Servicevillkor för Arlo

Senast uppdaterad:November 2021

LÄS DESSA TJÄNSTEVILLKOR NOGGRANT, OCH VI REKOMMENDERAR ATT DU INHÄMTAR JURIDISK RÅDGIVNING OM DU ÄR OSÄKER PÅ INNEBÖRDEN ELLER NÅGON SÄRSKILD KLAUSUL.

Du styr vem som ser dina kameror och ditt innehåll. Arlos produkter (nedan kallade ”produkter”) är utformade för att du ska kunna se innehållet som samlats in med produkterna, inklusive dina videor och foton som tagits med produkterna. Videoövervakningssystemet i produkterna levereras med olika tjänstplaner, som kan erbjuda: fjärrvisning av Arlo-kamerornas innehåll, automatisk inspelning när rörelse upptäcks, rörelselarm (med länkar till tillhörande videor), videoklipp som skickas till din iPhone, iPad, Android-telefon eller surfplatta; digital panorering och zoom, videolagring och möjlighet till flera kameror. Via inställningarna i ditt Arlo Europe-konto kan du välja att hålla dina kameror, foton och videor privata eller ge bredare åtkomst till dem.Premium-serviceplaner kan erbjudas som uppgraderar de ovan nämnda funktionerna eller lägger till ytterligare funktioner i ditt Arlo-system.

Om du installerar en av dessa produkter ansvarar du själv för att inhämta alla godkännanden från tredje part som kan krävas. Dessutom måste du se till att produkterna endast registrerar data inom ditt kontrollområde. Du garanterar och intygar för oss att du har erhållit alla godkännanden och godkännanden från sådana parter som kan ligga inom inspelningskapaciteten för produkterna. .Du garanterar och intygar vidare att installation och drift av produkterna har utförts på ett yrkesmässigt sätt och inte påverkar tredje parts rättigheter.

Ålder: Du måste vara minst 18 år för att kunna registrera dig för Arlo Europe, och genom att registrera dig för Arlo bekräftar du att du är minst 18 år. Verisures Arlo-system samlar inte medvetet in eller ber om personlig information från någon under 18 år, och ARLO EUROPE tillåter inte medvetet sådana personer att registrera sig för Arlo. Om du är under 18 år ska du inte försöka registrera dig för Arlo Europe-produkterna eller skicka information om dig själv till oss utan målsmans medgivande. Ingen under 18 år får lämna ut personlig information till ARLO Europe utan målsmans medgivandeOm vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från personer under 18 år utan målsmans medgivande, raderar vi sådan information.Om du tror att vi har information från eller om ett barn under 18 år ber vi dig kontakta oss på rita.crowley@verisure.com

Introduktion

Välkommen till Arlo Europe, ett företag som ingår i Verisure Arlo Europe DAC (”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”företaget”). Dessa tjänstevillkor gäller för din användning av någon av våra produkter eller tjänster (”Arlo-tjänster”), inklusive:

a) Arlo-maskinvaruprodukterna, inklusive kameror, lampor, dörrklockor och basstationsenheter (som här kallas "Arlo-systemet") och

b) Arlos webbplatser och eventuella tillhörande prenumerationer, innehållstjänster, konton, mobilappar, webbplatser för strömmande video, teknisk support och tjänster som är tillgängliga via Arlo Europes webbplatser och alla övriga webbtjänster som är kopplade till Arlo Europe-produkten (gemensamt benämnd ”Arlo-webbplatser och -appar”).

((a) och (b) ovan benämns gemensamt "Arlo-tjänsterna" häri)

1. Terms of ServiceServicevillkor

Din registrering av Arlo-systemet via Arlo Europes webbplatser samt användning av Arlo-tjänsterna omfattas av dessa villkor.Arlo Europe kan efter eget gottfinnande ändra dessa villkor.Eventuella ändringar av villkoren uppdateras på Arlo Europes webbplats.  Vi rekommenderar att du regelbundet besöker Arlo Europes webbplatser för att se den aktuella versionen av dessa villkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst, även i befintliga avtalsförhållanden, genom att uppdatera denna länk.Om vi beaktar ändringarna som samma material gör vi rimliga försök att meddela dig genom att lägga ett meddelande på Arlo Europes webbplats, genom att skicka ett e-postmeddelande eller genom att meddela dig via våra tjänster. Om du fortsätter använda tjänsterna eller produkterna efter en sådan uppdatering av våra villkor bekräftar du uttryckligen ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

Vi försöker ständigt förbättra våra produkter och tjänster, vilket resulterar i att vissa befintliga produkter och tjänster förändras över tiden.Vi kan införa nya funktioner eller avsluta eller begränsa funktioner i befintliga produkter och tjänster eller uppgradera befintliga produkter och tjänster.

Genom att registrera dig för dessa tjänstevillkor samtycker du till att vi då och då kan avsluta eller stänga av produkter, tjänster eller konton enligt eget gottfinnande. Om du är missnöjd med eventuella ändringar i dessa villkor kan du avbryta din användning av Arlo-tjänsterna i enlighet med avsnitt 13 i dessa villkor.

