VÅRT COMPLIANCE-PROGRAM 

 

Vi är stolta över att skydda. Genom att skydda det som är viktigast varje dag förändrar vi liv till det bättre.

Vi har redan förtroendet hos över 4 miljoner kunder i 16 länder över hela världen, vilket återspeglar värdet av förtroende och ansvar som finns i vårt DNA. Vårt compliance-program anger de standarder vi följer och vill överträffa, för att uppfylla de föränderliga förväntningarna på oss. Det ger vägledning om våra interaktioner med våra kollegor, våra kunder, våra leverantörer, våra konkurrenter och alla våra andra intressenter.

Vår Speak Up-policy för koncernen gör det möjligt för alla våra intressenter, inklusive våra anställda, att bidra till vårt uppdrag att skydda det som är viktigast, genom att ta upp eventuella misstankar om allvarliga överträdelser av vår koncerns uppförandekod, policyer, standarder eller tillämpliga lagar.

Läs vår Speak Up-policy för koncernen här

Gå till https://www.verisurespeakup.com