Arlo policy om normal användning

Introduktion

Policyn om normal användning ingår i och ska läsas tillsammans med Arlos användarvillkor (“villkor”), som kan nås här. Den gäller för uppgifter som lagras i molnet från din användning av kameror som registrerats inom ramen för ett Arlo Secure-abonnemang*.

*Denna policy gäller inte för (i) Arlo-kunder vars kameror registrerats inom ramen för ett abonnemang som avser oavbruten videoinspelning (eller ”CVR”), eller (ii) personer som har integrerat sina Arlo-kameror i ett larmsystem övervakat av Verisure.

Vid eventuell motsägelse mellan denna policy och villkoren ska policyn ha företräde.

Varför behövs denna policy?

Ett litet antal av våra kunder använder ovanligt höga mängder datalagring i molnet och därtill hörande analyskapacitet. Som med alla system kan extremt hög dataanvändning påverka tjänstenivåerna negativt och upplevelsen vi vill erbjuda våra kunder i Arlo mobil- och webbapplikationer.

Ny tillåten dataanvändning

För att det ska vara rättvist och för att skydda den servicenivå vi har åtagit oss att tillhandahålla specificerar vi mängden tillåten dataanvändning som gäller för alla kunder med ett Arlo Secure-abonnemang. Detta framgår av tabellen nedan och gäller oavsett om du tecknat våra Single Cam-, Multi-Cam- eller Plus-abonnemang.

PrisplanMånatlig* tillåten dataanvändning (timmar av videoinspelning)
Secure Single Cam15 timmar
Secure Multi-CamSumman av (15 timmar x antal kameror i ditt abonnemang).
Secure PlusSumman av (15 timmar x antalet kameror i ditt abonnemang).

* baserat på kalendermånader

Din dataanvändning baseras på antalet timmar videoklipp som spelats in och lagrats i molnet och det inkluderar även manuella inspelningar och händelseutlösta inspelningar. Livestreaming berörs inte.

För att ge dig en uppfattning om vad detta innebär i praktiken motsvarar 15 timmar videoinspelning i stort sett 60 individuella klipp som varar 30 sekunder vardera, varje dag i en månad. Vi anser att denna mängd tillåten data är rättvis och skälig och lämplig för att tillgodose behoven hos många av våra kunder.

Du kan kontrollera din ungefärliga dataanvändning i Arlo Secure-appen eller på my.arlo.com, i avsnittet Flöde/Bibliotek där dina videoinspelningar och ögonblicksbilder lagras. Genom att navigera videoupptagningarna får du en känsla av din ungefärliga dataanvändning.

Denna policy och tillåten mängd dataanvändning gäller från och med 9 maj 2024.

Åtgärder vi kan komma att vidta

Vi övervakar dataanvändningsnivåer inom ramen för vårt system för att identifiera eventuell överdriven användning som kan påverka våra servicenivåer och kundupplevelser.

Det finns många skäl till varför det kan förekomma överträdelser av den tillåtna datanvändningen. Din kamera kan exempelvis regelbundet utlösas om den är uppställd i ett område, inomhus eller utomhus, där mycket rörelse förekommer.

Om vi märker att din användning överskrider tillåten dataanvändning meddelar vi dig och ber dig anpassa din användning därefter. Vi kan vid denna tidpunkt diskutera med dig huruvida ett CVR-abonnemang vore mer lämpligt för dina behov (ytterligare avgifter tillkommer). Vid gemensam överenskommelse kan vi hjälpa dig att flytta ditt abonnemang.

Om vi har meddelat dig enligt ovan kan vi övervaka din dataanvändning lite då och då enligt eget gottfinnande. Om vi upptäcker att tillåten datamängd fortsätter att överskridas under eventuellt efterföljande period kan vi underrätta dig och lämna förslag på ytterligare åtgärder vilket är att säga upp ditt abonnemang.

Vi kommer i varje fall endast att vidta sådana åtgärder efter ytterligare en skälig uppsägningstid som kommer att meddelas dig.