Sekretesspolicy

Uppdaterad December 2021.

Verisure Arlo  Europe DAC, som driver sin verksamhet som Arlo Europe ("företaget", "vi" eller "oss") beläget i Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland ansvarar för din personliga information, och vi tar vårt ansvar för dataskydd och integritet på allvar. Verisure Arlo Europe DAC är personuppgiftsansvarig för de data vi får om dig, förutom enligt beskrivningen nedan. 

Viktig information om Verisure-koncernen:

Arlo Europe ingår i Verisures koncern av samarbetspartner ("Verisure" eller "koncernen") och personlig information delas mellan Verisures enheter. All hantering av personlig information av en Verisure-enhet förklaras i separata integritetsmeddelanden som görs tillgängliga när din personliga information först samlas in av Verisure-enheten, till exempel när du eller företaget du arbetar för anlitar oss för att tillhandahålla en tjänst. Du kan ta reda på mer om vår koncern på www.verisure.com eller genom att kontakta oss via informationen i avsnittet Kontakta oss.

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in och när och varför vi använder dem 
 2. Hur vi delar personuppgifter inom företaget och med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och andra tredje parter
 3. Personuppgifter som vi behandlar på uppdrag av dig
 4. Förklara mer om direkt marknadsföring och profilering
 5. Överför personlig information globalt och inom Verisure-gruppen
 6. Hur vi skyddar och lagrar personlig information
 7. Cookies
 8. Juridiska rättigheter för att hantera din integritet
 9. Hur du kan kontakta oss för mer support.

Uppdateringar

Vi kan komma att ändra det här integritetsmeddelandet då och då för att hålla det uppdaterat enligt juridiska krav och hur vi driver vår verksamhet och då uppdaterar vi den här webbsidan. Kontrollera regelbundet de här sidorna för den senaste versionen av det här meddelandet. Om vi gör grundläggande ändringar i det här integritetsmeddelandet kommer vi att försöka informera dig via meddelande på vår webbplats eller e-post.

AVSNITT 1. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH NÄR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DEM

I det här avsnittet kan du läsa mer om

 1. vilka typer av personuppgifter vi samlar in
 2. när vi samlar in personuppgifter
 3. hur vi använder personuppgifter
 4. rättslig grund för användande av personuppgifter.

När vi samlar in information

Vi samlar in information om dig om du

 • registrerar dig på eller använder våra webbplatser, startsidor eller program online
 • köper en av våra produkter och tjänster (definieras nedan):   

(1) Arlo-hårdvaruprodukter ("Produkter")

(2) webbplats(er) som kan nås via https://www.arlo.com ("Webbplats")

(3) registrering eller köp via vår onlinebutik ("webbutik")

(4) tjänster, inklusive teknisk support och tjänster tillgängliga via webbplatsen/webbplatserna ("Webbappar")

(5) programvara som kan hämtas till din smartphone eller surfplatta för att komma åt tjänsterna ("Mobilappar")

(6) prenumerationstjänster, inklusive tjänster du kan komma åt med hjälp av webbappar och mobilappar ("Prenumerationstjänster").

Observera: Tredje parter kan också integrera Arlos produkter och tjänster i sina produkter och tjänster och vi ansvarar inte för denna integrering. Ytterligare information om våra integritetsregler kan tillhandahållas i andra dokument, som till exempel erbjudandebeskrivningar, kompletterande integritetsregler eller meddelanden före eller vid tidpunkten för datainsamlingen.

 • Arbeta tillsammans med oss som affärspartner, gemensamt kallad ("du").
 • Hur vi delar personuppgifter inom företaget och med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och andra tredje parter.

Personuppgifter som vi samlar in och använder om du registrerar dig på eller interagerar med våra webbplatser, startsidor online (inklusive sociala medier) eller program

Vi samlar in personlig information om dig när du interagerar med någon av våra onlinetjänster. Mer information om insamling av onlinedata finns i avsnittet Cookies nedan.

Hämta och installera programmet

För att kunna använda tjänsterna kan vi be dig att lämna vissa personuppgifter när du skapar ett konto på www.arlo.com eller installerar och registrerar dig i Arlo-ägda webbappar och mobilappar, registrerar en produkt eller anmäler dig till vår e-postlista. Vi kan be dig att skicka in följande typer av personuppgifter: För- och efternamn, land, e-postadress, produktens serienummer, inköpsdatum, telefonnummer, postadress och inköpsbevis. Den juridiska grunden för denna behandling är artikel 6 (1) b GDPR (avtalsgenomförande).

Varje gång du använder vår webbplats eller app samlar vi in de åtkomstdata som din webbläsare eller enhet automatiskt överför, så att du kan besöka webbplatsen eller appen. Dessa data är tekniska standarddata (så kallade loggfiler) som överförs till vår server och omfattar

 • IP-adress för den begärande enheten
 • datum och tid för begäran
 • adressen till webbplatsen och den begärande webbplatsen
 • information om webbläsaren som används, operativsystemet och Internet-leverantören (ISP)
 • online-identifierare (till exempel enhets-ID, sessions-ID)
 • volym.
 • Databehandlingen av dessa åtkomstdata är nödvändig för att möjliggöra besök på webbplatsen och användningen av vår app, och slutligen underlätta funktionaliteten och säkerheten för våra system. För de ändamål som beskrivs ovan lagras även åtkomstdata tillfälligt i interna loggfiler för att ge statistisk information om användningen av vår webbplats och app, för att kunna förse vår webbplats med våra besökares användningsvanor. (Till exempel antalet mobila enheter som används för att hämta sidorna) och för att underhålla den allmänna administrationen för vår webbplats och vår app.

Den information som lagras i loggfilerna tillåter inte att några direkta slutsatser dras om dig. I synnerhet så lagar vi endast IP-adresserna i en förkortad, anonymiserad form. Den juridiska grunden för den här behandlingen är artikel 6 (1) f GDPR (legitima intressen).