Alla programvarukomponenter som ingår i Arlo-systemet är licensierade till dig, inte sålda.

Arlo-tjänsterna kan inte användas i länder där USA:s regering har embargo, och Arlo-systemet bör inte säljas i dessa länder.”

ARLO-SYSTEMET, -WEBBPLATSERNA OCH -TJÄNSTERNA ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PERSONLIGT, ICKE-KOMMERSIELLT BRUK.

2. Registreringsinformation

Du måste registrera ditt Arlo-system. För att kunna registrera dig måste du tillhandahålla och underhålla korrekt information, som kan omfatta: (i) ditt namn (ii) id-numret för ditt system (medföljer alla Arlo-basstationer) och (iii) en e-postadress. Du bekräftar att du är minst 18 år och samtycker till att tillhandahålla och underhålla korrekt och fullständig användarinformation. Arlo Europe kan avsluta ditt konto om du lämnar oriktig eller ofullständig information. Du intygar också att du har laglig rätt att använda och få åtkomst till Arlo-tjänsterna. Dessa villkor är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag, och rätten att få tillgång till Arlo-tjänsterna upphävs i sådana jurisdiktioner.

Arlo Europe respekterar sekretessen för din användarinformation och skyddar användarinformationen i enlighet med ARLO Europes sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom sekretesspolicyn. Arlo Europe övervakar användningsdata, till exempel loggposter, diagnostik, bandbreddsanvändning och andra analyser från enheter som är knutna till användaren, men lämnar inte ut din användarinformation till tredje part för deras oberoende marknadsförings- eller reklamsyften såvida du inte bekräftar att du samtycker till detta under registreringsprocessen.

Genom att slutföra registreringsprocessen godkänner du sekretesspolicyn och bekräftar att du förstår och samtycker till att Arlo Europe samlar in, lagrar och använder din användarinformation. Du har rätt att när som helst uppdatera din användarinformation eller ändra ditt medgivande till insamling, lagring och användning av din användarinformation. Sådana ändringar kan du göra genom att logga in på ditt Arlo-konto. Vissa funktioner i Arlo-tjänsterna kanske inte är tillgängliga om du begränsar insamling, lagring eller användning av din användarinformation.

3. Medlemskonto, lösenord och säkerhet

Du skapar ett lösenord och en kontobeteckning under registreringsprocessen för Arlo-tjänsten. Du ansvarar för att lösenordet och kontot hålls konfidentiella och ansvarar fullt ut för all aktivitet som sker under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att göra följande:

(a) meddela oss omedelbart vid otillåten användning av ditt lösenord eller konto eller vid andra säkerhetsöverträdelser och

b) se till att du loggar ut från ditt konto efter varje session.

Arlo Europe ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte följer detta avsnitt 3. Vi kan komma att vägra att registrera kontot eller komma att avbryta kontot efter eget gottfinnande.

4. Innehåll från tredje part

Arlo-tjänsterna ger dig möjlighet att få tillgång till medieinnehåll som kontrolleras av tredje part (”tredjepartsinnehåll”) och som vi inte har någon redaktionell kontroll eller programkontroll över. Du förstår följande:

(a) att leverantörer av tredjepartsinnehåll när som helst kan begränsa eller återkalla tillgången till sitt innehåll,

(b) att vi i den mån det är möjligt enligt gällande lagstiftning inte är ansvariga för och inte har någon redaktionell kontroll över tredjepartsinnehåll och

(c) att vi inte har någon kontroll över distributionen av tredjepartsinnehåll.

Du samtycker till att Arlo Europe inte har något ansvar gentemot dig eller någon annan som använder ditt Arlo-system med avseende på något tredjepartsinnehåll. Du samtycker också till och försäkrar att allt tredjepartsinnehåll som används eller överförs med Arlo-tjänsterna är avsett för personligt, icke-kommersiellt bruk och att Arlo-tjänsterna inte används för olaglig kopiering, olaglig visning eller någon annan olaglig användning av tredjepartsinnehåll. I allmänhet krävs tillstånd från rätt rättighetsinnehavare innan tredjepartsinnehåll visas, används eller kopieras. Otillåten kopiering eller distribution av upphovsrättsskyddade verk kan utgöra ett intrång i upphovsrättsinnehavarens rättigheter.

Vi kan avsluta konton för användare av Arlo Europes tjänster eller programvara som bryter mot andras upphovsrätt, varumärken eller immateriella rättigheter. Dessutom kan åtgärder som syftar till att förhindra eller kringgå säkerhetsåtgärder som är avsedda att förhindra intrång i immateriella rättigheter vara olagliga. Arlo Europe kan avsluta konton för användare som utvecklar eller använder metoder för att bryta mot eller kringgå sådana säkerhetsåtgärder och kan vidta andra nödvändiga eller lämpliga åtgärder för att förhindra intrång i immateriella rättigheter.

