Arlo Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt : Laatst bijgewerkt November 2021

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, EN WIJ RADEN U AAN JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN INDIEN U NIET ZEKER BENT VAN DE BETEKENIS OF EEN BEPAALDE CLAUSULE.

U kunt zelf bepalen wie uw camera's en inhoud ziet. De Arlo-producten (hierna "Product(en)" genoemd) zijn ontworpen om u een manier te bieden om de inhoud te bekijken die is vastgelegd met de Product(en), inclusief uw video's en foto's die met de Product(en) zijn gemaakt. De videobewakingssystemen van de Product(en) worden geleverd met diverse servicepakketten, die uit het volgende kunnen bestaan: weergave op afstand van de inhoud van uw Arlo-camera's; automatische opname wanneer beweging wordt gedetecteerd; bewegingswaarschuwingen (met links naar de bijbehorende video's); videoclips die worden verzonden naar uw iPhone, iPad, Android-telefoon of -tablet; digitale pan en zoom; video-opslag; en de mogelijkheid om meerdere camera's te ondersteunen. Met de instellingen in uw Arlo Europe-account kunt u ervoor kiezen uw camera's, foto's en video's privé te houden of ze breder toegankelijk te maken. Er kunnen Premium-servicepakketten worden aangeboden die de bovengenoemde functies upgraden of extra functies aan uw Arlo-systeem toevoegen.

Als u een van deze Product(en) installeert, is het uw verantwoordelijkheid om alle eventueel vereiste toestemmingen van derden te verkrijgen. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat de Product(en) alleen gegevens opnemen die binnen uw bevoegdheid vallen. U garandeert en verklaart aan ons dat u alle goedkeuringen en toestemmingen hebt verkregen van dergelijke partijen die mogelijk binnen de opnamecapaciteit van de Product(en) vallen. U garandeert en verklaart verder dat de installatie en bediening van de Product(en) op vakkundige wijze is uitgevoerd en rechten van derden niet schendt.

Leeftijd: u moet minstens 18 jaar oud zijn om u bij Arlo Europe aan te melden en door u bij Arlo aan te melden, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Het Arlo-systeem van Verisure verzamelt of verzoekt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar en ARLO EUROPE staat niet bewust toe dat zij zich bij Arlo registreren. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer u dan niet te registreren voor de Product(en) van Arlo Europe of om informatie over uzelf naar ons te verzenden zonder ouderlijke toestemming. Niemand jonger dan 18 jaar mag zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens aan ARLO Europe verstrekken. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, verwijderen we deze gegevens. Als u denkt dat we informatie van of over een kind jonger dan 18 jaar hebben, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via rita.crowley@verisure.com

Inleiding

Welkom bij Arlo Europe, een bedrijf dat is opgericht als Verisure Arlo Europe DAC ("we", ''ons'', "onze", "wij" of "het bedrijf"). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze producten of diensten ("Arlo-diensten"), waaronder:

a) de Arlo-hardwareproducten, waaronder camera's, lampen, deurbellen en basisstations (hierna het "Arlo-systeem" genoemd); en/of

b) de Arlo-websites en bijbehorende abonnementen, inhoudsdiensten, accounts, mobiele apps, streamingvideosites, technische ondersteuning en diensten die toegankelijk zijn via de websites van Arlo Europe en alle andere webdiensten die aan het Arlo Europe-product zijn gekoppeld (gezamenlijk aangeduid als de "Arlo-websites en -apps").

((a) en (b) hierboven gezamenlijk aangeduid als de "Arlo-diensten")

1. Servicevoorwaarden

Uw registratie van het Arlo-systeem via de websites van Arlo Europe en het gebruik van de Arlo-diensten zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Voorwaarden. Arlo Europe kan deze Voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen. Eventuele wijzigingen in de bepalingen van deze Voorwaarden worden bijgewerkt op de Arlo Europe-website. Wij raden u aan regelmatig de websites van Arlo Europe te controleren op de actuele versie van deze Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zelfs in bestaande contractuele relaties, door deze koppeling bij te werken. Als wij de wijzigingen als materieel beschouwen, zullen wij redelijkerwijs proberen u hiervan op de hoogte te stellen door een kennisgeving te plaatsen op de Arlo Europe-website, door u een e-mail te sturen of door u op de hoogte te stellen via onze Diensten. Door de Diensten of Product(en) te blijven gebruiken na wijziging van de voorwaarden, bevestigt u uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden.

 

We proberen voortdurend onze Product(en) en Diensten te verbeteren, waardoor sommige bestaande Producten en Diensten in de loop der tijd veranderen. We kunnen nieuwe functies introduceren, functies voor bestaande Product(en) en Diensten opschorten of beperken of bestaande Product(en) en Diensten upgraden.

Door u aan te melden voor deze Servicevoorwaarden gaat u ermee akkoord dat wij Product(en), Diensten of accounts van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen beëindigen of opschorten.  Als u niet tevreden bent met wijzigingen in deze Voorwaarden, kunt u uw gebruik van de Arlo-diensten annuleren in overeenstemming met Artikel 13 van deze Voorwaarden.