 

Hämta och installera programmet

Om du vill hämta och installera appen från en appbutik (till exempel Google Play Store eller Apple App Store), måste du först registrera dig hos leverantören av appbutiken för ett användarkonto samt ingå ett motsvarande avtal om användning i butiken. Vi har inget inflytande på denna tredje part och är inte part i avtalet mellan dig och butiken. När du hämtar och installerar appen överförs den nödvändiga informationen till respektive appbutik, särskilt ditt användarnamn, din e-postadress och ditt kontos kundnummer, hämtningstiden och ID-numret för den enskilda enheten. Vi har ingen kontroll över denna datainsamling och ansvarar inte för den. Vi behandlar dessa data endast i den utsträckning som krävs för att hämta och installera appen på din mobila enhet (till exempel smarttelefon, surfplatta). I det här fallet är den juridiska grunden för detta artikel 6 (1) f GDPR (legitima intressen).

Pushnotiser

Appen kan ge dig information via så kallade pushnotiser, även om du inte använder appen i förgrunden (till exempel statusmeddelanden om larmsystemet). Notiserna kan göras via ljudsignaler, meddelanden (till exempel i form av skärmbanners) och/eller symbolmärken (en bild eller siffra på appikonen). För att förhindra detta kan du när som helst avaktivera sändning av pushnotiser, gällande dina enhetsinställningar.

Den juridiska grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6 (1) b (avtalsgenomförande) GDPR, vad gäller pushnotiserna relaterade till kontraktsbehandlingen. I annat fall är den juridiska grunden artikel 6 (1) f GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att ge dig produktrekommendationer.

Enkäter

När du deltar i någon av våra undersökningar använder vi dina data för marknads- och åsiktsundersökningar. Principiellt sett utvärderar vi data anonymt i interna syften. Om undersökningarna inte bedöms anonymt kommer de endast att samlas in med ditt medgivande. Vid anonyma undersökningar är GDPR inte tillämplig och, i undantagsfall, vid personliga utvärderingar, är den juridiska grunden ovan nämnda samtycke enligt artikel 6 (1) i GDPR. Vi använder olika tredjepartsleverantörer av nöjdhetsundersökningar, inklusive Medallia, Kantar etc. Vi kan även samla in ytterligare personuppgifter, som till exempel dina intressen eller hobbyer, ditt kön eller din ålder och/eller annan information som du delar med oss om dig eller tredje part (d.v.s. vänner eller släktingar).

Information som du frivilligt delar eller publicerar

Vi kan samla in personuppgifter som du tillhandahåller på arlo.com och i Arlo-märkta webbappar och mobilappar eller publicerar på en offentlig plats på vår webbplats, som till exempel anslagstavlor. Ett annat exempel är att du kan välja om du vill dela åtkomst till din Arlo-kamera via en inbjudningslänk som du kan skicka till dina vänner.

Information från en vän

Om du väljer att ge oss en tredje parts personliga information (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) måste du se till att du har den tredje partens tillstånd att göra det. Ett exempel på det skulle vara att ge oss namn och bilder som du associerar med kontoanvändare eller vidarebefordra referens- eller marknadsföringsmaterial till en vän. Den juridiska grunden för den här behandlingen är artikel 6 (1) i GDPR (ditt samtycke). Vi förlitar oss på det faktum att du har erhållit nödvändiga medgivanden för den här aktiviteten.

Donera

Om du donerar bilder eller videor för #caughtonarlo eller vår användning för att utveckla forskning eller artificiell intelligens är den juridiska grunden för denna behandling artikel 6 (1) en GDPR (ditt samtycke). Vi förlitar oss på det faktum att du har erhållit nödvändiga medgivanden från tredje part för den här aktiviteten.

Sociala medier

Arlo använder även vissa leverantörer ("leverantörer av sociala nätverk") för att hjälpa till med och ge support. Exempel: Om du kontaktar oss för att få support via vår Facebook-, Twitter- eller Instagram-sida skickar vi dina kontaktuppgifter och frågor till andra tjänster som vi använder för att ge kundsupport. Dessa leverantörer av sociala nätverk omfattar:

 • Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Twitter (Twitter International Company, ett ireländskt företag med säte på One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland) https://twitter.com/en/privacy
 • Instagram-tjänsten är en av de Facebook-produkter du fått av Facebook Ireland Limited.

Vi driver även en sida (fansida) på de sociala nätverk som erbjuds, med gemensamt ansvar tillsammans med leverantören av sociala nätverk, för att kommunicera med följare (till exempel våra kunder och potentiella kunder) och för att informera om våra produkter och tjänster. Vi har stöd för att hantera detta community av företag som Merkle Inc.

Med dessa leverantörer av sociala nätverk kan vi få statistik om hur vi använder vår fansida (till exempel information om nummer, namn, interaktioner som likes och kommentarer, samt aggregerad demografi och annan information eller statistik). Mer information om statistikens karaktär och omfattning och deras respektive ansvar finns på deras integritetssidor.

Dessa leverantörer av sociala nätverk har, som personuppgiftsansvariga, sitt eget ansvar i enlighet med sina tjänstevillkor mot vissa data. Vi vill dock påpeka att data från ditt användningsbeteende överförs från fansidan till dem när du besöker sidan. De kan sedan bearbeta ovannämnda information för att skapa mer detaljerad statistik och för sina egna marknadsundersökningar och reklamsyften, över vilka vi inte har någon kontroll.

Om du öppnar våra tjänster genom inloggningen till ditt Facebook-konto kan vi ta emot personuppgifter om dig, till exempel namn, e-postadress och kön. Alla personuppgifter som vi samlar in från ditt konto hos leverantörer av sociala nätverk kan vara beroende av vilka integritetsinställningar du har för ditt konto. Den juridiska grunden för denna behandling när det gäller genomförandet av avtalet mellan oss är artikel 6 (1) b GDPR (avtalsgenomförandet) och i alla andra fall är artikel 6 (1) f GDPR (legitimt intresse).

