ARLO OCH VERISURE UNDERTECKNAR BINDANDE AVTAL FÖR ATT SKAPA ETT STRATEGISK PARTNERSKAP SOM UTNYTTJAR BÅDA FÖRETAGENS EXPERTIS OCH PÅVISADE FRAMGÅNG FÖR ATT SKYDDA OCH BETJÄNA MILJONTALS EUROPEISKA KUNDER

I dessa bindande avtal ingår Verisures förvärv av Arlos europeiska kommersiella verksamhet och ett strategiskt partnerskap för Arlo-kameror med intelligenta molntjänster

SAN JOSE, Kalifornien – 7 november 2019 – Arlo Technologies, Inc.(NYSE: ARLO), det främsta internetanslutna kameramärket1 och Verisure Sàrl, den ledande leverantören av övervakade säkerhetslösningar i Europa, meddelade idag att de har ingått bindande avtal för att skapa ett strategiskt partnerskap som utnyttjar båda företagens möjligheter att skapa en stegvis expansion för att möta den ständigt växande efterfrågan på säkerhet i bostäder och kommersiella byggnader. Företagen kommer att kombinera Arlos innovativa anslutna kameror och molntjänstplattform med Verisures professionellt övervakade säkerhetslösningar för att ge europeiska kunder en ny nivå av smart säkerhet.

Det strategiska partnerskapet kommer leda till den första europeiska marknadsstrategin med flera kanaler för konsumentsäkerhet och övervakningstjänster genom att lägga Arlos butiks- och e-handelskanaler till Verisures befintliga direktförsäljningskanaler. Genom att lägga till Arlos europeiska kommersiella verksamhet kommer Verisure snabbare kunna använda säkerhets- och övervakningstjänster i hela Europa, samt förstärka Arlos position som branschledande inom smarta säkerhetslösningar för hemmet.

Med en gemensam vision och ett engagemang för att ge kunderna sinnesro genom ett brett utbud av anslutna säkerhets- och övervakningsprodukter och -tjänster kommer partnerskapet att dra nytta av både företagens djupa expertis och påvisade framgång för att skydda och betjäna miljontals kunder.

Det strategiska partnerskapet omfattar två anslutna element:

  1. Försäljning av Arlos europeiska kommersiella verksamhet: Verisure kommer att erhålla Arlos europeiska kommersiella verksamhet för 50 miljoner dollar. Det omfattar marknadsföring och distribution av Arlos produkter och -tjänster, Arlo-varumärket i Europa och Arlos befintliga bas i Europa. Arlo kommer att fortsätta äga och utöka sina distributionskanaler i områden utanför Europa. De kombinerade insikterna och ansträngningarna mellan de två företagen kommer att påskynda användandet av Arlos produkter och tjänster globalt.
  2. Flerkanaligt leveranspartnerskap: I samband med Verisures tillägg av de nya kanalerna för Arlos återförsäljare och e-handel blir Arlo en nyckelleverantör av produkter till Verisure för smarta säkerhetskameror. Verisure har ett garanterat lägsta köpåtagande på 500 miljoner dollar under de kommande fem åren. Verisure köper även tillhörande molntjänster från Arlo, inklusive artificiell intelligens, datorvision och annan avancerad teknik.

Med en prisbelönt portfölj av smarta säkerhetsprodukter och -tjänster med mer än tre miljoner registrerade hushåll över hela världen kommer Arlo att fortsätta driva alla kanaler utanför Europa och dess säkra, globala molnfunktioner som gör att Arlo-användare kan skydda och ansluta till de saker de värdesätter mest, var som helst i världen. Arlo kommer även fortsätta att äga och förnya sin prisbelönta plan för produkter och tjänster och Arlo-upplevelsen som bygger på Arlo-appen, tillsammans med de avancerade CV- och AI-funktionerna i Arlo SMART som ger sofistikerad objektdetektering, anpassade meddelanden och molnlagring ger användarna ännu mer sinnesfrid.

"Arlo och Verisure delar samma uppdrag som att ge sina kunder sinnesro genom anslutna säkerhetsprodukter och -tjänster som skyddar det som är viktigast", säger Matthew McRae, VD på Arlo Technologies. "Dagens avtal gör att varje varumärke kan accelerera sina tillväxt- och innovationsflöden ytterligare för att leverera smarta säkerhetslösningar på bostads- och kommersiella marknader, med hjälp av Arlos branschledande molnplattform och tjänster som levererar över 120 miljoner videohändelser per dag."