Elk softwareonderdeel dat in het Arlo-systeem is opgenomen, wordt aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht.

Arlo-diensten kunnen niet worden gebruikt in landen waar de Amerikaanse overheid een embargo heeft ingesteld en het Arlo-systeem mag in deze landen niet worden verkocht.

HET ARLO-SYSTEEM, DE WEBSITES EN DE DIENSTEN ZIJN ALLEEN VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK.

2. Registratiegegevens

Het is verplicht uw Arlo-systeem te registreren. Om u te registreren, moet u correcte informatie verstrekken en bijhouden, zoals: (i) uw naam (ii) het identificatienummer van uw systeem (meegeleverd bij elk Arlo Base Station) en (iii) een e-mailadres. U gaat ermee akkoord dat u 18 jaar of ouder bent en dat u nauwkeurige en volledige Gebruikersgegevens verstrekt en onderhoudt. Arlo Europe is gerechtigd uw account te beëindigen als u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. U verklaart ook dat u wettelijk bevoegd bent om de Arlo-diensten te gebruiken. Deze Voorwaarden zijn ongeldig waar dit bij de wet verboden is en in dergelijke rechtsgebieden wordt het recht op toegang tot de Arlo-diensten ingetrokken.

Arlo Europe respecteert de privacy van uw Gebruikersgegevens en beschermt de Gebruikersgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van ARLO Europe dat te vinden is op [                                                                        ]Wij raden u aan het Privacybeleid regelmatig door te nemen. Arlo Europe controleert gebruiksgegevens, zoals logbestanden, diagnostiek, het bandbreedtegebruik en diverse andere analyses uit apparaten die aan de gebruiker gekoppeld zijn, maar zal uw Gebruikersgegevens niet met derden delen voor hun eigen marketing- of reclamedoeleinden tenzij u daar tijdens het registratieproces toestemming voor geeft.

Door het registratieproces te voltooien, gaat u akkoord met het Privacybeleid en bevestigt u dat u begrijpt dat Arlo Europe uw Gebruikersgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt en dat u daar toestemming voor geeft. U hebt te allen tijde het recht om uw Gebruikersgegevens bij te werken of uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw Gebruikersgegevens te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht door u aan te melden bij uw Arlo-account. Bepaalde functies van de Arlo-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar als u de verzameling, de opslag of het gebruik van uw Gebruikersgegevens beperkt.

3. Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

U maakt een wachtwoord en accountaanduiding aan tijdens het registratieproces voor de Arlo-diensten. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord en het account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord het volgende te doen:

(a) Ons onmiddellijk op de hoogte brengen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging en

(b) ervoor zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie.

Arlo Europe is niet aansprakelijk voor enig verlies dat of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van dit Artikel 3. We kunnen naar eigen goeddunken de registratie weigeren of de toewijzing van het Arlo-account annuleren.

4. Inhoud van derden

De Arlo-diensten bieden u de mogelijkheid toegang tot media-inhoud van derden ("Inhoud van derden") te krijgen, waarover wij geen redactionele controle of programmeringscontrole hebben. U begrijpt dat:

(a) externe inhoudsproviders de toegang tot hun inhoud te allen tijde kunnen beperken of intrekken;

(b) voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen redactionele controle hebben over Inhoud van derden; en

(c) wij geen controle hebben over de distributie van Inhoud van derden.

U gaat ermee akkoord dat Arlo Europe, met betrekking tot de Inhoud van derden, niet aansprakelijk zal zijn jegens u of iemand anders die uw Arlo-systeem gebruikt. U gaat er ook mee akkoord en verklaart dat alle Inhoud van derden die via de Arlo-diensten wordt geopend of overgedragen, bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat de Arlo-diensten niet zullen worden gebruikt om Inhoud van derden illegaal te kopiëren of weer te geven of er anderszins illegaal gebruik van te maken. In het algemeen is toestemming van de houder van de rechten vereist voordat Inhoud van derden wordt weergegeven, gebruikt of gekopieerd. Het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken kan een inbreuk vormen op de rechten van de houder van het auteursrecht.

We kunnen de accounts van gebruikers van een Arlo Europe-dienst of -softwareprogramma die inbreuk maken op de auteursrechten, handelsmerken of intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen. Bovendien kunnen stappen die bedoeld zijn voor het uitschakelen of omzeilen van beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om inbreuk op intellectuele eigendom te voorkomen, illegaal zijn. Arlo Europe kan de accounts van gebruikers beëindigen die methoden ontwikkelen of gebruiken om dergelijke veiligheidsmaatregelen uit te schakelen of te omzeilen, en kan andere noodzakelijke of passende maatregelen treffen ter voorkoming van overtreding van intellectuele eigendomsrechten.