Databearbetning relaterad till våra produkter

Personuppgifter samlas in i samband med våra produkter beroende på vilka produkter det handlar om och hur du använder dem. Nedan följer de affärsprocesser där vi samlar in och behandlar personuppgifter. Dessa uppgifter tillhandahålls antingen direkt av dig eller av tredje part, eller samlas in via dina aktiviteter på vår webbplats eller genom användning av våra produkter. Den juridiska grunden för behandling av order, produktanvändning, videor, registrerade samtal och kundservice är det kontrakt som ingås med oss enligt artikel 6 (1) b GDPR (avtalsgenomförande). Viss information om din inköpshistorik används också av oss för att säkerställa att vi kan stödja dig i utvecklingen av din relation med oss och säkerställa att du har de produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Den juridiska grunden för den här behandlingen är artikel 6 (1) f GDPR (legitima intressen).

Inköpsordrar

När du köper en produkt i vår webbutik samlar vi in följande nödvändiga information för att behandla beställningen och leverera produkten eller produkterna:

 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • fakturerings- och leveransuppgifter inklusive adress
 • telefonnummer.

När det gäller din personliga information om betalningsuppgifter, till exempel kreditkortsinformation eller bankuppgifter, förlitar vi oss på en professionell leverantör av betalningstjänster. Betalningstjänsten är Adyen och de ansvarar för att skydda ditt internetköp, och vi varken lagrar eller behandlar några av dina betalningsuppgifter.

Personlig information om leveransadress delas med olika pakettjänster beroende på var du befinner dig. Vi delar dina leverans- och kontaktuppgifter i syfte att skicka din beställning.

Den juridiska grunden för att behandla din inköpsorder är artikel 6 (1) b GDPR (avtalsgenomförande).

 

Produktanvändning

Vi samlar in information som gäller användningen av våra produkter och enheter samt statistik om dina Arlo-enheters prestanda för underhålls- och felsökningsändamål. Den här informationen inkluderar Internet-hastighet, spänningsklass, lagringsinformation, felfrekvens och annan prestandainformation. Den juridiska grunden för detta är artikel 6 (1) b GDPR (avtalsgenomförande).

Videor

Ditt innehåll tillhör dig. Vi kommer inte åt ditt innehåll utan din vetskap eller tillåtelse. För våra Arlo-produkter samlar vi in, bearbetar och lagrar de videofilmer som du filmar med dina system under olika tidsperioder, beroende på dina prenumerationer, konfigurationer och inställningar. Detta kan innefatta att samla in och skicka delar av videor som en del av ett meddelande till dig eller analysera data för att identifiera rörelse eller andra händelser. Vi kan bearbeta personlig information från dina Arlo-kameror så att vi kan skicka varningar när något händer, men den här bearbetningen utförs av artificiell intelligens och inte av mänskliga övervakningscenter.

Kontakt och kundtjänst

Det finns olika sätt att komma i kontakt med oss via vår webbplats eller app. Det inkluderar att kontakta vår support via e-post eller telefon, eller via webbplatsen. Följande data samlas in: Ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress, betalningsinformation och telefonnummer.

I den utsträckning informationen krävs för att svara på din begäran eller för att påbörja eller verkställa ett avtal, behandlar vi det enbart i syfte att kommunicera med dig. Detta är nödvändigt för att kunna ge dig ett erbjudande, att kontakta dig. Dessutom samlar vi in dessa uppgifter för statistiska ändamål, i syfte att förbättra våra produkter och tjänster, samt för interna syften, tillhandahålla utbildning för våra anställda och utföra kvalitetskontroller. Den juridiska grunden för detta är artikel 6 (1) f (legitima affärsintressen).

Alla telefonsamtal spelas in och lagras i en säker tredjepartsdatabas. Den juridiska grunden är både det kontrakt som ingås mellan dig och oss enligt artikel 6 (1) b GDPR (avtalsgenomförande) samt artikel 6 (1) c GDPR (juridiska skyldigheter).

Verisure-tjänster

Om du länkar någon av dina Arlo-produkter eller -tjänster till produkter eller tjänster från Verisure kommer din information även behandlas i enlighet med sekretesspolicyn för Verisure-enheten i landet, som du genom att identifiera din enhet i landet där du bor hittar här www.verisure.com.

Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

Vi samlar endast in, använder och delar dina personuppgifter då vi är vet att vi har lämplig rättslig grund för att göra detta. Detta kan bero på att:

 1. Vi måste använda dina personuppgifter för att utföra ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig. Till exempel ta en betalning för en produkt du har beställt och ordna leverans till din hemadress.
 2. Vi måste använda dina personuppgifter för vårt legitima intresse som kommersiell organisation. Vi kan exempelvis spela in samtal till vårt kundtjänstcenter, så att vi kan granska hur vi hanterar samtal och utföra eventuella förbättringar av vår personalkvalitet och -utbildning eller erbjuda dig tjänster inom vår produktsvit, från någon av enheterna i Verisure-koncernen. I alla sådana fall kommer vi alltid ett hantera din information på ett sätt som är proportionerligt med och respekterar dina integritetsrättigheter och du har rätt att motsätta dig behandling.
 3. Vi måste använda dina personuppgifter för att uppfylla en relevant rättslig eller myndighetsrelaterad skyldighet som vi har. Till exempel för skatteredovisning. Vi har ditt samtycke till att använda din personliga information för en viss aktivitet. Om du till exempel väljer att göra en undersökning hos oss för att hjälpa oss att förbättra våra produkter.

Kontaktaoss om du vill veta mer om den juridiska grund enligt vilken vi behandlar personuppgifter.