5. Ändringar av Arlo-tjänsten

I den mån det är möjligt enligt gällande lag kan Arlo Europe efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande eller användartillstånd ändra, lägga till och ta bort funktioner och funktionalitet för Arlo-tjänsterna. Om du inte är nöjd med väsentliga ändringar av Arlo-tjänsterna under en prenumeration kan du omedelbart avsluta din användning av Arlo-tjänsterna. Arlo Europe är inte skyldigt att tillhandahålla funktioner eller funktionalitet i Arlo-systemet och kan efter eget gottfinnande avbryta tillhandahållandet av programvaruuppdateringar till vissa Arlo-system. Eftersom olika Arlo-system kan stödja olika funktioner och funktionalitet kan det hända att servicenivån för Arlo Europe inte är densamma för alla Arlo-system.

6. Kvalificering för tjänster/föräldrakontroll

För användning av Arlo-tjänsterna krävs att Arlo-systemet har tillgång till en ständigt aktiv bredbandsanslutning till internet. För att Arlo-tjänsterna ska kunna aktiveras måste alla Arlo-system vara registrerade på my.arlo.com eller ARLO-godkända Arlo-appar, till exempel de officiella ARLO iOS- och Android-apparna.

Arlo-tjänsterna är avsedda för användare som är minst 18 år. Eftersom arlo-tjänsterna kan ge tillgång till video eller bilder som innehåller explicit innehåll som inbegriper våld, sex eller substansmissbruk. Användare som är under 18 år bör ha målsmans tillåtelse.

7. Medlemmars uppförande

Du är medveten om att upphovspersonen helt och hållet ansvarar för all information, data, text, programvara, fotografier, video, meddelanden, taggar, feedback, kommentarer, frågor, annan information eller annat material som fångas av Arlo Europe-produkter eller -tjänster (”innehåll”), oavsett om detta innehåll är offentligt eller privat. Det innebär att du, och inte Arlo Europe, är helt ansvarig för allt innehåll som du fångar in, laddar upp, publicerar, e-postar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via Arlo-tjänsterna.

Arlo Europe har ingen kontroll över det innehåll som publiceras via Arlo-tjänsterna och garanterar därför inte innehållets riktighet, fullständighet eller kvalitet. Arlo Europe ansvarar under inga omständigheter för något innehåll, inklusive men inte begränsat till,

a) eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll

b) förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användning av innehåll som publicerats, e-postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Arlo-tjänsterna, inbegripet visning, kopiering eller omdistribution av innehållet;

c) förlust eller förstöring av innehåll eller

d) underlåtenhet att följa alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar avseende användning av Arlo-tjänsterna, inklusive men inte begränsat till lagar som rör kameraövervakning för alla ändamål och inspelning i allmänna utrymmen.

Du förstår också att vi inte garanterar identiteten för andra användare som du kan interagera med under användningen av tjänsterna. Vi garanterar inte heller äktheten eller riktigheten i de uppgifter som användare eller näringsidkare kan lämna om sig själva. Vi kontrollerar inte och har ingen skyldighet att vidta några åtgärder för hur du kan tolka och använda innehållet eller vilka åtgärder du kan vidta till följd av att du har exponerats för innehållet, och du friskriver oss härmed från allt ansvar för att du har förvärvat eller inte förvärvat innehåll via Arlo-tjänsterna.

Du samtycker till att inte använda Arlo-tjänsterna för att: ladda upp, publicera, e-posta, överföra eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, stötande, ärekränkande, vulgärt, obscent, som kan ses som förtal eller som inkräktar på någon annans privatliv, som skadar minderåriga på något sätt, personifierar någon person eller enhet, förfalskar rubriker eller på annat sätt manipulerar identifierare för att dölja ursprunget till innehåll som överförs via Arlo-tjänsterna; ladda upp, publicera, e-posta, överföra eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller några avtalsförhållanden eller referensförhållanden (till exempel insiderinformation, äganderättsskyddad och konfidentiell information som erhållits eller avslöjats som en del av anställningsförhållanden eller enligt sekretessavtal); ladda upp, publicera, e-posta, överföra eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som gör intrång i någon parts patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller andra äganderättigheter ("rättigheter"); ladda upp, publicera, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra reklammaterial, skräppost, ”spam”, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av värvning, utom inom de områden (till exempel shopping) som är avsedda för detta ändamål, störa de Arlo-tjänster, -servrar eller -nätverk som är anslutna till Arlo-tjänsterna (inklusive, utan begränsning, DOS-attacker) eller bryta mot krav, procedurer, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Arlo-tjänsterna; avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning, inklusive men inte begränsat till bestämmelser som utfärdats av US Securities and Exchange Commission, regler för nationella eller andra värdepapper, inklusive, utan begränsning, New York-börsen, den amerikanska börsen eller NASDAQ och bestämmelser som har laga kraft, eller ”stalka” eller på annat sätt trakassera någon annan.