Verisure är den ledande europeiska leverantören av professionellt övervakade säkerhetssystem med dygnet runt-service. Företagets mål är att ge familjer och småföretagare trygghet genom att tillhandahålla dem med de bästa säkerhetslösningarna och tjänsterna. Verisure är känt för kategoriskapande marknadsföring, förstklassig försäljning, innovativa produkter och tjänster samt för kundfokus. Verisure har även en mycket nöjd och lojal kundbas, med några av de starkaste tillväxttakterna och bästa kvarhållningstakterna globalt inom kundinriktade tjänster, som visar de enastående servicenivåerna och det starka värdeförslaget till sina kunder

"Vi är glada över att samarbeta med Arlo, världsledande inom det snabbt växande kameraövervakningsområdet", säger Austin Lally, VD på Verisure. "Vi är människor som skyddar människor. Vi anser att känna sig trygg och säker är en mänsklig rättighet. Det bör det vara för alla. Det här partnerskapet öppnar dessutom nya möjligheter för oss att påskynda tillväxten av säkerhets- och övervakningstjänster och ge många fler europeiska kunder sinnesro. Vi kommer nu kunna lägga detaljhandels- och e-handelskanaler till våra befintliga direktkanaler. Naturligtvis kommer vi även i fortsättningen ha ett nära samarbete med våra befintliga teknikpartners och dra nytta av vår egen interna expertis inom innovation."

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och andra avslutningsvillkor och förväntas avslutas före första kvartalet 2020. På så sätt antar Verisure hela ansvaret för Arlos kommersiella verksamhet i Europa, inklusive försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Arlo-användare kommer fortsättningsvis erhålla samma användarupplevelse via Arlo-appen och -tjänsterna som Arlo SMART och alla backend-tjänster, inklusive molninspelningar, kommer även fortsättningsvis hanteras och drivas av Arlo Technologies.

Om Arlo Technologies, Inc.

Arlo är den prisbelönta industriledaren som förändrar människors sätt att uppleva den uppkopplade livsstilen. Arlos omfattande expertis inom produktdesign, trådlös anslutning, molninfrastruktur och banbrytande AI-funktioner fokuserar på att leverera en smidig, smart upplevelse i hemmet för Arlo-användare, som är enkel att installera och interagera med varje dag. Företagets molnbaserade plattform ger användarna insyn, insikt och ett kraftfullt sätt att skydda och ansluta i realtid till de människor och saker som är viktigast, oavsett plats, med Wifi- eller en mobilanslutning. Hittills har Arlo lanserat flera kategorier av prisbelönta smarta anslutna enheter, inklusive trådlösa, smarta Wifi- och LTE-aktiverade kameror, ljud- och videoporttelefoner, avancerade babyvakter och smarta säkerhetslampor.

Om Verisure Sàrl

Verisure är den ledande europeiska leverantören av professionellt övervakade säkerhetssystem med dygnet runt-service. Skyddar över 3 miljoner kunder i 16 länder. Företagets uppdrag är att ge familjer och småföretagare trygghet genom att tillhandahålla dem med de bästa säkerhetslösningarna och tjänsterna. Verisure är känt för kategoriskapande marknadsföring, förstklassig försäljning, innovativa produkter och tjänster samt kundfokus. Verisure har även en mycket nöjd och lojal kundbas, med några av de starkaste tillväxttakterna och bästa kvarhållningstakterna globalt inom kundinriktade tjänster, som visar de enastående servicenivåerna och det starka värdeförslaget till sina kunder.

Safe Harbor-deklaration enligt Private Securities Litigation Reform Act från 1995:

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden enligt U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995.  Orden "förutser", "förväntar", "tror", "kommer att", "kan", "borde", "uppskattar", "projekt", "framtidsutsikt", "prognos" eller andra liknande ord används för att identifiera sådana framåtblickande uttalanden. Frånvaron av dessa ord betyder dock inte att påståendena inte är framåtblickande. De framåtblickande påståendena representerar Arlo Technologies, Inc. förväntningar eller övertygelser om framtida händelser baserat på information som var tillgänglig vid tidpunkten då sådana påståenden gjordes och innehåller uppgifter om: Arlos videodörrklocka, Arlo SMART och framtida Arlo-produkter. Dessa uttalanden baseras på ledningens aktuella förväntningar och är föremål för vissa risker och osäkerheter, inklusive följande: Framtida krav på företagets produkter kan vara lägre än väntat. Konsumenter kan välja att inte anta företagets nya produkterbjudanden eller införa konkurrerande produkter och produktens prestanda kan påverkas negativt av verkliga driftsförhållanden. Dessutom baseras vissa framåtblickande uttalanden på antaganden om framtida händelser som kanske inte är korrekta. Därför kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från vad som uttrycks eller prognosen i sådana framåtblickande uttalanden. Mer information om potentiella riskfaktorer som kan påverka Arlo och dess verksamhet finns i bolagets periodiska rapporter hos Securities and Exchange Commission, inklusive, men inte begränsat till, de riskfaktorer som beskrivs i bolagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade den 31:a december 2018. Med tanke på dessa omständigheter ska du inte förlita dig på dessa framåtblickande uttalanden. Arlo åtar sig ingen skyldighet att offentliggöra alla ändringar av framåtblickande uttalanden som återfinns häri för att återspegla händelser eller omständigheter efter avtalsdatumet eller för att återspegla oväntade händelser.

Mediarelationer:

W Kommunikation

arloenquiries@wcommunications.co.uk

1NPD Group, Inc., USA. Spårningstjänst, säkerhetskameror, säkerhetskamerasystem. Typ: exkluderar det som inte är färdigt för fjärrstyrd visning, baserat på dollar, januari 2018-juni 2019.