmet.

iv. Unngå å plassere kameraer på steder hvor det foregår privat aktivitet, f.eks. i eller i nærheten av soverom, toaletter, sparom, garderober eller andre steder hvor folk forventer privatliv.

v. Du må ikke plassere kameraer på områder som gir utsikt over offentlige fritidsområder, f.eks. offentlige parker, offentlige benker eller utendørs serveringssteder.

vi. Vær ekstra forsiktig når du plasserer kameraer i områder hvor det er barn eller sårbare voksne til stede. Slike personer er ekstra beskyttet i henhold til personvernlovgivningen.

vii. Hvis det er mange beboere på stedet (f.eks. hvis det er et fellesareal eller en delt bygning), er du ansvarlig for å skaffe deg tillatelse fra andre eiere/beboere til å installere systemet.

LYD

Arlo-kameraer har en innebygd mikrofon som kan ta opp lyd på flere meters hold. Vær forsiktig så du unngår å bryte relevante lokale lover om lydopptak. Noen av kamerainnstillingene kan bidra til å redusere følsomheten for lydregistrering, deaktivere lydregistrering eller deaktivere mikrofonen.

KAMERA FOR VIDEORINGEKLOKKE

I tillegg, når du (re)konfigurerer eller installerer et kamera for en videoringeklokke selv, må du alltid sørge for at kameraet dekker så lite som mulig av offentlige områder (f.eks. gater), fellesarealer (f.eks. delt eiendom/lobby) og andres private eiendom (f.eks. naboens hage, inngang eller hus) ved å gjøre følgende:

i.Bruk vinkelbraketten som følger med i esken med videoringeklokken, til å stille inn kameraets synsfelt.

ii. Juster følgende kamerainnstillinger (i Arlo-appen og på nettet) for å begrense synsfeltet:

• Juster synsfeltet til ringeklokkekameraet i videoinnstillingene.
• Juster kamerainnstillingene for bevegelsesregistrering for å unngå videoopptak når det registreres bevegelse i slike områder.
• Opprett aktivitetssoner for å sørge for bevegelsesregistrering på bestemte områder av eiendommen din (abonnement kreves for skyaktivitetssoner).

HVIS DU BRUKER SYSTEMET HJEMME

Hvis du utelukkende installerer og bruker Arlo-kameraer i ditt private hjem, gjelder GDPR sannsynlig ikke for deg. Grunnen til det er at GDPR ikke gjelder data som registreres og bare brukes i hjemmet. Dette kalles på engelsk «the household exemption» og er et unntak for ‘rent familiemessige aktiviteter’. I så fall er du ikke rettslig underlagt pliktene som er beskrevet i denne veiledningen, men du bør likevel bruke kameraet på en ansvarlig måte for beskytte andres personvern. Vær oppmerksom på at fritaket for familiemessige aktiviteter er begrenset. GDPR-reglene kan gjelde hvis du:

• overvåker aktivitetene til håndverkere eller hushjelper som arbeider i hjemmet ditt

• tar bilder utenfor eiendommen din

• deler bilder på sosiale medier eller i andre offentlige medier

MERKING/SKILTING

Du må sette opp merker/skilt på eiendommen for å gjøre folk oppmerksomme på at området overvåkes. Merker/skilt må plasseres slik at folk ser dem før de beveger seg inn på det overvåkede området. De skal inneholde grunnleggende informasjon om at det er installert et overvåkingssystem på stedet, at du er operatøren av systemet, og hva opptakene skal brukes til (f.eks. å sikre området). Hvis du bruker systemet innenfor rammene av fritaket for familiemessige aktiviteter (som beskrevet ovenfor), anbefales det likevel at du gjør medlemmer av husstanden og besøkende oppmerksomme på at det er plassert kameraer i hjemmet. Alle Arlo-kameraer leveres med et vindusklistremerke som du kan bruke til å gjøre besøkende oppmerksomme på kameraet. Hvis du ikke har fått et klistremerke, kan du kontakte kundeservice for å få hjelp. Se etter et standard merke/skilt du kan bruke til disse formålene.

