Begränsad maskinvarugaranti

 Tack för att du har valt produkter från Verisure Arlo Europe DAC ("Arlo").

Viktigt

Allmän produktinformation och dokumentation finns på https://www.arlo.com/

Behåll kvittot som inköpsbevis.

Klicka på länkarna nedan om du vill se garantin på ett annat språk:

DeutschEspañolFrançaisItalianoDutchSvenska or Polski.

KONSUMENTLAGENS FÖRHÅLLANDE TILL DENNA GARANTI

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Annat än vad som är tillåtet enligt lag utesluter, begränsar eller upphäver arlo inte andra rättigheter som du har, inklusive sådana som kan uppstå till följd av att ett försäljningskontrakt inte kan ingås. Om du vill ha fullständig information om dina rättigheter bör du läsa ditt lands lagar.

För våra kunder i australien: observera att denna garanti gäller utöver eventuella lagstadgade rättigheter i australien i förhållande till dina varor som enligt australisk konsumentlag inte kan undantas. Våra varor levereras med garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagen. Du har rätt till en ersättning eller återbetalning av det belopp, om sådant finns, som du faktiskt betalat för produkten, för ett större fel och kompensation för någon annan skäligen förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varorna reparerade eller utbytta om varorna inte håller acceptabel kvalitet och felet inte utgör ett större fel.

Om du har frågor om garantier som rör Arlo-produkter kan du kontakta oss på 

https://www.arlo.com/sv_se/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_gb/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_dk/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_de/support/contact-support

https://www.arlo.com/es_es/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_fi/support/contact-support

https://www.arlo.com/fr_fr/support/contact-support

https://www.arlo.com/it_it/support/contact-support

https://www.arlo.com/nl_nl/support/contact-support

https://www.arlo.com/en_no/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_at/support/contact-support

https://www.arlo.com/pl_pl/support/contact-support

https://www.arlo.com/de_ch/support/contact-support

PRODUKTER SOM OMFATTAS AV DENNA GARANTI

Som anges ovan utesluter inte konsumentfördelarna som anges i den här Arlo-garantin några andra rättigheter och kompensationer för konsumenter enligt någon lag i förhållande till de varor och tjänster som garantin gäller. Den här garantin gäller alla Arlo-produkter som du har köpt från en auktoriserad Arlo-återförsäljare eller direkt via www.arlo.com.

Vår policy är att endast erbjuda produktgarantier och utföra service på produkter som köpts direkt från Arlo, eller från en auktoriserad Arlo-återförsäljare, och endast tillsammans med ett kvitto eller inköpsbevis. Om du köper en Arlo-produkt från en obehörig återförsäljare eller om det ursprungliga fabriksserienumret har tagits bort, förvanskats eller ändrats gäller inte Arlo-garantin.

Tyvärr finns det webbplatser och återförsäljare som hävdar att de är auktoriserade Arlo-återförsäljare men inte är det. Produkter som säljs på dessa webbplatser eller från dessa återförsäljare har ingen garanti från Arlo. När du köper produkter från en obehörig webbplats eller återförsäljare tar du en risk eftersom dessa produkter kan vara förfalskade, använda, defekta eller inte utformade för användning i ditt land. Skydda dig själv och din Arlo-produkt genom att säkerställa att du endast köper Arlo-produkter från auktoriserade återförsäljare. Besök vår webbplats om du har frågor om auktoriserade återförsäljare.

GARANTINS OMFATTNING

Arlo ger garanti för sina produkter i originalförpackningen mot defekter i material och utförande när produkterna används normalt för avsett ändamål.

Alla begränsade Arlo-garantier startar från inköpsdatumet. SPARA EN KOPIA AV KVITTOT SOM INKÖPSBEVIS. Längden på den begränsade Arlo-maskinvarugarantin är vanligtvis ett år från inköpsdatumet, men den kan variera beroende på vilken Arlo-produkt som du köpt. Det kan finnas vissa komponenter eller tillbehör till Arlo-produkter, till exempel batterier, nätaggregat, höljen eller fästen, som har begränsade garantilängder som skiljer sig från ettårsgarantin för den underliggande Arlo-produkten. På produktsidorna på arlo.com finns information om hur lång garantin är för just din Arlo-produkt.