Arlo Europe visar inte dina privata foton eller videor utan ditt medgivande, men du samtycker till att Arlo Europe och dess utsedda personer har rätt (men inte skyldighet) att efter eget gottfinnande granska och ta bort innehåll som har gjorts eller försökt göras offentligt tillgängligt via Arlo-tjänsterna. Arlo Europe kan även avvisa eller ta bort innehåll från Arlo-tjänsterna som kan bryta mot villkoren, till exempel de förbud som anges i detta avtal.

Utan att begränsa det föregående har vi rätt att när som helst ta bort innehåll som bryter mot dessa villkor, är olagligt eller som vi tror kan vara olagligt eller olämpligt (inklusive men inte begränsat till, avlägsnande vid mottagande av påståenden eller hävdanden från tredje part eller myndigheter som rör sådant innehåll) eller av ingen anledning alls.

Du ansvarar för att bevara, arkivera och rapportera alla skatter, skyldigheter och andra myndighetsbedömningar som är kopplade till din aktivitet i samband med tjänsterna. Du bekräftar, medger och samtycker till att vi kan få åtkomst till, bevara och lämna ut din kontoinformation eller ditt innehåll om detta krävs enligt lag eller i tron att sådan åtkomst, bevarande eller utlämnande rimligen är nödvändigt för att

a) följa den rättsliga processen, inbegripet utan begränsning inställelseorder och husrannsakningsorder

(b) upprätthålla dessa villkor

(c) agera på påståenden om att något innehåll kränker tredje parts rättigheter

(d) agera på dina önskemål om kundservice eller

(e) skydda Arlo Europes, dess användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

Du är medveten om att den tekniska bearbetningen och överföringen av Arlo-tjänsterna, inklusive ditt innehåll, kan innebära a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Du förstår att de Arlo-tjänster och den Arlo-programvara som ingår i Arlo-tjänsterna kan innehålla säkerhetskomponenter som gör det möjligt att skydda digitalt material och att användningen av detta material omfattas av användningsregler som fastställts av Arlo Europe eller innehållsleverantörer som tillhandahåller innehåll till Arlo-tjänsterna.

Du får inte försöka åsidosätta eller kringgå de användningsregler som ingår i Arlo-tjänsterna. Otillåten eller olaglig reproduktion, publicering, vidaredistribution eller offentlig utställning av material som tillhandahålls på Arlo-tjänsterna, helt eller delvis, är förbjuden.

8.Innehåll som skickats in eller gjorts tillgängligt för att ingå i Arlo-tjänster.

Vi begär inte ägarskap till innehåll som du skickar in eller gör tillgängligt för att ingå i Arlo-tjänsterna. När det gäller innehåll (inklusive relaterade immateriella rättigheter) som du skickar in eller gör tillgängligt för Arlo-tjänsterna beviljar du Arlo Europe följande globala, royaltyfria, icke-exklusiva, eviga, oåterkalleliga, vidarelicensierbara och överförbara licenser som kan komma i fråga: licens att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, skapa härledda verk av, offentligt framföra och offentligt visa sådant innehåll på Arlo-tjänsterna endast i samband med att du får Arlo-tjänsterna, enligt vad som tillåts via Arlo-tjänsternas funktioner och i enlighet med dessa villkor.

When you use a third-party application, the application may ask for your permission to access your  content and information in order for the application to work as intended. Your agreement with the provider of that application will control how the application can use, store, and transfer that content and information, so be sure to thoroughly read any such application’s terms of service and only use applications from trusted providers. Du ger Arlo Europe rätt att behålla en kopia av innehållet (inklusive alla relaterade immateriella rättigheter) för arkivering och av juridiska skäl. Du ger även alla användare av Arlo-tjänsterna en icke-exklusiv licens att få åtkomst till och använda ditt innehåll via Arlo-tjänsterna, vilket tillåts enbart via Arlo-tjänsternas funktioner och som fastställs av dig och i dessa villkor.

När du använder ett program från tredje part kan programmet be om din tillåtelse att få åtkomst till ditt innehåll och din information så att programmet fungerar som avsetts. Ditt avtal med leverantören av det programmet styr hur programmet kan använda, lagra och överföra det innehållet och informationen, så läs igenom användarvillkoren för programmet noggrant och använd endast program från betrodda leverantörer.

För tydlighetens skull påverkar inte föregående licensmedgivande till Arlo Europe ditt ägarskap av eller din rätt att bevilja ytterligare licenser för materialet i ditt innehåll, om ingenting annat skriftligen överenskommits.