5. Wijzigingen in uw Arlo-dienst

Voor zover mogelijk krachtens de toepasselijke wetgeving kan Arlo Europe naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de gebruiker de functies en functionaliteit van de Arlo-diensten wijzigen, toevoegen of verwijderen. Als u niet tevreden bent met enige materiële wijzigingen in de Arlo-diensten tijdens een abonnement, kunt u uw gebruik van de Arlo-diensten onmiddellijk beëindigen. Arlo Europe is niet verplicht om enige of alle functies en functionaliteit aan uw Arlo-systeem te verstrekken en kan naar eigen goeddunken het leveren van software-updates voor bepaalde Arlo-systemen stopzetten. Aangezien verschillende Arlo-systemen mogelijk verschillende functies en functionaliteit ondersteunen, is het niveau van dienstverlening dat Arlo Europe biedt wellicht niet voor elk Arlo-systeem hetzelfde.

6. Servicegeschiktheid/ouderlijk toezicht

Voor het gebruik van de Arlo-diensten moet uw Arlo-systeem toegang hebben tot een altijd ingeschakelde breedbandinternetverbinding. Om de Arlo-diensten te kunnen gebruiken, moeten alle Arlo-systemen zijn geregistreerd op my.arlo.com of bij door ARLO goedgekeurde Arlo-apps, zoals de officiële ARLO-apps voor iOS en Android.

De arlo-diensten zijn bedoeld voor gebruikers van ten minste 18 jaar of ouder. Aangezien de arlo-diensten toegang kunnen bieden tot video's of afbeeldingen die expliciete inhoud bevatten, inclusief uitingen van geweld, seks of misbruik van verdovende middelen, wordt ouderlijk toezicht geadviseerd voor alle gebruikers jonger dan 18 jaar.

7. Gedrag van leden

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, foto's, video's, berichten, tags, feedback, opmerkingen, vragen, andere informatie of materialen die zijn vastgelegd door Product(en) of Diensten van Arlo Europe ("Inhoud"), ongeacht of deze openbaar zijn geplaatst of privé worden verzonden, de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Arlo Europe, volledig verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u vastlegt, uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Arlo-diensten.

Arlo Europe heeft geen controle over de Inhoud die wordt geplaatst via de Arlo-diensten en garandeert, als dusdanig, niet de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. In geen geval is Arlo Europe aansprakelijk voor Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,

(a) eventuele fouten of weglatingen in de Inhoud;

(b) verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van Inhoud die is geplaatst, per e-mail is verzonden, overgedragen of anderszins beschikbaar is gesteld via de Arlo-diensten, waaronder het bekijken, kopiëren of opnieuw distribueren van de Inhoud;

(c) verlies of vernietiging van Inhoud; of

(d) het niet naleven van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetten met betrekking tot het gebruik van de Arlo-diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot bewaking via gesloten televisiecircuits voor enig doel en het opnemen in openbare ruimten.

U begrijpt ook dat wij geen garanties geven voor de identiteit van andere gebruikers met wie u tijdens uw gebruik van de Diensten mogelijk communiceert. Daarnaast garanderen wij niet de authenticiteit van gegevens die gebruikers of handelaren over zichzelf verstrekken. Wij hebben geen controle over en zijn niet verplicht om actie te ondernemen met betrekking tot de manier waarop u de Inhoud kunt interpreteren en gebruiken of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de Inhoud, en u ontheft ons hierbij van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet hebben verkregen van Inhoud via de Arlo-diensten.

U stemt ermee in om geen gebruik te maken van de Arlo-diensten om: Inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen, als die Inhoud onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk is of iemands privacy aantast; minderjarigen op enige manier te schaden; u voor te doen als een andere persoon of entiteit; kopteksten te vervalsen of anderszins identificerende informatie te manipuleren met als doel de oorsprong van Inhoud verzonden via de Arlo-diensten te vermommen; Inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen wanneer u geen recht hebt die Inhoud beschikbaar te stellen krachtens enige wet of krachtens contractuele of vertrouwelijke relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie ingewonnen of bekendgemaakt als onderdeel van een dienstverband of krachtens geheimhoudingsovereenkomsten); Inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen wanneer die Inhoud inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten ("Rechten") van een andere partij; ongevraagd reclamemateriaal, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespellen" of andere vormen van verzoeken te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen, behalve in die gebieden (zoals winkels) die daarvoor zijn aangewezen; de Arlo-diensten of servers of netwerken die zijn verbonden met de Arlo-diensten te verstoren of te onderbreken (met inbegrip van, zonder beperking, DOS-aanvallen) of het negeren van vereisten, procedures, beleidslijnen of verordeningen van netwerken die zijn verbonden met de Arlo-diensten; opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale wetgeving, staatswetgeving, nationale of internationale wetgeving te overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verordeningen uitgevaardigd door de U.S. Securities and Exchange Commission, regelgeving van nationale of andere effectenbeurzen, met inbegrip van, zonder beperking, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ en eventuele regelgeving met wettelijke kracht; en een ander "hinderlijk te achtervolgen" of anderszins lastig te vallen.

