Regelefterlevnad

Verisure strävar efter att förse sina kunder med högkvalitativa produkter som uppfyller lagar, standarder och krav. Verisures produkter med Arlo-varumärket genomgår omfattande test- och certifieringsprocesser för alla aspekter av regelefterlevnad, inklusive men inte begränsat till elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), säkerhet, trådlös och telekom. Produkterna uppfyller kraven i RoHS-direktivet och är därför märkta för att överensstämma med CE-märkningsdirektivet. Produkter betraktas som "artiklar" under REACH och vi kan tillhandahålla mottagare av Arlo-märkta produkter med information om användning av ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter (SVHC) och farliga ämnen som anges i bilaga XVII av REACH-förordningen på begäran.

Konformitetsdeklaration inom EU

Konformitetsdeklaration inom EU