9. Prenumerations-avgifter

För vissa Arlo-tjänster krävs en pågående prenumeration. Du samtycker till att betala din prenumerationsavgift i förväg. Prenumerationsperioden anges i ditt prenumerationsavtal.Prenumerationsavgiften täcker de Arlo-tjänster som omfattas av ditt prenumerationsavtal. Du kan välja mellan olika betalningsalternativ för prenumerationer och ändra ditt valda betalningsalternativ genom att meddela Arlo Europe i enlighet med prenumerationsavtalet. Om du av någon anledning behöver återaktivera en avslutad prenumeration kan du debiteras en återaktiveringsavgift. Om du registrerar dig för Arlo-tjänsterna med en kampanjavgift kan ytterligare begränsningar tillkomma. Oavsett vilket betalningsalternativ du har för din prenumeration omfattar prenumerationsavgiften inte några tjänster, funktioner eller funktionalitet förutom de Arlo-tjänster som definieras i den prenumeration du väljer. Arlo Europe kan erbjuda flera prenumerationsavtal med olika nivåer och tjänster.

10. Betalnings-godkännande

Om du vill registrera dig för ett prenumerationsalternativ med återkommande betalningar fyller du i de obligatoriska registreringsuppgifterna online, väljer betalningsmetod, markerar rutan ”Förnya min prenumeration automatiskt” och klickar på ”Fortsätt.” Du får en bekräftelse via e-post om din automatiska förnyelse när du har slutfört den första betalningsprocessen. Om du väljer ett prenumerationsalternativ med återkommande betalningar (d.v.s. månads- och årsprenumerationer) samtycker du till att Arlo Europe automatiskt debiterar prenumerationsavgiften på det kredit- eller betalkort som tillhandahållits och är kopplat till ditt konto i början av varje period med den periodicitet du har valt, såvida du inte och tills dess att du avbryter prenumerationsalternativet genom att avmarkera alternativet för automatisk förnyelse i Arlo-kontoinställningarna på my.arlo.com eller avbryter dina Arlo-tjänster. Du måste avbryta innan abonnemangsavgiften dras från kredit- eller betalkortet. Om du har registrerat dig med ett kampanjpris debiteras eventuella förnyelser under kampanjperioden till den då gällande abonnemangsavgiften. Åtkomst till Arlo-tjänsterna etableras inte förrän ARLO eller dess ombud har verifierat att kreditkortsinformationen är giltig, korrekt och att ditt kreditkortskonto är i gott skick. Du får en påminnelse via e-post om din automatiska förnyelse 30 och 7 dagar före eventuell förnyelse. Du får också ett påminnelsemeddelande via e-post en dag före förnyelsedatumet som påminner dig om att ditt prenumerationsalternativ kommer att förnyas för ytterligare en period.

Arlo Europe kan, i den mån det är möjligt enligt gällande lag, ändra avgifterna för Arlo-tjänsterna eller ta ut ytterligare avgifter för funktioner som inte ingår i Arlo-tjänsterna.Sådana avgiftsändringar och ytterligare avgifter börjar i allmänhet inte att gälla förrän från förnyelsedatumet för din prenumeration, och om du inte är nöjd med avgiftsändringarna eller de ytterligare avgifterna kan du säga upp din användning av Arlo-tjänsterna på grund av införandet av sådana avgiftsändringar eller ytterligare avgifter och ha rätt till en proportionerlig återbetalning av dina betalda, men oanvända, avgifter för användning av Arlo-tjänsterna. Arlo Europe meddelar dig i förväg via e-post till den e-postadress som du har registrerat för ditt konto angående eventuella avgiftsändringar eller nya avgifter.

Arlo Europe kan avbryta eller avsluta dina Arlo-tjänster utan föregående meddelande om betalning från ditt kreditkort har nekats eller om din kortutgivare (eller dess ombud eller dotterbolag) vill återta betalningar som tidigare gjorts till Arlo Europe för Arlo-tjänster. Du samtycker till att Arlo Europe kan ta ut ränta på alla belopp som ska betalas och som inte har betalats på 30 dagar eller mer. Månadsräntan motsvarar 1,5 % av det förfallna beloppet eller den högsta ränta som tillåts enligt lag, beroende på vilket som är lägst, fram tills det förfallna beloppet och räntan betalas. Sådana rättigheter är utöver och inte i stället för andra rättsliga rättigheter eller rättsmedel som Arlo Europe har tillgång till. Arlo Europe kan hänvisa ditt konto till en tredje part för inkasso i händelse av pågående krav.

11. Internetleverantörs- och mobiltelefonkostnader

För Arlo-tjänsterna krävs en bredbandsanslutning till internet. Du ansvarar för eventuella serviceavgifter för din internetanslutning eller ditt dataabonnemang som uppstår till följd av användning eller åtkomst till Arlo-tjänsterna och bekräftar och samtycker till att du är ensam ansvarig för eventuella tvister med någon internettjänst eller mobiltelefonleverantör gällande samma. I synnerhet strömning och visning av inspelade videor samt användning av appar kan medföra extra och avsevärda avgifter på enheter som använder ett dataabonnemang. Arlo Europe ansvarar inte för och ger inga garantier för tillgänglighet, funktionalitet eller kostnad för bredbandsanslutning till internet eller annat dataabonnemang.