AVSNITT 2.DELA PERSONLIG INFORMATION MED ANDRA

I det här avsnittet får du veta mer om hur vi delar personuppgifter

 1. inom vår koncern
 2. med statliga organisationer och myndigheter, polismyndigheter och tillsynsorgan
 3. med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

We share your personal information in the manner and for the purposes described below:

 • Vi delar dina personuppgifter på det sätt och i de syften som beskrivs nedan: Inom Verisure-koncernen, där ett sådant uppgivande är nödvändigt för att förse dig med våra produkter eller tjänster, för att hantera vår verksamhet eller för marknadsföring och reklam eller för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster. Klickahärom du vill se en lista över andra företag inom vår koncern.
 • Med statliga organisationer och myndigheter, polismyndigheter och tillsynsmyndigheter, vilket kan inkludera din lokala europeiska dataskyddstillsynsmyndighet och/eller Dataskyddsmyndigheten, i syfte att efterleva alla tillämpliga lagar, bestämmelser och regler samt begäran om upprätthållande av lagar, regler och andra statliga myndigheter..
 • Med tredje part som hjälper till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster.
   Dessa tredje parter har samtyckt till sekretessrestriktioner och använder personuppgifter som vi delar med dem eller som de samlar in för vår räkning enbart i syfte att tillhandahålla oss med den avtalade Dessa tredje parter omfattar:
  • Banker och betalningsleverantörer, för att godkänna och slutföra betalningar.
  • Leverantörer av finansiella tjänster (till exempel inkassobyråer) som vi kan tilldela fordringar från avtalet med dig, till exempel i händelse av produkter och tjänster inte betalas i rätt tid.
  • Leverantörer av regulatoriska och juridiska tjänster som till exempel advokatbyråer, revisorer och redovisningsbyråer.
  • Kreditupplysningsföretag och organisationer arbetar för att förhindra bedrägerier i finansiella tjänster
  • Lager- och förvaringsföretag för hantering av logistiken för våra produkter.
  • Leveransföretag som transporterar och levererar våra produkter.
  • Försäljningsställen och återförsäljare online som säljer produkter för vår räkning.
  • Leverantörer av telefontjänster (till exempel Genesys, Oracle) som vi kontaktar dig med, via telefon.
  • IT-tjänstleverantörer som hjälper till att hantera våra IT- och backoffice-system, inklusive oberoende interna granskningar av IT-team som inte ingår i produktutvecklingen, inklusive regelbundna penetrerande tester och granskningar av PCI-efterlevnad
  • Leverantörer av analys- och sökmotorer (se nedan) för att hjälpa oss att förbättra och optimera webbplatsen.
  • Datacenter som lagrar vår webbplats och våra databaser, inklusive videor och bilder,
  • IT-tjänstleverantörer som underhåller våra system,
  • Konsultfirmor och PR-byråer som till exempel Amazon LLC eller Google LLC, inklusive byråer som hjälper oss att skicka marknadsföringskommunikation, som hjälper oss med säljrelaterade insatser eller eftermarknadssupport, och som tillhandahåller kundsupport.
 • Om vi i framtiden säljer eller överför en del av eller alla våra affärer eller tillgångar till en tredje part kan vi lämna ut information till en potentiell eller faktisk tredjepartsköpare av vår verksamhet eller våra tillgångar.
  • Vi kan, i samlad statistisk form, dela icke-personlig information om besökarna på vår webbplats, trafikmönster och webbplatsanvändning med våra partner, dotterbolag eller annonsörer, som Amazon LLC, Google LLC. och Facebook Limited.
   • Då och då kan vi behöva dela dina personuppgifter med andra av olika skäl, och i så fall kommer vi att meddela dig och erhålla ditt samtycke innan vi delar dem.

Om vi i framtiden säljer eller överför en del av eller alla våra affärer eller tillgångar till en tredje part kan vi lämna ut information till en potentiell eller faktisk tredjepartsköpare av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kan, i samlad statistisk form, dela icke-personlig information om besökarna på vår webbplats, trafikmönster och webbplatsanvändning med våra partner, dotterbolag eller annonsörer, som Amazon LLC, Google LLC. och Facebook Limited.

Då och då kan vi behöva dela dina personuppgifter med andra av olika skäl, och i så fall kommer vi att meddela dig och erhålla ditt samtycke innan vi delar dem.

En fullständig lista över tredje parter (underprocessorer) finnshär. here. I takt med att vår verksamhet växer och utvecklas kan även de tredje parter som vi samarbetar med förändras med tiden. Vi kommer att lägga upp eventuella ändringar här. Återkom hit för att hålla dig uppdaterad.

Den juridiska grunden är både det kontrakt som ingås mellan dig och oss enligt artikel 6 (1) b GDPR (genomförandet av kontraktet), samt artikel 6 (1) f GDPR (legitimt affärsintresse).

AVSNITT 3.PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR PÅ UPPDRAG AV DIG

Data som registreras på dina Arlo-enheter tillhör dig. I vissa fall kan vi fungera som behandlare när det gäller innehåll som du registrerar och spelar in på din enhet. Vi har inte åtkomst till ditt innehåll av någon annan anledning än att tillhandahålla den tjänst du begär.

Dataskyddslagar och videoövervakningslagar i din jurisdiktion gäller för din användning av våra produkter och tjänster. Det är helt och hållet ditt ansvar hur du installerar enheterna. Om du behöver vägledning hittar du installationsguiden här, men det är bara en guide och på inget sätt uttömmande. Om du har problem bör du anlita en expert för att installera enheterna åt dig. Arlo Europe påtar sig inget ansvar för en enhet som inte är korrekt installerad i enlighet med riktlinjerna för dataskydd.  Du är personuppgiftsansvarig när det gäller personuppgifter som du får när du använder våra produkter och tjänster (till exempel video- eller ljudinspelningar, video- eller ljudströmmar, bilder, kommentarer och data våra produkter samlar in från den omgivande miljön för att fylla sina funktioner) och du är ensam ansvarig för att säkerställa att du följer tillämplig lag när du använder våra produkter eller tjänster. Du kan till exempel behöva visa ett meddelande som uppmärksammar besökare i ditt hem på att du använder våra produkter eller tjänster. Att spela in, registrera eller dela video- eller ljudinnehåll som involverar andra personer eller att ta bilder av andras ansiktsinformation kan påverka deras sekretess- och dataskyddsrättigheter.

AVSNITT 4. FÖRKLARA MER OM DIREKT MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

I det här avsnittet kan du läsa mer om

 1. hur vi använder personuppgifter för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster.
 2. hur du kan hantera dina inställningar för marknadsföring
 3. när och hur vi utför profilering och analys.