Arlo Europe bekijkt uw privéfoto's of -video's niet zonder uw toestemming, maar u gaat ermee akkoord dat Arlo Europe en haar vertegenwoordigers het recht (maar niet de verplichting) zullen hebben om naar eigen goeddunken Inhoud die via de Arlo-diensten voor het publiek beschikbaar wordt gemaakt of wordt getracht te worden gemaakt te controleren en/of te verwijderen. Arlo Europe kan eveneens Inhoud van de Arlo-diensten weigeren of verwijderen die wellicht in strijd is met de Voorwaarden, zoals die beperkingen die hierin zijn opgenomen.

Zonder beperking van het voorgaande, zullen wij te allen tijde het recht hebben om Inhoud te verwijderen die deze Voorwaarden schendt, onwettig is of waarvan wij menen dat die onwettig of ongeschikt is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen na ontvangst van beweringen of beschuldigingen van derden of instanties in verband met dergelijke Inhoud) of zonder enige reden.

U bent verantwoordelijk voor het inhouden, indienen en rapporteren van alle belastingen, heffingen en andere overheidsbeoordelingen die verband houden met uw activiteiten in verband met de Diensten. U erkent, stemt in en gaat ermee akkoord dat wij uw accountgegevens en/of Inhoud kunnen openen, bewaren en openbaar maken als de wet dit vereist of in de overtuiging dat dergelijke toegang, opslag of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om

(a) het juridische proces na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dagvaardingen en bevelen tot huiszoeking;

(b) deze Voorwaarden af te dwingen;

(c) te reageren op claims dat de rechten van derden door deze Inhoud worden geschonden;

(d) te reageren op uw verzoeken omtrent klantenservice; of

(e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Arlo Europe, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Arlo-diensten, inclusief uw Inhoud, kan bestaan uit (a) transmissies via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. U begrijpt dat de Arlo-diensten en de software opgenomen in de Arlo-diensten beveiligingsonderdelen kunnen bevatten die toestaan dat digitale materialen worden beschermd en dat het gebruik van deze materialen onderworpen is aan de gebruiksregels ingesteld door Arlo Europe en/of inhoudaanbieders die inhoud voor de Arlo-diensten leveren.

U mag niet proberen de gebruiksregels in de Arlo-diensten te negeren of te omzeilen. Elke ongeoorloofde of illegale reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van de materialen die op de Arlo-diensten worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is verboden.

8. Inhoud ingediend of beschikbaar gesteld voor opneming in de Arlo-diensten

Wij maken geen aanspraak op het eigendom van Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opneming in de Arlo-diensten. Toch verstrekt u, met betrekking tot Inhoud (inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten) die u indient of beschikbaar maakt voor de Arlo-diensten, Arlo Europe de volgende wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, in sublicentie verstrekbare en overdraagbare licentie(s), zoals van toepassing: de licentie voor het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken, publiekelijk uitvoeren en publiekelijk tonen van dergelijke Inhoud op de Arlo-diensten uitsluitend om u de Arlo-diensten te bieden, zoals toegestaan door de functionaliteit van de Arlo-diensten en krachtens deze Voorwaarden. U verleent Arlo Europe het recht om een kopie van de Inhoud (inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten) te bewaren voor archiveringsdoeleinden en juridische doeleinden. Hierbij gaat en zult u elke gebruiker van de Arlo-diensten een niet-exclusieve licentie verlenen voor toegang tot en gebruik van uw Inhoud via de Arlo-diensten, zoals uitsluitend toegestaan door de functionaliteit van de Arlo-diensten en bepaald door u en onder deze Voorwaarden.

Wanneer u een toepassing van derden gebruikt, kan de toepassing om uw toestemming vragen om toegang te krijgen tot uw inhoud en informatie, zodat de toepassing naar behoren werkt. Uw overeenkomst met de leverancier van die toepassing bepaalt hoe de toepassing die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overbrengen. Lees daarom de Servicevoorwaarden van dergelijke toepassingen grondig door en gebruik alleen toepassingen van vertrouwde leveranciers.

Wanneer u een toepassing van derden gebruikt, kan de toepassing om uw toestemming vragen om toegang te krijgen tot uw inhoud en informatie, zodat de toepassing naar behoren werkt. Uw overeenkomst met de leverancier van die toepassing bepaalt hoe de toepassing die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overbrengen. Lees daarom de Servicevoorwaarden van dergelijke toepassingen grondig door en gebruik alleen toepassingen van vertrouwde leveranciers.