12. Använda Arlo-tjänsterna

Du får endast använda Arlo-tjänsterna tillsammans med ett Arlo-system som har behörighet att kommunicera med Arlo Europes webbplatser. Du samtycker till att inte manipulera eller på annat sätt ändra ditt Arlo-system. Arlo-tjänsterna tillhandahålls för personligt, icke-kommersiellt bruk och får inte säljas vidare, helt eller delvis. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor får du inte överföra Arlo-tjänsterna eller rätten att ta emot dem. Genom att använda Arlo-tjänsterna samtycker du till att få alla programvaruuppdateringar och uppgraderingar som Arlo Europe skickar till ditt Arlo-system. Om du avaktiverar den automatiska uppgraderingsfunktionen i Arlo-systemet kan vissa funktioner i Arlo-systemet påverkas negativt. Även om du avaktiverar den automatiska uppgraderingsfunktionen för Arlo-systemet kan Arlo Europe eller Arlo Inc. ändå implementera viktiga uppdateringar av Arlo-systemet, uppdateringar av Arlo-program som körs på din iPhone, iPad, Android-telefon eller surfplatta och Arlo Back End-uppdateringar för tjänsten. Om ditt Arlo-system har åtkomst till Arlo Europes webbplatser (oavsett din betalnings- eller prenumerationsstatus) bekräftar och godkänner du att du är användare av Arlo-tjänsterna och är bunden av bestämmelserna i dessa villkor.

13. Uppsägning av tjänsten

Du kan när som helst begära att ditt konto och din rätt att använda Arlo-tjänsterna utan begränsning ska avslutas. Arlo-tjänsterna avslutas inom cirka 5 arbetsdagar efter din begäran. Eventuella oanvända Arlo-serviceavgifter, inklusive prenumerationsavgifter, kan inte återbetalas enligt denna metod för uppsägning. Vid uppsägning av ditt konto kan viss information inte omedelbart raderas från Arlo Europe eller dess agenters system, inklusive, utan begränsning, loggposter, diagnostik, analys från enheter som är knutna till användaren, transaktionsuppgifter för kontot eller information som omfattas av husrannsakningsorder, inställelseorder eller annan rättslig process.

Utöver sådant som strider mot dessa villkor behåller Arlo Europe den absoluta rätten att omedelbart säga upp ditt konto om abonnemangsavgifterna av någon anledning avvisas, om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor, om du missbrukar Arlo-tjänsterna och om du ändrar ditt Arlo-system eller använder Arlo-tjänsterna eller Arlo-programvaran på ett sådant sätt att det gör intrång i Arlo Europes eller tredje parts immateriella rättigheter.

Vi kan dessutom säga upp ditt konto och dessa villkor av annan anledning om följande inträffar:

Arlo Europe ger dig minst 30 dagars förhandsbesked om sådan uppsägning. Vid ett sådant avslutande av ditt konto förblir du skyldig att betala alla utestående avgifter och avgifter som gäller din användning av Arlo-tjänsterna före uppsägningen, och Arlo Europe ger dig en proportionerlig återbetalning av dina betalda men oanvända Arlo-serviceavgifter som kommer att förbli oanvända på grund av Arlo Europas uppsägning enligt denna uppsägningsmetod. Uppsägning av Arlo-tjänsterna kan leda till att all information som är kopplad till ditt medlemskap förverkas och förstörs, inklusive innehåll.

Alla bestämmelser i dessa villkor som till sin natur ska överleva uppsägningen kommer att överleva uppsägningen, inklusive och utan begränsning bestämmelser om äganderätt, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar.

14. Meddelande

Arlo Europe kan ge dig meddelanden, inklusive sådana som gäller ändringar av dessa villkor, via e-post, vanlig post, sms, inlägg eller uppdateringar på Arlo Europes webbplatser eller andra rimliga sätt som är kända nu eller som utvecklas senare.

15. Äganderätt till programvara och immateriella rättigheter

Du kan behöva använda vissa program i ditt Arlo-system för att kunna använda eller ha full tillgång till vissa funktioner i Arlo-tjänsterna. Du måste godkänna och använda den programvara som ingår i ditt Arlo-system vid köpet och andra program som Arlo Europe då och då kan leverera till ditt Arlo-system. Arlo Europe och dess dotterbolag och licensgivare behåller användningsrätten och äganderätten till all programvara för Arlo-systemet och vissa immateriella rättigheter i Arlo-systemet. Arlo Europe och dess dotterbolag behåller också äganderätt eller rätt att använda alla ARLO-produkter eller -tjänster, upphovsrätter och varumärken. När det gäller programvara från tredje part som levereras av Arlo Europe eller dess dotterbolag till Arlo-systemet behåller den berörda tredje parten äganderätten till programvaran, upphovsrätten och varumärkena.