Hur vi använder personuppgifter för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster

Vi kan använda personuppgifter för att informera dig om de av våra produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig.Vi använder personuppgifter som vi eventuellt har, som till exempel förnamn, efternamn, hemadress, inköpshistorik, telefonnummer, e-postadress och bosättningsland. Vi kan komma att kontakta dig via e-post, post eller telefon eller via andra kommunikationskanaler (till exempel riktad reklam online). Vi vill bara kontakta dig när det är lämpligt, inte för alla typer av reklamkommunikation.

Om vi har dina kontaktuppgifter för att du nyligen har köpt eller uttryckt intresse för våra produkter och tjänster håller vi dig informerad om liknande produkter eller tjänster (inklusive specialerbjudanden och rabatter).I vissa fall får vi personuppgifter från tredjepartsföretag som marknadsföringsföretag, tredjeparts annonsmotorer (som Amazon LLC eller Google LLC), sökmotorer och jämförelseportaler online, till exempel ditt namn, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter i syfte att erbjuda och sälja våra produkter och tjänster till dig.

Vi använder även dina personuppgifter i statistiksyfte för att samla in insamlad information, som vi använder för att förbättra våra produkter och tjänster och för att administrera kundrelationen. I samtliga fall kommer vi att respektera dina preferenser för hur du vill att vi ska hantera marknadsföringsaktiviteter som riktas till dig. Vi gör detta baserat på artikel 6 1 (f) (legitimt affärsintresse) och i vissa fall, artikel 6 1 (a) (ditt samtycke).

Hur du kan hantera dina inställningar för marknadsföring

För att skydda integritetsrättigheter och se till att du har kontroll över hur vi hanterar marknadsföring med dig:

 1. vi kommer vidta åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå och endast skicka meddelanden till dig som vi anser kan vara av intresse eller relevanta för dig.
 2. Du kan när som helst uppdatera eller korrigera din personliga profil eller ändra dina inställningar för hur du vill att vi ska kommunicera med dig, inklusive hur du får information om de senaste erbjudandena eller nyhetsuppdateringarna från oss.
 3. Om du har ett online-konto hos oss är det enklaste sättet, att göra uppdateringar av dina marknadsföringsinställningar och/eller ändra dina personuppgifter, att logga in på ditt konto.Klicka här;
 4. Du kan även klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns på alla nyhetsbrev som du får online, eller så kan du kontakta vår kundtjänst genomatt klicka här. Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföring via e-post genom att följa länken "avsluta prenumeration" som finns på alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Du kan även kontakta osshär. Ange om du vill att vi ska upphöra med alla former av marknadsföring eller bara en viss typ (till exempel e-post), och
 5. du kan ändra hur din webbläsare hanterar cookies, som kan användas för att skicka onlinereklam, genom att följa inställningarna i webbläsaren.

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetsmeddelanden och inställningar som är tillgängliga för dig på alla plattformar för sociala medier samt dina inställningar på ditt konto hos oss. Om du vill veta mer om tredje part som hjälper till med analys kan du läsa avsnittet om cookies nedan.

När och hur vi utför profilering och analys

Vi använder dina data som en del av dataanalyser och marknadsundersökningar. I synnerhet har vi som mål att dela upp våra kunder och intresserade parter i olika mål- och användargrupper i samband med marknadsundersökningar (användarsegmentering), för att få insikt i olika målgrupper och deras respektive användningsvanor och intressen, demografi och marknadsföring av dessa rön, i samband med reklamtjänster, som tillhandahålls av tredje part. Vi använder även personlig information för att administrera kundrelationer, till exempel för att hantera kundserviceärenden, prisjusteringar och kundundersökningar. För att kunna arbeta med lämpliga prisjusteringar för våra olika kundkategorier kan vi titta på parametrar som din adress, kontraktslängd och dina interaktioner med oss. Inget av ovanstående behandlingsresultat leder till betydande eller juridiska beslut om dig, på en helautomatiserad grund.

Beroende på syfte använder vi de data som lagras hos oss. Vi använder till exempel aggregerade, statistiska data och även avpersonaliserade (anonymiserade) data eller pseudonymiserade data, samt uppgifter om inköpshistorik och enhets- och åtkomstdata, för analys. Det ger oss anonyma eller pseudonymiserade insikter om det allmänna användningsbeteendet hos våra kunder och intresserade parter. Mer information finns i avsnittet Cookies nedan.

AVSNITT 5. ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION GLOBALT

I det här avsnittet kan du läsa mer om:

 1. hur vi verkar som en global verksamhet och överför data internationellt.
 2. de åtgärder vi har infört för att skydda dina personuppgifter om vi överför dem till utlandet.

Hur vi verkar som en global verksamhet och överför data internationellt

Vi arbetar globalt. Dina personuppgifter kan därmed överföras och lagras i länder utanför EU, inklusive USA, Indien, Schweiz, Storbritannien, Norge, Peru, Argentina, Brasilien och Chile, som omfattas av olika standarder för dataskydd.

De åtgärder vi har för att skydda dina personuppgifter om vi överför dem till utlandet

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och hanteras varsamt för att skydda dina integritetsrättigheter och -intressen, och överföringar är begränsade till länder som anses ge en tillräcklig nivå av rättsligt skydd eller där vi kan är tillfredsställda med att det finns alternativa åtgärder för att skydda dina integritetsrättigheter. För detta ändamål:

 1. Vi ser till att överföringar inom Verisure-gruppen täcks av ett avtal som ingås av medlemmar i gruppen (ett gruppavtal) som enligt kontraktet förpliktigar varje medlem att säkerställa att personlig information får ett adekvat och konsekvent skydd oavsett var den överförs inom Verisure-gruppen.
 2. När vi överför dina personuppgifter utanför Verisure-gruppen eller till tredje part som hjälper till att tillhandahålla våra produkter och tjänster, erhåller vi avtalsenliga åtaganden mot dem, för att skydda din personliga information. Vissa av dessa försäkringar är erkända certifieringsprogram, som EU US Privacy Shield, för skydd av personuppgifter som överförs från EU till USA, eller
 3. när vi får förfrågningar om information från rättsväsendet eller tillsynsmyndigheter validerar vi dessa begäranden noggrant innan några personuppgifter lämnas ut.

