Tjenestevilkår for Arlo

Sist oppdatert: November 2021

LES DISSE TJENESTEVILKÅRENE NØYE. VI ANBEFALER AT DU INNHENTER JURIDISK ASSISTANSE HVIS DU ER USIKKER PÅ BETYDNINGEN AV EN BESTEMT KLAUSUL.

Du kontrollerer hvem som ser kameraer og innhold. Arlo-produktene (heretter kalt «Produkter») er laget for å gi deg en måte å vise innholdet på som er tatt opp med Produktene, inkludert videoer og bilder som er tatt med Produktene. Videoovervåkingssystemene til Produktene tilbys med ulike tjenesteabonnementer, som kan inkludere: ekstern visning av innholdet på Arlo-kameraet, automatisk opptak når det oppdages bevegelse, bevegelsesvarsler (med koblinger til de relevante videoene), videoklipp som sendes til iPhone, iPad, Android-telefon eller nettbrett, digital panorering og zoom, videolagring og mulighet for å støtte flere kameraer. Under innstillinger i Arlo Europe-kontoen din kan du velge å la kameraene, bildene og videoene dine være private, eller gi andre tilgang til dem. Du kan få Premium-tjenesteabonnement som oppgraderer de nevnte funksjonene eller gir Arlo-systemet ditt flere funksjoner.

Hvis du installerer et av disse Produktene, er det ditt ansvar å innhente eventuelle nødvendige samtykker fra alle tredjeparter. Videre må du sørge for at Produktet/-ene bare tar opp eller samler inn data innenfor grensen av hva du har lov til. Du garanterer og bekrefter overfor oss at du har fått alle godkjenninger og samtykker fra parter som kan falle innenfor opptaksområdet til Produktet/-ene. Du garanterer og bekrefter videre overfor oss at installasjon og drift av Produktet/-ene er utført på en profesjonell måte og ikke påvirker noen tredjeparts rettigheter.

Alder: Du må være minst 18 år for å registrere deg for Arlo Europe; ved å registrere deg for Arlo bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Verisures Arlo-system samler ikke inn eller ber om personopplysninger fra noen under 18 år, og Arlo Europe tillater ikke mindreårige å registrere seg hos Arlo. Hvis du er under 18 år, må du ikke prøve å registrere deg for Arlo Europe-Produkter eller sende personlige opplysninger til oss uten samtykke fra dine foresatte. Ingen personer under 18 år kan gi personopplysninger til Arlo Europe uten samtykke fra foresatte. Hvis vi finner ut at vi har samlet inn personopplysninger fra noen under 18 år uten et verifiserbart foreldresamtykke, vil vi slette opplysningene. Hvis du mener at vi har opplysninger fra eller om et barn under 18 år, kan du kontakte oss på rita.crowley@verisure.com

Introduksjon

Velkommen til Arlo Europe, et selskap opprettet og registrert som Verisure Arlo Europe DAC («vi», «vår», «oss» eller «Selskapet»). Disse Tjenestevilkårene gjelder din bruk av produktene eller tjenestene våre («Arlo-tjenester»), inkludert:

a) Arlo-maskinvareproduktene inkludert kameraer, lys, dørklokker og basestasjonsenheter (her omtalt som «Arlo-systemet»), og/eller

b) Arlo-nettstedene og eventuelle tilknyttede abonnementer, innholdstjenester, kontoer, mobilapper, nettsteder for videostrømming, teknisk støtte og tjenester som er tilgjengelige via Arlo Europes nettsteder, og alle andre nettjenester tilknyttet Arlo Europe-produktet (samlet omtalt som «Arlo-nettsteder og -apper»).

((a) og (b) ovenfor blir her samlet omtalt som «Arlo-tjenestene»)

1. Tjenestevilkår

Din registrering av Arlo-systemet gjennom Arlo Europe-nettstedene, samt bruk av Arlo-tjenestene, er underlagt bestemmelsene i disse Vilkårene. Arlo Europe kan endre disse Vilkårene etter eget skjønn. Eventuelle endringer i bestemmelsene i disse Vilkårene vil bli oppdatert på nettstedet til Arlo Europe. Vi oppfordrer deg til regelmessig å sjekke Arlo Europe-nettstedene for den gjeldende versjonen av disse Vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene når som helst, selv i eksisterende kontraktsforhold, ved å oppdatere denne koblingen. Hvis vi anser endringene som vesentlige, vil vi med rimelighet forsøke å varsle deg ved å legge inn en melding på Arlo Europes nettsted, ved å sende deg en e-post eller ved å varsle deg via tjenestene våre. Ved å fortsette å bruke tjenestene eller produktet/produktene etter en slik oppdatering av Vilkårene, bekrefter du at du godtar de oppdaterte vilkårene.

Vi forsøker hele tiden å forbedre produktet/produktene og tjenestene våre, noe som resulterer i at enkelte produkter og tjenester endres over tid. Vi kan introdusere nye funksjoner eller suspendere eller begrense funksjoner på eksisterende produkter og tjenester, eller oppgradere eksisterende produkter og tjenester.