Alla försök att ta isär, dekompilera, skapa härledda verk från, bakåtkompilera, modifiera, vidarelicensiera, distribuera eller använda Arlo-systemet eller programvaran i Arlo-systemet är strängt förbjudna, såvida inte sådant förbud inte tillåts enligt tillämplig lag. Om du installerar någon Arlo Europe-programvara på din hemdator, regleras ägarskapet och de övriga villkoren för sådan användning av det tillämpliga licensavtalet för slutanvändare som du måste godkänna före installationen.

16. Meddelande och förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätt eller intellektuell egendom

Arlo Europe respekterar andras immateriella rättigheter och vi kräver att våra användare gör detsamma. Arlo Europe kan, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, inaktivera eller avsluta konton för användare som kan ha gjort upprepade intrång i immateriella rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätt eller om dina immateriella rättigheter på annat sätt har kränkts kan du förse Arlo Europe med följande information:

en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning eller andra immateriella rättigheter

en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet eller andra immateriella rättigheter som du hävdar har kränkts;

en beskrivning av var det material som du hävdar gör intrång finns på webbplatsen;

din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

ett uttalande från dig, under straffmöjlighet för mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller ägare av immateriella rättigheter eller är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens eller immaterialrättsinnehavarens räkning.

Skicka den här informationen till:

Legal Department, Verisure Ireland DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland.

17. Programvara med öppen källkod

Vissa komponenter i programvaran för Arlo-systemet omfattas av GNU General Public License ("GPL") eller andra så kallade licenser för öppen källkod ("programvara med öppen källkod"). Programvara med öppen källkod får inte omfattas av begränsningarna i avsnitt 15 i dessa villkor. Du får använda, ändra och distribuera programvara med öppen källkod som omfattas av GPL så länge du uppfyller villkoren i GPL (finns på www.gnu.org/copyleft/gpl.html). För tydlighetens skull begränsar dessa villkor inte dina rättigheter under, eller ger dig rättigheter som ersätter, licensvillkoren i tillämplig programvara med öppen källkod.

18. Länkar

Du kan tillhandahålla en länk till din personliga Arlo-webbplats. Alla länkar till Arlo-tjänsten måste gå till startsidan eller toppsidan i hierarkin.

Arlo-tjänsterna kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser eller resurser. Eftersom Arlo Europe inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser godkänner du att Arlo Europe inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser och inte stöder och inte är ansvarigt för eller har skyldigheter för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana platser eller resurser. Du godkänner dessutom att Arlo Europe inte är direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan plats eller resurs.

19. Särskilda varningar för internationell användning

Med tanke på internets globala karaktär samtycker du till att följa alla lokala regler om onlinebeteende och godtagbart innehåll. Du samtycker specifikt till att följa alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller från det land där du bor. Du intygar och garanterar att du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo från USA:s regering eller som har utsetts av USA:s regering som ett land som stöder terrorism, och att du inte finns med på någon lista över förbjudna eller begränsade parter från USA:s regering.

20. Ingen återförsäljning av Arlo-tjänster

Du samtycker till att inte i kommersiellt syfte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla med, återförsälja eller utnyttja Arlo-tjänsterna (inklusive ditt Arlo-id), använda Arlo-tjänsterna eller få tillgång till Arlo-tjänsterna.

21. Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla arlo europe och dess dotterbolag och filialer skadeslösa från och mot alla anspråk, förfaranden, skador, skulder, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader), inklusive men inte begränsat till, anspråk som gällande försumlighet, intrång i privatlivet, intrång i upphovsrätt eller varumärkesintrång mot arlo europe och dess dotterbolag eller filialer eller arlo-tjänsterna, som hänför sig till eller uppstår på grund av din överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor, ditt missbruk av arlo-produkter eller -tjänster eller din otillåtna modifiering eller ändring av arlo europe-produkter eller -programvara.

22. Garanti och garantifriskrivning

I den mån det är möjligt enligt gällande lagstiftning är du införstådd med och samtycker till att arlo europes produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och "efter tillgänglighet". Arlo europe lämnar inga garantier för att arlo-tjänsterna uppfyller dina krav eller att användningen av arlo-tjänsterna är oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri, och arlo europe lämnar inga garantier för att information som erhålls via arlo-tjänsterna är korrekt eller tillförlitlig (inklusive innehåll från tredje part), att eventuella defekter i arlo-tjänsterna korrigeras eller att arlo europe-produkterna eller arlo-tjänsterna är kompatibla med annan specifik maskinvara eller tjänst. Arlo europe garanterar inte heller att arlo-tjänsterna eller arlo-servrarna som förser dig med data och innehåll är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Arlo europe åtar sig heller inget ansvar för och har inga skyldigheter för skador som orsakas av virus som kan smitta dina arlo-produkter, arlo-programvara eller annan maskinvara.