Du har rättatt kontakta ossför mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört (inklusive en kopia av relevanta avtalsenliga åtaganden) för att säkerställa adekvat skydd av dina personuppgifter, när de överförs enligt ovan. Den juridiska grunden är både det kontrakt som ingås mellan dig och oss enligt artikel 6 (1) b GDPR (genomförandet av kontraktet), samt artikel 6 (1) f GDPR (legitimt affärsintresse).

AVSNITT 6. HUR VI SKYDDAR OCH LAGRAR DIN INFORMATION

I det här avsnittet kan du läsa mer om

 1. Säkerhet för din personliga information
 2. Personlig information i Arlos communities och online
 3. Lagring av dina personuppgifter.

Säkerhet för din personliga information

Vi har implementerat och kontinuerligt förbättra våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, policyer och procedurer som är utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, eller obehörig åtkomst till sådan information som är lämplig för den aktuella informationens natur.

Eftersom säkerheten för din personliga information delvis beror på hur effektiv säkerheten är för de enheter (dator/bärbar dator/mobil/surfplatta/ o.s.v.) du använder för att kommunicera med oss, och de säkerhetsåtgärder du använder för att skydda din åtkomst (användar-ID och lösenord), uppmuntrar vi dig att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda denna information.

Trådlösa Arlo-kameror ansluter till Arlo-basstationens kameranätverk med hjälp av WPS (WiFi Protected Setup) och WPA2-AES-datakryptering. Wifi-anslutningen skyddas av ett slumpmässigt, unikt och långt lösenord som inte är fysiskt synligt på produkten. Det här lösenordet fabriksprogrammeras i basstationen och genereras på nytt vid fabriksåterställning.

Arlo-basstationen ansluts till backend via kundens hemrouter med en Ethernet-kabel. Skyddsåtgärder säkerställer att basstationen inte är tillgänglig i LAN-nätverket.

Data samlas in på ett säkert sätt och TLS (Transport Layer Security) används under transporten av data. Konton autentiseras med hjälp av en säker inloggningsmekanism. Vi använder envägshashning för alla lösenord. Till sist, vi har inte tillgång till eller delar några uppgifter om det inte krävs enligt lag, eller med din tillåtelse för att lösa systemproblem.

Betalning: All känslig information/kreditinformation överförs via säkra kommunikationsmetoder och lagras sedan säkert i vår betalningsgatewaysdatabas för betalning. Den kan endast nås av personer som har särskild åtkomstbehörighet att använda sådana system. Leverantören av betalnings-gateway måste hålla informationen konfidentiell. Arlo Europe lagrar inte betalningsinformation, istället sparas sådan information hos våra betalningsleverantörer, som är PCI-kompatibla.

Personlig information i Arlos communities och online

Internet är inte en 100 % säker plats. Vi kan inte garantera att du är helt skyddad när du använder våra partnerwebbplatser. Du bör vara försiktig när du använder internet. Detta inkluderar att inte dela dina lösenord och att inte logga in på enheter som du inte känner till. Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala grupper eller chattrum på en Arlo-webbplats bör du vara medveten om att informationen du tillhandahåller där (d.v.s. din offentliga profil) kan göras tillgänglig för andra och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden till dig eller för andra ändamål som varken vi eller du har kontroll över. Var även medveten om att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Vi är inte ansvariga för personuppgifter eller någon annan information du väljer att lämna på dessa forum.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlats in, enligt beskrivningen i det här integritetsmeddelandet. När din information inte längre behövs vidtar vi åtgärder för att säkerställa att den kasseras på ett säkert sätt eller förvarar den i ett format som inte tillåter identifiering av dig. Vi har fastställt tidsfrister för viss radering av data, med hänsyn tagen till den typ av tjänster som tillhandahålls inom ramen för produkter och tjänster, längden på vår relation till dig, den obligatoriska lagrings- och preskriptionstiden.

 Under vissa omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under längre tidsperioder, till exempel när vi måste göra det i enlighet med lagar, förordningar, skatter och bokföringskrav. Vi är till exempel skyldiga att i vissa fall lagra dina personuppgifter i skatte- och bokföringssyfte i perioder på upp till tio år, från slutet av året då affärsrelationen med dig upphör.

AVSNITT 7. COOKIES

En cookie är en liten textfil som innehåller små mängder information som laddas ner till/lagras på din dator (eller andra internetaktiverade enheter, till exempel en smarttelefon eller surfplatta) när du besöker en webbplats. Cookies kan samla in personlig information om dig.

Cookies hjälper oss att komma ihåg information om ditt besök på vår webbplats, som ditt land, språk och andra inställningar. Cookies gör det möjligt för oss att förstå vem som har sett webbsidor och annonser, fastställa hur ofta vissa sidor besöks och avgöra vilka de mest populära områdena på vår webbplats är. De kan även hjälpa oss att använda vår webbplats mer effektivt och göra ditt nästa besök enklare, bekvämare och mer individuellt. För att förbättra vår webbplats använder vi cookies och liknande teknik (till exempel webbfyrar) för att statistiskt samla in och analysera allmänt användningsbeteende, med hjälp av åtkomstdata. Vi använder även analytiska tjänster för att utvärdera användningen av våra olika marknadsföringskanaler.

Cookies kan göra det möjligt för oss att göra olika saker, vilket förklaras närmare i vår cookie-policy, som du öppnar genom att klicka på länken nedan.

Mer information om hur våra cookies fungerar, vilka cookies vi använder och information om hur du hanterar dina cookie-inställningar finns i vår Cookie Policy.

Användning av cookies och liknande teknik i analyssyfte

Vi använder även cookies och liknande teknik i reklamsyfte. En del av de åtkomstuppgifter som används när du använder vår webbplats används för intressebaserad reklam. Genom att analysera och utvärdera dessa åtkomstuppgifter kan vi visa dig personlig reklam på vår webbplats och på andra leverantörers webbplatser. Det innebär reklam som passar dina intressen och behov.