Ved å registrere deg under disse Tjenestevilkårene gir du samtykke til at vi kan avslutte eller suspendere et hvilket som helst produkt og en hvilken som helst tjeneste eller konto, utelukkende etter vårt eget skjønn, når vi vil.  Hvis du er misfornøyd med noen endringer av disse Vilkårene, kan du slutte å bruke Arlo-tjenestene i samsvar med avsnitt 13 i Vilkårene.

Alle programvarekomponentene som finnes i Arlo-systemet, blir gitt deg på lisens, ikke solgt.

Arlo-tjenester kan ikke brukes i land som er gjenstand for embargo fra amerikanske myndigheter, og Arlo-systemet skal ikke selges i disse landene.

ARLO-SYSTEMET, -NETTSTEDENE OG -TJENESTENE ER KUN TIL PERSONLIG IKKE-KOMMERSIELL BRUK.

2. Registreringsinformasjon

Registrering av Arlo-systemet er obligatorisk. For å registrere deg må du oppgi og oppdatere korrekt informasjon, som kan omfatte: (i) navnet ditt, (ii) system-ID-nummer (leveres med hver Arlo-basestasjon) og (iii) en e-postadresse. Du bekrefter at du er 18 år eller eldre og går med på å oppgi og oppdatere nøyaktig og fullstendig brukerinformasjon. Arlo Europe kan avslutte kontoen din hvis du oppgir ukorrekt eller ufullstendig informasjon. Du bekrefter også at du på lovlig vis kan bruke og få tilgang til Arlo-tjenestene. Disse Vilkårene er ugyldige der de er forbudt ved lov, og retten til å få tilgang til Arlo-tjenestene tilbakekalles i slike jurisdiksjoner.

Arlo Europe respekterer personvernet til personopplysningene dine og vil sikre dem i samsvar med Arlo Europes retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom retningslinjene for personvern jevnlig. Arlo Europe vil overvåke bruksdata, for eksempel loggoppføringer, diagnostikk, båndbreddebruk og ulike andre analysedata som kommer fra enheter tilknyttet brukeren, men vil ikke utlevere personopplysningene dine til tredjeparter for deres uavhengige markedsførings- eller salgsfremmende formål, med mindre du gir samtykke til dette under registreringsprosessen.

Ved å fullføre registreringsprosessen godtar du retningslinjene for personvern og bekrefter at du forstår og gir samtykke til at Arlo Europe samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine. Du har rett til å når som helst å oppdatere personopplysningene dine eller endre ditt samtykke til innsamling, lagring og bruk av personopplysningene dine. Du kan foreta slike endringer ved å logge på Arlo-kontoen din. Enkelte funksjoner i Arlo-tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du begrenser innsamling, lagring eller bruk av personopplysningene dine.

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet

Du oppretter en konto og et passord under registreringsprosessen for Arlo-tjenesten. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoen konfidensielle, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av passordet eller kontoen. Du påtar deg å gjøre det følgende:

(a) varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd, og

(b) sikre at du logger av kontoen din ved slutten av hver økt.

Arlo Europe vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade som måtte oppstå som følge av din manglende overholdelse av avsnitt 3. Vi kan nekte registrering av eller kansellere kontoen etter eget skjønn.

4. Tredjepartsinnhold

Arlo-tjenestene gir deg mulighet til å få tilgang til medieinnhold som kontrolleres av tredjeparter («Tredjepartsinnhold») som vi ikke utøver noen redaksjonell eller programmeringsmessig kontroll over. Du forstår det følgende:

(a) Tredjeparts innholdsleverandører kan når som helst begrense eller tilbakekalle tilgang til innholdet sitt.

(b) I den grad det er mulig i henhold til gjeldende lov, er vi ikke ansvarlige for og har ingen redaksjonell kontroll over noe tredjepartsinnhold.

(c) Vi har ingen kontroll over distribusjonen av tredjepartsinnhold.

Du godtar at Arlo Europe ikke vil ha noe ansvar overfor deg eller noen andre som bruker Arlo-systemet ditt, hva gjelder tredjepartsinnhold. Du godtar også og erklærer at ethvert innhold fra tredjeparter som er tilgjengelig eller som overføres ved bruk av Arlo-tjenestene, er til personlig, ikke-kommersiell bruk, og at Arlo-tjenestene ikke vil bli brukt til ulovlig kopiering, ulovlig visning eller annen ulovlig bruk av tredjepartsinnhold. Vanligvis er det nødvendig med autorisasjon fra rettighetshaveren før visning, bruk eller kopiering av tredjepartsinnhold. Uautorisert kopiering eller distribusjon av opphavsrettsbeskyttede arbeider kan utgjøre en overtredelse av opphavsrettshavernes rettigheter.

Vi kan avslutte kontoene til brukere av hvilken som helst Arlo Europe-tjeneste eller -programvare som krenker andres opphavsrett, varemerker eller immaterielle rettigheter. I tillegg kan handlinger som er ment å nøytralisere eller omgå sikkerhetstiltak som er utformet for å hindre krenkelse av immaterielle rettigheter, være ulovlige. Arlo Europe kan avslutte kontoene til brukere som utvikler eller bruker metoder for å nøytralisere eller omgå slike sikkerhetstiltak, og kan iverksette andre nødvendige eller hensiktsmessige tiltak for å forhindre krenkelse av immaterielle rettigheter.