Arlo europes utrustning och tjänster orsakar inte och kan inte eliminera vissa händelser, inklusive, men inte begränsat till, bränder, översvämningar, inbrott, rån och medicinska problem. Arlo europe lämnar inga garantier, inklusive underförstådda garantier, om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, att arlo europe-utrustning och -tjänster som tillhandahålls upptäcker eller avvärjer sådana incidenter eller deras konsekvenser. Arlo europe åtar sig inga risker för skada eller förlust på dig eller din egendom, eller någon annans person eller egendom, om en sådan händelse inträffar. Fördelningen av sådana risker förblir hos dig, inte arlo europe.

Arlo europe och dess leverantörer frånsäger sig alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, för arlo-tjänsterna, inklusive underförstådda garantier om äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller intrång i tredje parts rättigheter. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter undantag från underförstådda garantier, kanske den sista meningen i detta avsnitt inte gäller dig. Arlo europe frånsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella anspråk på servicefel som beror på normalt produktslitage, felaktig produktanvändning, missbruk, produktmodifiering, felaktigt produktval eller din underlåtenhet att följa alla tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar. Annat än vad som är tillåtet enligt lag utesluter, begränsar eller upphäver arlo europe inte andra rättigheter som du har, inklusive sådana som kan uppstå till följd av att ett försäljningskontrakt inte kan ingås. Om du vill ha fullständig information om dina rättigheter bör du läsa ditt lands lagar. För våra kunder i australien: observera att denna garanti gäller utöver eventuella lagstadgade rättigheter i australien i förhållande till dina varor som enligt australiensisk konsumentlag inte kan undantas.

 

23. Inga tredje parts förmånstagare

Du godkänner att det, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, inte finns några tredje parts förmånstagare till dessa villkor.

24. Skadeersättning och ansvarsbegränsning

Du godkänner att du använder Arlo-produkterna och -tjänsterna på egen risk och samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Arlo Europe skadeslöst från och mot eventuella skador, ansvarsavgifter och utgifter (inklusive men inte begränsat till juridiska avgifter) som uppstår till följd av eller relaterat till eller som Arlo Europe har ådragit sig i samband med eller till följd av krav eller förfaranden som framlagts eller förts mot Arlo Europe som ett resultat av att du köpt Arlo Europe-produkterna eller Arlo-tjänsterna.

Arlo europes totala ansvar för skador i någon åtgärd som baseras på eller uppstår till följd av eller i samband med att du godkänner dessa tjänstevillkor överstiger under inga omständigheter de totala belopp som du betalat till arlo europe enligt dessa tjänstevillkor för tolvmånadersperioden före datumet för åtgärden. I den utsträckning som tillåts enligt lag accepterar arlo europe inte några skyldigheter i förhållande till något innehåll som du har registrerat.

Ovanstående begränsning är kumulativ och får inte ökas genom att det finns mer än en incident eller fordran.

25. Allmän information

Hela Avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Arlo Europe och reglerar din användning av Arlo-produkterna och Arlo-tjänsterna och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Arlo Europe.  Du kan också omfattas av ytterligare villkor som kan gälla när du använder eller köper vissa andra Arlo-tjänster, partner- eller dotterbolagstjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part.

Val av lag och forum. I den mån det är möjligt enligt din lokala lagstiftning regleras dessa villkor och förhållandet mellan dig och Arlo Europe av gällande lagar på Ireland.

I den utsträckning det är möjligt enligt din lokala lagstiftning ska tvister som uppstår på grund av eller som rör föremålet för detta avtal slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande i Dublin, Ireland, på engelska i enlighet med Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration (anpassade regler för tvister och skiljedomsförfarande).

DU MEDGER OCH SAMTYCKER TILL ATT DU OCH ARLO EUROPE GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL PRÖVNING AV JURY ELLER DOMSTOL ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN.

Oaktat ovanstående har varje part rätt att väcka talan vid en domstol med lämplig jurisdiktion för föreläggande eller annan skälig befrielse i avvaktan på ett slutligt beslut av skiljedomaren. För alla syften med detta avtal samtycker parterna till domstolarnas exklusiva behörighet i Ireland.

Avstående och villkors ogiltighet. Om ARLO Europe inte utövar eller upprätthåller några rättigheter eller bestämmelser i dessa villkor innebär inte detta ett avstående från dessa rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en behörig domstol bedöms vara ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att verkställa parternas avsikter i enlighet med bestämmelsen och att övriga bestämmelser i dessa villkor förblir i full kraft och verkan.

Ingen rätt till efterlevandeskap och icke-överförbarhet.Du samtycker till att ditt Arlo-konto inte kan överföras och att alla rättigheter till ditt Arlo-ID och innehåll i ditt konto upphör i händelse av din död. När vi mottar en kopia av ett dödsbevis kan ditt konto avslutas och allt innehåll i det raderas permanent.

Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsmässig effekt.

26. Kontakt

Följande Arlo Europe-enhet kan kontaktas om en fråga uppstår om dessa villkor.

Legal Department

Verisure Arlo Europe DAC

Building 4100

Cork Airport Business Park

Cork

Ireland.