SE BILDER FRA KAMERASYSTEMET

Arlo-kameraer har kontroller for ekstern tilgang som, avhengig av kameratypen, gjør det mulig å ta bilder, ta opp lyd og lagre innholdet på enhetene dine (f.eks. via appen vår). Det er viktig at du bruker disse funksjonene selektivt, når det foreligger et reelt behov for å se på bildet, for eksempel hvis du er bekymret for at det har oppstått en sikkerhetshendelse på eiendommen og ønsker å se på eller undersøke den nærmere. Du bør ikke bruke disse funksjonene til å for eksempel kontinuerlig overvåke en person i området eller oppførselen hans eller hennes.

ADMINISTRERE BILDER FRA KAMERASYSTEMET

Du må være forsiktig med hvordan du bruker og (hvis relevant) deler bildene fra Arlo-kameraer med andre. Du bør bare dele bilder med andre hvis du er sikker på at det er nødvendig og hensiktsmessig, og at det ikke er sjenerende eller skadelig for personene på bildene. Vær spesielt forsiktig med å dele bilder i offentlige eller delvis offentlige miljøer, for eksempel på internett eller i sosiale medier. Vi anbefaler at du aldri legger ut bilder på disse plattformene med mindre du har samtykke fra hver enkelt person på bildene.

TILLEGGSPLIKTER HVIS DU BRUKER PRODUKTET I FORRETNINGSØYEMED, ELLER HVIS BRUKEN FALLER UTENFOR FRITAKET FOR FAMILIEMESSIGE AKTIVITETER

Hvis du bruker systemet i forretningsøyemed eller utenfor rammene av fritaket for familiemessige aktiviteter, må du overholde de rettslige pliktene som er angitt i GDPR, og som gjelder for en som er «behandlingsansvarlig» for personopplysninger. I slike tilfeller er det viktig at du gjør deg kjent med de rettslige pliktene dine i henhold til GDPR. Hvis du ikke installerer og bruker systemet på riktig måte, kan det få store rettslige følger for deg. Det kan være nyttig å sjekke informasjon fra din lokale personvernmyndighet angående hvilke plikter du har som behandlingsansvarlig.

I tillegg til å følge retningslinjene som er angitt i denne veiledningen, må du kanskje treffe andre tiltak, blant annet dette:

Utføre en personvernrisikovurdering før du installerer og bruker systemet, for å vise at du har tatt en veloverveid beslutning om hvorfor du vil installere det, og hvorfor det er nødvendig og hensiktsmessig å hente og bruke data fra kameraene. Dette er særlig viktig hvis det vil oppholde seg sårbare personer i området, eller personer som er nødt til å oppholde seg på der (f.eks. ansatte). Utarbeide en personvernerklæring som er synlig for alle som beveger seg inn på området, for å klargjøre hvem du er, hvordan du planlegger å bruke, lagre og dele eventuelle data som samles inn av systemet, og hvilke rettigheter de har i henhold til GDPR. En slik erklæring kan publiseres på nett og/eller være lett tilgjengelig i resepsjonen. Dette kravet kommer i tillegg til kravet om merker/skilt som angitt ovenfor. Hvis kamerasystemet påvirker ansatte som arbeider på området, bør du forklare dem hvordan systemet fungerer. Du bør også være ekstra nøye for å sikre at systemet fungerer i samsvar med gjeldende arbeidsrett og arbeidspraksis.

Sørge for at det er på plass egnede prosesser for å begrense tilgangen til kameraene til dem som har et saklig behov for det, og bare dele data med andre under strenge kontroller. Hvis du lagrer bilder, må du gjøre det på en sikker og konfidensiell måte med klare retningslinjer for oppbevaringen, slik at bildene blir fjernet eller slettet på en trygg måte etter en passende tidsperiode. Du må respektere enkeltpersoners juridiske rettigheter, for eksempel retten til å anmode om innsyn i, slette eller begrense bruken av opplysningene sine i henhold til GDPR. Du må kjenne til gjeldende personvernmyndighet og informere denne myndigheten om eventuelle problemer og klager knyttet til bruken av systemet, inkludert eventuelle brudd på opplysningsvernet. Sørg for å gjennomgå kamerasystemet regelmessig for å sikre at det fungerer som det skal, og at du bruker det i samsvar med prinsippene som er beskrevet ovenfor.