5. Endringer i Arlo-tjenesten

I den grad det er mulig i henhold til gjeldende lov, kan Arlo Europe etter eget skjønn, uten forvarsel og uten å innhente tillatelse fra brukeren, endre, legge til eller fjerne funksjoner og funksjonalitet i Arlo-tjenestene. Hvis du er misfornøyd med vesentlige endringer i Arlo-tjenestene mens du abonnerer, kan du straks avslutte bruken av Arlo-tjenestene. Arlo Europe er ikke forpliktet til å tilby noen funksjoner og funksjonalitet til Arlo-systemet ditt, og kan etter eget skjønn slutte å tilby programvareoppdateringer til visse Arlo-systemer. Fordi forskjellige Arlo-systemer kan støtte ulike funksjoner og funksjonalitet, er kanskje ikke nivået på tjenesten Arlo Europe tilbyr, det samme for hvert Arlo-system.

6. Tjenestekvalifisering/foreldreveiledning

Bruk av Arlo-tjenestene krever at Arlo-systemet har tilgang til en internettilkobling som alltid er på, via bredbånd. For å aktivere Arlo-tjenestene må alle Arlo-systemene være registrert på my.Arlo.com eller Arlo-godkjente Arlo-apper, for eksempel de offisielle Arlo iOS- og Android-appene.

Arlo-tjenestene er tiltenkt brukere som er 18 år eller eldre. Dette er fordi Arlo-tjenestene kan gi tilgang til videoer eller bilder med støtende innhold, herunder skildringer av vold, sex eller rusmisbruk. Foreldre anbefales å utvise skjønn for alle brukere under 18 år.

7. Medlemmets opptreden

Du forstår at all informasjon, data, tekst, programvare, bilder, video, meldinger, tagger, tilbakemeldinger, kommentarer, spørsmål og annen informasjon eller materiale som er registrert av Arlo Europe-produkter eller -tjenester («innhold»), enten det er delt offentlig eller overført privat, er ansvaret til personen som slikt innhold stammer fra. Dette betyr at du, ikke Arlo Europe, er ansvarlig for alt innhold du registrerer, laster opp, legger ut, sender på e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via Arlo-tjenestene.

Arlo Europe kontrollerer ikke innholdet som legges ut via Arlo-tjenestene, og er derfor ikke ansvarlig for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten av slikt innhold. Arlo Europe er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til:

(a) eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold

(b) ethvert tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold som er lagt ut, sendt på e-post, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via Arlo-tjenestene, inkludert visning, kopiering eller videre distribuering av innholdet

(c) tap eller ødeleggelse av innhold

(d) manglende overholdelse av gjeldende nasjonale, regionale og lokale lover med hensyn til bruk av Arlo-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til lover om kameraovervåking (CCTV), uansett formål, eller om opptak i offentlige områder

Du forstår også at vi ikke garanterer identiteten til andre brukere som du kan samhandle med mens du bruker tjenestene. I tillegg garanterer vi ikke ektheten av informasjon som brukere eller forhandlere oppgir om seg selv. Vi kontrollerer ikke og har ingen plikt til å iverksette tiltak ut fra hvordan du tolker og bruker innholdet, eller hvilke handlinger du iverksetter som følge av å ha blitt eksponert for innholdet, og du fritar oss herved fra alt ansvar for at du har tilegnet eller ikke tilegnet deg innhold gjennom Arlo-tjenestene.

Du godtar å ikke bruke Arlo-tjenestene til å: laste opp, legge ut, sende på e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, ærekrenkende, vulgært, obskønt eller injurierende, eller som krenker andres personvern; skade mindreårige på noen måte; utgi deg for å være en person eller entitet du ikke er; forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opphavet til innhold som overføres via Arlo-tjenestene; laste opp, legge ut, sende på e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til loven eller i henhold til avtalefestede eller betrodde forhold (for eksempel innsideinformasjon, proprietær og konfidensiell informasjon som er tilegnet eller utlevert som en del av et ansettelsesforhold eller under avtaler om taushetsplikt); laste opp, legge ut, sende på e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som krenker en parts patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter («rettigheter»); laste opp, legge ut, sende på e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriale, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller noen annen form for tilbud, bortsett fra på områder (for eksempel shopping) som er utpekt for slike formål; forstyrre eller avbryte Arlo-tjenestene eller serverne eller nettverkene som er koblet til Arlo-tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til tjenestenektangrep) eller nekte å følge krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser om nettverk som er koblet til Arlo-tjenestene; med vilje eller utilsiktet bryte gjeldende lokal, regional, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert, men ikke begrenset til forordninger som er utstedt av amerikanske Securities and Exchange Commission, regler for nasjonale børser eller enhver annen børs, inkludert, men ikke begrenset til New York Stock Exchange, American Stock Exchange og NASDAQ, og forordninger som har lovs kraft; forfølge, «stalke» eller på annen måte trakassere andre.

Arlo Europe viser ikke dine private bilder eller videoer uten din tillatelse, men du godtar at Arlo Europe og dem de utpeker til det, skal ha rett (men ikke plikt) til etter eget skjønn å vise og/eller fjerne innhold som er gjort, eller forsøkt gjort, offentlig tilgjengelig via Arlo-tjenestene. Arlo Europe kan også nekte eller fjerne innhold fra Arlo-tjenestene som kan bryte Vilkårene, for eksempel forbudene som er oppført i dette dokumentet.