Alla Arlo-garantier (till skillnad från lagstadgade garantier eller lagstadgade garantier som inte kan uteslutas), inklusive underförstådda garantier, gäller endast under den tidsperiod som Arlo-produkten ägs av produktens ursprungliga köpare. Den ursprungliga köparen i den här garantin är den första köparen av produkten från Arlo eller en auktoriserad Arlo-återförsäljare. Inga begränsade Arlo-garantier, inklusive livstidsgarantier, kan överföras.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG ÄR DENNA GARANTI OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER DINA EXKLUSIVA GARANTIER OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

 VAD SOM INTE OMFATTAS AV ARLO-GARANTIN

Den här garantin gäller inte om Arlo-produkten inte fungerar på grund av skador från leverans, hantering, förvaring, olycka, missbruk eller felaktig användning, eller om den har använts eller underhållits på ett sätt som inte överensstämmer med anvisningarna i produkthandboken, om den har ändrats på något sätt eller om ett serienummer har tagits bort eller förvanskats. För Arlo-produkter som kan ha utbytbara batterier rekommenderas endast användning av högkvalitativa, icke-förfalskade och icke-laddningsbara batterier. I de här produkterna upphör garantin att gälla om du använder laddningsbara batterier eller batterier av sämre kvalitet som kan skada Arlo-produkten. Reparation eller ändring av produkten som genomförs av någon annan än Arlo eller ett ombud som Arlo har godkänt upphäver garantin.

DITT ANSVAR

För att få garantiservice enligt den här Arlo-garantin måste du under Arlo-produktens garantiperiod skicka in ett giltigt anspråk till Arlo genom att göra följande:

    1. Kontakta Arlos tekniska support för att få ett RMA-nummer.

    2. Returnera den defekta produkten (och stå för fraktkostnaden) till den adress som
        tillhandahålls av Arlos tekniska support.

    3. Tillhandahålla Arlo bevis på det ursprungliga inköpsdatumet.

Arlo godkänner inte hämtning av leveranser för garantiservice, men ersättningsprodukter returneras till dig på Arlos bekostnad efter att du har slutfört de tre stegen ovan. Varor som lämnas in för reparation kan ersättas av renoverade varor av samma typ istället för att repareras. Renoverade eller använda delar kan användas för att reparera varorna. Om Arlo, efter eget beslut, inte kan byta ut den defekta produkten återbetalas den avskrivna inköpskostnaden, om sådan finns, som du faktiskt betalat för produktenheten.

Om arlo-produkten kan lagra programvara, data och annan information bör du göra regelbundna säkerhetskopior av informationen på lagringsmediet för att skydda innehållet samt som en försiktighetsåtgärd mot eventuella driftsfel. Under garantiservice eller annan teknisk support är det möjligt att innehållet i arlo-produktens lagringsmedia förloras, ersätts eller formateras om. I sådana fall ansvarar inte arlo och dess ombud för förlust av programvara, data eller annan information som finns på lagringsmediet eller någon annan del av den arlo-produkt som betjänas.

ARLOS ANSVAR

Så länge du uppfyller dina skyldigheter enligt DITT ANSVAR ovan ersätter Arlo din produkt med samma eller en funktionellt likvärdig produkt, efter eget gottfinnande, kostnadsfritt (förutom fraktkostnader enligt ovan).

ANSVARSBEGRÄNSNING

Med undantag för vad som anges i denna garanti och i den utsträckning som lagen tillåter ansvarar arlo inte för några särskilda, tillfälliga, indirekta eller efterföljande skador, inklusive men inte begränsat till skador till följd av användning eller funktionsfel hos arlo-produkter, kompromettering eller korruption av data, förlust av vinst eller intäkter, kostnader för ersättningsvaror eller kostnader för återställning, programmering eller reproduktion av program eller data som lagras i eller används med arlo-produkten, även om arlo informeras i förväg om risken för sådana skador.

Vissa delstater (eller länder eller provinser) tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

De undantag och ansvarsbegränsningar som anges i det här dokumentet påverkar inte dina lagstadgade rättigheter enligt den australiska konsumentlagen eller konsumentlagen i usa. Med förbehåll för eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt australisk konsumentlagstiftning eller amerikansk konsumentlag, i den utsträckning som annars tillåts enligt lag och med undantag för vad som specifikt anges i detta dokument, gäller garantierna och kompensationerna i detta garantiavtal exklusivt och i stället för alla andra, muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda. Alla andra garantier undantas uttryckligen.

Denna garanti regleras och tolkas i enlighet med lagarna i det land där köpet av Arlo-produkten ägde rum.