Den juridiska grunden för databehandling som beskrivs i följande avsnitt är artikel 6 (1) f GDPR baserat på vårt legitima intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster i anpassad form.

I följande avsnitt vill vi förklara de här teknikerna och de leverantörer som används för dessa mer i detalj.

Insamlade data kan, i synnerhet, vara:

 1. Enhetens IP-adress
 2. Datum och tid för åtkomst
 3. ID-numret för en cookie
 4. Enhetsidentifiering av mobila enheter
 5. Teknisk information om webbläsaren och operativsystemet

Insamlad data lagras dock endast pseudonymt, för att se till att inga direkta slutsatser kan dras om dig. Via motsvarande inställningar på webbplatserna kan du avstå från att delta i våra analytiska och reklamrelaterade åtgärder. Båda sidorna ger dig möjlighet att blockera många annonsörer. På båda webbplatserna kan de listade leverantörerna avaktivera alla annonser samtidigt, med hjälp av avregistrering av cookies eller alternativt, för att göra inställningarna för varje leverantör. Observera att du, när du har raderat alla cookies i webbläsaren eller senare använder en annan webbläsare och/eller profil, måste en opt-out-cookie ställas in igen.

Företag och tjänster som vi använder för att förbättra din online-upplevelse

Google LLC

På vår webbplats används olika tjänster från Google LLC, 1600 Amphibier Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Enligt Google är kontakten för alla europeiska dataskyddsfrågor Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Data som genereras i det här sammanhanget kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagring. I så fall omfattas Google av EU-US Privacy Shield. Mer information om hur Google behandlar personlig information för någon av de Google-produkter som används återfinns i Googles sekretesspolicy.

Google Analytics

Google Analytics använder cookies och liknande teknik för att analysera och förbättra vår webbplats, baserat på ditt användarbeteende. Data som genereras i det här sammanhanget kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagring. Din IP-adress kommer emellertid att förkortas innan användningsstatistiken utvärderas, så att inga slutsatser kan dras om din identitet. För detta ändamål har Google Analytics utökats på vår webbplats och inkluderar koden "anonymzeIP" för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.

Google behandlar information som erhållits via cookies för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla ytterligare information om webbplatsanvändning och internetanvändningstjänster.

Du kan konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies, som visas ovan, eller så kan du förhindra insamling av data som genereras av cookies som är relaterade till din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och Googles bearbetning av dessa data, med hjälp av ett tillägg till webbläsaren som tillhandahålls av Google. Det förhindrar att Google Analytics samlar in data från den här webbplatsen i framtiden (avanmälan fungerar endast i webbläsaren och endast för den här domänen). Om du tar bort dina cookies för den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

Google Tag-Manager

Vår webbplats använder Google Tag Manager, som används för att hantera spårningsverktyg och andra tjänster, så kallade webbplatstaggar. En tag är ett element som sätts in i källtexten på vår webbplats, till exempel för att registrera angivna användningsdata. Google Tag Manager kräver inte användning av cookies. Google Tag Manager ser till att de användningsdata som våra partner behöver (se de databearbetningsprocedurer som beskrivs ovan) överförs till dem.

Google Fonts

Our website uses the service Google Fonts. When you visit a page, your browser loads the font you need to display texts correctly and attractively. To do this, your browser must connect to Google's servers. This tells Google that our website has been accessed via your IP address. Such calls run separately from other Google services, which require users to authenticate, according to Google.

Vår webbplats använder tjänsten Google Fonts.

När du besöker en sida läser webbläsaren in det teckensnitt du behöver för att visa text korrekt och snyggt. För att göra det måste webbläsaren ansluta till Googles servrar. Det här talar om för Google att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Sådana anrop körs separat från andra Google-tjänster, som kräver att användare autentiserar enligt Google. Google AdWords-konverteringsspårning På våra webbplatser används tjänsten "Google Ads. Med "AdWords-konverteringsspårning" registreras de kundåtgärder vi definierar (till exempel att klicka på en annons, sidvyer, nedladdningar) och analysera dem. "AdWords Remarketing" använder vi för att visa anpassade marknadsföringsmeddelanden för våra produkter på Googles partnerwebbplatser. Båda tjänsterna använde cookies och liknande teknik.

Om du använder ett Google-konto kan Google länka webbhistorik och webbläsarhistorik för appar till ditt Google-konto, beroende på inställningarna som sparats för Google-kontot, och använda information från ditt Google-konto för att anpassa annonser. Om du inte vill att det här görs för ditt Google-konto kan du behöva logga ut från Google innan du använder vår webbplats.

Du kan konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies, som visas ovan. Dessutom kan du ange inställningar för Google Advertising för att inaktivera knappen för anpassad reklam. I det här fallet visar Google endast allmän reklam som inte har valts, baserat på den information du samlar in.

Google marknadsföringsplattform

På vår webbplats används Google Marketing Platform med funktionen DoubleClick. DoubleClick använder cookies och liknande teknik för att presentera annonser som är relevanta för dig. Genom att använda DoubleClick kan Google och dess partnerwebbplatser tillhandahålla annonser, baserat på tidigare besök på vår eller andra webbplatser på internet.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att justera webbläsaren i enlighet med detta (som beskrivs ovan), men vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan även hindra Google från att samla in de data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen, samt Googles bearbetning av dessa data genom att använda plugin-programmet för webbläsare, för avaktivering av DoubleClick. Som ett alternativ till plugin-programmet för webbläsare eller i webbläsare på mobila enheter kan du bläddra i Google Advertising-inställningarna för att inaktivera knappen för anpassad annonsering. I det här fallet visar Google endast allmän reklam som inte har valts, baserat på den information du samlar in.

Facebook Custom Audience (anpassad Facebook-målgrupp)

Vår webbplats använder en så kallad Facebook Custom Audience, på det sociala nätverket Facebook. Det erbjuds till användare utanför USA och Kanada av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") och för alla andra användare av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook"). För att göra detta implementerar Facebook en så kallad pixel på vår webbplats. Med hjälp av pixeln kan Facebook fastställa besökare på vår webbplats, som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Det här visar bara den Facebook-annons vi har för dem som visat intresse för vårt online-erbjudande.