Uten å begrense det foregående, vil vi ha rett til når som helst å fjerne innhold som bryter disse Vilkårene, som er ulovlig, eller som vi tror kan være ulovlig eller upassende (inkludert, men ikke begrenset til fjerning ved mottak av krav eller påstander fra tredjeparter eller myndigheter knyttet til slikt innhold), eller uten noen grunn.

Du vil være ansvarlig for tilbakeholdelse, innlevering og rapportering av alle skatter, avgifter og annen offentlig beskatning forbundet med din bruk av tjenestene. Du erkjenner, gir samtykke til og godtar at vi kan få tilgang til, oppbevare og utlevere kontoinformasjonen din og/eller innholdet ditt hvis loven krever det, eller hvis det er grunn ti å tro at en slik tilgang, oppbevaring eller utlevering er nødvendig for å:

(a) overholde rettslige prosesser, inkludert, men ikke begrenset til stevninger og ransakelsesordrer

(b) håndheve disse Vilkårene

(c) svare på påstander om at innhold krenker rettighetene til tredjeparter

(d) svare på forespørsler fra deg til kundeservice, eller

(e) beskytte rettigheter, eiendom eller den personlige sikkerheten til Arlo Europe, dets brukere og offentligheten.

Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av Arlo-tjenestene, inkludert innholdet ditt, kan innebære (a) overføringer over ulike nettverk og (b) endringer for å innrette seg etter og tilpasse seg tekniske krav fra tilkoblede nettverk eller enheter. Du forstår at Arlo-tjenestene og -programvaren som finnes i Arlo-tjenestene, kan inkludere sikkerhetskomponenter som tillater at digitale materialer beskyttes, og at bruk av disse materialene er underlagt bruksregler fastsatt av Arlo Europe og/eller innholdsleverandører som leverer innhold til Arlo-tjenestene.

Du skal ikke forsøke å overstyre eller omgå noen av bruksreglene som er innebygd i Arlo-tjenestene. Enhver uautorisert eller ulovlig reproduksjon, publisering, videredistribuering eller offentlig utstilling av materialet som tilbys på Arlo-tjenestene, helt eller delvis, er forbudt.

8. Innhold som er sendt inn eller gjort tilgjengelig for inkludering i Arlo-tjenestene.

Vi påberoper oss ikke eierskap av innhold du sender inn eller gjør tilgjengelig for inkludering i Arlo-tjenestene. Uansett er det slik med hensyn til innhold (inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter) du sender inn eller gjør tilgjengelig for Arlo-tjenestene, at gir du Arlo Europe følgende globale, royaltyfrie, ikke-eksklusive, evigvarende, ugjenkallelige, underlisensierbare og overførbare lisenser, avhengig av hva som er relevant: lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage avledede verk av, offentlig fremføre og offentlig vise slikt innhold på Arlo-tjenestene, men bare i forbindelse med levering av Arlo-tjenestene til deg, slik dette er tillatt via funksjonaliteten til Arlo-tjenestene og i henhold til disse Vilkårene. Du gir Arlo Europe rett til å ta vare på en kopi av innholdet (inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter) for arkivformål og juridiske formål. Du gir herved også hver bruker av Arlo-tjenestene en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke innholdet ditt gjennom Arlo-tjenestene, men bare slik det er tillatt gjennom funksjonaliteten til Arlo-tjenestene, som angitt av deg og i tråd med disse Vilkårene.

Når du bruker et tredjepartsprogram, kan programmet be om din tillatelse til å få tilgang til innholdet og opplysningene dine for at programmet skal fungere som tiltenkt. Din avtale med leverandøren av programmet vil kontrollere hvordan programmet kan bruke, lagre og overføre innholdet og opplysningene. Derfor bør du lese nøye gjennom tjenestevilkårene til alle slike programmer og bare bruke programmer fra pålitelige leverandører.

Når du bruker et tredjepartsprogram, kan programmet be om tilgang til innholdet og opplysningene dine for at programmet skal kunne fungere som tiltenkt. Din avtale med leverandøren av programmet vil kontrollere hvordan programmet kan bruke, lagre og overføre innholdet og opplysningene. Derfor bør du lese nøye gjennom tjenestevilkårene til alle slike programmer og bare bruke programmer fra pålitelige leverandører.

Vi presiserer at de ovennevnte lisensene som er innvilget Arlo Europe, ikke påvirker ditt eierskap av eller din rett til å gi innvilge flere lisenser for innholdet ditt, med mindre det er inngått skriftlig avtale om noe annet.

9. Abonnementsavgifter

Noen Arlo-tjenester krever et aktivt abonnement. Du påtar deg å betale abonnementsavgiften på forhånd. Abonnementsperioden er angitt i abonnementsvilkårene. Abonnementsavgiften dekker Arlo-tjenestene som er inkludert i abonnementet. Du kan få flere betalingsalternativer for abonnementet og kan endre det valgte betalingsalternativet ved å varsle Arlo Europe i samsvar med abonnementsvilkårene. Hvis du av en eller annen grunn må aktivere et avsluttet abonnement på nytt, kan du måtte betale et reaktiveringsgebyr. Hvis du registrerer deg for Arlo-tjenestene med en abonnementsavgift fra en kampanje, kan det være underlagt flere begrensninger. Uansett hvilket betalingsalternativ du har for abonnementet, inkluderer ikke abonnementsavgiften noen andre tjenester, funksjoner eller funksjonalitet enn Arlo-tjenestene som er definert i det valgte abonnementet. Arlo Europe tilbyr flere abonnementer med ulike nivåer og tjenester.