Voor de duidelijkheid: de bovenstaande licentierechten toegekend aan Arlo Europe hebben geen invloed op uw eigendom of recht om aanvullende licenties op het materiaal in uw Inhoud te verlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Abonnementskosten

Voor sommige Arlo-diensten is een doorlopend abonnement vereist. U gaat ermee akkoord uw abonnementskosten vooraf te betalen. Uw abonnementsperiode wordt vermeld in uw specifieke abonnementspakket. Uw abonnementskosten zijn van toepassing op de Arlo-diensten die in uw abonnementspakket zijn uiteengezet. U hebt mogelijk de keuze uit betalingsopties voor het abonnement en kunt uw gekozen betalingsoptie veranderen door Arlo Europe overeenkomstig het abonnementspakket hiervan op de hoogte te brengen. Als u om welke reden dan ook een beëindigd abonnement opnieuw moet activeren, worden mogelijk kosten in rekening gebracht voor het opnieuw activeren van het abonnement. Als u zich registreert voor de Arlo-diensten onder promotionele abonnementskosten, kunnen er extra beperkingen van toepassing zijn. Welke betalingsoptie voor het abonnement u ook kiest, uw abonnementskosten omvatten geen andere diensten, functies of functionaliteit dan de Arlo-diensten zoals gedefinieerd in het abonnement dat u kiest. Arlo Europe kan meerdere abonnementspakketten met verschillende niveaus en diensten aanbieden.

10. Betalingsmachtiging

Als u zich wilt aanmelden voor een abonnementsoptie met periodieke betalingen, vult u de vereiste registratiegegevens online in, selecteert u uw betaalmethode, schakelt u het selectievakje 'Mijn serviceplan automatisch verlengen' in en klikt u op Doorgaan. U ontvangt een bevestiging per e-mail van uw automatische verlenging zodra u de eerste betaling hebt voltooid. Als u kiest voor een abonnementsoptie met terugkerende betalingen (d.w.z. de maandelijkse en jaarlijkse abonnementen), stemt u ermee in dat Arlo Europe de abonnementskosten aan het begin van elke periode met de frequentie die u hebt geselecteerd in rekening kan brengen op de creditcard of betaalkaart die is verstrekt en gekoppeld aan uw account, tenzij en totdat u de optie annuleert door het vakje voor automatische verlenging in uw Arlo-accountinstellingen op my.arlo.com leeg te maken of door uw Arlo-diensten te annuleren. U moet annuleren voordat de abonnementskosten op de creditcard of betaalkaart worden afgeschreven. Als u zich hebt aangemeld voor een promotietarief worden verlengingen na de promotieperiode in rekening gebracht tegen de op dat moment van toepassing zijn abonnementskosten. Toegang tot uw Arlo-diensten wordt pas verkregen wanneer ARLO of haar gemachtigde geverifieerd heeft dat de creditcardgegevens geldig en juist zijn en dat uw creditcardrekening een goede kredietwaardigheid heeft. U ontvangt 30 en 7 dagen vóór de verlengingsdatum een herinnering per e-mail over uw automatische verlenging. U ontvangt bovendien één dag voor uw verlengingsdatum een herinneringse-mail om u eraan te herinneren dat uw abonnementsoptie voor een extra periode wordt verlengd.

Voor zover mogelijk krachtens toepasselijke wetgeving, kan Arlo Europe het tarief voor de Diensten wijzigen of extra kosten in rekening brengen voor functies en functionaliteiten die geen deel uitmaken van de Diensten. Dergelijke wijzigingen in de kosten en extra kosten zullen over het algemeen pas plaatsvinden op de verlengingsdatum van uw abonnement, en als u niet tevreden bent over de tariefwijzigingen of extra kosten, kunt u uw gebruik van de Arlo-diensten beëindigen vanwege de implementatie van dergelijke kostenwijzigingen of extra kosten en recht hebben op een pro-rata terugbetaling van betaalde, maar ongebruikte kosten voor het gebruik van de Arlo-diensten. Arlo Europe brengt u op de hoogte van kostenwijzigingen of nieuwe tarieven door op voorhand een e-mail te sturen naar het e-mailadres in uw account.

Arlo Europe mag zonder kennisgeving uw Arlo-diensten opschorten of beëindigen na afwijzing van creditcardbetaling of als uw creditcardbureau (of zijn vertegenwoordiger of partner) terugbetaling verzoekt van eerdere voor Arlo-diensten aan Arlo Europe gedane betalingen. U gaat ermee akkoord dat Arlo Europe rente in rekening kan brengen over alle verschuldigde bedragen die gedurende 30 dagen of langer onbetaald blijven. De maandelijkse rente zal gelijk zijn aan 1,5% van het achterstallige bedrag of het hoogste wettelijk toegestane tarief, afhankelijk van wat minder is, totdat het achterstallige bedrag en de rente zijn betaald. Deze rechten zijn ter aanvulling en niet in plaats van andere juridische rechten of rechtsmiddelen die Arlo Europe heeft. Arlo Europe kan uw account naar derden doorsturen ter incasso in geval van doorlopend verzuim van betaling.

11. Kosten voor internetproviders en mobiele telefoons

Voor de Arlo-diensten is het gebruik van een breedbandinternetverbinding vereist. U bent verantwoordelijk voor eventuele servicekosten voor uw internetverbinding of gegevensabonnement als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de Arlo-diensten en u erkent en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle geschillen met betrekking tot een internetservice of mobiele-telefoonprovider in dit verband. Met name voor het streamen en bekijken van opgenomen video's en het gebruik van de apps kunnen extra en aanzienlijke kosten in rekening worden gebracht voor apparaten die gebruikmaken van een gegevensabonnement. Arlo Europe is niet verantwoordelijk voor en geeft geen enkele garantie over de beschikbaarheid, functionaliteit en kosten van een breedbandinternetverbinding of ander gegevensabonnement.