Om personuppgifter överförs till USA omfattas Facebook av EU-US Privacy Shield. Facebook använder dessa data för att matcha så många kunder som möjligt med Facebook-användarkonton. Dessa användarkonton utgör en lista över målgrupper (anpassade målgrupper) som vi kan skicka annonser till på Facebook. Facebook kan även skapa nya målgrupper baserat på kunddata och söka efter andra användare som liknar våra kundgrupper.

AVSNITT 8. JURIDISKA RÄTTIGHETER FÖR ATT HANTERA DIN INTEGRITET

Med vissa undantag, och i vissa fall beroende på den bearbetningsaktivitet vi genomför, har du vissa rättigheter beträffande din personliga information. Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer om varje rättighet du kan ha:

 1. För att komma åt personlig information
 2. För att korrigera/radera personlig information
 3. För att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 4. För att överföra din personliga information
 5. Att invända mot behandling av personlig information
 6. Invända mot hur vi använder din personliga information i direkta marknadsföringssyften
 7. För att erhålla en kopia av personlig information skyddar vi dig mot överföringar utanför din jurisdiktion
 8. För att framföra ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet
 9. Om du vill ha tillgång till någon av ovannämnda rättigheter kan vi be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och i säkerhetssyfte, i synnerhet innan vi lämnar ut personlig information till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om lagstiftningen tillåter det, till exempel om din begäran är ogrundad eller överdriven.

Du kan utöva dina rättigheter genomatt kontakta oss contacting us. I enlighet med rättsliga och andra tillåtna överväganden kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla din begäran omgående eller informera dig om vi behöver ytterligare information för att kunna uppfylla din begäran.

Vi kanske inte alltid kan hantera din begäran fullt ut, till exempel om det skulle påverka den konfidentialitet vi är skyldiga andra, eller om vi har juridisk rätt att hantera begäran på ett annat sätt.

Rätt att få åtkomst till personlig information

Du har rätt att begära att vi ger dig en kopia av din personliga information som vi lagrar, och du har rätt att få information om (a) källan till din personliga information, (b) syften, rättslig grund och metoder för behandling, (c) datastyrenhetens identitet och (d) enheterna eller kategorierna av enheter som din personliga information kan överföras till.

Rätt att korrigera eller radera personlig information

Du har rätt att begära att vi åtgärdar felaktiga personuppgifter.

Vi kan försöka verifiera att de personliga uppgifterna är korrekta innan vi korrigerar dem. Du kan även begära att vi raderar din personliga information, under begränsade omständigheter, där:

det inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in, eller

du har dragit tillbaka ditt samtycke (där databehandlingen baserades på ett medgivande), eller

följa en godkänd rättighet att invända (se rätt till objekt) eller

den har behandlats olagligt, eller

för att uppfylla en rättslig skyldighet som bolaget omfattas av.

Vi måste inte följa din begäran om att radera personlig information om behandlingen av din personliga information är nödvändig

 1. För efterlevnad av juridiska skyldigheter eller
 2. För etablering, utövande eller försvar av juridiska krav.

Du kan be oss begränsa din personliga information, men bara när

 1. Riktigheten ifrågasätts, för att vi ska kunna verifiera dess riktighet eller
 2. Behandlingen är olaglig, men du inte vill att den ska raderas eller
 3. Det inte längre behövs för de syften för vilka den samlades in, men vi ändå måste upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 4. Du har utnyttjat rätten att komma med invändningar och det finns väntande verifiering av tvingande skäl.

Vi kan fortsätta att använda din personliga information efter en begäran om begränsning när

 1. vi har ditt samtycke eller
 2. för att upprätta, utöva eller försvara juridiska krav eller
 3. för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter.

Rätt att överföra din personliga information

Du kan be oss att tillhandahålla din personliga information till dig i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format, eller så kan du be att den överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig, dock endast när

 1. tbehandlingen baseras på ditt samtycke eller på genomförandet av ett avtal med dig
 2. bearbetningen utförs automatiskt.

Rätt att invända mot behandling av din personliga information

Du kan invända mot behandling av din personliga information som har våra legitima intressen som rättslig grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger upp våra legitima intressen.

Om du kommer med en invändning har vi möjlighet att visa att vi har tvingande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Rätt att invända mot hur vi använder din personliga information i direkta marknadsföringssyften

Du kan begära att vi ändrar sättet vi kontaktar dig i marknadsföringssyften.

Du kan begära att vi inte överför din personliga information till icke-affilierad tredje part, i direktmarknadsförings-syften eller i något annat syfte.

Rätt att få en kopia av de personliga informationsskydd som används för överföringar utanför din jurisdiktion

Du kan begära en kopia av, eller en hänvisning till, det skydd under vilket din personliga information överförs utanför EU.

Vi kan komma att redigera dataöverföringsavtal för att skydda kommersiella villkor.

Rätt att framföra ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet, som på Ireland är Dataskyddsmyndigheten, om du har funderingar om hur vi behandlar din personliga information.

Vi ber dig att först försöka lösa eventuella problem med oss, även om du när som helst har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet.

AVSNITT 9. HUR DU KAN KONTAKTA USA FÖR MER SUPPORT

Den primära kontaktpersonen för alla problem som uppstår i samband med det här integritetsmeddelandet är vårt dataskyddsombud.

dpo@verisure.com

Verisure Arlo Europe DAC, Ground Floor Unit 3, University Technology Center, Curraheen Road, Cork T12 EF21

Om du har frågor, funderingar eller klagomål angående vår efterlevnad av det här integritetsmeddelandet, den information vi har om dig eller om du vill utöva dina rättigheter, rekommenderar vi dig att först kontakta oss. Vi undersöker och försöker lösa klagomål och tvister och vidtar alla rimliga åtgärder för att uppfylla din önskan att utöva dina rättigheter så snabbt som möjligt och i alla händelser inom de tidsramar som framgår av dataskyddslagarna.

Datum för utfärdande av integritetsmeddelande.