10. Betalingsautorisasjon

Hvis du vil registrere deg for et abonnement med regelmessige betalinger, fyller du ut de nødvendige registreringsopplysningene på internett, velger betalingsmåte, merker av i boksen for automatisk fornyelse av tjenesteabonnementet og klikker på «Fortsett». Du vil motta en e-postbekreftelse om automatisk fornyelse når du har fullført den første betalingsprosessen. Hvis du velger et abonnement med regelmessige betalinger (dvs. månedlige og årlige abonnementer), godtar du at Arlo Europe automatisk kan trekke abonnementsavgiften fra kreditt- eller betalingskortet som er registrert og knyttet til kontoen din, i begynnelsen av hver periode, med valgte hyppighet, med mindre eller inntil du avslutter abonnementet ved å fjerne merket for automatisk fornyelse under innstillinger for Arlo-kontoen din på my.Arlo.com eller du avbryter Arlo-tjenestene dine. Du må avbryte før abonnementsavgiften blir trukket fra betalingskortet. Hvis du registrerte deg med en kampanjepris, vil eventuelle fornyelser etter kampanjeperiodens slutt bli belastet med den deretter gjeldende abonnementsavgiften. Tilgang til Arlo-tjenestene vil ikke bli etablert før Arlo eller dennes agent har bekreftet at kredittkortinformasjonen er gyldig og korrekt, og at det ikke er overtrekk eller manglende betalinger på kredittkortkontoen din. Du vil motta en påminnelse på e-post om automatisk fornyelse 30 og 7 dager før en eventuell fornyelse. Du vil også motta en påminnelse på e-post én dag før fornyelsesdatoen for å minne deg på at abonnementet ditt blir fornyet for nok en periode.

I den grad det er mulig i henhold til gjeldende lov, kan Arlo Europe endre avgiftene for Arlo-tjenestene eller kreve tilleggsavgifter for funksjoner som ikke er en del av Arlo-tjenestene. Slike avgiftsendringer og tilleggskostnader vil vanligvis ikke tre i kraft før fornyelsesdatoen for abonnementet ditt, og hvis du er misfornøyd med avgiftsendringene eller tilleggsavgiftene, kan du avslutte bruken av Arlo-tjenestene på grunnlag av dette, og da ha rett til en proporsjonal tilbakebetaling av avgifter du har betalt for bruk av Arlo-tjenestene. Arlo Europe vil varsle deg via en e-post til e-postadressen som er registrert for kontoen din, i forkant av eventuelle avgiftsendringer eller nye avgifter.

Arlo Europe kan suspendere eller avslutte Arlo-tjenestene dine uten forvarsel ved en mislykket belastning av kredittkortet ditt, eller hvis kortutstederen (eller dennes agent eller tilknyttede selskap) prøver å få tilbake beløp som tidligere er blitt betalt til Arlo Europe for Arlo-tjenester. Du godtar at Arlo Europe kan kreve renter på alle beløp som forblir ubetalt i 30 dager eller mer. Den månedlige renten vil enten tilsvare 1,5 % av beløpet som er forfalt, eller den høyeste lovlige renten, avhengig av hva som er minst, inntil det forfalte beløpet og renten er betalt. Slike rettigheter kommer i tillegg til og ikke i stedet for andre juridiske rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige for Arlo Europe. Ved vedvarende mislighold kan Arlo Europe gi en tredjepart i oppdrag å kreve inn beløpet fra deg.

11. Internettleverandør og mobiltelefonkostnader

Arlo-tjenestene krever at man bruker en bredbåndstilkobling til internett. Du er ansvarlig for eventuelle avgifter for internettilkobling eller dataabonnementer som påløper som følge av bruk av eller tilgang til Arlo-tjenestene, og erkjenner og godtar at du alene vil være ansvarlig for alle konflikter med enhver internett- eller mobilleverandør knyttet til dette. Spesielt strømming og avspilling av lagrede videoer og bruk av appene kan medføre ekstra og betydelige kostnader på enheter som bruker et dataabonnement. Arlo Europe er ikke ansvarlig for og garanterer ikke tilgjengeligheten av, funksjonaliteten til eller kostnader ved bredbåndstilkobling eller et annet dataabonnement.

12. Bruke Arlo-tjenestene

Du kan bare få tilgang til og bruke Arlo-tjenestene med et Arlo-system som er autorisert til å kommunisere med Arlo Europe-nettstedene. Du godtar at du ikke skal manipulere eller på annen måte endre Arlo-systemet. Arlo-tjenestene er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk og må ikke videreselges, verken helt eller delvis. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene, kan du ikke overføre Arlo-tjenestene eller retten til å motta dem, til andre. Ved å bruke Arlo-tjenestene går du med på å motta alle programvareoppdateringer og oppgraderinger som Arlo Europe sender til Arlo-systemet ditt. Hvis du deaktiverer funksjonen for automatisk oppgradering av Arlo-systemet, kan visse funksjoner i Arlo-systemet bli negativt påvirket. Selv om du deaktiverer funksjonen for automatisk oppgradering i Arlo-systemet, kan Arlo Europe eller Arlo Inc. fremdeles implementere kritiske Arlo-systemoppdateringer, oppdateringer for Arlo-programmer som kjører på iPhone, iPad, Android-telefon eller nettbrett, og oppdateringer av Arlos backend-tjenester. Hvis Arlo-systemet ditt har tilgang til Arlo Europes nettsteder (uavhengig av betalings- eller abonnementsstatusen din), bekrefter og godtar du at du er en bruker av Arlo-tjenestene og er bundet av bestemmelsene i disse Vilkårene.