12. De Arlo-diensten gebruiken

U mag de Arlo-diensten alleen openen en gebruiken met een Arlo-systeem dat is geautoriseerd om te communiceren met de websites van Arlo Europe. U gaat ermee akkoord dat u uw Arlo-systeem niet aanpast of anderszins wijzigt. De Arlo-diensten worden geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet, noch geheel noch gedeeltelijk, worden doorverkocht. Behalve waar dat uitdrukkelijk is bepaald in deze Voorwaarden, mag u de Arlo-diensten of het recht om deze te ontvangen niet overdragen. Door gebruik te maken van de Arlo-diensten gaat u ermee akkoord alle software-updates en -upgrades te ontvangen die Arlo Europe naar uw Arlo-systeem verzendt. Als u de automatische upgradefunctie van het Arlo-systeem uitschakelt, kan dit een negatieve invloed hebben op bepaalde functionaliteit van het Arlo-systeem. Zelfs als u de automatische upgradefunctie van uw Arlo-systeem uitschakelt, kan Arlo Europe of Arlo Inc. nog steeds kritieke Arlo-systeemupdates, updates voor Arlo-toepassingen op uw iPhone, iPad, Android-telefoon of -tablet en back-endservice-updates van Arlo implementeren. Als uw Arlo-systeem toegang heeft tot de websites van Arlo Europe (ongeacht uw betalings- of abonnementsstatus), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u een gebruiker bent van de Arlo-diensten en gebonden bent aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

13. Beëindiging van de dienst

U kunt te allen tijde en zonder beperking verzoeken om beëindiging van uw account en uw recht op het gebruik van de Arlo-diensten. De Arlo-diensten worden binnen ongeveer 5 werkdagen na uw verzoek beëindigd. Alle ongebruikte tegoeden voor Arlo-diensten, inclusief abonnementskosten, kunnen niet worden terugbetaald onder deze beëindigingsmethode. Bij beëindiging van uw account wordt bepaalde informatie mogelijk niet onmiddellijk verwijderd uit de systemen van Arlo Europe of haar gemachtigden, waaronder, zonder beperking, logboeken, diagnostiek, analyses uit apparaten gekoppeld aan de gebruiker; transactiegegevens van het account, of informatie onderhevig aan huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of andere juridische procedures.

Niettegenstaande enige andere in deze Voorwaarden genoemde bepalingen behoudt Arlo Europe zich het absolute recht voor uw account per direct te beëindigen indien de abonnementskosten om welke reden dan ook worden geweigerd, indien u een bepaling van deze Voorwaarden schendt, indien u misbruik van de Arlo-diensten maakt en/of indien u uw Arlo-systeem wijzigt of de Arlo-diensten of -software op zodanige wijze gebruikt dat u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Arlo Europe of derden.

Daarnaast kunnen we vanwege enige andere reden uw account en deze Voorwaarden beëindigen in de volgende situaties:

Arlo Europe biedt u ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving van een dergelijke beëindiging. Bij een dergelijke beëindiging van uw account blijft u verplicht om alle openstaande kosten en lasten in verband met uw gebruik van de Arlo-diensten vóór beëindiging te voldoen en Arlo Europe zal u een pro-rata restitutie geven voor uw betaalde, maar niet gebruikte Arlo-servicekosten die ongebruikt blijven vanwege Arlo Europe's beëindiging krachtens deze methode van beëindiging. Beëindiging van de Arlo-diensten kan ertoe leiden dat alle aan uw lidmaatschap gerelateerde informatie, met inbegrip van de Inhoud, wordt verbeurd en vernietigd.

Alle bepalingen van deze Voorwaarden die, volgens hun aard, na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, zullen na beëindiging van de overeenkomst blijven bestaan, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen.

14. Kennisgeving

Arlo Europe kan u voorzien van kennisgevingen, met inbegrip van kennisgevingen met betrekking op wijzigingen in deze Voorwaarden. Dit kan per e-mail, gewone post, sms-berichten, berichten op of updates van de websites van Arlo Europe of andere redelijke middelen die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld.

15. Eigendom van software en intellectueel eigendom

Mogelijk moet u bepaalde softwareprogramma's in uw Arlo-systeem gebruiken om bepaalde functies van de Arlo-diensten te kunnen gebruiken of volledig toegankelijk te maken. U bent op het moment van aankoop verplicht de software in uw Arlo-systeem te accepteren en te gebruiken evenals andere softwareprogramma's die van tijd tot tijd door Arlo Europe op uw Arlo-systeem worden geleverd. Arlo Europe en/of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers behouden het recht of het gebruiksrecht en het eigendom van de software voor het Arlo-systeem en bepaalde intellectuele eigendomsrechten in het Arlo-systeem. Arlo Europe en/of haar dochterondernemingen behouden ook het eigendom of gebruiksrecht van alle auteursrechten en handelsmerken van ARLO-product(en) of -diensten. In het geval van software van derden die door Arlo Europe en/of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen voor het Arlo-systeem wordt geleverd, zal de desbetreffende derde partij het eigendomsrecht en eigendom van de software, auteursrechten en handelsmerken behouden.