13. Avslutte tjenesten

Du kan når som helst og uten begrensning be om å avslutte kontoen din og din rett til å bruke Arlo-tjenestene. Arlo-tjenestene vil bli avsluttet innen ca. 5 virkedager etter en slik anmodning. Eventuelle ubrukte avgifter for Arlo-tjenester, inkludert abonnementsavgifter, kan ikke refunderes ved bruk av denne oppsigelsesmetoden. Ved avslutning av kontoen din kan visse opplysninger ikke umiddelbart slettes fra Arlo Europe eller dets agenters systemer, for eksempel loggoppføringer, diagnostikk, analyser fra enheter som er tilknyttet brukeren, transaksjonsdetaljer for kontoen eller informasjon som er underlagt en ransakelsesordre, stevning eller annen juridisk prosess.

Uavhengig av eventuelle bestemmelser om det motsatte i disse Vilkårene forbeholder Arlo Europe seg retten til å umiddelbart avslutte kontoen din hvis abonnementsbetalinger av en eller annen grunn avvises, hvis du bryter noen en bestemmelse i disse vilkårene, hvis du misbruker Arlo-tjenestene og/eller hvis du endrer Arlo-systemet ditt eller bruker Arlo-tjenestene eller -programvaren på en måte som krenker de immaterielle rettighetene til Arlo Europe eller en tredjepart.

I tillegg kan vi avslutte kontoen din og disse Vilkårene av hvilken som helst grunn hvis følgende skjer:

Arlo Europe gir deg minst 30 dagers forhåndsvarsel om slik oppsigelse. Ved en slik oppsigelse av kontoen din vil du fortsatt være forpliktet til å betale alle utestående avgifter og kostnader knyttet til din bruk av Arlo-tjenestene før oppsigelsen, men Arlo Europe vil sørge for en proporsjonal tilbakebetaling av eventuelle avgifter du har betalt for Arlo-tjenester som du ikke lenger kan bruke som følge av at Arlo Europe har sagt opp kontoen din på denne måten. Oppsigelse av Arlo-tjenestene kan føre til tap og ødeleggelse av all informasjon knyttet til medlemskapet ditt, inkludert innhold.

Alle bestemmelser i disse Vilkårene som er av en slik natur at de fortsatt skal gjelde etter en oppsigelse, skal fortsatt gjelde etter oppsigelsen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bestemmelser om eierskap, garantibegrensninger og ansvarsbegrensninger.

14. Varsel

Arlo Europe kan gi deg varsler, inkludert de som gjelder endringer i disse Vilkårene, via e-post, vanlig post, tekstmelding, innlegg eller oppdateringer på Arlo Europe-nettstedene eller ved hjelp av andre rimelige midler som er kjent, eller som utvikles etter dette.

15. Eierskap i programvare og åndsverk

Du må kanskje bruke visse programmer i Arlo-systemet for å kunne bruke eller ha full tilgang til enkelte funksjoner i Arlo-tjenestene. Du må godta og bruke programvaren som er inkludert i Arlo-systemet på kjøpstidspunktet, og andre programmer som Arlo Europe fra tid til annen leverer til systemet. Arlo Europe og/eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere beholder bruksretten til og eierskapet i all programvare for Arlo-systemet og visse immaterielle rettigheter i Arlo-systemet. Arlo Europe og/eller dets tilknyttede selskaper beholder også eierskap i eller bruksrett for opphavsrett og varemerker tilknyttet alle Arlo-produkter eller Arlo-tjenester. Når det gjelder tredjepartsprogramvare levert av Arlo Europe og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper til Arlo-systemet, beholder den aktuelle tredjeparten eiendomsretten til og eierskapet i programvaren, opphavsretten og varemerkene.

Ethvert forsøk på å demontere, dekompilere, lage avledede verk av, foreta omvendt utvikling av, modifisere, viderelisensiere, distribuere eller bruke Arlo-systemet eller dets programvare til andre formål er strengt forbudt, med mindre et forbud mot dette ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov. Hvis du installerer et hvilket som helst Arlo Europe-program på datamaskinen din, er eierskapet og de andre vilkårene for slik bruk underlagt den gjeldende lisensavtalen for sluttbrukere, som du må godta før installasjonen.

16. Varsel og prosedyre for å fremsette påstander om krenkelse av opphavsrett eller immaterielle rettigheter

Arlo Europe respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi krever at brukerne våre gjør det samme. Arlo Europe kan, under passende omstendigheter og etter eget skjønn, deaktivere og/eller avslutte kontoene til brukere som gjentatte ganger krenker de immaterielle rettighetene. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør et brudd på opphavsretten, eller at de immaterielle rettighetene dine har blitt krenket på annen måte, ber vi deg oppgi følgende informasjon til Arlo Europe:

  • en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter
  • en beskrivelse av opphavsrettsbeskyttet materiale eller andre immaterielle rettigheter som du hevder er krenket
  • en beskrivelse av på nettstedet materialet du hevder er krenkende, befinner seg
  • din adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettshaveren, dennes agent eller loven
  • en erklæring fra deg, under ed, om at informasjonen i det ovennevnte varselet er nøyaktig, og at du er eieren av opphavsretten eller åndsverket eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller åndsverket.

Send denne informasjonen til:

Legal Department, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irland.

17. Programvare med åpen kildekode

Enkelte komponenter av programvaren for Arlo-systemet er underlagt GNU General Public License («GPL») eller andre såkalte åpen kildekode-lisenser («programvare med åpen kildekode»). Programvare med åpen kildekode er kanskje ikke underlagt begrensningene i avsnitt 15 i disse Vilkårene. Du står fritt til å bruke, endre og distribuere programvare med åpen kildekode som er underlagt GPL, så lenge du overholder vilkårene i GPL (som er tilgjengelige på www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Vi presiserer at disse Vilkårene ikke begrenser dine rettigheter under, eller gir deg rettigheter som erstatter, lisensvilkårene til relevant programvare med åpen kildekode.

18. Koblinger

Du kan dele en kobling til ditt personlige Arlo-nettsted. Enhver kobling til en Arlo-tjeneste må være til hjemmesiden eller siden som er på øverste nivå.

over slike nettsteder og ressurser, godtar du at Arlo Europe ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og ikke støtter og ikke er ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som er på eller tilgjengelig via slike nettsteder eller ressurser. Du godtar videre i at Arlo Europe ikke vil være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller noe tap som skyldes – eller påstås å skyldes eller å ha sammenheng med – bruk av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom et slikt nettsted eller en slik ressurs.

19. Særlige formaninger om internasjonal bruk

Du anerkjenner internettets globale natur og påtar deg derfor å overholde alle lokale regler angående nettadferd og akseptabelt innhold. Du går nærmere bestemt med på å overholde alle gjeldende lover om overføring av tekniske data ut av USA eller landet du bor i. Du erklærer og bekrefter at du ikke er bosatt i et land som er underlagt handelsforbud av USAs myndigheter, eller som disse myndighetene har kategorisert som et «land som støtter terrorisme», og at du ikke står oppført på noen av USAs myndigheters lister over forbudte eller begrensede parter.

20. Forbud mot videresalg av Arlo-tjenester

Du godtar at du ikke skal reprodusere, duplisere, kopiere, selge, omsette eller videreselge noen del av Arlo-tjenestene (heller ikke Arlo-ID-en din), bruken av Arlo-tjenestene eller tilgangen til Arlo-tjenestene, eller på andre måter utnytte noe av dette til kommersielle formål.

21. Ansvarsfrihet

Du påtar deg å forsvare, kompensere og holde Arlo Europe og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper skadesløse mot, for og overfor alle krav, prosedyrer, skader, forpliktelser, tap, kostnader og utgifter (inkludert moderate advokathonorarer) – herunder, men ikke begrenset til: krav som medfører påstander om uaktsomhet, krenkelse av privatliv, krenkelse av opphavsrett og/eller krenkelse av varemerker fra Arlo Europes, dets datterselskapers eller tilknyttede selskapers side, eller fra Arlo-tjenestene, som har sammenheng med eller som følger av at du har brutt en eller flere av bestemmelsene i disse Vilkårene, at du har misbrukt Arlo-produktene og/eller -tjenestene eller at du har modifisert eller endret Arlo-produkter eller -programvare uten autorisasjon.

22. Garanti og garantibegrensning

I den grad det er mulig i henhold til gjeldende lov, forstår og godtar du at Arlo Europe-produkter og -tjenester leveres «som de er» og «slik de er tilgjengelige». Arlo Europe gir ingen garanti om at Arlo-tjenestene vil oppfylle kravene dine, eller at bruk av Arlo-tjenestene vil være uavbrutt, skje til rett tid, være sikker eller feilfri, og Arlo Europe gir heller ingen garanti om nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjon som innhentes gjennom Arlo-tjenestene (inkludert tredjepartsinnhold), at eventuelle feil i Arlo-tjenestene vil bli rettet opp, eller at Arlo Europe-produktene eller Arlo-tjenestene vil være kompatible med en bestemt maskinvare eller tjeneste. Videre garanterer Arlo Europe ikke at Arlo-tjenestene eller Arlo-serverne som gir deg data og innhold, ikke inneholder datavirus eller andre skadelige komponenter. Arlo Europe påtar seg heller ikke noe ansvar for, og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av, virus som kan infisere Arlo-produktet, programvaren eller annen maskinvare.

Arlo Europes utstyr og tjenester forårsaker ikke og kan ikke forhindre visse hendelser i å oppstå, inkludert, men ikke begrenset til branner, oversvømmelser, innbrudd, ran og helseproblemer. Arlo Europe gir ingen lovnad eller garanti om at Arlo Europes utstyr og tjenester vil oppdage eller avverge slike hendelser eller konsekvensene av dem, eller en underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Arlo Europe påtar seg ingen risiko for at du eller din eiendom, eller andre personer eller eiendommer, kan bli utsatt for skade eller tap hvis det oppstår en slik hendelse. Ansvaret for slike risikoer blir værende hos deg, ikke Arlo Europe.