Elke poging om het Arlo-systeem of de software van het Arlo-systeem te demonteren, te decompileren, afgeleide werken van het systeem te maken, er reverse engineering op toe te passen, te wijzigen, in sublicentie te geven, te distribueren of te gebruiken voor andere doeleinden is ten strengste verboden, tenzij een dergelijk verbod onder de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan. Als u softwaretoepassingen van Arlo Europe op uw thuiscomputer installeert, zijn het eigendom en de andere Voorwaarden van dergelijk gebruik onderhevig aan de toepasselijke Licentieovereenkomst voor eindgebruikers waarmee u voorafgaand aan de installatie akkoord dient te gaan.

16. Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op auteursrecht of intellectueel eigendom

Arlo Europe respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen. Arlo Europe kan, in bepaalde gevallen en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die mogelijk herhaaldelijk inbreuk maken op intellectueel eigendom uitschakelen en/of beëindigen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of als uw intellectuele-eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, gelieve Arlo Europe van de volgende informatie te voorzien:

een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is tot handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang;

een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendomsbelang dat volgens u is geschonden;

een beschrijving van de locatie op de site van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt;

uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;

een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving correct is en dat u het auteursrecht of de intellectuele-eigendomsrechten bezit of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom te handelen.

Geef deze informatie door aan:

Legal Department, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland.

17. Open source-software

Bepaalde onderdelen van de software voor het Arlo-systeem zijn onderworpen aan de GNU General Public License ("GPL") of andere zogenaamde open source-licenties ("Open Source-software"). Open Source-software is mogelijk niet onderworpen aan de beperkingen in Artikel 15 van deze Voorwaarden. Het staat u vrij om Open Source-software waarop de GPL van toepassing is te gebruiken, te wijzigen en te distribueren, zolang u voldoet aan de Voorwaarden van de GPL (beschikbaar op www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Ter verduidelijking: deze Voorwaarden beperken niet uw rechten onder, of verlenen u geen rechten die, de licentievoorwaarden van enige toepasselijke Open Source-software vervangen.

18. Koppelingen

U kunt een koppeling naar uw persoonlijke Arlo-site plaatsen. Elke koppeling naar een Arlo-dienst moet naar de startpagina of de hoofdpagina verwijzen.

De Arlo-diensten kunnen koppelingen naar andere websites of bronnen over de hele wereld bieden, of derden kunnen deze verschaffen. Omdat Arlo Europe geen zeggenschap heeft over dergelijke sites en bronnen, gaat u ermee akkoord dat Arlo Europe niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en de inhoud, reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen niet onderschrijft noch ervoor verantwoordelijk of aansprakelijk is. Verder gaat u ermee akkoord dat Arlo Europe niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade die of enig verlies dat wordt veroorzaakt of mogelijk wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn.

19. Speciale waarschuwingen voor internationaal gebruik

U erkent de wereldwijde aard van internet en gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare Inhoud. U gaat er specifiek mee akkoord alle toepasselijke wetten na te leven met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of vanuit het land waarin u woont. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onder een embargo van de Amerikaanse overheid valt, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt", en dat u niet wordt vermeld op een lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

20. Geen doorverkoop van Arlo-diensten

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Arlo-diensten (inclusief uw Arlo-ID), gebruik van de Arlo-diensten of toegang tot de Arlo-diensten te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor welke commerciële doeleinden dan ook.

21. Vrijwaring

 U gaat ermee akkoord arlo europe en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, procedures, letsel, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en onkosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens nalatigheid, schending van de privacy, inbreuk op auteursrechten en/of merkinbreuk tegen arlo europe en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven of de arlo-diensten met betrekking tot of voortvloeiend uit uw schending van een bepaling van deze voorwaarden, uw misbruik van de arlo-producten of arlo-diensten, uw ongeautoriseerde aanpassingen of wijzigingen van producten of software van arlo europe.

22. Garantie en garantiedisclaimer

Voor zover mogelijk onder de heersende wetgeving begrijpt en gaat u ermee akkoord dat de producten en diensten van arlo europe worden geleverd in de huidige staat en zoals beschikbaar. Arlo europe geeft geen garantie dat de arlo-diensten voldoen aan uw vereisten of dat gebruik van de arlo-diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn noch geeft arlo europe garantie over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie verkregen via de arlo-diensten (met inbegrip van inhoud van derden), dat alle gebreken aan de arlo-diensten zullen worden verbeterd of dat de producten van arlo europe of de arlo-diensten compatibel zullen zijn met andere specifieke hardware of diensten. Verder geeft arlo europe geen garantie dat de arlo-diensten of de arlo-servers die u van gegevens en inhoud voorzien vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Arlo europe aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door virussen die uw arlo-product(en), computerprogrammatuur of andere hardware mogelijk besmetten.