Arlo Europe og dets leverandører fraskriver seg alle garantier av ethvert slag, enten uttrykt, underforstått eller lovfestet, angående Arlo-tjenestene, inkludert eventuelle underforståtte garantier om eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ukrenkelighet av tredjeparts rettigheter. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater reservasjoner mot underforståtte garantier, kan det være at den siste setningen i dette avsnittet ikke gjelder for deg. Arlo Europe fraskriver seg herved uttrykkelig alt ansvar for eventuelle krav om tjenestefeil som skyldes normal produktslitasje, produktmisbruk, misbruk, produktendring, feil produktvalg eller manglende overholdelse av gjeldende nasjonale, regionale eller lokale lover. Arlo utelukker, begrenser eller opphever ikke andre rettigheter du har, inkludert rettigheter som måtte oppstå ved avvik fra en salgskontrakt, ut over det er tillatt i henhold til loven. Se lovverket i landet du bor i for å få full oversikt over rettighetene dine. For våre australske kunder: Vær oppmerksom på at denne garantien kommer i tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter knyttet til varene dine i Australia, som i henhold til den australske forbrukerloven ikke kan utelukkes.

23. Ingen begunstigede tredjeparter

Du godtar at det ikke vil være noen begunstigede tredjeparter til disse Vilkårene, med unntak av det som ellers er uttrykkelig angitt i Vilkårene.

24. Begrensninger av Arlos ansvar

Du forstår at du bruker Arlo-produktene og -tjenestene på eget ansvar og påtar deg å forsvare og holde Arlo Europe skadesløs overfor alt av skader, erstatningsansvar og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til juridiske avgifter) som oppstår som følge av, relatert til eller pådratt av Arlo Europe i forbindelse med eller som følge av et krav eller en prosedyre som rettes mot Arlo Europe som følge av at du har kjøpt Arlo Europe-produkter eller Arlo-tjenester.

Arlo Europes samlede ansvar for eventuelle skader fra en hvilken som helst handling som bygger på eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med at du godtar disse Tjenestevilkårene, skal ikke under noen omstendigheter overstige det totale beløpet du har betalt til Arlo Europe under disse Tjenestevilkårene for den siste tolvmånedersperioden frem til den datoen handlingen fant sted. I den grad loven tillater det, påtar Arlo Europe seg intet ansvar når det gjelder innhold som er registrert av deg.

Begrensningen ovenfor er kumulativ og vil ikke økes hvis det foreligger mer enn én hendelse eller mer enn ett krav.

25. Generell informasjon

Hele avtalen. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Arlo Europe og styrer din bruk av Arlo-produktene og Arlo-tjenestene, og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Arlo Europe. Du kan også være underlagt andre vilkår som gjelder når du bruker eller kjøper visse andre Arlo-tjenester, tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller programvare fra tredjeparter.

Valg av lov og verneting. I den grad det er mulig i henhold til loven der du bor, skal disse Vilkårene og relasjonen forholdet mellom deg og Arlo Europe være underlagt lovene i Irland.

I den grad det er mulig i henhold til loven der du bor, skal enhver tvist som oppstår av eller er forbundet med innholdet i denne avtalen, avgjøres endelig ved voldgift i Dublin i Irland, på engelsk, i samsvar med de lokale reglene og prosedyrene for voldgift.

Du forstår og godtar at både du og Arlo Europe du ved å inngå denne avtalen fraskriver dere retten til en rettergang med jury eller domstolsbehandling, eller til å delta i et gruppesøksmål.

Uavhengig av det foregående skal hver part ha rett til å anlegge sak ved en domstol med egnet domsmakt for å oppnå en rettslig forføyning i påvente av en endelig avgjørelse fra voldgiftsdommeren. Partene samtykker i at domstolene i Irland har eksklusiv domsmakt i alle saker som gjelder denne avtalen.

Avkall på og utskillelse av vilkår. Hvis Arlo Europe ikke benytter seg av eller håndhever en rett eller bestemmelse i disse vilkårene, betyr det ikke at Arlo Europe gir avkall på den aktuelle retten eller bestemmelsen. Hvis en domstol med kompetent myndighet fastslår at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig, godtar partene at domstolen likevel prøver å gi virkning til partenes intensjoner slik de er gjengitt i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i Vilkårene fortsatt gjelder fullt ut.

Ingen arverett og ikke-overførbarhet. Du samtykker i at Arlo-kontoen din ikke kan overføres, og at alle rettigheter til Arlo-ID-en eller innholdet på kontoen din bortfaller ved din død. Ved mottak av en kopi av en dødsattest kan kontoen din avsluttes, og alt innhold der slettes permanent.

Titlene på avsnittene i disse Vilkårene er bare ment å gjøre dokumentet mer oversiktlig og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.

26. Kontakt

Følgende Arlo Europe-enhet kan kontaktes dersom det oppstår et problem under disse Vilkårene:

Legal Department

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100

Cork Airport Business Park

Cork

Ireland.