De apparatuur en diensten van arlo europe zijn niet de oorzaak van bepaalde gebeurtenissen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, inbraken, overvallen en medische problemen en ze kunnen deze ook niet voorkomen. Arlo europe geeft geen enkele garantie of waarborg, met inbegrip van de impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, dat de geleverde apparatuur en diensten van arlo europe dergelijke incidenten of de gevolgen daarvan zullen detecteren of verhinderen. Arlo europe neemt geen enkel risico op zich dat u of uw eigendommen of de persoon of het eigendom van anderen letsel of verlies kunnen oplopen wanneer een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt. De toewijzing van dergelijk risico blijft bij u, niet bij arlo europe.

Arlo europe en haar leveranciers wijzen alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet of wettelijk, betreffende de arlo-diensten af, met inbegrip van alle impliciete garantie van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op rechten van derden. Omdat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, is de laatste zin van dit artikel mogelijk niet op u van toepassing. Arlo europe wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor eventuele vorderingen wegens servicefouten die te wijten zijn aan normale productslijtage, verkeerd productgebruik, misbruik, productwijziging, onjuiste productkeuze of uw niet-naleving van alle geldende federale wetten, staatswetten of lokale wetten. Behalve wanneer wettelijk toegestaan, zal arlo europe andere rechten die u hebt, met inbegrip van de rechten die voortvloeien uit de niet-naleving van een verkoopcontract, niet uitsluiten, beperken of opschorten. Voor een goed begrip van uw rechten dient u de wetten van uw land te raadplegen. Voor onze australische klanten: houd er rekening mee dat deze garantie een aanvulling is op de wettelijke rechten in australië met betrekking tot uw goederen die, overeenkomstig australisch consumentenrecht, niet kunnen worden uitgesloten.

23. Geen externe begunstigden

U gaat ermee akkoord dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, er voor deze Voorwaarden geen derde begunstigden zijn.

24. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt dat u de Arlo-Product(en) en -diensten op eigen risico gebruikt en Arlo Europe verdedigt, vrijwaart en schadeloos stelt voor alle schade, aansprakelijkheidskosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit, gerelateerd zijn aan of opgelopen zijn door Arlo Europe in verband met of als gevolg van een claim of procedure die tegen Arlo Europe is ingediend of tegen Arlo Europe is aangespannen als gevolg van uw aankoop van de Arlo Europe-product(en) of Arlo-diensten.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van arlo europe voor schade in enige actie op basis van, voortvloeiend uit of in verband met uw akkoord met deze servicevoorwaarden de totale kosten overschrijden die u aan arlo europe hebt betaald onder deze servicevoorwaarden gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de actie. Voor zover wettelijk is toegestaan, accepteert arlo europe geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud die u hebt opgenomen.

De bovenstaande beperking is cumulatief en mag niet worden verhoogd door het bestaan van meer dan één incident of claim.

25. Algemene informatie

Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Arlo Europe en zijn van toepassing op uw gebruik van de Arlo-product(en) en Arlo-diensten ter vervanging van eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Arlo Europe. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Arlo-diensten, partnerdiensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt of koopt.

Rechtskeuze en forum. Voor zover mogelijk onder uw lokale wetgeving zijn deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Arlo Europe onderworpen aan de wetten van Ierland.

Voor zover mogelijk onder uw lokale wetgeving zal elk geschil dat voortkomt uit of verband houdt met het onderwerp van deze Overeenkomst definitief worden beslecht door arbitrage in Dublin, Ierland, met gebruik van de Engelse taal in overeenstemming met de Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, U EN ARLO EUROPE BEIDE AFZIEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF ZITTING IN DE RECHTBANK OF HET RECHT OP DEELNAME AAN EEN COLLECTIEF PROCES.

Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om een rechtszaak aan te spannen in een rechtbank van de juiste jurisdictie voor een gerechtelijk bevel of andere redelijke schadeloosstelling in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter. Voor alle doeleinden van deze Overeenkomst stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Ierland. .

Afstand en scheidbaarheid van de Voorwaarden. Het falen van ARLO Europe om een recht of een bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen. Als een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaan de partijen er niettemin mee akkoord dat de rechtbank ernaar dient te streven om de intenties van de partijen in werking te stellen, zoals weergegeven in de bepaling, en dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Geen overlevingsrecht en niet-overdraagbaarheid. U gaat ermee akkoord dat uw Arlo-account niet-overdraagbaar is en dat alle rechten op uw Arlo-ID of inhoud in uw account komen te vervallen na uw overlijden. Na ontvangst van een kopie van een overlijdensverklaring kan uw account worden beëindigd en kan alle inhoud die dit account bevat permanent worden verwijderd.

De artikeltitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.

26. Contact opnemen

U kunt contact opnemen met de volgende Arlo Europe-entiteit in het geval er zich een probleem voordoet onder deze voorwaarden. .

Legal Department

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100

Cork Airport Business Park

Cork

Ierland.